Aktuellt

Aktuella nyheter om VR's trafik

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Åbo med bussar 24.6–28.7.2024.Läs mera

På sidan ”På spåret” samlar vi all aktuell information om tågtrafiken

Vår trafikinformation på vr.fi har ändrat form. Sidan ”Tågtrafiken nu” har ersatts av en ny helhet av trafikinformation, där vi informerar våra kunder om tågtrafiken i realtid.Läs mera

Vi återställer tågturer mellan Björneborg och Tammerfors från och med onsdagen den 28 februari

Alla tågturer mellan Björneborg och Tammerfors har ersatts av busstransporter sedan onsdagen den 14 februari på grund av underhålls- och reparationsarbeten som orsakades av skador på banan. Från och med onsdagen den 28 februari kommer tågturer igen att köras vid sidan av de ersättande busstransporterna. Det går fyra tågturer per dag i båda riktningar. Målet är att återgå till normal trafik och utbud av turer före påsk.Läs mera

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi fortsätter att ställa in enskilda avgångar under de kommande veckorna tills reparationerna av materielen har slutförts.Läs mera

Trafiken nästan normal fredagen den 16.2 – endast enskilda undantag

Tågtrafiken är nästan normal fredagen den 16.2, men enskilda undantag förekommer fortfarande. Vissa rutter trafikeras med minskad turtäthet eller ersätts av busstransporter. Vi försöker koncentrera ändringarna till morgonens och dagens avgångar, så att vi kan säkra sportlovets avgångstrafik så väl som möjligt. Nattåg, rälsbussar samt all närtrafik inom HRT-området och VR:s närtrafik körs som vanligt.Läs mera

Spårskador orsakar inställda långdistansresor tisdagen den 13 februari

Av säkerhetsskäl och på rekommendation av Traficom ställs fjärrtågstrafiken in på tisdagen 13.2. HRT:s och VR:s lokaltrafik körs som normalt.Läs mera

En politisk strejk stoppar tågtrafiken måndagen den 12 februari

En politisk strejk stoppar tågtrafiken på måndag 12.2. Alla fjärr-, natt- och närtåg är inställda under strejken. Före strejken söndagen den 11 februari körs tågtrafiken normalt, även nattågen som avgår på söndagen. Om du vill kan du omboka din enkelbiljett för fjärrtrafik till ett annat datum utan att betala en ändringsavgift på 5 €. Om du inte ombokar din biljett, återbetalar vi automatiskt pengarna för de tågbiljetter som köpts under strejken.Läs mera

När­tra­fi­kens tåg för vårsäsongen till salu på 13.2

Närtrafikens tåg för perioden 31.3.–16.6.2024 kommer till salu på 13.2 kl. 10.00.Läs mera

Ändringar av betalningsmetoder i VR Matkalla appen

Betalningssättet Siirto tas bort från appen VR Matkalla i slutet av januari. Läs mera

Vi inställer alla dagtåg inom fjärr- och närtrafiken på grund av den politiska strejken 2.2

Vi är tvungna att inställa alla dagtåg inom fjärr- och närtrafiken torsdagen den 2 februari kl. 0:00–23:59 på grund av den politiska strejken. Strejken påverkar inte nattågstrafik som körs som normalt.Läs mera

De politiska strids­åtgärdernas eventuella konsekvenser för tågtrafiken 2.2.2024

Man vet ännu inte hur de politiska strejkerna påverkar tågtrafiken. Vi uppdaterar informationen på den här webbplatsen så fort vi får närmare uppgifter.Läs mera

Vi fortsätter med minskad tågtrafik – vi ersätter tågturer med busstransport i början av veckan

Den långa köldperioden har orsakat betydande utmaningar för tågen. Målet är att få tågtrafiken tillbaka till normala tidtabeller så snart som möjligt, och för att säkerställa detta kommer vi att fortsätta den minskade tågtrafiken även i början av veckan. De flesta turerna ersätts av busstransporter och en del av kunderna överförs till följande tågturer. Kunder för vilka inga ersättande turer kan hittas får automatiskt en återbetalning för sin biljett.Läs mera

Vi ställer in vissa av fjärrtrafikens tågturer under resten av veckan på grund av sträng kyla

Sträng kyla och is över hela landet har medfört utmaningar för våra tåg denna vecka. För att säkerställa så smidig trafik som möjligt under de kommande dagarna ställer vi in en del av tågturerna under resten av veckan. Vi överför kunder som har bokat en biljett till de inställda tågturerna till följande tågturer eller ersättande bussförbindelser. Om vi inte kan hitta en ersättande förbindelse återbetalar vi biljetten automatiskt.Läs mera

Fjärrtrafikens dagtåg för våren och början av sommaren till salu på 3.1

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 18.3–16.6. 2024 kommer till salu på 3.1 kl. 10.00.Läs mera

Vi tar tillbaka sommarens och höstens platser för biltåg till försäljning i Tammerfors

Tidtabellerna för bangårdsprojektet i Tammerfors, som Trafikledsverket ansvarar för, har preciserats.Läs mera

Vi inställer alla dagtåg inom fjärr- och närtrafiken på grund av den politiska strejken 14.12

Vi är tvungna att inställa alla dagtåg inom fjärr- och närtrafiken torsdagen den 14 december kl. 0:00–23:59 på grund av den politiska strejken. Nattågen påverkas inte av strejken utan körs som normalt.Läs mera

H-tåget börjar trafikera mellan Hangö och Karis den 8.1.2024

Tågtrafiken mellan Hangö och Karis blir VR:s närtrafik den 8 januari. H-tåget kommer också att trafikera till Helsingfors tre dagar i veckan.Läs mera

En politisk strejk kan stoppa tågtrafiken på torsdagen den 14.12

En strejk kan stoppa tågtrafiken på torsdagen den 14.12, med undantag för nattåg – biljetten kan ombokas till en annan tidpunkt eller VR ersätter de biljetter som köpts för strejktiden.Läs mera

Vi lägger ut fler nattåg till försäljning 28.11. kl. 10

Nattågen på senvåren, sommaren och början av hösten läggs ut till försäljning imorgon, tis. 28.11. kl. 10. Försäljningsperioden är 15.4.2024–27.10.2024. Vi lägger också ut extra tåg för mars. Läs mera

Presentationen av betalningssätt har ändrats

I och med den nya konsumentskyddslagen har vi gjort ändringar i listan över betalsätt på webbplatsen vr.fi och i VR Matkalla-appen.Läs mera

Vintertiden börjar – se förändringar i tidtabeller

Söndagen den 29 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.Läs mera

Närtrafikens tåg för tidig vinter till salu på 31.10

Närtrafikens tåg för perioden 10.12.2023-4.2.2024 kommer till salu på 31.10 kl. 10.00.Läs mera

Fjärrtrafikens dagtåg för vinter till salu på 4.10

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 10.12.2023–17.3.2024 kommer till salu på 4.10 kl. 10.00. Läs mera

Ändringar i hittegodsservice 8.9–10.10

VR:s hittegods omhändertas av Finlands Hittegods-Service Ab, vars verksamhetsställen i Helsingfors och Vanda är föremål för ett av RFV föreskrivet tillfälligt verksamhetsförbud 10.9–11.10.2023.Läs mera

Vi tar i bruk ett nytt sätt för biljettkontroll i fjärrtrafiken

Vi håller stegvis på att reformera våra rutiner för biljettkontroll. Från och med den 28 augusti kan våra kunder göra sin egen biljettkontroll i VR Matkalla-appen. I detta skede gäller reformen platser i Ekstra-klass och kupéer i dagtåg. Om passageraren aktiverar biljetten i appen kommer konduktören inte längre att kontrollera biljetten separat.Läs mera

Vi justerar priserna på enkel- och seriebiljetter för närtrafiken

Vi justerar priserna på enkel- och seriebiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, M, O, R, T och Z) med start den 28 augusti. Priset på en enkelbiljett stiger med i genomsnitt 0,50 euro. Priserna på periodbiljetter förblir oförändrade och det sker heller inga förändringar i priserna på enkel- och seriebiljetter för tre av närtrafikens kärnrutter. Läs mera

Fjärrtrafikens dagtåg för 29.10.–9.12. och och närtrafikens dagtåg för 14.8.–28.10 kommer till salu

Fjärrtrafikens dagtåg för 29.10.–9.12. och och närtrafikens dagtåg för 14.8.–28.10 kommer till salu på torsdagen den 6.7 kl. 10.00. Läs mera
InterCity

Banarbete på flera olika bansträckor under midsommaren

Vi ersätter tåg med bussar på flera bansträckor under midsommarhelgen 23.6–25.6 på grund av banarbete. De ersättande turerna hittar du som vanligt i resesökningen.Läs mera

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter under under sommaren. Efter ändringen kan tågbiljetter endast betalas med kort. På båda stationerna finns en R-kiosk, där du fortfarande kan köpa tågbiljetter med kontanter. Läs mera

Fjärrtågen för hösten 2023 till salu på tis 23.5 kl. 10.00

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 14.8–28.10 kommer till salu på tisdagen den 23.5 kl. 10.00. Biljetter för pendeltåg släpps lite senare.Läs mera

Nattåg för julen och våren 2024 släpps på tis 27.4, sommarens närtåg den 9.5

Fjärrtrafikens nattåg för perioden 10.12.2023–14.4.2024 kommer till salu på torsdagen den 27.2 kl. 10.00. Läs mera

Prisskillnaderna för fjärrtågsbiljetter ökar – du kan få en resa förmånligare än tidigare

Nya prisnivåer har lagts till för fjärrtågsbiljetter. De kommer att göra att fler biljetter är tillgängliga till olika priser, även förmånligare biljetter. I regel reser du förmånligare genom att boka en tågbiljett i god tid eller välja en tågtur utanför rusningstiderna. Fredag och söndag är de mest trafikerade dagarna i fjärrtrafiken. Läs mera

Järnvägsstrejken är över – tågtrafiken startar åter 24.3.2023

En uppgörelse har nåtts i järnvägssektorns kollektivavtalsförhandlingar och tågtrafiken börjar åter på efternatten på fredag 24.3.2023. Den första turen inom närtrafiken avgår kl. 4:04 och den första turen inom fjärrtrafiken kl. 3:40. VR:s fjärr- och närtrafik återgår till det normala inom ungefär ett dygn. Parterna i förhandlingarna mellan RAU och Palta har avtalat om att lokförarna återgår till arbetet till de skift som börjar på fredag.Läs mera

Järnvägssektorns strejk stoppar tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. VR ställer in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetalar sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag. Läs mera

Järnvägssektorns strejk kan stoppa tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. Om strejken blir av kommer VR att ställa in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetala sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag. Läs mera

VR förbereder sig för en eventuell strejk inom järnvägssektorn från och med den 20 Mars

Lokförarnas förbud mot övertid och förbud mot byte av skift kan medföra ändringar eller inställda tågresor för VR: s kunder från och med den 1 mars. Strejkvarningen som riktar sig till järnvägssektorn skulle, om den genomförs, stoppa tågtrafiken från och med den 20 mars. Strejken har ännu inte bekräftats, och passagerarna behöver i detta skede inte omboka sina tågbiljetter.Läs mera

Fjärrtrafikens dagtåg för sommaren och närtrafikens tåg för våren till salu på tis 14.2

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 19.6-13.8.2023 och närtrafikens tåg för perioden 26.3-18.6.2023 kommer till salu på tisdagen den 14.2 kl. 10.00. Läs mera

Nattågen för hösten till salu på tis den 31.1

Fjärrtrafikens dag- och nattåg för perioden 14.8 – 9.12.2023 kommer till salu på tisdagen den 31.1 kl. 10.00. Läs mera

En kupé som ett hotellrum – vi förvärvar nya vagnar till nattågstrafiken

Vi förvärvar nio nya sovvagnar och åtta biltransportvagnar för nattågstrafiken, som kommer att vara i bruk i slutet av år 2025. Vagnarna tillverkas på Škoda Transtechs fabrik i Kajana.Läs mera

Kollektivtrafikens moms-rabatt återspeglas direkt i priserna för tågbiljetter från och med den 1 jan

Riksdagen stöder kollektivtrafiken genom att tillfälligt ändra mervärdesskatten från 10 procent till noll mellan den 1 januari och den 30 april 2023. Vi överför moms-rabatten direkt till biljettpriserna. Under januari–april kan tågbiljetterna köpas skattefritt så långt fram i tiden som biljetterna finns tillgängliga för försäljning.Läs mera

Nya närtåg i trafik våren 2026

VR skaffar 20 nya närtåg med förstklassig passagerarkomfort och energieffektivitet. De nya närtågen kommer att vara i drift från och med våren 2026.Läs mera

Nattågen för våren och sommaren 2023 till salu på tors den 10.11

Fjärrtrafikens dag- och nattåg för perioden 26.3 – 13.8.2023 kommer till salu på torsdagen den 10.11 kl. 10.00. Läs mera

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 30 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.Läs mera

17-åringar reser i fortsättningen med barnbiljett på VR:s tåg

VR utökar barnrabatten till 17 år i både fjärrtrafiken och närtrafiken. Från och med den 1 september 2022 reser 17-åringar på tåg ännu förmånligare.Läs mera

Fjärr- och nattågen för vintern 2022-23 till salu på tors den 11.8. kl. 10.00

Fjärrtrafikens dag- och nattåg för perioden 11.12.2022 – 25.3.23 kommer till salu på torsdagen den 11.8. kl. 10.00. biljetter för pendeltåg släpps 19.9.Läs mera
InterCity-juna Helsingin päärautatieasemalla.

Undantag i midsommarens tågtrafik på grund av Trafikledsverkets banarbeten

Under midsommaren utför Trafikledsverket banarbete på flera orter. Trafikuppehållen som orsakas av arbetet har planerats så att de orsakar så lite olägenheter för passagerarna som möjligt. Information om alla specialtidtabeller kan ses i ruttsökningen på vr.fi och VR Matkalla-appen.Läs mera

VR med i VM-tävlingsruset – vi har utökade tågturer för ishockeypassagerare

Det blir snart spännande tider med ishockey-VM i Helsingfors och på Tammerfors helt nya Nokia Arena. Vi transporterar tävlingspassagerare på tågturer som lagts till sena kvällar.Läs mera
Kuva: Marko Hannula

Fjärr- och nattågen för hösten 2022 till salu på torsdagen den 28.4. kl. 10.00

Fjärrtrafikens dag- och nattåg för perioden 15.8.–10.12. kommer till salu på torsdagen den 28.4. kl. 10.00. biljetter för pendeltåg släpps lite senare.Läs mera
InterCity-juna Helsingin päärautatieasemalla.

Allegro-trafiken upphör på måndag

På söndagen den 27.3. trafikeras endast morgonturen från Helsingfors till St.Petersbug, och eftermiddagens avgång kl 15.57 är inställd. Båda avgångarna från St. Petersburg till Helsingfors trafikeras normalt på söndag 27.3.Läs mera
Allegro-juna

Finska VR Group förvärvar Arriva Sverige – satsar på miljövänlig kollektivtrafik

Det finska statliga järnvägsbolaget VR Group har idag offentliggjort förvärvet av Arriva Sverige. VR Group tar därmed över driftansvaret för bland annat Pågatågen, Östgötapendeln samt en betydande del av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet redan i juli 2022. Läs mera

Vi övergår från munskyddstvång till munskyddsrekommendation på alla tåg mån den 7.3.

I och med att samhället öppnas och restriktioner avvecklas har vi beslutat att övergå från munskyddstvång till munskyddsrekommendation på alla VR:s fjärrtåg och närtåg (D, G, M, O, R, T och Z) från och med i dag, den 7 mars 2022. Vi rekommenderar fortfarande att du använder munskydd under resan.Läs mera

Fjärrtågen för sommaren 2022 till salu på tor 10.3 kl. 10.00

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 20.6.–14.8. kommer till salu på torsdagen den 10.3 kl. 10.00. biljetter för pendeltåg släpps lite senare.Läs mera

VR:s närtrafikområde utvidgas från Lahtis till Kouvola och Kotka 5.1.2022

Tågtrafiken från Lahtis till Kouvola, Kotka och Kotka hamn ändras till VR:s närtrafik den 5 januari 2022. Läs mer om ändringens effekter: bl.a. priserna sjunker. Läs mera

Tågtrafiken under julen och nyåret

Du kommer fram säkert med oss också under julen, nyåret och trettondagen, men tidtabellerna avviker lite från det vanliga. Läs mera

Användning av munskydd

Vi återinför munskyddstvång på alla VR:s fjärr- och närtåg.Läs mera
Kasvomaskin käyttö

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland startar den 12 december 2021

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland, som har haft ett uppehåll sedan våren 2020, startar igen. Ryssland undertecknade en förordning om öppnandet av persontågstrafiken den 2 december 2021. Gränsövergången i Vainikkala öppnades för persontågstrafiken genom gränsmyndigheternas beslut den 18 oktober 2021. För andra färdsätt, såsom flyg- och busstrafiken, har gränsen varit öppen under lång tid. Biljetter till Allegro-tågturer började säljas fredagen den 3 december 2021. Resor är möjliga endast med hälsointyg.Läs mera

Fjärrtågen för våren 2022 till salu på tor 9.12 kl. 10.00

Fjärr- och närtrafikens dagtåg för perioden 27.3 – 19.6.2022 kommer till salu på torsdagen den 9.12 kl. 10.00. biljetter för pendeltåg släpps lite senare.Läs mera

Coronapasset tas i bruk i restaurangvagnarna

VR tar coronapasset i bruk i alla restaurangvagnar söndagen den 28 november.Läs mera
Koronapassi käyttöön ravintolavaunuissa

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 31 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.Läs mera

Rutterna Lahtis-Kouvola-Kotka/Kotka hamn blir VR:s närtrafik den 5.1.2022

Rutterna mellan Lahti-Kouvola-Kotka/Kotka hamn blir en del av VR:s närtrafiksområde fr.o.m. 5.1.2022. Biljetterna till närtågen för den här områden kommer till salu den 30.12. Läs mera

Vi övergår från munskyddstvång till munskyddsrekommendation på alla tåg mån den 25 oktober

I och med att samhället öppnas och restriktioner avvecklas har vi beslutat att övergå från munskyddstvång till munskyddsrekommendation på alla VR:s fjärrtåg och närtåg (D, G, M, R, T och Z) från och med i dag, den 25 oktober 2021. Vi rekommenderar fortfarande att du använder munskydd under resan.Läs mera

Dagtågen för julsäsongen och början av 2022 till salu på tor 28.10. kl 10.00

Fjärr- och närtrafikens dagtåg för perioden 12.12.2021 – 26.3.2022 kommer till salu på torsdagen den 28.10 kl. 10.00.Läs mera

Senhöstens tågbiljetter till salu den 16.9

På torsdagen den 16 september kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 31.10-11.12.21. Du kan köpa nattågresor fram till 14 augusti 2022.Läs mera

Natt- och biltåg för vintersäsongen och nästa år till salu på to 2.9. kl 10.00

Natt- och biltågen för den kommande vintersäsongen och största delen av nästa år släpps till salu den 2.9. Natt- och biltågen för perioden 12.12.2021 - 14.8.2022 kommer till salu på torsdagen den 2.9. kl 10.00. Läs mera

Höstens tågbiljetter till salu den 23.6

På onsdagen den 23 juni kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 16.8-30.10.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.Läs mera

Rälsbussarnas biljettautomater tas ur drift under sommaren

Rälsbussarnas biljettautomater har nått gränsen för sin livslängd och ska tas ur bruk i slutet av juli 2021. Du kan köpa dina biljetter i förväg från flera försäljningskanaler.Läs mera

Sommarens banarbeten orsakar ändringar i närtågstrafik från 7.6

Trafikledsverket kommer att göra omfattande banarbeten i sommar för att underhålla bannätet. Banarbetena kan orsaka ändringar i tidtabellerna, bussersättningar på tågrutter eller färre tågturer på K-, I-, P-, D-, Z- och R-tåg. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla -appen. Läs mera

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.Läs mera

Stationenrnas servicecenter öppnas den 17.5.

Våra servicecenter på på Helsingfors, Tammerfors, Hyvinge och Träskända stationer öppnas igen.Läs mera

Vi har uppdaterat vår dataskyddsbeskrivning

Vi vill skydda din integritet på bästa möjliga sätt.Läs mera

Begränsningarna i passagerarekapaciteten upphör den 25.4

Begränsningarna i passagerarekapaciteten upphör den 25.4.Läs mera

Juni tågbiljetter till salu den 29.4.

På torsdagen den 29 juni kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 7–19.6.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.Läs mera

Restaurangvagnarna har öppnats igen

Vi följer regeringens riktlinjer gällande öppettider och kundplatser.Läs mera

Förseningar på nattågresor 9-20 april

Förseningarna påverkar endast ankomsttiden, inte avgångstiden.Läs mera

Förseningar i nattågstrafiken

Tekniskt fel förorsakar förseningar i nattågstrafiken.Läs mera

Så här påverkas våra tidtabeller av vårens helger

Vårens helger medför små ändringar i vår trafik.Läs mera

Passagerarkapaciteten begränsas i alla tåg från 27.3

Vi begränsar tågens passagerarantal till hälften i hela Finland. Köpta tågbiljetter behöver inte avbokas eller ändras. Läs mera

Sommartiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 28 mars är det dags att övergå till sommartid, och kl. 03.00 ställs klockorna om från normaltid till sommartid kl. 04.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.Läs mera

Fjärrtågens passagerarkapacitet i Egentliga Finland halveras från och med den 25.3

Köpta tågbiljetter behöver inte avbokas eller ändras.Läs mera

Restaurangtjänsterna och biljettbyråerna stängs tillfälligt

Enligt riktlinjerna gällande koronavirussituationen givna av Finlands regering, stänger vi restaurangvagnarna och biljettbyråer.Läs mera

Vårens tågbiljetter till salu den 25.3

På torsdagen den 25 mars kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 3.5 - 6.6.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.Läs mera

Passagerare bör använda munskydd på tåg

Tågresenärer ska använda munskydd på VR:s fjärr- och närtåg från och med den 11.3.Läs mera
Maskin käyttö junissa

Vi minskar på tågturer

Vi minskar på ytterligare tågturer från 15.3.2021 på grund av svag efterfrågan.Läs mera

Fler tågturer mellan Helsingfors och Vasa på vardagar

Fler tåg för vardagarna på sportlovsveckorna 8 och 9 - res rymligare.Läs mera

Nya natt- och biltåg och vårens dagtåg till salu

Vi har svarat på era önskemål och tillsatt nya natt- och biltåg. Vårens dagtåg kommer till salu den 25.2.Läs mera

Reparationsarbeten på bansträckan Riihimäki–Tammerfors i februari

Trafikledsverket inleder reparationsarbeten på bansträckan Riihimäki–Tammerfors och detta inverkar märkbart på tågtrafiken. Reparationsarbetena utförs vardagar 8–28.2.2021 och då förekommer det avbrott i trafiken. På lördagar och söndagar trafikerar vi som normalt.Läs mera

I fortsättningen kan konduktörerna i VR:s närtrafik påföra övervakningsavgifter

Från och med början av februari kan konduktörerna i vår närtrafik påföra en övervakningsavgift för den som reser utan biljett. Förändringen gäller bara VR:s närtåg, det vill säga tågen D, G, M, R, T, Z. Övervakningsavgiften är 80 €.Läs mera

Inloggningsförändring pågår

Inloggningen i våra tjänster förändras i slutet av mars. Efter förändringen kan du inte längre logga in med ditt Veturi-kundnummer. Använd istället e-postadress för att logga in på våra tjänster.Läs mera

I fortsättningen loggar du in i våra tjänster med din e-postadress

Inloggningen i våra tjänster förändras i början av 2021. Efter förändringen kan du inte längre logga in med ditt Veturi-kundnummer.Läs mera

Vi minskar tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021

De senaste coronarestriktionerna har minskat tågresandet ytterligare. Därför minskar vi tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021. När efterfrågan ökar återför vi turer snabbt, till och med inom en arbetsdag. Minskningarna gäller inte nattågstrafiken, rälsbusstrafiken och Södra Finlands tätortstrafik.Läs mera

Tågbiljetter för vinter och vår till salu den 17.12

På torsdagen den 17 dec kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 11.1. - 27.3.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 30 oktober 2021.Läs mera

Vår kundservice julhelgens och årsskiftets öppettider

Vår kundservice hjälper dig även under julens helgdagar.Läs mera

Tågtrafiken under julen och nyåret

Du kommer fram säkert med oss också under julen, nyåret och trettondagen, men tidtabellerna avviker lite från det vanliga. Läs mera

Ändringar på spår 1-3 på Helsingfors centralstation 3.-5.11

Ändringar vid hållplatserna för närtåg I, P och K vid Helsingfors centralstation.Läs mera

Tågbiljetter för jul och nytt år till salu den 10.11

På tisdagen den 10 nov kommer tågen till salu för perioden 13.12.2020 - 10.1.2021. Läs mera

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 25 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.Läs mera

Förändringar i Ekstra-klassen från och med 26.10

Vi svarar på ert önskemål om ett glesare och säkrare tågresande. I framtiden ingår ett tomt säte bredvid sittplatsen och munskydd i Ekstra-klassens biljett. Läs mera

Nattågen till salu den 15.10. för ett år framåt

Du kan köpa nattågresor fram till oktober 2021.Läs mera
Yöjunat myyntiin 15.10.2020

Res säkert för att se den magiska hösten i Lappland – biljetter till nya nattåg säljs nu

Högsäsongen för Lapplands magiska fall är precis runt hörnet.Läs mera

Vissa tåg stannar inte vid Jorvas station

Vissa U-, L- och X-tåg stannar för närvarande inte vid Jorvas station.Läs mera

Banarbetet på kustbanan drar ut på tiden

Förseningar på 10–25 minuter för fjärrtåg, morgonens och eftermiddagens snabba tågturer trafikeras inte tillfälligtvis.Läs mera

Säkerhetsåtgärderna på tåg ökar

VR rekommenderar att kunderna använder munskydd i enlighet med myndigheternas anvisningar.Läs mera

Nu kan du boka en tom plats bredvid din sittplats när du köper en tågbiljett

Vi lanserade den efterfrågade möjligheten att boka en tom plats bredvid sittplatsen på tåget!Läs mera

Vi ökar antalet tågturer i augusti och underlättar återvändon till arbetsplatserna

Höstens biljetter till salu den 14 juli.Läs mera

Vi stänger webbplatsen beta.vr.fi och appen VR Närtåg

Biljetter till VR:s närtåg och fjärrtrafiken i fortsättningen i samma försäljningskanaler.Läs mera

Bussersättningar orsakade av banarbete på sträckorna Karis-Salo och Helsingfors-Åbo 19.7–25.7.

Tågen trafikerar med glesare turtäthet mellan Helsingfors och Karis, men det finns också en direkt bussförbindelse från Helsingfors till Åbo.Läs mera

Tidtabeller för närtågen R, Z, K och D ändras under 15.6–9.8

På grund av Kehä I brokonstruktionen i Pukinmäki, kör R- och Z-tågen med färre skifter utanför rusningstiden.Läs mera

Förändringar i nattågstrafiken mellan Åbo och Rovaniemi

Det direkta nattåget från Åbo till Rovaniemi trafikerar följande gång i december 2020.Läs mera

Banarbeten under midsommar

På midsommaren gör vi igen mycket banarbete så att trafiken på banorna är så smidig som möjligt.Läs mera

Östra Finland

Vi ersätter tågen med bussar på förbindelsesträckorna Villmanstrand–Joensuu och Parikkala–Nyslott från midsommarafton, fredagen 19.6. cirka kl. 19 till söndagen 21.6. cirka kl. 11.Läs mera

Tammerfors–Jyväskylä

Alla turer ersätts med bussar från midsommarafton, fredagen 19.6. kl. 00:00 till söndagen 21.6. cirka kl. 12.Läs mera

Tammerfors–Björneborg

På midsommardagen 20.6. ersätter vi alla tåg med bussar.Läs mera

Åbo-Toijala

Vi ersätter några tågturer med bussar på förbindelsesträckan Åbo–Tammerfors på midsommardagen 20.6. och på söndagen 21.6.Läs mera

Vår kundservice hjälper även under midsommar

På midsommarveckoslutet 19.–21.6. får du hjälp med frågor om tågresandet på Facebook, på Twitter och genom att ringa vår kundservice.Läs mera

Helsingfors–Åbo kustbanan

På midsommardagen 20.6. ersätter vi fjärrtågen med bussar på sträckan Kyrkslätt-Helsingfors.Läs mera

Restaurangvagnarna är tillbaka den 15.6.

Måndagen den 15.6 kopplas restaurangvagnarna igen till tågen.Läs mera

Tågbiljetter till fjärrtrafikens tåg bör tills vidare köpas på förhand

Biljettförsäljningen på fjärrtågen upphör från och med den 15.6, så att varje passagerare ska få en egen sittplats.Läs mera

Ändringar i stationnamn

I fortsättiningen talar vi om Bännäs station som Jakobstad-Pedersöre.Läs mera