Gå till innehållet

Aktuellt

Aktuella nyheter om VR's trafik

Ändringar i lokaltågstrafiken,Ainola station kommer att tillfälligt stängas 19.6.

Trafikledsverket gör ändringar i spåren och växlarna i Dickursby och påbörjar byggandet av det extra spåret mellan Kytömaa i Kervo och Ainola i Träskända, samt den nya stationen i Ainola. Arbetena kommer att leda till minskad turtäthet för K-, I- och P-tågen, inställda D- och R-tåg, ändringar i avgångsspåren och restiderna samt kompensation för bussar på sträckan Ainola–Träskända.

Järnvägsstrejken är över – tågtrafiken startar åter 24.3.2023

En uppgörelse har nåtts i järnvägssektorns kollektivavtalsförhandlingar och tågtrafiken börjar åter på efternatten på fredag 24.3.2023. Den första turen inom närtrafiken avgår kl. 4:04 och den första turen inom fjärrtrafiken kl. 3:40. VR:s fjärr- och närtrafik återgår till det normala inom ungefär ett dygn. Parterna i förhandlingarna mellan RAU och Palta har avtalat om att lokförarna återgår till arbetet till de skift som börjar på fredag.

Järnvägssektorns strejk stoppar tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. VR ställer in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetalar sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag.

Järnvägssektorns strejk kan stoppa tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. Om strejken blir av kommer VR att ställa in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetala sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag.

VR förbereder sig för en eventuell strejk inom järnvägssektorn från och med den 20 Mars

Lokförarnas förbud mot övertid och förbud mot byte av skift kan medföra ändringar eller inställda tågresor för VR: s kunder från och med den 1 mars. Strejkvarningen som riktar sig till järnvägssektorn skulle, om den genomförs, stoppa tågtrafiken från och med den 20 mars. Strejken har ännu inte bekräftats, och passagerarna behöver i detta skede inte omboka sina tågbiljetter.

Nya närtåg i trafik våren 2026

VR skaffar 20 nya närtåg med förstklassig passagerarkomfort och energieffektivitet. De nya närtågen kommer att vara i drift från och med våren 2026.

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 30 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.

Undantag i midsommarens tågtrafik på grund av Trafikledsverkets banarbeten

Under midsommaren utför Trafikledsverket banarbete på flera orter. Trafikuppehållen som orsakas av arbetet har planerats så att de orsakar så lite olägenheter för passagerarna som möjligt. Information om alla specialtidtabeller kan ses i ruttsökningen på vr.fi och VR Matkalla-appen.

Allegro-trafiken upphör på måndag

På söndagen den 27.3. trafikeras endast morgonturen från Helsingfors till St.Petersbug, och eftermiddagens avgång kl 15.57 är inställd. Båda avgångarna från St. Petersburg till Helsingfors trafikeras normalt på söndag 27.3.

Allegro-juna

Tågtrafiken under julen och nyåret

Du kommer fram säkert med oss också under julen, nyåret och trettondagen, men tidtabellerna avviker lite från det vanliga.

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland startar den 12 december 2021

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland, som har haft ett uppehåll sedan våren 2020, startar igen. Ryssland undertecknade en förordning om öppnandet av persontågstrafiken den 2 december 2021. Gränsövergången i Vainikkala öppnades för persontågstrafiken genom gränsmyndigheternas beslut den 18 oktober 2021. För andra färdsätt, såsom flyg- och busstrafiken, har gränsen varit öppen under lång tid. Biljetter till Allegro-tågturer började säljas fredagen den 3 december 2021. Resor är möjliga endast med hälsointyg.

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 31 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.

Senhöstens tågbiljetter till salu den 16.9

På torsdagen den 16 september kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 31.10-11.12.21. Du kan köpa nattågresor fram till 14 augusti 2022.

Höstens tågbiljetter till salu den 23.6

På onsdagen den 23 juni kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 16.8-30.10.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.

Sommarens banarbeten orsakar ändringar i närtågstrafik från 7.6

Trafikledsverket kommer att göra omfattande banarbeten i sommar för att underhålla bannätet. Banarbetena kan orsaka ändringar i tidtabellerna, bussersättningar på tågrutter eller färre tågturer på K-, I-, P-, D-, Z- och R-tåg. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla -appen.

Juni tågbiljetter till salu den 29.4.

På torsdagen den 29 juni kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 7–19.6.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.

Sommartiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 28 mars är det dags att övergå till sommartid, och kl. 03.00 ställs klockorna om från normaltid till sommartid kl. 04.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.

Vårens tågbiljetter till salu den 25.3

På torsdagen den 25 mars kl. 10 kommer fjärr- och närtågen till salu för perioden 3.5 - 6.6.2021. Du kan köpa nattågresor fram till 11 december 2021.

Vi minskar på tågturer

Vi minskar på ytterligare tågturer från 15.3.2021 på grund av svag efterfrågan.

Reparationsarbeten på bansträckan Riihimäki–Tammerfors i februari

Trafikledsverket inleder reparationsarbeten på bansträckan Riihimäki–Tammerfors och detta inverkar märkbart på tågtrafiken. Reparationsarbetena utförs vardagar 8–28.2.2021 och då förekommer det avbrott i trafiken. På lördagar och söndagar trafikerar vi som normalt.

Inloggningsförändring pågår

Inloggningen i våra tjänster förändras i slutet av mars. Efter förändringen kan du inte längre logga in med ditt Veturi-kundnummer. Använd istället e-postadress för att logga in på våra tjänster.

Vi minskar tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021

De senaste coronarestriktionerna har minskat tågresandet ytterligare. Därför minskar vi tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021. När efterfrågan ökar återför vi turer snabbt, till och med inom en arbetsdag. Minskningarna gäller inte nattågstrafiken, rälsbusstrafiken och Södra Finlands tätortstrafik.

Tågtrafiken under julen och nyåret

Du kommer fram säkert med oss också under julen, nyåret och trettondagen, men tidtabellerna avviker lite från det vanliga.

Vintertiden börjar – förändringar i tidtabeller

Söndagen den 25 oktober är det dags att övergå till vintertid, och kl. 04.00 ställs klockorna om från sommartid till normaltid kl. 03.00. Detta påverkar trafikeringen av några tåg under natten mellan lördag och söndag.

Banarbeten under midsommar

På midsommaren gör vi igen mycket banarbete så att trafiken på banorna är så smidig som möjligt.

Östra Finland

Vi ersätter tågen med bussar på förbindelsesträckorna Villmanstrand–Joensuu och Parikkala–Nyslott från midsommarafton, fredagen 19.6. cirka kl. 19 till söndagen 21.6. cirka kl. 11.

Tammerfors–Jyväskylä

Alla turer ersätts med bussar från midsommarafton, fredagen 19.6. kl. 00:00 till söndagen 21.6. cirka kl. 12.

Åbo-Toijala

Vi ersätter några tågturer med bussar på förbindelsesträckan Åbo–Tammerfors på midsommardagen 20.6. och på söndagen 21.6.

Helsingfors–Åbo kustbanan

På midsommardagen 20.6. ersätter vi fjärrtågen med bussar på sträckan Kyrkslätt-Helsingfors.