Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.

Kunderna kan flytta resan till en annan tidpunkt eller rutt kostnadsfritt om tåget ställs in eller dess tidtabell ändras.

På grund av strejk och skador på banan var vi tvungna att ställa in fjärrtrafikens tågturer 12–13.2.2024. I sådana situationer har våra passagerare rätt till antingen återbetalning av biljettens pris, en ny rutt för resan till slutdestinationen så snart som möjligt eller ändring av resan till en senare tidpunkt utan extra kostnad. Tyvärr lyckades vi inte kommunicera dessa rättigheter tillräckligt tydligt till våra kunder, vilket ledde till att en del passagerare drabbades av kostnader på grund av prisskillnaden mellan en tidigare köpt biljett och en biljett för den nya rutten.

Kunder kan omboka sin tågbiljett inom fjärrtrafik till en annan tidpunkt utan extra kostnad om tåget ställs in eller tidtabellen ändras så att ankomsten till slutdestinationen försenas med minst 60 minuter. Detta gäller alla biljettyper för fjärrtrafik.

Om du har debiterats en extra kostnad för ombokningen av din biljett till en ny tidpunkt kommer vi att återbetala den extra kostnaden i sin helhet. Här, Öppnas i en ny flik kan du läsa mer om kundens rättigheter vid störningssituationer i tågtrafiken. Du kan fylla i ersättningsansökan här, Öppnas i en ny flik.

Vi beklagar olägenheterna som detta orsakar våra kunder. Vi utvecklar våra verksamhetssätt så att vi i framtiden kan snabbt och tydligt kommunicera kundens rättigheter särskilt i störningssituationer.

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Smidigt med tåg till sommarens evenemang – vi erbjuder sommarresenärer extra turer och tematåg

Med tåg kan du enkelt ta dig till många sommarevenemang under Finlands härliga sommar. Vi ökar antalet tågturer och lägger till tematåg med progr…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärr­tra­fi­kens dagtåg för sensommaren och början av hösten till salu på 25.4

Fjärrtrafikens dagtåg för perioden 29.7–15.9.2024 kommer till salu på 25.4 kl. 10.00.…

Läs artikeln