Aktuellt

Re­stau­rang­vag­nar­na har öppnats igen

Vi följer regeringens riktlinjer gällande öppettider och kundplatser.

Vi kommer att återställa restaurangvagnarna till trafik den 30.4. På de mesta tåg är vagnarna öppna fram till kl. 01.00, och take-away-beställningar för din egen plats eller i din egen kupé kan göras fram till kl. 1.30. Om både tågets avgångs- och endstationer ligger i områden med strängare begränsningar stängs restaurangvagnen redan klockan 20.00.

Enligt de aktuella begränsningarna får 75% av det normala antalet kunder vistas i restaurangvagnen, men du kan ta med dig ätbart från restaurangvagnen till exempel till din egen plats för att äta där.

Försäljningsvagnarna återvänder till tågen på sommaren.

Bekanta dig med restaurangvagnens menu.

Du kan läsa om ytterligare åtgärder som vi vidtar för att garantera våra kunders och anställdas säkerhet i rådande undantagsförhållanden här.

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24.6–28.7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi minskar på tågturer

Vi minskar på ytterligare tågturer från 15.3.2021 på grund av svag efterfrågan.…

Läs artikeln