Gå till innehållet
Aktuellt

Restaurangvagnarna har öppnats igen

Vi följer regeringens riktlinjer gällande öppettider och kundplatser.

Vi kommer att återställa restaurangvagnarna till trafik den 30.4. På de mesta tåg är vagnarna öppna fram till kl. 01.00, och take-away-beställningar för din egen plats eller i din egen kupé kan göras fram till kl. 1.30. Om både tågets avgångs- och endstationer ligger i områden med strängare begränsningar stängs restaurangvagnen redan klockan 20.00.

Enligt de aktuella begränsningarna får 75% av det normala antalet kunder vistas i restaurangvagnen, men du kan ta med dig ätbart från restaurangvagnen till exempel till din egen plats för att äta där.

Försäljningsvagnarna återvänder till tågen på sommaren.

Bekanta dig med restaurangvagnens menu.

Du kan läsa om ytterligare åtgärder som vi vidtar för att garantera våra kunders och anställdas säkerhet i rådande undantagsförhållanden här.

Mer aktuellt