Aktuellt

Kol­lek­tiv­tra­fi­kens moms-rabatt återspeglas direkt i priserna för tåg­bil­jet­ter från och med den 1 jan

Riksdagen stöder kollektivtrafiken genom att tillfälligt ändra mervärdesskatten från 10 procent till noll mellan den 1 januari och den 30 april 2023. Vi överför moms-rabatten direkt till biljettpriserna. Under januari–april kan tågbiljetterna köpas skattefritt så långt fram i tiden som biljetterna finns tillgängliga för försäljning.

Moms-rabatten gäller alla VR-tågbiljetter som köpts mellan den 1 januari och den 30 april, oavsett resans tidpunkt. Biljetter som redan är rabatterade, till exempel för studerande, barn och pensionärer, kommer också att vara skattefria under perioden. Mervärdesskattens rabatt kommer också att beaktas för grupp- och företagsbiljetter.

Förutom tågbiljetter gäller moms-rabatten för nästan alla tilläggstjänster, såsom platser och kupéer i Ekstra-klassen och restaurangvagnens övre våning. Platserna för bilar, sällskapsdjur och cyklar är också skattefria om biljetten är köpt mellan den 1 januari och den 30 april. Ett undantag är resans avbokningsskydd som hör till en annan skattesats och priset förblir därför oförändrat.

I januari, när skattenedsättningen inleds, kan man köpa nattågsresor ända till augusti, dagtågsresor för fjärrtrafiken fram till den 19 juni och resor för närtrafik fram till den 25 mars. Sommarsäsongens övriga biljetter kommer till försäljning under vårens lopp.

För många resor är det förmånligare att åka tåg än att ta bilen

Beroende på resans längd och antalet passagerare är tåget, även utan skattesänkningar, ett förmånligare sätt att resa än att åka bil. Priset för att åka med bil har stigit avsevärt i takt med att bränslepriserna stigit och då man jämför utsläppen överträffar tåget bilen många gånger.

Skattesänkningen är tillfällig och den normala mervärdesskattesatsen på 10 procent kommer att läggas till tågbiljetternas pris från och med den 1 maj.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln