Aktuellt

Tra­fik­leds­ver­kets banarbeten under sommaren – var och när?

Trafikledsverket utför banarbeten på flera olika bansträckor under sommaren för att säkerställa en smidig och punktlig tågtrafik även i fortsättningen. I denna nyhet har vi sammanställt sommarens viktigaste banarbeten som påverkar trafiken.

Banarbeten på stambana

Till följd av underhållsarbete förekommer det trafikavbrott mellanYlivieska och Uleåborg vardagsnätter 3.6–13.6 och 12.8–22.8, och därför kommer några av nattågsturerna att ändras och ställas in.

Banans överbyggnad kommer att förnyas och broarbeten att utföras mellanUleåborg och Rovaniemi och därför kommer vi att ersätta dagtågen på rutten med bussar på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar 24.6–3.10.

Mellan Tammerfors/Parkano och Seinäjoki byts växlar ut och arbeten utförs på säkerhetsanordningarna, vilket gör att en del av dagtågen ersätts med bussar tisdagar och onsdagar 12.8–4.9. På grund av banarbetet ställer vi också in avgående nattåg måndagar och tisdagar 12.8–4.9.

Mellan Riihimäki och Tammerfors utförs underhållsarbeten 5–23.8. och därför ställs fjärrtågen in och en del av närtågen ersätts med busstrafik.

Åtta dagars trafikavbrott i början av augusti mellan Jyväskylä och Pieksämäki samt i Kuopio

Trafikavbrott på grund av Trafikledsverkets ombyggnadsprojekt på sträckan Jyväskylä–Pieksämäki börjar i början av juli. Denna rutt ersätts med bussar alla vardagsmorgnar1.7–31.10 , och 1.8–9.8 är det ett åtta dagars trafikavbrott på banan.

Ombyggnadsprojektet mellan Jyväskylä och Pieksämäki 17.8–18.8 medför bussersättningar för en del av tågen.

På grund av att Trafikledsverket bygger om bangården och utför tunnelarbeten i Kuopio förekommer det trafikavbrott 1.8–9.8. Arbetet i Kuopio orsakar också ett 30 timmar långt avbrott under veckoslutet 22–23.6 samt ett 40 timmar långt trafikavbrott 12–14.7. Banarbetena medför bussersättningar från Siilinjärvi till Pieksämäki/Jyväskylä.

Förändringar orsakade av banarbeten i Åbo

Banprojektet Kuppis–Åbo medför bussersättningar 2.8–3.8. mellan Åbo och Tammerfors.

Samma banprojekt orsakar också ett banavbrott mellan Åbo och Åbo hamn 28.7–4.8. Då har alla tåg från Tammerforshållet till Åbo hamn ersatts med bussar mellan Åbo och Åbo hamn.

Åbo biltågstation är avstängd på grund av projektet 30.7–4.8 vilket innebär att det varken avgår eller anländer några bilvagnar från och till Åbo.

Trafikavbrott på kustbanan 24.6–28.7.

Trafikledsverkets projekt Esbo stadsbana orsakar ett fem veckors trafikavbott på kustbanan i sommar 24.6–28.7. Vi ersätter då alla tåg i fjärrtrafiken mellan Helsingfors och Åbo med bussar. Vi har samlat information om undantagsarrangemang och bussarnas avgångs- och hållplatser, läs mer här., Öppnas i en ny flik

Mer information om tågturer som ersätts med bussar finns här., Öppnas i en ny flik På spåret sidan hittar du en lista över rutter som påverkas av Trafikledsverkets banarbeten. På dessa rutter ersätter vi tåg med bussar och på sidan hittar du även information om bussarnas avgångs- och hållplatser. Vi lägger stegvis till information om banarbeten och biljetter till resesökning.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln