Gå till innehållet
Aktuellt

Undantag i midsommarens tågtrafik på grund av Trafikledsverkets banarbeten

Under midsommaren utför Trafikledsverket banarbete på flera orter. Trafikuppehållen som orsakas av arbetet har planerats så att de orsakar så lite olägenheter för passagerarna som möjligt. Information om alla specialtidtabeller kan ses i ruttsökningen på vr.fi och VR Matkalla-appen.

Helsingfors–Åbo

På sträckan Helsingfors–Åbo utförs tunnel- och broarbete mellan Esbo och Kyrkslätt. Trafikuppehållet börjar kl. 01.00 den 25.6 och slutar kl. 07.00 den 26.6.

Fjärrtågen mellan Helsingfors och Kyrkslätt ersätts av bussar med specialtidtabeller lördagen den 25.6, och tågen mellan Kyrkslätt och Åbo går med reducerad frekvens. Närtågen E, U och L går endast mellan Helsingfors och Esbo under uppehållet. HRT organiserar busstransporter som ersätter närtåg mellan Esbo och Kyrkslätt.

Helsingfors–Tammerfors och Åbo–Tammerfors

Det är trafikuppehåll mellan Toijala och Tammerfors på grund av broarbete från fredagen den 24.6 kl. 15 till söndagen den 26.6 kl. 15.

På bansträckan mellan Toijala och Tammerfors kommer alla tåg att ersättas av bussar med specialtidtabeller. Mellan Helsingfors och Toijala går fjärrtågen med reducerad frekvens, medan närtågen går normalt.

Mellan Åbo och Tammerfors ersätts tågen av bussar med specialtidtabeller. Alla nattåg till Lappland fredagen den 24.6 och lördagen den 25.6 ställs in för hela sträckan.

Tammerfors–Jämsä–Jyväskylä

Det är trafikuppehåll mellan Jämsä och Jyväskylä från fredagen den 24.6 kl. 03.30 till söndagen den 26.6 kl. 15.30. Tunnel- och bergskärningsarbeten utförs på banavsnittet.

Tågen ersätts av bussar med specialtidtabeller mellan Tammerfors och Jyväskylä.

Tammerfors–Keuru–Jyväskylä

Det är trafikuppehåll på grund av växelarbete i Orivesi från fredagen den 24.6 kl. 03.30 till lördagen den 25.6 kl. 03.30.

Fredagen den 24.6 ersätts tågen av bussar med specialtidtabeller på hela sträckan. Tågen på sträckan Seinäjoki–Keuru–Jyväskylä går normalt.

Kouvola–Imatra–Joensuu och Parikkala–Nyslott

Det är trafikuppehåll på grund av banförbättringsprojekt mellan Luumäki och Imatra från fredagen den 24.6 kl. 16.00 till söndagen den 26.6 kl. 16.00.

Tågen ersätts av bussar med specialtidtabeller på sträckan Kouvola–Imatra–Joensuu. Det förekommer ändringar i tågtidtabellerna mellan Parikkala och Nyslott för att säkerställa anslutningar från Parikkala.

Kouvola–Kotka hamn

Arbetet med projektet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn kommer att orsaka ett banavbrott från torsdagen den 23.6 kl. 6.00 till måndagen den 27.6 kl. 6.00.

Alla O-tåg mellan Kouvola och Kotka hamn ersätts av bussar med specialtidtabeller. O-tågen mellan Kouvola och Lahtis trafikerar normalt.

Mer information om midsommarens banarbeten finns hos Trafikledsverket, Öppnas i en ny flik.

Mer aktuellt

InterCity-juna Helsingin päärautatieasemalla.

Aktuellt

Fjärr- och nattågen för vintern 2022-23 till salu på tors den 11.8. kl. 10.00

Fjärrtrafikens dag- och nattåg för perioden 11.12.2022 – 25.3.23 kommer till salu på torsdagen den 11.8. kl. 10.00. biljetter för pendeltåg släpp...

Läs artikeln
Allegro-juna

Aktuellt

Allegro-trafiken upphör på måndag

På söndagen den 27.3. trafikeras endast morgonturen från Helsingfors till St.Petersbug, och eftermiddagens avgång kl 15.57 är inställd. Båda avgå...

Läs artikeln

Aktuellt

Vi minskar tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021

De senaste coronarestriktionerna har minskat tågresandet ytterligare. Därför minskar vi tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.20...

Läs artikeln