Aktuellt

Ändringar i hitte­gods­ser­vice 8.9–10.10

VR:s hittegods omhändertas av Finlands Hittegods-Service Ab, vars verksamhetsställen i Helsingfors och Vanda är föremål för ett av RFV föreskrivet tillfälligt verksamhetsförbud 10.9–11.10.2023.

Från fredagen den 8 september 2023 till onsdagen den 11 oktober 2023 finns hittegodsservicen för fjärrtåg i Åbo och hittegodsservicen för HRT-närtåg i Kamppi i Helsingfors. Beroende på resans destination kan du fråga om hittegods från VR:s närtåg antingen i Åbo eller i Kamppi.

Om du har tappat bort något på en tågresa till Helsingfors före fredagen den 8 september 2023 kan du fråga om föremålet på Finlands Hittegods-Service Ab:s verksamhetsställen i Helsingfors från och med den 11 oktober 2023.

Hittegodsservice för fjärrtåg 8.9–10.10

Finlands Hittegods-Service (Relico Oy), belägen i Åbo, tar hand om hittegods från fjärrtågen. Du hittar hittegodsservicen i shoppingcentret Länsi 1 på adressen Filargatan 5. Du kan fråga om hittegods antingen på plats eller via ett avgiftsbelagt servicenummer, och du kan hämta föremålen själv eller få dem per post.

Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på hittegodsservicens webbplats, Öppnas i en ny flik

Hittegodsservice för VR:s närtåg 8.9–10.10

Du kan fråga om hittegods från närtåg som rest till Tammerfors (M- och R-tåg), Riihimäki (D-, R-, T- och G-tåg), Lahtis (G-, Z- och O-tåg) och Kouvola (O- och Z-tåg) på Finlands Hittegods-Services verksamhetsställe i Åbo, på samma sätt som hittegods från fjärrtåg.

Efter en resa mot Helsingfors kan du fråga om hittegods antingen på plats eller för en tilläggsavgift per telefon eller med en nätblankett från Suomen Löytötavarapiste (H.T.P. Palvelut Oy). Löytötavarapiste har sitt kontor i Helsingfors i Kamppi köpcentrum på adressen Narinken 3.

Öppettider och kontaktuppgifter hittar du på webbplatsen för Löytötavarapiste, Öppnas i en ny flik

Hittegodsservice för HRT-tåg 8.9–10.10

Suomen Löytötavarapiste (H.T.P. Palvelut Oy) tar hand om hittegods från HRT-närtåg 8.9–11.10.2023.

Mer information om hittegodstjänster på HRT:s webbplats, Öppnas i en ny flik

Mer aktuellt

Aktuellt

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter a…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.…

Läs artikeln