Aktuellt

Användning av munskydd

Vi återinför munskyddstvång på alla VR:s fjärr- och närtåg.

Kasvomaskin käyttö

VR övergår från munskyddsrekommendation till munskyddstvång på alla sina tåg. Målet med förändringen är att göra resandet ännu säkrare och att få passagerare att bära munskydd ännu mer samvetsgrant än tidigare. Munskyddstvånget tas i bruk på alla VR:s fjärr- och närtåg (D, G, M, R, T och Z) samt på Allegro-tåg från och med idag.

VR har beslutit att återinföra munskyddstvånget från och med fredagen den 17 december 2021. En stark munskyddsrekommendation har gällt på VR:s tåg sedan hösten 2020 och munskyddstvånget har gällt från mars till oktober 2021. Tågpersonalen har burit munskydd på alla tåg sedan hösten 2020.

Munskyddstvånget kommer tillbaka i resevillkoren

VR kommer att lägga till munskyddstvånget i resevillkoren för tågbiljetter från och med den 17 december 2021. Hälsomässiga skäl kan ändå utgöra ett hinder för att bära munskydd. Även dessa kunder är välkomna på tåget. Vi kräver inget intyg på hälsomässiga hinder och det räcker med att berätta om hindret för personalen. Barn under 12 år behöver inte heller bära munskydd. Man behöver inte bära munskydd i en kupé eller sovkupé som reserverats för det egna sällskapet. Munskyddet ska dock bäras när man stiger på och rör sig på tåget.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi återställer tågturer mellan Björneborg och Tammerfors från och med onsdagen den 28 februari

Alla tågturer mellan Björneborg och Tammerfors har ersatts av busstransporter sedan onsdagen den 14 februari på grund av underhålls- och reparati...

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f...

Läs artikeln

Aktuellt

Trafiken nästan normal fredagen den 16.2 – endast enskilda undantag

Tågtrafiken är nästan normal fredagen den 16.2, men enskilda undantag förekommer fortfarande. Vissa rutter trafikeras med minskad turtäthet eller...

Läs artikeln