Gå till innehållet
Aktuellt

Bussersättningar orsakade av banarbete på sträckorna Karis-Salo och Helsingfors-Åbo 19.7–25.7.

Tågen trafikerar med glesare turtäthet mellan Helsingfors och Karis, men det finns också en direkt bussförbindelse från Helsingfors till Åbo.

Det är en veckas avbrott i tågtrafiken mellan Karis och Salo, och tågen ersätts med bussar.

Mer aktuellt