Aktuellt

Sommarens banarbeten orsakar ändringar i när­tåg­s­tra­fik från 7.6

Trafikledsverket kommer att göra omfattande banarbeten i sommar för att underhålla bannätet. Banarbetena kan orsaka ändringar i tidtabellerna, bussersättningar på tågrutter eller färre tågturer på K-, I-, P-, D-, Z- och R-tåg. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla -appen.

K-tågen

Undantagstrafiken för K-tågen inleds den 7.6.2021 på grund av andra banarbeten.

Vardagar cirka kl. 5.30–19.30 trafikerar K-tågen endast mellan Dickursby och Kervo, huvudsakligen med 20 minuters mellanrum. Vardagar under tiden 7–27.6 och 16–29.8 under rusningstid cirka kl. 6.30–8.30 samt 15.30–17.30 trafikering med 10 minuters mellanrum.

Tidigt på morgonen, på kvällar och veckoslut trafikerar K-tågen med 20 minuters mellanrum mellan Helsingfors och Kervo. K-tågen mot Kervo stannar inte i Bocksbacka på vardagar cirka kl. 5.30–23.00 och på veckoslut cirka kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt.

För passagerare som reser med K-tåget i riktning mot Helsingfors lönar det sig att byta till P-tåget redan i Sandkulla. Passagerare som reser mot Kervo rekommenderas att resa med I-tåget ända till Sandkulla.

P-tågen

P-tågen trafikerar under tiden 7.6–29.8 med 10 minuters mellanrum dag- och nattetid på vardagar, men kvällstid cirka kl. 19.00–23.00 med 20 minuters mellanrum.

Under veckosluten trafikerar P-tågen med 20 minuters mellanrum från morgon till kväll kl. 7.30–23.00. Nattetid trafikerar tågen normalt.

I-tågen

Från och med lördag 12.6 körs vartannat I-tåg utan att stanna mellan Dickursby och Åggelby, dvs. de kör förbi Bocksbacka, Parkstad, Mosabacka och Malm. Avgångstidpunkterna för de tåg som inte stannar på ovannämnda platser varierar något.

På vardagar från och med kl. 5:45 fram till kl. 18:45 stannar I-tåget (avgång vid minuter -05, -25 och -45) inte vid Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad. Övriga I-tåg (avgång vid minuter -15, -35 och -55) passerar bara Bocksbacka, precis som hittills.

På vardagar från och med kl. 19:15 fram till kl. 22:35 stannar I-tåg inte vid Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad. Vid de tidpunkter då I-tågen passerar flera stationer betjänar K-tåget passagerare i Malm, Mosabacka och Parkstad.

På veckoslut från och med kl. 7:55 fram till kl. 22:35 stannar I-tåg inte vid Bocksbacka, Malm, Mosabacka och Parkstad.

På vardagskvällar och veckoslut när I-tågen passerar flera stationer betjänar K-tåget passagerare i Malm, Mosabacka och Parkstad. När I-tåg inte stannar på stationerna mellan Åggelby och Dickursby (Malm, Mosabacka och Parkstad) kan man resa med dem till Dickursby med P-tåg. Då kan man undantagsvist också resa med HRT:s AB-biljett.

Undantagstidtabellen för I-tågen gäller till 29.8.

D-tågen

D-tågen trafikerar inte alls under tiden 7.6–15.8. Ersättande förbindelser från Tavastehus till Helsingfors och från Helsingfors till Tavastehus trafikeras med R-tågen.

Z-tågen

Under tiden 7.6–15.8 förlängs Z-tågens restid mellan Helsingfors och Lahtis med cirka 6–8 minuter.

Under perioderna 21.6–6.7 och 16–22.7 trafikerar största delen av Z-tågen endast mellan Haarajoki och Lahtis. Rusningstågen från Kouvola kör till Helsingfors och från Helsingfors ända till Kouvola, precis som morgonens första och kvällens sista turer.

När Z-tågen ställs in mellan Helsingfors och Haarajoki under tiden 21.6–6.7 och 16–22.7 ordnas en mellan järnvägsstationerna i Kervo och Haarajoki (linje 979X). Bussarna körs en gång i timmen från hållplatserna i anslutning till stationerna. Vid Kervo och Haarajoki stationer finns skyltar som hänvisar passagerarna till den ersättande bussen. Från Kervo ordnas ingen bussförbindelse som ersätter Z-tågen till Helsingfors. Tidtabellerna har dock planerats så att det går smidigt att byta mellan buss 979X och R-tågen i Kervo.

R-tågen

R-tågens restid förlängs med fem minuter under tiden 7.6–15.8. R-tågens rusningstrafik har skurits ned i alla arbetsskeden. R-tågen trafikerar i regel med 30 minuters mellanrum hela dagen. Under tiden 7–27.6 och 9–15.8 körs dessutom ett extra rusningståg från Riihimäki kl. 6.59 och från Helsingfors kl. 16.24 på vardagar.

Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla -appen. Information om ersättande bussar hittar du på sidan för ersättande bussar, Öppnas i en ny flik. Vi uppdaterar också aktuella trafikmeddelanden på sidan Tågtrafiken nu, Öppnas i en ny flik.

Mer aktuellt

Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Smidigt med tåg till sommarens evenemang – vi erbjuder sommarresenärer extra turer och tematåg

Med tåg kan du enkelt ta dig till många sommarevenemang under Finlands härliga sommar. Vi ökar antalet tågturer och lägger till tematåg med progr…

Läs artikeln