Gå till innehållet

Till­gängligt tåg­resande

Tjänster för tillgängligt resande

På den här sidan hittar du information om bland annat assistansservice på järnvägsstationerna, transport av hjälpmedel på tågen och tågens tillgänglighet samt avvikande situationer inom tågtrafiken.

Vår kundtjänst för tillgängligt resande och stationernas assistansservice hjälper dig i frågor som gäller tjänster för ett tillgängligt resande. Samtal är kostnadsfritt.

Sök tågtidtabeller

Utresa
Retur
Passagerare, tilläggstjänster och tillgänglighet
Sök resor

Planering av en tillgänglig tågresa

Biljettautomater

Biljettautomater finns på de flesta järnvägsstationer. Från automaten kan du köpa de vanligaste tågbiljetterna samt assistentbiljett.

Biljettautomatens skärm, betalterminal och biljettskrivare är på 80–120 centimeters höjd. I skärmens nedre kant finns en knapp där du kan flytta skärmvyn längre ner.

Speciellt synskadade har beaktats i planeringen av biljettautomatens skärm, teckenstorleken och skärmens kontraster. Automaten ger ifrån sig ljudsignaler när valen på skärmen har lyckats.

Biljettförsäljningskontor

Följande stationer har biljettförsäljningskontor:

Majoriteten av stationerna har ingen personal och biljettförsäljningskontorets öppettider är begränsade.

Assistansservice är tillgängligt för till exempel äldre personer och rullstolsburna personer eller syn- eller hörselskadade personer. Även handikappade personer samt personer med exempelvis autismspektrumstörning eller personer med en minnessjukdom kan få hjälp. Assistansservicen är avgiftsfri.

Var realistisk när det gäller ditt eget behov av hjälp om du inte på egen hand kan stiga på eller av tåget. På stationerna finns inga tillgängliga hjälpmedel.

Du kan beställa assistansservice på följande stationer:

Esbo, Helsingfors, Hyvinge, Tavastehus, Idensalmi, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Träskända, Kajana, Karis, Kemi, Kemijärvi, Kervo, Kyrkslätt, Karleby, Kolari, Kouvola, Kuopio, Kuppis, Lahtis, Villmanstrand, Alberga, S:t Michel, Uleåborg, Böle, Pieksämäki, Björneborg, Riihimäki, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tammerfors, Dickursby, Åbo, Vasa, Ylivieska 

 

Så här beställer du assistansservice

 • Ring VR:s kundsupport för tillgängligt resande tfn 0800 188 822 (avgiftsfritt nummer) eller besök VR servicecenter på en järnvägsstation.
 • Assistansservice ska bokas senast 36 timmar före tågets avgång.
 • När din bokning är i ordning får du en bekräftelse per sms ungefär 1–2 timmar efter att du gjort bokningen. 
Nämn detta i samband med bokningen
 • Resdag
 • Resrutt
 • Tågens nummer och avgångstider
 • Vagn- och platsnummer
 • Hurudan hjälp du behöver
 • Har du med dig förflyttningshjälpmedel, tex. rullstol, rollator
 • Övrig bagage
 • Dina kontaktuppgifter 

Då här fungerar servicen

 • Anländ till mötesplatsen på stationen senast 20 minuter före tågets avgång. Du känner igen mötesplatsen på stationen från bilden invid.
 • Din assistent är ordningsvakt eller taxichaufför. Du känner igen assistenten på den gula reflexvästen.
 • Observera att av säkerhetsskäl kan assistenten inte lyfta kunden i eller från en rullstol.
 • Om du inte hittar assistenten som du har beställt på stationen, ring vår kundsupport (0100 3232 (0,06 €/min + Ina/msa, må-fr kl. 5–22 och lö-sö 7-22)). 

Assistans för att stiga på tåget
 • Assistenten ledsagar dig ända till sittplatsen när din resa börjar på tågets avgångsstation.
 • Assistenten ledsagar dig till din vagn när din resa börjar på tågets mellanstation. 
Assistans vid byte av tåg
 • Assistenten hämtar dig enligt överenskommelse antingen från din plats eller framtill i vagnen.
 • Assistenten ledsagar dig till den rätta vagnen på mellanstationen och till din plats på avgångsstationen.
Assistans för att stiga av tåget
 • Assistenten hämtar dig från din sittplats på tågets ändstation.
 • Assistenten hämtar dig intill vagnen på tågets mellanstation.
 • På stationen ledsagas du till assistanspunkten eller till en anslutning i närheten av stationen, såsom en taxistation eller busshållplats. 

 

Ändringar i resplanen?

Om dina planer ändras eller din resa avbokas, meddela detta genom att ringa vår kundsupport (0100 3232 (0,06 €/min + Ina/msa, må-fr kl. 5–22 och lö-sö 7-22)) eller genom att besöka VR servicecenter. Meddela om ändringen så fort som möjligt, gärna senast 12 timmar före resan.

Alla Z- och R-tåg har inte konduktör. Om du använder rullstol kan du beställa ramptjänst till Z- och R-tågens stationer:

Ainola, Haarajoki, Helsingfors, Henna, Hyvinge, Tavastehus, Iittala, Jokela, Träskända, Kervo, Lahtis, Lempäälä, Mäntsälä, Riihimäki, Parola, Böle, Ryttylä, Saunakallio, Tammerfors, Dickursby, Toijala, Turenki, Viiala

Konduktören eller tågets förare hjälper dig att stiga på eller av tåget genom att placera rullstolsrampen mellan plattformen och tåget för att göra det lättare att ta sig fram med rullstol. Din assistent kan också vara tågets förare, vänta alltså på assistans på plattformen i närheten av tågets front.

Beställ service per telefon eller e-post

 • Beställ assistans genom att ringa VR:s kundsupport för tillgängligt resande 0800 188 822 (avgiftsfritt nummer) eller via e-post på adressen ramppipalvelu@vr.fi
 • Du kan beställa tjänsten tidigast 36 timmar och senast 2 timmar före resan.
 • Tjänsten är avgiftsfri.
 • Om dina planer ändras eller din resa avbokas, meddela detta genom att ringa vår kundsupport så fort som möjligt.
Kom ihåg att ange följande i din beställning
 • Namn
 • Telefonnummer
 • Resdag
 • Avgångstid
 • Avgångsstation
 • Destination

Att röra sig på plattformen

 • De flesta järnvägsstationer är i huvudsak tillgängliga.
 • En del stationer har hissar för att underlätta förflyttning.
 • På plattformens digitala skyltning kan du kontrollera var vagnen ligger och förflytta dig till rätt sektor på plattformen.
 • I allmänhet finns en varningslinje parallellt med banan på stationernas plattformsområde. För att garantera säkerheten ska linjen passeras först när tåget har stannat på plattformen.
 • Observera att ansvaret för en funktionshindrad passagerares påstigning och avstigning alltid ligger hos passageraren själv eller hans eller hennes egen assistent.
 • Det är aldrig tillåtet att köra bil på plattformen.

Påstigning och avstigning

 • Du känner igen tågets servicevagn på rullstolssymbolen på vagnens dörr och vägg.
 • InterCity-tågets servicevagn är tillgänglig via rullstolsskenan när stationen har en hög plattform. Då är ingången till tåget och plattformen på samma nivå.
 • InterCity-tågets konduktör hjälper när stationen har låga plattformar och en rullstolsramp behövs för att förflytta sig.
 • Pendolino har alltid trappor.
 • Till Pendolinos servicevagn kommer du med hjälp av en rullstolshiss.
 • Av säkerhetsskäl kan endast passageraren i rullstolen lyftas med hissen.
 • Elmoped ryms inte i Pendolino.
 • Tågets konduktör ansvarar alltid för användningen av rullstolsrampen och -hissen. 
 • Av säkerhetsskäl kan VR:s personal eller den beställda assistenten inte lyfta en kund i eller från en rullstol.
 • När du reser i rullstol med rälsbuss (Dm12) har du endast tillgång till rullstolsplatserna i tågets första enhet. Du kan redan på plattformen placera dig vid tågets främre del, så att tågpersonalen lättare kan se dig och hjälpa dig ombord på tåget.

Exakta uppgifter om olika tågtyper

Tågens tillgänglighetsuppgifter

Tågens tillgänglighet varierar. Många tåg är tillgängliga för bl.a. rullstol och rollator. Bekanta dig med våra olika tågtyper, deras tjänster och mått.

Bekanta dig med tågen

Tillgänglighet under tågresan

En ledar-, assistans- eller signalhund reser alltid kostnadsfritt med dig.

Inom fjärrtrafiken rekommenderar vi att du väljer en sittplats i servicevagnen. Inom VR:s närtrafik kan du resa tillsammans med en ledar-, assistans- eller signalhund på alla passageraravdelningar.

Ledar-, assistans- eller signalhund på nattåg

En ledar-, assistans- eller signalhund reser med dig kostnadsfritt i nattågets sovkupé, även i en tillgänglig sovkupé.

Ledar-, assistans- eller signalhund på Allegro tåg

Ledar- och assistanshundar reser med dig utan extra avgift. Du kan boka vilken plats som helst för dig själv och din ledar- eller assistanshund i vagnen för sällskapsdjur.

Förflyttningshjälpmedel

Vi transporterar hjälpmedel kostnadsfritt på tåget. På tåget kan du ta med förflyttningshjälpmedel såsom

 • Traditionell rullstol
 • Elrullstol
 • Rollator
 • Elmoped. Elmoped ryms dock inte i Pendolino eller Allegro.

De största hjälpmedlen, såsom rullstol, kan du endast ha i tågets servicevagn samt nattågets tillgängliga sovkupé.

Maximimått för rullstol:

 • Bredd 800 mm
 • Längd 1 250 mm
 • Höjd 1 375 mm
 • Vändcirkel 1 500 mm

Övriga hjälpmedel

Övriga hjälpmedel för passagerare med funktionsnedsättning, förutom de som behövs för att röra sig, transporteras i regel kostnadsfritt på tåget. De måste rymmas i transportutrymmena för resegods. Kontakta vår kundservice, om du vill försäkra dig om att ett stort hjälpmedel, t.ex. en duschstol, ryms i transportutrymmet. Köp en egen plats för ditt hjälpmedel, om du vill försäkra dig om transporten. På dagtåg kan du köpa vagnens andra rullstolsplats. På nattåg rekommenderar vi att du placerar hjälpmedlet i den avgiftsbelagda bagageförvaringen. Ett hjälpmedel kan transporteras på rullstolsplats, då det ryms där på ett säkert sätt och inte stjäl plats av den andra rullstolsplatsen.

Försäkra alltid på förhand att ditt förflyttningshjälpmedel ryms på tåget.

En eldriven rullstol eller elmoped kan tyvärr inte laddas ombord på tåget.

En respirator och CPAP-apparat ska alltid vara ansluten till ström via ett batteri, eftersom strömtillförseln i eluttagen inte är oavbruten.

De tillgängliga sovkupéerna lämpar sig för 1–2 personer och finns genast vid ytterdörren. En tillgänglig sovkupé erbjuder ett bekvämt sätt att resa, och i kupén finns två sängar. 

 • I kupén finns SOS-knapp, stödhandtag, fästpunkt för rullstol, eluttag och en automatisk kupédörr (93,8 cm bred).
 • Två sängar 200 x 75 cm under varandra med täcken, kuddar och lakan.
 • Ansiktshandduk och tvättställ.
 • Två eluttag och gratis wifi.
 • I kupén kan man resa tillsammans med en personlig assistent och en ledar-, assistent- eller signalhund. Bekanta dig med assistentbiljett 
 • En tillgänglig toalett finns mittemot kupén. 
 • En respirator och CPAP-apparat ska alltid vara ansluten till ström via ett batteri, eftersom strömtillförseln i eluttagen inte är oavbruten.
 • Förvaringsplats för bagage i kupén (maximimått för bagage till kupén 56 x 50 x 190 cm) och i tågets resgodsvagn. Konduktören hjälper dig lämna bagage där. Läs mer om bagage
 • Luftkonditionering, temperaturreglering och mörkläggningsgardiner gör din resa trevlig.
 • Sängspecifik kortnyckel, en av nycklarna finns färdigt i kupéns dörr. 
 • Kupéns storlek är 4 m².
 • Tyvärr finns det ingen tillgänglig dusch på tåget.
 • Obs! Ta med vatten, vattnet på tåget är inte drickbart och man bör inte heller borsta tänderna med det.

För barnfamiljer: 

 • Barn mellan 0 och 10 år reser gratis på samma sovplats med en annan passagerare. Resan går ändå bekvämare om du bokar en egen säng för äldre barn.
 • En resesäng för barn får vanligtvis plats i kupén, golvytan är minst 75 cm. 
 • I nedre våningen finns en toalett med skötrum för bebisar och potta.
 • Om du behöver ett skyddsnät till bädden för ditt barn kan du beställa det kostnadsfritt i förväg via vår kundsupport. Nätet placeras endast på den undre bädden och är färdigt installerat när du stiger på tåget.
 • Du kan ta barnvagnen till kupén eller resgodsvagnen.
 • Du kan ta barnmat till restaurangvagnen för uppvärmning.

Restaurangvagnen har alltid placerats så nära servicevagnen som möjligt.

Restaurangvagnens rullstolsplats i Pendolino är tillgänglig från den intilliggande servicevagnen. Tågpersonalen hjälper till vid serveringen till rullstolsplatsen såväl i restaurangvagnen som i servicevagnen.

Till InterCity-tågets restaurangvagn kommer man inte med rullstol, men man kan njuta av restaurangvagnens produkter på rullstolsplatsen. Tågpersonalen hjälper till vid serveringen av restaurangprodukter till rullstolsplatsen och nattågets tillgängliga sovkupé.

På rullstolsplatserna gäller utskänkningsrättigheten endast rullstolsburna passagerare.

Mer om restaurangvang

Pendolino-tåg

 • Bredden på servicevagnens ytterdörr 78 cm
 • Bredden på servicevagnens innerdörr 76 cm
 • Rullstolshissens storlek 74 x 110 cm
 • Rullstolshissens viktgräns 250 kg, inklusive passageraren
 • Gångens bredd 61 cm
 • Bredden på dörren till den tillgängliga toaletten 100 cm
 • Rullstolsplatsen har en anropsknapp för personal och ett bord

InterCity-tågen

 • Den tillgängliga ytterdörrens bredd 92 cm
 • Bredden på servicevagnens innerdörr 89 cm
 • Gångens bredd 59 cm
 • Bredden på dörren till den tillgängliga toaletten 90 cm
 • Rullstolsrampens viktgräns 250 kg, inklusive passageraren

Nattågets tillgängliga sovkupé

 • Bredden på vagnens ytterdörr 80 cm
 • Bredden på dörren till den tillgängliga kupén 93,8 cm
 • Kupéns storlek 4 m2
 • Säng 200 x 75 cm
 • I kupén finns en förankringspunkt för rullstol och en anropsknapp för personal

Rälsbussar

 • Ytterdörrens bredd 130 cm
 • Rullstolshissens storlek 74 x 103 cm
 • Rullstolshissens viktgräns 250 kg, inklusive passageraren
 • Bredden på dörren till den tillgängliga toaletten 82 cm

Ta med ditt sällskapsdjur

När du rör dig med rullstol i fjärrtåg reser ditt sällskapsdjur med dig på rullstolsplatsen. Avgift för sällskapsdjur 4-8 € / sällskapsdjur beroende på resans längd. I VR:s närtåg reser du tillsammans med ditt sällskapsdjur på en avdelning som är speciellt avsedd för sällskapsdjur, avgift för sällskapsdjur 0 €.

En ledar-, assistans- eller signalhund får resa tillsammans med dig på tåget utan separat avgift för sällskapsdjur.

Assistentbiljett

Assistenten till en passagerare med rörelse- eller funktionshinder har rätt till en avgiftsfri resa inom fjärr- och närtrafiken, även på nattågens sovplatser.

Saattajalippu-sivulle

Trafikläge

Du kan kontrollera tågtrafikens eventuella avvikelser på sidan Trafikläge samt tågens framfart i realtid i tjänsten Tågen på kartan.

Liikennetilanne

Kundservice

Vår kundservice hjälper dig i alla frågor som gäller tågresande. På vardagar även hjälp på teckenspråk.

Kundservice

Tågens tjänster för olika typer av handikapp

Synskadade

 • Platsnumren på fjärrtågens säten är märkta med punktskrift.
 • Om man reser med en assistanshund rekommenderar vi att man använder servicevagnen. 
 • Varselfärger har använts i tågens inredning. 
 • De flesta tågen har en tillgänglig toalett.
 • Tågens gångar och tillgängliga toalett har ledstänger och stödhandtag. 
 • På de flesta stationerna kan man röra sig utan hinder. 
 • Assistanspunkten på Helsingfors station hittar du med hjälp av en ledfyr. 
 • Utrop på tågen och stationerna. 

Funktionshindrade

 • Ingångarna till de flesta tågen har låga golv, en ramp, skena eller rullstolshiss. 
 • De flesta tågen har en tillgänglig toalett.
 • En del InterCity-tåg och alla Pendolino-tåg har en anropsknapp vid rullstolsplatserna.
 • I nattågens sovvagnar finns tillgängliga sovkupéer. 
 • Om man reser med en assistanshund rekommenderar vi att man använder servicevagnen. 
 • Man kan även resa med sällskapsdjur på rullstolsplatserna. Då måste man betala den normala avgiften för sällskapsdjuret.
 • På de flesta stationerna kan man röra sig utan hinder.
 • På rullstolsplatsen sitter man i sin egen rullstol. Om du vill ha en sittplats, boka en vanlig sittplats. 
 • Utrop på tågen och stationerna.
 • Om du sitter i rullstol och har en periodbiljett för fjärrtrafiken, rekommenderar vi att du ringer vårt kundsupportnummer och reserverar en rullstolsplats för den önskade tågturen i förväg. Det finns ett begränsat antal rullstolsplatser på tågen.
 • Tyvärr är M-tågen mellan Tammerfors och Nokia inte tillgängliga. Passagerare som reser med rullstol kan resa på den här rutten i fjärrtåg för samma pris som i närtåg. Biljetten bör köpas på förhand och den kan köpas via vår kundservicenummer.

Hörselskadade

 • I Intercity-tågens servicevagns nedre våningen finns en induktionsslinga, dvs. T-slinga.
 • Om man reser med en signalhund rekommenderar vi att man använder servicevagnen.
 • På stationerna och i tågen finns visuell information. 
 • Resans framfart syns på skärmar i tågen.
 • På stationerna finns digital skyltning.
 • På de flesta stationerna kan man röra sig utan hinder. 

Tjänster vid avvikande situationer

Ibland kan det dyka upp oväntade situationer som stör den planerade resan. Information om planerade avvikelser finns på vår webbplats och kan även fås via kundservice.

Banarbete

På grund av banarbete måste vi ibland ersätta tågen med bussar. 

 • I bussarna finns inga tjänster för tillgängligt resande. 
 • Om vi vet på förhand att ett tåg kommer att ersättas med en buss hänvisar vi dig först och främst till att hitta en alternativ tågtur som har tjänster för personer med funktionsnedsättning. 
 • Om du rör dig med rullstol och alla tåg under den restidpunkt du har valt har ersatts med bussar ordnar vi invataxi åt dig.

Ersättande bussar

Avvikande situationer före och under resan

Om du rör dig med rullstol ordnar vi invataxi åt dig: 

 • Om bussersättningen är överraskande och det har varit möjligt att köpa en rullstolsplats för turen. 
 • Om du redan har köpt en tågbiljett till rullstolsplatsen, men tåget inte har någon servicevagn. 
 • Om tåget får ett fel under resan och det ersättande tåget inte är tillgängligt. 
 • Om tågets tillgängliga toalett går sönder.