Aktuellt

VR:s när­tra­fik­om­rå­de utvidgas från Lahtis till Kouvola och Kotka 5.1.2022

Tågtrafiken från Lahtis till Kouvola, Kotka och Kotka hamn ändras till VR:s närtrafik den 5 januari 2022. Läs mer om ändringens effekter: bl.a. priserna sjunker.

Tågtrafiken från Lahtis till Kouvola, Kotka och Kotka hamn ändras till VR:s närtrafik den 5 januari 2022. Förändringen förtydligar och förenhetligar resandet, eftersom rutterna redan nu trafikeras med närtågsmateriel. Resevillkoren och biljetterna kommer också att uppdateras, vilket innebär att de flesta priserna kommer att sjunka. Samtidigt ändras tågens tjänstemodell och i framtiden kommer konduktörerna inom närtrafiken att röra sig från en tågtur till en annan. Biljetterna kommer till försäljning torsdag 30.12.2021 kl. 10.00.

Redan nu trafikeras rutterna från Lahtis till Kouvola och från Kouvola till Kotka hamn med VR:s närtågsmateriel. I framtiden kommer även biljettprodukterna och tjänstemodellen att överensstämma med närtrafiken. En ny O-tågbeteckning införs från Kouvola till Kotka hamn. Även fjärrtågen stannar fortfarande i Kouvola.

Samma pris innebär att priset alltid är detsamma för varje rutt. Inom fjärrtrafiken ändras priset beroende på hur nära avgången biljetten är köpt och hur fullt tåget är. För dem som reser ofta innebär förändringen upp till 20 % lägre biljettpriser.

Prisexempel, Kouvola–Kotka (vuxen)

  • Enkelbiljett 4,10 €
  • Seriebiljett för 10 resor 32,80 € (3,28 € per resa)
  • Periodbiljett 30 dagar 97 €

Prisexempel, Lahtis–Kouvola (vuxen)

  • Enkelbiljett 5,50 €
  • Seriebiljett för 10 resor 44,00 € (4,40 € per resa)
  • Periodbiljett 30 dagar 148 €

Även sociala rabatter förändras. Inom närtrafiken får studerande, pensionärer samt beväringar och civiltjänstgörare som reser på sin fritid 50 % rabatt på priset för enkel- och seriebiljetter. Barn får också –50 % av periodbiljettens pris. Barn under sju år reser gratis.

Inom fjärrtrafiken är avgiftsbelagda tilläggstjänster, såsom resor med barnvagnar, cyklar och sällskapsdjur, kostnadsfria på närtåg.

Smidigare vardag med resekedjor

Vi utför ett resekedjesamarbete med lokaltrafiken. Via systemet Waltti, som fungerar inom stadstrafiken i både Kouvola och Kotka, kan också köpas sambiljetter som fungerar såväl på områdets tåg som inom den övriga kollektivtrafiken. Läs mer om resekedjor.

Biljetter till närtåg

Du kan köpa en närtågsbiljett via mobilapplikationen VR Matkalla, på webbplatsen vr.fi, i biljettautomater och alla 600 R-kiosker i Finland. Du kan inte köpa biljett på tåget, den måste köpas i förväg innan du stiger på tåget. I VR:s närtåg har införts en kontrollavgift om 80 euro, som kan påföras den som reser utan biljett. Läs mer om närtrafiken.

Har du en serie-, period- eller enkelbiljett till fjärrtrafiken inom Lahti–Kouvola–Kotka-området?

Eftersom rutten Kouvola–Kotka blir ett närtrafikområde återbetalar vi undantagsvis period-, serie- och enkelbiljetter till fjärrtrafiken som köpts till området.

Period- och seriebiljetter

Om du har en periodbiljett till fjärrtrafiken mellan (Helsingfors eller) Lahtis och Kouvola, men i framtiden endast vill använda tåg inom närtrafiken, kan du avboka biljetten genom att kontakta vår kundservice. Detsamma gäller om du har en periodbiljett till fjärrtrafiken mellan Kouvola och Kotka. Den oanvända delen av biljetten återbetalas och du kan köpa en periodbiljett till närtrafiken istället.

Om du har en seriebiljett till fjärrtrafiken mellan (Helsingfors eller) Lahtis och Kouvola, men i framtiden endast vill använda tåg inom närtrafiken, återbetalar vi de oanvända resorna, varefter du kan köpa en ny seriebiljett till närtrafiken. Om din biljett är mellan Kouvola och Kotka, annulleras andelen resor som finns kvar på biljetten till fjärrtrafiken och du kan i stället köpa en seriebiljett till närtrafiken.

Z-tåg enkelbiljett

Om du har köpt en enkelbiljett till ett Z-tåg i närtrafiken mellan 30.12.2021 och 4.1.2021, men biljetten inte har använts, kan du undantagsvis avboka enkelbiljetten till närtrafiken och få en återbetalning genom att kontakta kundservicen.

Det avvikande förfarandet beror på att förändringen i närtrafiken sker den 5 januari 2022, men av tekniska skäl ändras biljettpriset och biljettvillkoren för Z-tåget redan den 30 december 2021 (därmed tillämpas i Z-tågen de tidigare villkoren under tiden 30.12.2021–4.1.2022).

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24.6–28.7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi minskar på tågturer

Vi minskar på ytterligare tågturer från 15.3.2021 på grund av svag efterfrågan.…

Läs artikeln