Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljett för vuxna stiger med i genomsnitt 60 cent. Prishöjningarna gäller inte rutterna Helsingfors–Hyvinge och Helsingfors–Träskända och dessutom förblir studeranderabatterna, pensionärsrabatterna och övriga rabatter oförändrade.

Prishöjningarna som träder i kraft måndagen den 3 juni 2024 kl. 9 beror på trafikens ökade produktionskostnader.

– Till exempel har priset på el som tågen använder stigit med cirka 30 procent sedan år 2019. Periodbiljetternas priser har inte höjts i närtrafiken sedan år 2015. Vårt mål är att fortsätta öka antalet passagerare inom närtrafiken och hålla prisförändringarna måttliga. Att välja närtåg är alltid en klimatåtgärd och även i fortsättningen ett snabbt, punktligt och jämfört med privatbilism förmånligt sätt att ta sig fram, säger vår närtrafikchef Anu Punola.

Priset på en enkelbiljett för vuxna stiger med i genomsnitt 60 cent. Priserna på biljetter till närtrafiken är olika på olika rutter, och de ändringar som träder i kraft i juni varierar beroende på vilken sträcka det är fråga om. Biljettpriset är alltid detsamma på rutten i fråga, oavsett när man köper biljetten eller vid vilket klockslag man reser.

Biljettpriserna förblir oförändrade på två betydande närtrafikrutter, Hyvinge–Helsingfors och Träskända–Helsingfors.

Till exempel på sträckan Helsingfors–Riihimäki stiger priset på en enkelbiljett för närtrafiken från 11,10 euro till 11,50 euro, på sträckan Helsingfors–Lahtis stiger priset på en enkelbiljett för närtrafiken från 12,70 euro till 13,90 euro och på sträckan Riihimäki–Lahtis stiger priset på en enkelbiljett för närtrafiken från 6,60 euro till 6,90 euro. Rabatten för barn, studerande, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare förblir oförändrad. Personer som omfattas av rabattgrupperna reser även i fortsättningen inom VR:s närtrafik med enkelbiljetter till halva priset.

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikledsverkets banarbeten under sommaren – var och när?

Trafikledsverket utför banarbeten på flera olika bansträckor under sommaren för att säkerställa en smidig och punktlig tågtrafik även i fortsättn…

Läs artikeln

Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln