Aktuellt

Pas­sa­ge­rar­ka­pa­ci­te­ten begränsas i alla tåg från 27.3

Vi begränsar tågens passagerarantal till hälften i hela Finland. Köpta tågbiljetter behöver inte avbokas eller ändras.

Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut att begränsa passagerarantalet inom området för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt inverkar på alla VR:s när- och fjärrtåg i hela landet. Begränsningen gäller 27.3-25.4. Den nya linjedragningen inverkar inte på köpta tågresor och kunderna behöver inte avboka eller ändra sina tågbiljetter. Begränsningarna införs direkt i nätbutiken och förväntas vara på plats under vecka 13.

Mer än hälften av sittplatserna kan vara i användning även under begränsningarna, eftersom även ståplatserna är en del av den maximala kapaciteten. Begränsingarna gäller inte kupéer som alltid reserveras för eget bruk eller för eget sällskap. Begränsningarna gäller heller inte i rälsbusstrafiken.

Vi rekommenderar resande utanför rusningstid

VR:s passagerarantal har minskat med mer än hälften jämfört med föregående år, och allmänt sett finns det gott om plats på tågen. Vi rekommenderar ändå våra kunder att resa utanför morgonens och eftermiddagens rusningstider om möjligt.

Även närtågens passagerarantal har sjunkit betydligt. Tågens beläggningsgrad är för det mesta redan nu mindre än hälften av kapaciteten, bortsett ett fåtal tågturer. Inga passagerare hindras stiga på tåget eller bes lämna tåget. Däremot anvisar våra konduktörer passagerare till tommare vagnar eller alternativa tågturer vid behov. Konduktörerna följer med passagerarantalet och rapporterar till Traficom om passagerarantalet överstiger det tillåtna.

VR har tagit i bruk över 100 åtgärder för att förbättra både kundernas och personalens hälsosäkerhet. Vi har intensifierat städningen och munnskydd är obligatorikst på alla VR:s och HRT:s tåg.

Läs mer om säkerheten på tågen, Öppnas i en ny flik

Mer aktuellt

Aktuellt

Ställde vi in ditt tåg 12–13.2.2024?

Du kan ansöka om ersättning ifall bytet av resans tidpunkt orsakade dig extra kostnader.…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Smidigt med tåg till sommarens evenemang – vi erbjuder sommarresenärer extra turer och tematåg

Med tåg kan du enkelt ta dig till många sommarevenemang under Finlands härliga sommar. Vi ökar antalet tågturer och lägger till tematåg med progr…

Läs artikeln