Gå till innehållet
Du använder en föråldrad webbläsare
Vi rekommenderar de nyaste versionerna av Firefox, Chrome, Safari, Edge eller Opera.

Tillgänglig­hetsut­låtande

Tillgänglighetsstatus för VR-Group Ab:s digitala tjänster

Vad gäller tillgänglighetsutlåtandet?

Denna beskrivning gäller VR:s nya webbplats (uusi.vr.fi), som lanserades för första gången den 11 december 2019. Denna beskrivning har upprättats den 11 december 2019. Tillgängligheten för denna digitala tjänst har bedömts av Annanpura Oy. Med hjälp av bolaget utvecklar vi ständigt tjänstens tillgänglighet.

De senaste ändringarna som förbättrar webbplatsens tillgänglighet har gjorts den 2 november 2020. Mer information om ändringarna finns på denna sida.

Vårt arbete för att utveckla tillgängligheten

När vi utvecklar våra nya digitala tjänster tar vi särskild hänsyn till tillgängligheten. Alla är välkomna ombord på tåget, så vi vill göra även våra digitala tjänster tillgängliga för alla, med hänsyn till våra kunders olika användarbehov.

Vårt mål är att tillhandahålla en bra service för alla användare oavsett enhet, och vi tar även hänsyn till skärmläsare och användning med tangentbord. Denna väg kräver dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och vi har en bit kvar. Därför hoppas vi att ni har tålamod och dessutom ger oss respons gällande brister och utvecklingsbehov.

Statusen för den digitala tjänstens tillgänglighet

VR:s webbplats uusi.vr.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Nedannämnda innehåll är enligt WCAG-kriterierna inte tillgängligt av följande skäl:   

  • Vagnkartan på webbplatsen kan inte användas med skärmläsare för synskadade. Passageraren kan dock välja vissa platstyper (till exempel rullstolsplats eller plats för sällskapsdjur) med hjälp av en särskild funktion som uppfyller kraven. Det är även möjligt att boka plats per telefon via VR:s kundservice. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A
  • Formtjänsten lomakkeet.vr.fi kan inte användas med skärmläsare för synskadade. Feedback om tillgänglighet kan till exempel ges via e-post till vrweb@vr.fi. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A

Övergångstider

Eftersom VR är en privat aktör ska VR:s webbplatser uppfylla tillgänglighetskraven senast den 1 januari 2021. Denna beskrivning ska enligt kraven vara tillgänglig den 1 januari 2021. Som en ansvarsfull aktör strävar VR efter att uppfylla kraven genast när det i praktiken är möjligt.

Kontakt

Upptäckte du tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Informera oss om detta via e-post så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.  

Du kan lämna respons på tillgängligheten för den nya webbplatsen eller appen VR Matkalla genom att kontakta oss på vrweb@vr.fi.

Vi ger även stöd till användare som inte har tillgång till våra digitala tjänster per telefon via vår kundservice på numret 0800 166 888. Numret är avgiftsfritt.   

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns närmare information om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet kommer att behandlas.  

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

De senaste ändringarna som förbättrar tillgänglig­heten

Detta har vi arbetat med under den senaste tiden.

Förbättringar på textfältens tillgänglighet

2 November 2020

Textfältens visuella utseende har förbättrats.

Förbättrad fokusindikator

24 september 2020

Tangentbordets fokusindikators visuella utseende och kontrast har förbättrats.

Förbättringar i textstorlekar och kontrast

20 augusti 2020

Flera förbättringar i storlekar och kontraster av texter och knappar på hela webbplatsen.

Kommande ändringar som förbättrar tillgänglig­heten

På dessa ska vi fokusera i framtiden.

Stöd för skärmläsare

Utvecklas kontinuerligt

Hanteringen av interaktiva element på ett sätt som passar för skärmläsare vidareutvecklas.

Skärmläsare och hjälptexter

Utvecklas kontinuerligt

De olika språkversionerna av hjälptexterna avsedda för skärmläsare förbättras.

Resebokning

Under 2020

Tjänsterna på den valda sträckan utvecklas så att de fungerar bättre med skärmläsare och vid navigering med tangentbord.