Gå till innehållet

Tillgänglig­hetsut­låtande

Tillgänglighetsstatus för VR-Group Abp:s digitala tjänster

Vad gäller tillgänglighetsutlåtandet?

Denna beskrivning gäller VR:s nya webbplats vr.fi, som lanserades för första gången den 11 december 2019. Denna beskrivning har upprättats den 11 december 2019. Tillgängligheten för denna digitala tjänst har bedömts av Annanpura Oy. Med hjälp av bolaget utvecklar vi ständigt tjänstens tillgänglighet.

De senaste ändringarna som förbättrar webbplatsens tillgänglighet har gjorts den 27 augusti 2021. Mer information om ändringarna finns på denna sida.

Vårt arbete för att utveckla tillgängligheten

När vi utvecklar våra nya digitala tjänster tar vi särskild hänsyn till tillgängligheten. Alla är välkomna ombord på tåget, så vi vill göra även våra digitala tjänster tillgängliga för alla, med hänsyn till våra kunders olika användarbehov.

Vårt mål är att tillhandahålla en bra service för alla användare oavsett enhet, och vi tar även hänsyn till skärmläsare och användning med tangentbord. Denna väg kräver dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och vi har en bit kvar. Därför hoppas vi att ni har tålamod och dessutom ger oss respons gällande brister och utvecklingsbehov.

Statusen för den digitala tjänstens tillgänglighet

VR:s webbplats vr.fi uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Nedannämnda innehåll är enligt WCAG-kriterierna inte tillgängligt av följande skäl:   

  • Vagnkartan på webbplatsen kan inte användas med skärmläsare för synskadade. Passageraren kan dock välja vissa platstyper (till exempel rullstolsplats eller plats för sällskapsdjur) med hjälp av en särskild funktion som uppfyller kraven. Det är även möjligt att boka plats per telefon via VR:s kundservice. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A
  • En del av formulären kan inte användas med skärmläsare för synskadade. Dessa formulär i tjänsten lomakkeet.vr.fi är ersättningsformuläret, formuläret för misslyckade betalningar, avbokningsformuläret och formuläret för gruppofferter. Feedback om tillgänglighet kan ges via vårt feedbackformulär. Välj ämnet "Annat än en tågresa" och "Digital tillgänglighet".
  • Bildkarusellen på webbplatsen kan inte pausas eller stannas. Knapparna i karusellen har inte heller tillräckligt stöd för skärmläsare. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A, 2.5.1 Erbjud alternativ till komplexa fingerrörelser
  • Tredje parters iframe-innehåll som är inbäddade i några sidor är inte tillgängliga för en skärmläsare. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A

Övergångstider

Eftersom VR är en privat aktör ska VR:s webbplatser uppfylla tillgänglighetskraven senast den 1 januari 2021. Denna beskrivning ska enligt kraven vara tillgänglig den 1 januari 2021. Som en ansvarsfull aktör strävar VR efter att uppfylla kraven genast när det i praktiken är möjligt.

Kontakt

Upptäckte du tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Informera oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.  

Du kan lämna respons på tillgängligheten för den nya webbplatsen eller appen VR Matkalla via vårt feedbackformulär.

Vi ger även stöd till användare som inte har tillgång till våra digitala tjänster per telefon via vår kundservice på numret 0100 3232 (0,06 €/min + Ina/msa).   

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns närmare information om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet kommer att behandlas.  

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

De senaste ändringarna som förbättrar tillgänglig­heten

Detta har vi arbetat med under den senaste tiden.

Förbättrade tillgänglighet för formulären

08/2021

Vi har förnyat vårt feedbackformulär och dataskyddsbegärsformulär som nu kan användas med skärmläsare.

Vyn för bokade platser och resan har förtydligats

05/2021

Visningen av de bokade platserna och resan har förtydligats på sidan för resans platser och tjänster. Exempelvis resans olika delar är nu lättare att uppfatta.

Synlig sökväg till resebokningen

02/2021

För att förtydliga användningen har resebokningen kompletterats med en synlig sökväg som visar skedena i bokningen.

Vyn för sammanfattning av köpet har förtydligats

02/2021

Sidan för sammanfattning av den bokade resan, samt avsnitten där man anger leveransadressen för biljetterna och går vidare till betalning, har gjorts enklare. Detta innebär både en visuell förbättring och smidigare användning för användare av skärmläsare.

Förbättringar för användare av skärmläsare

02/2021

Textmotsvarigheterna för skärmläsare har förbättrats i bokningen av resor och granskningen av biljetter.

Kommande ändringar som förbättrar tillgänglig­heten

På dessa ska vi fokusera nu och i framtiden.

Stöd för skärmläsare

Utvecklas kontinuerligt

Hanteringen av interaktiva element på ett sätt som passar för skärmläsare vidareutvecklas.

Hjälptexter och skärmläsare

Utvecklas kontinuerligt

De olika språkversionerna av hjälptexterna avsedda för skärmläsare förbättras.

Resebokning

Under 2021

Tjänsterna på den valda sträckan utvecklas så att de fungerar bättre med skärmläsare och vid navigering med tangentbord.