Aktuellt

Vi justerar priserna på enkel- och se­rie­bil­jet­ter för närtrafiken

Vi justerar priserna på enkel- och seriebiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, M, O, R, T och Z) med start den 28 augusti. Priset på en enkelbiljett stiger med i genomsnitt 0,50 euro. Priserna på periodbiljetter förblir oförändrade och det sker heller inga förändringar i priserna på enkel- och seriebiljetter för tre av närtrafikens kärnrutter.

Orsaken till prisjusteringarna som träder i kraft måndagen den 28 augusti 2023 kl. 9 är allmänna förändringar i kostnadsnivån.

– Eftersom vår verksamhetsmiljö påverkas av många förändringar såsom inflation och stigande energipriser, är vi tvungna att justera närtrafikens priser. Vårt mål är att öka antalet passagerare inom närtrafiken och hålla prisförändringarna måttliga. Att välja närtåg är alltid en klimatgärning och även i fortsättningen ett förmånligt och snabbt sätt att röra sig, säger VR:s närtrafikchef Anu Punola.

Vi kommer att höja priserna på enkel- och seriebiljetter inom närtrafiken med i genomsnitt 4,8 procent, vilket innebär att förändringen i euro i priset på en enkelbiljett är i genomsnitt 0,50 euro. Till exempel på sträckan Helsingfors–Riihimäki stiger priset på en enkelbiljett från 10,80 euro till 11,10 euro och på sträckan Helsingfors–Lahtis stiger priset på en enkelbiljett från 11,70 euro till 12,70 euro.

På tre betydande närtrafikrutter, Hyvinge–Helsingfors, Träskända–Helsingfors och Mäntsälä–Helsingfors, förblir biljettpriserna oförändrade. Priserna på periodbiljetter förblir oförändrade på alla närtrafikrutter.

Priserna på biljetter till närtrafiken är olika på olika rutter, och de ändringar som träder i kraft i augusti varierar beroende på vilken sträcka det är fråga om. Prisjusteringarna har ställts i relation till bensinpriset på den aktuella sträckan och till bussbolagens och fjärrtågens biljettpriser.

Rabatten på 50 procent för biljetter till närtrafiken för barn, studerande, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare förblir oförändrad.

Mer information till medierna:

VR:s kommunikation, 029 4347 123 / viestinta@vr.fi

Mer aktuellt

Aktuellt

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter a…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.…

Läs artikeln