Tågre­san­dets hållbarhet

Tåget är ett klimatsmart val

Spårtrafiken är den mest energieffektiva och utsläppssnåla trafikformen. Genom att öka spårtrafikens popularitet kan vi minska utsläppen i hela Finland. Genom att välja tåg som färdsätt kan du enkelt minska klimatpåverkan från din resa.

Jämför koldioxidutsläppen för olika färdsätt med vår räknare.
Prova räknaren
95 %

Majoriteten av våra tåg går på el

95 % av våra tågturer i passagerartrafiken går på fossilfri el. För våra godståg är motsvarande siffra 80 %.

5 %

Rutter för rälsbussar och nattågen till Kolari

Rälsbussarna och nattågen till Kolari går på rutter som ännu inte är elektrifierade. På dessa rutter körs tågturen av diesellokomotiv.

Tillsammans strävar vi mot det bättre

Vi har åtagit oss att minska våra utsläpp och vår energiförbrukning före utgången av år 2025 med 15 procent jämfört med 2019 års nivå. Dessutom förbättrar vi materialeffektiviteten genom att öka vår återvinningsgrad till 80 procent.

Vi är stolta över att bära märket Sustainable Travel Finland, Öppnas i en ny flik och hedersomnämnandet som ett av årets mest ansvarsfulla aktörer 2024 inom resebranschen i Sustainable Brand Index, Öppnas i en ny flik.

Klimatkalkylator

Hur har koldioxidutsläppen beräknats?

Med energieffektivitet mot klimatsmartare resor

Med energieffektivitet mot koldioxidneutralitet

I hela VR Groups gemensamma miljömål har vi utstakat att utsläppen per prestation ska minska med 15 % från 2019 års nivå när vi är framme vid 2025. Nyckeln till att nå målet är energieffektivitet, och målet är att minska energiförbrukningen med 15 %.

Inom tågtrafiken har vi ökat energieffektiviteten genom att investera i mer energieffektiv materiel. Ett förutseende och energibesparande körsätt hos våra lokförare spelar också en viktig roll. Med vårt energieffektiviseringsprogram sparade vi under 2023 8 % av energin som används för att driva ett eltåg jämfört med föregående år.

Källa: VR Groups hållbarhetsrapport 2023 (bara på finska och engelska), Öppnas i en ny flik

750 MWh solcellsenergi

Solkraftverket i Helsingfors depå producerade omkring 750 MWh el för underhåll av tågvagnar, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 40 egnahemshus.

Vectron – det senaste tillskottet till fordonsflottan

Vi har investerat i energieffektivare Siemens Vectron-ellok eller Sr3-ellok. En del av loken är redan på spåren, och målet är att alla 80 lok ska vara i drift senast 2026.

Översikt över dina resor

VR Matkalla -appens Ett år på spåret sammanfattar dina reseuppgifter och berättar hur mycket koldioxidutsläpp som dina resor har orsakat jämfört med andra färdsätt. Kolla in dina uppgifter i appen!

Ett bättre val för företagsresor

Har ditt företag miljömål? När man gör arbetsresorna med tåg bidrar arbetstagarnas resande till uppnåendet av dessa mål.

Ekstra-klassens lugn och kupéerna som kan reserveras för det egna sällskapet passar särskilt bra för företagsresenärer.

Bättre val även i restaurangvagnen

Prova till exempel vår läckra paj med tomat och bondbönor, bakad på Minnan juustokakkutehdas i Helsingfors. Den fylliga veganska tomat-pestopastan är däremot handgjord av kockar som bor i Juva. Restaurangvagnsbesöket avrundas med en läcker kanelbulle från Tammerfors eller en jättestor chokladcookie bakad i Tusby med kaffe eller te.

Allt kaffe och te vi serverar är UTZ-certifierat. Certifikatet garanterar produktionens hållbarhet.
Läs mer om restaurangvagnen

Res smidigt med resekedjor

SMIDIGT FRÅN DÖRR TILL DÖRR

Resekedjan är en resa som består av flera olika transportsätt. Du kan till exempel välja ett fjärrtåg och fortsätta med lokaltrafikens buss, hyrbil eller taxi. Rör dig smidigt från dörr till dörr.

Läs mer om resekedjor

Följ med på resan

Med oss kan du åka till över 200 stationer i Finland.

Lägg till