Aktuellt

Järn­vägs­sek­tor­ns strejk stoppar tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. VR ställer in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetalar sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag.

Lokförarnas strejk är kopplad till de pågående kollektivavtalsförhandlingarna. Strejken börjar måndagen den 20.3.2023 kl. 00.01 och fortsätter enligt RAU:s strejkvarsel tills vidare. Då strejken börjar kommer passagerar- och godståg som avgår på söndagskvällen att köras till sina destinationsstationer, inklusive nattågen på natten mellan söndag och måndag.

”Förhandlingarna fortsätter mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och RAU också under strejken. Vi hoppas att en lösning kan hittas snart. Vi beklagar verkligen besväret som denna strejk medför för våra kunder”, säger Laura Ansaharju, personaldirektör.

Vi ersätter tågbiljetter som köpts för strejktiden, biljetterna kan också ändras utan ombokningsavgift

Vi kommer automatiskt att återbetala priset på enkelbiljetter till fjärr- och närtrafiken som köpts för strejktiden till sina kunder inom ungefär en vecka. För tur-retur biljetter ersätts den del av resan som infaller på strejkdagarna. Om du vill ändra dina biljetter till en annan tidpunkt kan du göra det utan ombokningsavgift i VR Matkalla-appen, som inloggad på vr.fi eller genom att ringa kundservicen. I första hand uppmuntrar vi kunderna att föredra självbetjäningskanaler, eftersom vår kundservice kan vara överbelastad.

Vi ställer in tågturer en dag i taget. Följande dags tågturer ställs in på eftermiddagen föregående dag, om en lösning på förhandlingarna inte har hittats. Vi kontaktar våra kunder huvudsakligen under samma dag som biljetten var köpt för.

Vi kommer också att kompensera kunder för seriebiljetternas platsbokning och förlänga giltighetstiden för fjärr- och närtrafikens serie- och periodbiljetter med antalet strejkdagar. Inga åtgärder krävs från biljettinnehavarna.

Om tågbiljetterna har köpts i pappersform utan inloggning, till exempel i en R-kiosk, är det inte möjligt att få återbetalning automatiskt. I så fall kan du ansöka om ersättning för biljetterna på www.vr.fi/sv/ansok-om-ersattning, Öppnas i en ny flik. Du kan få automatisk återbetalning om du köpt din biljett i en biljettautomat.

Passagerartrafiken kommer att återgå till det normala efter strejken med en liten fördröjning

Efter strejkens slut kan tågtrafiken fortfarande vara föremål för ändringar och enskilda inställningar under nästa dag på grund av undantagsarrangemangen som krävs för att starta upp trafiken.

Du kan kontrollera situationen för ditt tåg i realtid på www.vr.fi/sv/tagtrafiken-nu, Öppnas i en ny flik.

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikledsverkets banarbeten under sommaren – var och när?

Trafikledsverket utför banarbeten på flera olika bansträckor under sommaren för att säkerställa en smidig och punktlig tågtrafik även i fortsättn…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24/6–28/7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln