Gå till innehållet

Rabatt på tågbiljetter

Rabatter och specialgrupper

Barn, studerande, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare får rabatt på våra tågbiljetter. Grupper på över nio personer kan fråga efter rabatt via vår företagsförsäljning.

Kom ihåg att ta med dig ett intyg som berättigar till rabatten. Med intyget bevisar du din rätt till rabatten vid biljettkontrollen.

Rabatter

Barn och unga under 17 år reser alltid till rabatterat pris på inrikes tåg och på tågen till Ryssland. Småbarn reser gratis. På tågluff reser barn under 12 år kostnadsfritt med en betalande vuxen. Barn under 11 år reser gratis med en vuxen i en sovvagn när barnet inte har en egen sovplats. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

Barnet ska ha ett officiellt identitetsbevis för att rätten till rabatten ska kunna bevisas vid biljettkontrollen.

Läs mer
InterCity-junissa on lapsille leikkivaunu.

Inom fjärrtrafiken får du studeranderabatt på

 • fjärrtrafikens enkelbiljett
 • seriebiljetter

Inom VR:s närtrafik får du rabatt på enkel- och seriebiljetter. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

Kom ihåg att visa upp ett giltigt studiekort vid biljettkontrollen.

Läs mer om rabatten

Inom fjärrtrafiken får du pensionärsrabatt på fjärrtrafikens enkelbiljett och seriebiljetter. Inom VR:s närtrafik får du rabatt på enkel- och seriebiljetter. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

Kom ihåg att visa upp ett giltigt kort eller intyg som berättigar till rabatten vid biljettkontrollen.

Läs mer om rabatten

Du kan resa kostnadsfritt både i Eko-klass inom fjärrtrafiken och VR:s närtrafikområde, när du är iklädd Försvarsmaktens permissionsuniform och har med dig ditt beväringskort med VR:s identifikationskod.

I övriga fall får du 30 % i rabatt på fjärrtrafikens enkelbiljett. Inom VR:s närtrafikområde får du 50 % i rabatt på enkelbiljetter. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

Kom ihåg att visa upp ett giltigt beväringskort vid biljettkontrollen.

Läs mer om rabatten

Inom fjärrtrafiken kan du resa kostnadsfritt med en tågbiljett som din tjänstgöringsplats köpt. I övriga fall får du 30 procent i rabatt på fjärrtrafikens enkelbiljett. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

Inom VR:s närtrafikområde får du 50 procent i rabatt på enkelbiljetter. 

Kom ihåg att visa upp ett giltigt civiltjänstgöringsintyg vid biljettkontrollen.

Läs mer om rabatten
Tåg är ett passande färdmedel för grupper.

Grupprabatter

Tågresor för över 18 personer

Fråga efter gruppresor för över nio personer hos VR:s företagstjänst. Priset bestäms efter gruppens storlek, resdag och tågtur. Närmare prisuppgifter får du genom att kontakta vår gruppförsäljning.

Läs mer om grupprabatter

Personer som reser kostnadsfritt

I vissa fall behöver du ingen biljett

Följande personer reser gratis med våra tåg

 • Barn under 4 år som reser med en vuxen inom fjärrtrafiken utan egen sittplats
 • Barn under 11 år som reser med en vuxen i en sovvagn utan egen sovplats (den kostnadsfria biljetten med sovplats ska köpas vid biljettförsäljningen på stationen eller via kundservicen per telefon)
 • Barn under 7 år på VR:s närtåg
 • Personer som har med sig ett barn under 7 år i en barnvagn på VR:s närtåg
 • Barn under 12 år som tågluffar tillsammans med en betalande vuxen (högst två barn per vuxen)
 • Barn under 6 år som reser med en vuxen inom trafiken till och från Ryssland utan egen sittplats (ett barn per vuxen) 
 • Assistenter till passagerare med funktionsnedsättning (inom fjärrtrafiken behövs en assistentbiljett)
 • Beväringar under vissa förutsättningar, i enlighet med avtalet mellan VR och Försvarsmakten
 • Civiltjänstgörare under vissa förutsättningar, i enlighet med avtalet mellan VR och Arbets- och näringsministeriet.