Rabatt på tåg­bil­jet­ter

Rabatter och specialgrupper

Barn, studerande, pensionärer, beväringar och civiltjänstgörare får rabatt på våra tågbiljetter. Grupper på över 18 personer kan fråga efter rabatt via vår företagsförsäljning.

Kom ihåg att ta med dig ett intyg som berättigar till rabatten. Med intyget bevisar du din rätt till rabatten vid biljettkontrollen.

Rabatter

Barn reser gratis eller till rabatterat pris

Rabatt med studiekort som godkänns av VR

Rabatt för pensionärer och personer över 65 år

Beväringarnas tjänstgörings- och permissionsresor

Civiltjänstgörarnas tjänstgörings- och permissionsresor
Tåg är ett passande färdmedel för grupper.

Grupprabatter

Tågresor för över 18 personer

Fråga efter gruppresor för över nio personer hos VR:s företagstjänst. Priset bestäms efter gruppens storlek, resdag och tågtur. Närmare prisuppgifter får du genom att kontakta vår gruppförsäljning.

Läs mer om grupprabatter

Personer som reser kostnadsfritt

I vissa fall behöver du ingen biljett

Följande personer reser gratis med våra tåg

  • Barn under 4 år som reser med en vuxen inom fjärrtrafiken utan egen sittplats
  • Barn under 11 år som reser med en vuxen i en sovvagn utan egen sovplats (den kostnadsfria biljetten med sovplats för barnet mellan 4-11 år ska köpas vid biljettförsäljningen på stationen eller via kundservicen per telefon)
  • Barn under 7 år på VR:s närtåg
  • Personer som har med sig ett barn under 7 år i en barnvagn på VR:s närtåg
  • Barn under 12 år som tågluffar tillsammans med en betalande vuxen (högst två barn per vuxen)
  • Assistenter till passagerare med funktionsnedsättning (inom fjärrtrafiken behövs en assistentbiljett)
  • Beväringar under vissa förutsättningar, i enlighet med avtalet mellan VR och Försvarsmakten
  • Civiltjänstgörare under vissa förutsättningar, i enlighet med avtalet mellan VR och Arbets- och näringsministeriet.