Aktuellt

Järn­vägs­sek­tor­ns strejk kan stoppa tågtrafiken på måndag

Järnvägsunionens (RAU) strejk stoppar tågtrafiken från måndagen den 20.3 tills vidare. Om strejken blir av kommer VR att ställa in alla fjärr- och närtåg under strejken och återbetala sina kunder för tågbiljetter som köpts för strejktiden. Också godstrafikens tåg kommer att ställas in, med några få undantag.

Lokförarnas strejk är kopplad till de pågående kollektivavtalsförhandlingarna.Strejken skulle börja måndagen den 20.3.2023 kl. 00.01 och fortsätta enligt RAU:s strejkvarsel tills vidare. Om strejken börjar kommer passagerar- och godståg som avgår på söndagskvällen att köras till sina destinationsstationer, inklusive nattågen på natten mellan söndag och måndag. 

”Förhandlingarna fortsätter mellan Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och RAU också under strejken. Vi hoppas att en överenskommelse kan nås och att strejken ställs in eller åtminstone avslutas tidigare än planerat. Vi beklagar verkligen besväret som denna strejk medför för våra kunder”, säger Laura Ansaharju, personaldirektör. 

Lokförarnas förbud mot övertid och byte av skift, som redan är i kraft, kan medföra ändringar eller inställningar i fjärr-, när- och godstågstrafiken redan innan strejken börjar.

VR ersätter tågbiljetter som köpts för strejktiden, biljetterna kan också ändras utan ombokningsavgift

VR kommer automatiskt att återbetala priset på enkelbiljetter till fjärr- och närtrafiken som köpts för strejktiden till sina kunder inom ungefär en vecka. Om du vill ändra dina biljetter till en annan tidpunkt kan du göra det utan ombokningsavgift från och med fredagen den 17.3 i VR Matkalla-appen, på vr.fi eller genom att ringa kundservicen. I första hand uppmuntrar vi kunderna att föredra självbetjäningskanaler, eftersom vår kundservice kan vara överbelastad.

VR kommer också att kompensera kunder för seriebiljetternas platsbokning och förlänga giltighetstiden för fjärr- och närtrafikens periodbiljetter med antalet strejkdagar. Inga åtgärder krävs från biljettinnehavarna.

Om tågbiljetterna har köpts i pappersform utan inloggning, till exempel i en biljettautomat eller en R-kiosk, är det inte möjligt att få återbetalning automatiskt. I så fall kan du ansöka om ersättning för biljetterna på www.vr.fi/sv/ansok-om-ersattning, Öppnas i en ny flik.

Passagerartrafiken kommer att återgå till det normala efter strejken med en liten fördröjning

Efter strejkens slut kan tågtrafiken fortfarande vara föremål för ändringar och enskilda inställningar under nästa dag på grund av undantagsarrangemangen som krävs för att starta upp trafiken. 

Du kan kontrollera situationen för ditt tåg i realtid på www.vr.fi/sv/tagtrafiken-nu, Öppnas i en ny flik

En eventuell strejk i städbranschen kan också påverka enskilda tåg 16.3–18.3. Strejken på tre dagar kan påverka verksamheten av RTK, som ansvarar för rengöringen av tåg.

Mer aktuellt

Aktuellt

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter a…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.…

Läs artikeln