Aktuellt

Banarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Åbo med bussar 24.6–28.7.2024.

För närvarande är alla tågbiljetter till fjärrtrafiken till salu fram till den 16.6. Biljetter till fjärrtrafiken för tidsperioden 17.6–28.7 läggs ut till försäljning tisdagen den 19 mars klockan 10. Biljetter till närtågen och de ersättande bussarna för samma period läggs ut till försäljning före slutet av maj i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla-appen. De fjärrtågsturer som kommer att ersättas med bussar kan alltså ännu inte ses i resesökningen den 19 mars kl. 10. Dessa ersättande bussar, till exempel mellan Helsingfors och Åbo, läggs ut till försäljning före slutet av maj.

Banarbeten påverkar tågtrafiken även på andra rutter än de som nämns i denna nyhet. Aktuella trafikmeddelanden och mer information om banarbetens påverkan på resandet finns på adressen vr.fi/sv/pa-sparet, Öppnas i en ny flik. Vi uppdaterar informationen på denna sida under våren. Mer information om banarbeten finns hos Trafikledsverket, Öppnas i en ny flik.

Trafikavbrott på kustbanan 24.6–28.7.2024

Banarbetet i Trafikledsverkets projekt Esbo stadsbana, Öppnas i en ny flik orsakar ett fem veckor långt trafikavbrott på kustbanan väster om Alberga från och med midsommar. Under avbrottet ersätter vi alla fjärrtåg mellan Helsingfors och Åbo med bussar. Bussarna som ersätter fjärrtåg fortsätter från Kuppis till Åbo centralstation och även till Åbo hamn och tvärtom under tider då båtar trafikerar.

Till skillnad från tidigare information körs närtågen mellan Karis och Hangö normalt med tåg under banavbrottet. H-tågets förbindelse mellan Helsingfors och Hangö, som körs tre dagar i veckan, kan däremot inte köras med tåg under arbetet med Esbo stadsbana. Sommarens tidtabeller för H-tåget preciseras före slutet av maj.

Det förekommer 24 timmar långa trafikavbrott relaterade till samma banarbeten mellan Kyrkslätt och Helsingfors i maj och september: 5.5, 9.5, 19.5, 26.5, 22.9 och 29.9, samt tre 48 timmar långa avbrott från lördag till söndag 31.8–1.9, 7.9–8.9 och 14.9–15.9.

Under det fem veckor långa trafikavbrottet som börjar vid midsommar trafikeras HRT-trafikens A-tåg i stället för L-tåg under sena kvällar, nätter och tidiga morgnar, och på helgerna ökar A-tågets turtäthet till 10 minuter. Under rusningstiden på vardagar kommer snabba U-tåg, som endast stannar i Hoplax och Böle, att trafikera mellan Alberga och Helsingfors tre gånger i timmen. Det kommer också att finnas ersättande bussar för HRT-trafikens tåg väster om Alberga. Tidtabellerna för dessa kommer att uppdateras under våren i reseplaneraren på hsl.fi och i HRT-appen.

Åtta dagars trafikavbrott i augusti mellan Jyväskylä och Pieksämäki samt i Kuopio

Trafikavbrott på grund av Trafikledsverkets ombyggnadsprojekt på sträckan Jyväskylä–Pieksämäki börjar i början av juli. Mellan 1.7 och 31.10 ersätter vi tågen på denna rutt med bussar på alla vardagsmorgnar, och mellan 1.8 och 9.8 är det ett åtta dagars trafikavbrott på banan.

Ett lika långt trafikavbrott äger rum samtidigt i Kuopio, där Trafikledsverket förnyar bangården och utför tunnelarbeten. Arbetet i Kuopio orsakar 30 timmar långa avbrott under veckosluten 4–5.5 och 22–23.6 samt ett 40 timmar långt trafikavbrott 12–14.7.

Arbeten på stambanan påverkar trafiken redan under våren

På grund av arbeten i banprojektet mellan Helsingfors och Riihimäki kör vi HRT:s K- och P-tågstrafik med en minskad turtäthet på stambanan mellan 2.4 och 26.10.2024. Avgångstiderna för andra närtåg på stambanan kommer också att ändras. Dessutom kommer avgångstiderna för flera fjärrtåg från Helsingfors, Böle och Dickursby mot Tammerfors och Lahtis att ändras med några minuter från och med 31.3. Du hittar de uppdaterade avgångstiderna för fjärrtrafiken i resesökningen på vr.fi eller i VR Matkalla-appen.

M- och R-närtågen kör inte alls mellan Tammerfors och Nokia mellan 15.4 och 6.8 på grund av förnyelsearbeten av spårportarna som korsar Tammerfors ström. Det går emellertid fjärrtåg mellan Tammerfors och Björneborg, och dessa stannar också i Tesoma och Nokia. Vi ersätter M-tåg med bussar, vars tidtabeller fram till 16.6 syns i resesökningen på vr.fi och i VR Matkalla-appen. Tammerforsregionens kollektivtrafik Nysse ökar busstrafiken på linje 70 under närtågsavbrottet, mer information finns på adressen nysse.fi/junat, Öppnas i en ny flik.

Det förekommer trafikavbrott mellan Riihimäki och Tammerfors på grund av banans regelbundna underhållsarbete på vardagar6.5–24.5 och 5.8–23.8, varför vi ersätter närtåg med bussar.

Trafikavbrott på grund av underhållsarbete förekommer också mellan Ylivieska och Uleåborg på vardagsnätter 3.6–13.6 och 12.8–22.8, på grund av vilket några av nattågsturerna kommer att ändras och ställas in.

Banans överbyggnad kommer att förnyas och broarbeten att utföras mellan Uleåborg och Rovaniemi, vi kommer därmed att ersätta dagtåg på sträckan med bussar på måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar 24.6–3.10.

Trafikledsverket utför växelrenoveringsarbeten mellan Tammerfors och Seinäjoki, vilket orsakar fyra 40 timmar långa trafikavbrott från måndag till onsdag från och med 12.8.

Mer information om tågturer som ersätts med bussar finns på adressen vr.fi/sv/pa-sparet, Öppnas i en ny flik. Observera att innehållet uppdateras under våren och ännu inte innehåller information om alla turer som ersätts med bussar.

Artikel uppdaterad 28.3.2024

Mer aktuellt

Aktuellt

Trafikavbrott på kustbanan 24.6–28.7 – information om avvikande arrangemang

Banarbeten under Trafikledsverkets projektet Esbo stadsbana orsakar ett trafikavbrott på fem veckor på kustbanan väster om Alberga från och med d…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi höjer priserna på biljetterna till närtåg

Vi höjer priserna på enkel-, serie- och periodbiljetter för närtrafiken (linjerna D, G, H, M, O, R, T och Z) den 3 juni. Priset på en enkelbiljet…

Läs artikeln

Aktuellt

Vi minskar på tågturer

Vi minskar på ytterligare tågturer från 15.3.2021 på grund av svag efterfrågan.…

Läs artikeln