Gå till innehållet
Aktuellt

I fortsättningen kan konduktörerna i VR:s närtrafik påföra övervakningsavgifter

Från och med början av februari kan konduktörerna i vår närtrafik påföra en övervakningsavgift för den som reser utan biljett. Förändringen gäller bara VR:s närtåg, det vill säga tågen D, G, M, R, T, Z. Övervakningsavgiften är 80 €.

För att påföra övervakningsavgiften ber konduktörerna om att få se ett identitetsbevis. Om det inte finns ett identitetsbevis till hands kan passageraren ange de uppgifter som begärs skriftligt eller muntligt. Utgående från dessa uppgifter skickas en faktura på övervakningsavgiften. Vår samarbetspartner Uuva Oy ansvarar för faktureringen av övervakningsavgiften.

Man kan fortsätta tågresan efter påförandet av övervakningsavgiften genom att köpa en tågbiljett. Att köpa en tågbiljett återkallar ändå inte övervakningsavgiften.

Om passageraren inte vill ange sina uppgifter eller köpa en tågbiljett efter påförandet av övervakningsavgiften, kan hen visas ut från tåget på nästa station.

På HRT:s närtåg ambulerar även i fortsättningen HRT:s biljettkontrollanter.

Det är även i fortsättningen enklast att hoppa på tåget med en giltig tågbiljett.

Mer aktuellt