Aktuellt

I fort­sätt­ning­en kan kon­duk­tö­rer­na i VR:s närtrafik påföra över­vak­nings­av­gif­ter

Från och med början av februari kan konduktörerna i vår närtrafik påföra en övervakningsavgift för den som reser utan biljett. Förändringen gäller bara VR:s närtåg, det vill säga tågen D, G, M, R, T, Z. Övervakningsavgiften är 80 €.

För att påföra övervakningsavgiften ber konduktörerna om att få se ett identitetsbevis. Om det inte finns ett identitetsbevis till hands kan passageraren ange de uppgifter som begärs skriftligt eller muntligt. Utgående från dessa uppgifter skickas en faktura på övervakningsavgiften. Vår samarbetspartner Uuva Oy ansvarar för faktureringen av övervakningsavgiften.

Man kan fortsätta tågresan efter påförandet av övervakningsavgiften genom att köpa en tågbiljett. Att köpa en tågbiljett återkallar ändå inte övervakningsavgiften.

Om passageraren inte vill ange sina uppgifter eller köpa en tågbiljett efter påförandet av övervakningsavgiften, kan hen visas ut från tåget på nästa station.

På HRT:s närtåg ambulerar även i fortsättningen HRT:s biljettkontrollanter.

Det är även i fortsättningen enklast att hoppa på tåget med en giltig tågbiljett.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi återställer tågturer mellan Björneborg och Tammerfors från och med onsdagen den 28 februari

Alla tågturer mellan Björneborg och Tammerfors har ersatts av busstransporter sedan onsdagen den 14 februari på grund av underhålls- och reparati...

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f...

Läs artikeln

Aktuellt

Trafiken nästan normal fredagen den 16.2 – endast enskilda undantag

Tågtrafiken är nästan normal fredagen den 16.2, men enskilda undantag förekommer fortfarande. Vissa rutter trafikeras med minskad turtäthet eller...

Läs artikeln