Assistent­biljett

Gratis biljett för assistenter till personer med funktionsnedsättning

Assistenten reser kostnadsfritt

Om du har en sjukdom eller en skada och behöver hjälp under resan, kan du ha rätt att resa med en assistent utan extra avgift. Assistenten ska åka samma sträcka som den person som assisteras, men kan också stiga på tåget vid en station längs vägen. Assistenten ska vara myndig. En passagerare har rätt till en assistent som reser kostnadsfritt. En ledar-, assistans- eller signalhund reser alltid kostnadsfritt med dig.

Du kan skaffa en assistentbiljett samtidigt som du köper en biljett till den assisterade. En assistentbiljett kan skaffas från webbplatsen vr.fi, appen VR Matkalla, en biljettautomat, vår kundservice eller vår serviceställen..
Assistentbiljett till fjärrtrafiken

Du får en gratis assistentbiljett för din assistent när du reser i fjärrtrafikens dag- eller nattåg. Barn under fyra år reser gratis med en assistent men du måste boka en biljett för barnet från kundtjänst för tillgängligt resande 0800 188 822 (avgiftsfritt nummer).

Assistent inom närtrafiken

Du har även rätt att resa med en assistent utan extra avgift inom VR:s närtrafik. Inom VR:s närtrafik behöver assistenten ingen assistentbiljett.

Tillgängliga tjänster

Information om bland annat assistanstjänster på stationerna, transport av hjälpmedel och tillgänglighet på tågen samt exceptionella situationer inom tågtrafiken.

Läs mer

Så här bevisar du din rätt till assistentbiljett

Rullstolsburna passagerare behöver inget intyg för att få en assistentbiljett. Assistent till ett barn som är under sju år och som reser i rullstol reser avgiftsfritt på VR:s närtåg, och i detta fall behövs inget intyg. I övriga fall ska rätten till en kostnadsfri assistentbiljett bekräftas vid biljettkontrollen med något av följande: 

 • EU:s funktionshinderkort med A-märke 
 • Synskadades förbunds medlemskort (invaliditetsgrad över 65 procent) 
 • Synskadade barn rf:s medlemskort (invaliditetsgrad över 65 %) 
 • Föreningen Finlands Dövblindas medlemskort (invaliditetsgrad över 65 procent) 
 • ett läkarintyg varav det framgår att invaliditetsgraden för synskadan är minst 65 procent.

När lönar det sig att resa med en assistent?

Våra konduktörer är utbildade i att möta resenärer som behöver särskilt stöd, men under resans gång kan de inte hjälpa till på samma sätt som en personlig assistent.

Det är bra att ha en assistent i till exempel följande situationer:

 • Om du behöver hjälp med att röra dig eller lyfta saker på tåget, t.ex. på toaletten
 • Om du behöver hjälp med att äta
 • Om du behöver hjälp med din personliga hygien
 • Om du behöver hjälp med att ta din medicin

Fjärrtrafikens konduktörer hjälper till i följande situationer:

 • Med att förflytta sig från plattformen till den egna platsen på tåget
 • Med att förflytta sig från den egna platsen på tåget till plattformen
 • Vid trafikens undantagssituationer
 • Med att köpa biljett på tåget
 • Med att göra inköp på restaurangvagnen (kom ihåg kontanter)
 • Med att flytta bagaget till förvaringsstället på tåget