Gå till innehållet

Åbo järnvägsstation

 • Biljettautomat
 • Toalett
 • Biltågslastning

Åbo järnvägsstation

Bangårdsgatan 37

20100 Åbo

Visa på kartan
Väntrum öppettider

mån–fre kl. 6–21

lör–sön kl. 7.30–21

Biljetter

 • Biljettautomat
 • Ingen VR servicecenter

Service på stationen

 • Toalett
 • Biltågslastning
 • Förvaringsskåp för bagage

Tillgänglighet

 • Assistansservice på stationen
 • Höga plattformar, tillgänglig åtkomst till låggolvståg.

Information om stationens tjänster

Banavbrott i Åbo fr. o. m. 15.8.2022

Läs mer om banavbrottet mellan Åbo och Kuppis här.

Tillgänglighet på stationen

Åtkomst med rullstol till stationsplattformen och in på stationen har man via någondera ände av stationen. Åtkomst till spåren 2–5 sker från änden på gångbrosidan och åtkomst till spåren 5-7 från stationens motsatta ände. Rullstolsramp till stationen, åtkomst till mellanplattformar via gångbroarna. Höga plattformar.

Assistansservice på stationen

Assistanspunkten är belägen på stadssidan framför stationens huvudingång. Avlämnings- och upphämtningstrafiken kan köra till assistanspunktens omedelbara närhet. Assistanspunkten har inte tak. Den annan assistanspunkten ligger nära den tillfälliga plattformen 017, bredvid ingången till Logomobron.

Boka assistansservice hos VR:s kundtjänst för tillgängligt resande 0800 188 822 (avgiftsfritt nummer, må-fr 5-22, lö-sö 7-22) senast 36 timmar innan du ska inleda resan.

Lastning av bilar och fordon

Obs! Biltågstationen har flyttat och finns nu på Vaunukatu 4, bredvid Logomo. Se kartan nedan för detaljer.

Kom ihåg att reservera tid för att komma fram till stationen. Reservera tid för ankomsten till platsen och kom till stationen i god tid innan lastningstiden börjar. När VR lastar bilen för din räkning kom med bilen till lastningsplatsen och ge nycklarna till personalen senast 30 min.

Nycklarna till bilar som ska lastas av VR ska lämnas senast 30 minuter före lastningstiden i VR:s låda på platformen 5 minst 30 minuter innan lastningstiden börjar.

Skriv ut din biljett och bifoga den med nycklarna. Du kan också skriva biljettuppgifterna på papper (namn, telefon, avgångsdatum, tåg, avgångsstation, destinationsstation och bilens märke, modell samt registernummer).

Nycklar till bilar som ankommit kan hämtas från Åbo järnvägsstationens Baguette & Co. restaurang (öppen mån-fre kl. 6.30-21, lör kl. 7.30-21, sön kl. 8-21). Personal som sköter billastningen finns på plats under lastningstiderna. Kl. 8-10.30 för lastning av bilar kan nycklar efterfrågas på numret 029 434 8063.

Järnvägsstations närområde

Du kan hitta en karta i pdf-format för Åbo järnvägsstations närområde på Trafikledsverkets sidor.

Karta över Åbo järnvägsstation från 22.5.2022

Lastningsplatsen för biltåget vid Åbo station har flyttat till Vaunukatu 4. Körvägen till biltågstationen via Aningaisbron och Köydenpunojankaari är markerad på kartan med en röd linje. Promenadsträckan från biltågstationen till nattågets avgångspunkt går över Logomobron och är utmärkt på kartan med en röd prickad linje.

Banarbete mellan Åbo och Kuppis

Trafikledsverket inleder banarbete på banavsnittet mellan Åbo och Kuppis i augusti 2022. Under banarbetet är spåret mellan Åbo och Kuppis ur bruk och de tåg som anländer från och avgår mot Helsingfors har Kuppis station som slutstation. Trafiken från Åbo till Tammerfors fungerar som vanligt.

Vanliga frågor angående banarbetet i Åbo

Banarbetena medför förändringar i tågtrafiken mellan Helsingfors och Åbo fr.o.m. augusti 2022. Banan mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation är ur bruk, och därför är Kuppis slutstation för tågen från Helsingfors. Under den tid då banavsnittet är ur bruk säljs tågbiljetter för förbindelserna mellan Helsingfors och Åbo endast till Kuppis station. Om din resesökning (t.ex. Salo-Åbo) inte visar något resultat, försök då att byta Kuppis till Åbo.

Åbo station är i normal användning för de tåg som anländer från och avgår mot Tammerfors.

Banarbetena på sträckan Kuppis-Åbo beräknas pågå i två år.

Banavbrottet orsakar förändringar främst i seriebiljetterna mellan Åbo och Helsingfors. Inga förändringar sker i seriebiljetterna mellan Åbo och Tammerfors. Om du har en giltig seriebiljett mellan Åbo och Salo/Helsingfors kan du använda den normalt innan banarbetet börjar i augusti.

När banavbrottet börjar så ändras användningen av seriebiljetten så att ankomststationen mellan Helsingfors och Åbo blir Kuppis i stället för Åbo. Detta inverkar på tillgängliga tågförbindelser och på bokningar för seriebiljetten.

Om du har köpt din seriebiljett från vr.fi eller med appen VR Matkalla kan du ändra biljettens rutt och ersätta Åbo med Kuppis station i seriebiljetten. När du väl har gjort detta kommer du att se alla tillgängliga turer i sökresultaten och du kommer att kunna boka resor för din seriebiljett som vanligt.

Om du har köpt din seriebiljett genom en annan försäljningskanal, vänligen kontakta vår kundservice.

Banavbrottet orsakar främst förändringar i periodbiljetterna mellan Åbo och Helsingfors. Det sker inga förändringar i periodbiljetterna mellan Åbo och Tammerfors. Om du har en giltig periodbiljett mellan Åbo och Salo/Helsingfors kan du använda den normalt innan banarbetet börjar i augusti.

När banavbrottet börjar så ändras användningen av seriebiljetten så att ankomststationen mellan Helsingfors och Åbo blir Kuppis i stället för Åbo. Detta inverkar på tillgängliga tågförbindelser och på sittplatsbokningar för seriebiljetten. Om du har köpt din periodbiljett från vr.fi eller med appen VR Matkalla kan du ändra biljettens rutt genom att ersätta Åbo med Kuppis station i seriebiljetten. När du väl har gjort detta kommer du att se alla tillgängliga turer i sökresultaten och du kommer att kunna boka sittplats för din resa på ett normalt sätt.

Om du har köpt din periodbiljett genom en annan försäljningskanal, vänligen kontakta vår kundservice.

 • Trafiken mellan Tammerfors och Åbo och Åbo hamn fortsätter som vanligt trots spåravbrottet.
 • Tågen till Tammerfors avgår från spår 7. Tågen från Tammerfors anländer till Åbo på spår 7 eller det nya spåret 017 som ligger intill Logomo, på motsatt sida av spåren från stationen.

 • Åboområdets kollektivtrafik Föli trafikerar busstrafiken mellan Åbo och Kuppis station.
 • Buss 32 och 42 går mellan Åbo och Kuppis station i regel med nästan tio minuters mellanrum.
 • Enklast köper du din bussbiljett med kontaktlös betalning då du stiger ombord. Priset för en enkelbiljett är 3,00 € för vuxna och 1,50 € för barn under 15 år. Biljetten är giltig i två timmar.
 • Det finns bara en zon i Föli-trafiken, så samma enkelbiljett gäller för Fölis hela reseområde.
 • Läs mer om busslinjer, tidtabeller och biljettpriser på Fölis webbplats.

Mer information

Du kan hitta mer information om banavbråttet mellan Åbo–Kuppis på Trafiksledsverkets webbplats.

Läs mer

Parkera bilen vid stationen och hoppa på tåget

Visste du att parkeringsområdet P-Logomo finns precis norr om Åbo centralstation? Du kan enkelt köra in på parkeringsområdet från Hampspinnaregatan. Mer information om parkeringen finns på Autoparks webbplats.

Hitta till parkeringsområdet

Stationen i funkis-stil

Åbo station togs i bruk 1876. Den nuvarande funktionalistiska stationsbyggnaden härstammar från 1940. Den byggdes med tanke på de Olympiska sommarspelen i Helsingfors, eftersom man räknade med att de flesta turisterna skulle anlända via Åbo hamn.

En viktig kulturmiljö

På stationsområdet finns fortfarande många byggnader från slutet av 1800-talet. Museiverket har definierat området kring Åbo järnvägsstation som en byggd kulturmiljö av riksintresse.