Gå till innehållet

Åbo järnvägsstation

  • Biljettautomat
  • Toalett
  • Biltågslastning

Åbo järnvägsstation

Bangårdsgatan 37

20100 Åbo

Visa på kartan
Väntrum öppettider

mån–fre kl. 6–21

lör–sön kl. 7.30–21

Biljetter

  • Biljettautomat
  • Ingen VR servicecenter

Service på stationen

  • Toalett
  • Biltågslastning
  • Förvaringsskåp för bagage

Tillgänglighet

  • Assistansservice på stationen
  • Höga plattformar, tillgänglig åtkomst till låggolvståg.

Information om stationens tjänster

Tillgänglighet på stationen

Åtkomst med rullstol till stationsplattformen och in på stationen har man via någondera ände av stationen. Åtkomst till spåren 2–5 sker från änden på gångbrosidan och åtkomst till spåren 5-7 från stationens motsatta ände. Rullstolsramp till stationen, åtkomst till mellanplattformar via gångbroarna. Höga plattformar.

Assistansservice på stationen

Assistanspunkten är belägen på stadssidan framför stationens huvudingång. Avlämnings- och upphämtningstrafiken kan köra till assistanspunktens omedelbara närhet. Assistanspunkten har inte tak. Boka assistansservice hos VR:s kundtjänst för tillgängligt resande 0800 188 822 (avgiftsfritt nummer, må-fr 5-22, lö-sö 7-22) senast 36 timmar innan du ska inleda resan.

Lastning av bilar och fordon

Kom ihåg att reservera tid för att komma fram till stationen. Du bör vara på stationen minst 30 minuter innan lastningen börjar.

Nycklarna till bilar som ska lastas av VR ska lämnas senast 30 minuter före lastningstiden i VR:s låda på platformen 5 minst 30 minuter innan lastningstiden börjar.

Skriv ut din biljett och bifoga den med nycklarna. Du kan också skriva biljettuppgifterna på papper (namn, telefon, avgångsdatum, tåg, avgångsstation, destinationsstation och bilens märke, modell samt registernummer).

Nycklar till bilar som ankommit kan hämtas från Åbo järnvägsstationens Baguette & Co. restaurang (öppen mån-fre kl. 6.30-21, lör kl. 7.30-21, sön kl. 8-21). Personal som sköter billastningen finns på plats under lastningstiderna. Kl. 8-10.30 för lastning av bilar kan nycklar efterfrågas på numret 029 434 8063.

Järnvägsstations närområde

Du kan hitta en karta i pdf-format för Åbo järnvägsstations närområde på Trafikledsverkets sidor.

Parkera bilen vid stationen och hoppa på tåget

Visste du att parkeringsområdet P-Logomo finns precis norr om Åbo centralstation? Du kan enkelt köra in på parkeringsområdet från Hampspinnaregatan. Mer information om parkeringen finns på Autoparks webbplats.

Hitta till parkeringsområdet