Skip to content

Matkalla kohti merkitykselli­sempää liikematkailua

Telialla vastuullisuus on otettu osaksi liiketoimintastrategiaa, mikä näkyy myös liikematkustukseen liittyvissä valinnoissa.

– Liikematkat ovat Telialla sekä yhtiön sisäisiä että ulkoisia. Myyntiorganisaatiossa liikutaan asiakkaiden luokse, ja eniten meillä matkustetaan omien toimistojemme välillä sekä Suomessa että Pohjoismaissa, kertoo Telia Cygaten henkilöstöjohtaja Teemu Tuunainen.

Junalla tehtävien liikematkojen osuus on Telialla noin 9 prosenttia kaikista liikematkoista, ja vuonna 2022 junalla tehtävien matkojen määrä ylitti lentomatkustamisen määrän. Telian matkustusohjeen mukaan liikematkoilla suositaan mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällistä vaihtoehtoa.

– Perusperiaatteena on tehdä aluksi arvio siitä, tarvitseeko matkustaa lainkaan vai voisiko asian hoitaa virtuaalisena kokouksena. Kun matkaan päädytään, valitaan ympäristöystävällisin vaihtoehto. Ohje on, että alle 500 kilometrin pituiset matkat tehdään ensisijaisesti junalla, Tuunainen kertoo.

Liikematkat muuttuvat merkityksellisemmiksi

Koronapandemia on mullistanut yritysten tapoja tehdä töitä ja liikematkoja, eikä Telia ole sen osalta poikkeus. Pandemian alkuaikoina liikematkustus konsernissa lähes lakkasi, mutta ajan kuluessa on siirrytty uuteen normaaliin, jossa liikematkustuksen luonne on muuttunut.

– Uskon, että liikematkustamisessa ei ole paluuta pandemiaa edeltävään aikaan. Matkustamisesta tulee entistä harkitumpaa ja tarkoituksenmukaisempaa. Kun matkalle nyt lähdetään, se on jollain tapaa merkityksellisempää ja sillä haetaan tietoisesti enemmän henkilökohtaista kontaktia, Tuunainen sanoo.

Työmatkaetu viestii yrityksen arvomaailmasta

Telian pääkonttori muutti muutama vuosi sitten Triplan kauppakeskukseen, Pasilan rautatieaseman yläpuolelle. Hyvä saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä oli yksi ratkaisevista tekijöistä uudesta sijainnista päätettäessä.

– ­Pääkonttorilla työskenteleville työntekijöille tarjotaan työmatkaetu kodin ja työpaikan välisille matkoille, mikä kannustaa jättämään auton kotiin ja suosimaan julkista liikennettä, Tuunainen kertoo.

Lahdessa asuva Tuunainen kulkee itse toimistolle junalla ja hyödyntää usein matka-ajan tekemällä töitä. Telialla työntekijät voivat käyttää oman harkintansa mukaan matka-aikaa työntekoon.

Työmatkaedun tarjoaminen on yrityksille monella tapaa järkevä valinta: se on paitsi kustannustehokas ja verovapaa tapa sitouttaa työntekijöitä, myös erinomainen keino toteuttaa ympäristövastuuta ja viestiä yrityksen arvomaailmasta.

Kestävillä liikkumismuodoilla kohti vastuullisuustavoitteita

Vaikka työ- ja liikematkustuksen osuus Telian vuotuisesta hiilijalanjäljestä on vähäinen, siihen suhtaudutaan osana isompaa kokonaisuutta. Konsernin tavoitteena on olla päästötön ja jätteetön yhtiö vuoteen 2030 mennessä.

– Vastuullisuus on tuotu Telialla osaksi koko liiketoimintastrategiaa, ja se näkyy arjessa pienempinä ja isompina valintoina. Minulle vastuullisuus on myös osa henkilöstön hyvinvointia. Se, että esimerkiksi hyödynnämme virtuaalitapaamisia tai matkustaessaan junassa pystyy halutessaan tekemään töitä, antaa työntekijöille mahdollisuuden jäsennellä omaa aikatauluaan ja tekemistään joustavammin.

More to read

Travelling in Finland

Explorers’ dream route

Finland is an endless treasure trove for explorers, capable of surprising even the most experienced adventurers. Together with Metsähallitus, the...

Read article
Travelling in Finland

Stunning Finnish landscapes along one route

Experience a fine selection of Finnish landscapes along one train route. National landscapes are part of what creates the Finnish national identi...

Read article
Travelling in Finland

Active winter holiday in Lapland

Are you drawn to peace and quiet, fresh air and hiking in wintry Lapland? The allure of Lapland can also be experienced during shorter trips, and...

Read article