Ehdot

VR:n ehdot

Tältä sivulta löydät VR:n matkustus- ja autonkuljetusehdot. Muutoksia suunnitelmissa? Lue lisää lipun muuttamisesta ja peruuttamisesta asiakaspalvelu-sivulta.

Asiakaspalvelu

Matkustus­ehdot

19.4.2024

Näitä VR-Yhtymä Oyj:n Matkustajaliikenteen (jäljempänä VR) matkustusehtoja sovelletaan Matkustajaliikenteen järjestämiin junamatkoihin ja -palveluihin Suomessa. Nämä ehdot määrittelevät VR:n ja sen asiakkaiden oikeudet ja velvoitteet. Helsingin seudun liikenteen lipuista tietoa löytyy Helsingin seudun liikenteeltä ja sen Internet-sivuilta. Interrail- ja Eurail -lipuilla matkustamiseen sekä erilaisiin matkaketjuyhteistöihin sovelletaan erillisiä ehtoja, joihin voi tutustua VR:n sivuilla.

Ehdot tulevat voimaan 19.4.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi. Niillä korvataan 15.2.2024 alkaen voimassa olleet VR:n kuljetusehdot.

Auton kuljetukseen liittyvät säännöt voi tarkistaa autonkuljetusehdoista.

1 Lippu

Lippu on kuljetussopimus, jonka mukaan VR:n on kuljetettava matkustaja lähtöasemalta määränpäähän. Matkustajalla tulee olla koko junamatkan ajan voimassa oleva ja VR:n hyväksymä lippu.

Junamatka alkaa, kun matkustaja nousee junaan tai muuhun VR:n järjestämään kuljetusvälineeseen. VR vastaa muusta kuin junakuljetuksesta vain, jos se on VR:n järjestämää. Matka päättyy, kun matkustaja poistuu kyseisestä kuljetusvälineestä. 

Junien aikataulut ja kalusto saattavat muuttua lipun ostamisen ja matkustajan matkan välisenä aikana. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan yhteystietonsa antaneelle asiakkaalle.

Henkilökohtaista lippua saa käyttää vain lipussa nimetty matkustaja ja tällöin matkustajan on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus. Lippujen muuttamisen ja peruuttamisen säännöt ovat lippukohtaisia. VR perii maksun muutoksista ja peruutuksista. Kadonneilla, turmeltuneilla tai osittain käytetyillä junalipuilla ei ole muutos- tai peruutusoikeutta. Itsepalveluna aktivoitu lippu katsotaan käytetyksi, eikä sitä ole enää mahdollista muuttaa tai peruuttaa.

Lippu ei ole voimassa, jos sarjalipun matkaa ei ole varattu, lippua on muunneltu tai se on väärennetty. Sarjalippujen yksittäisten matkojen jälleenmyynti kaupallisiin tarkoituksiin ei ole sallittua. Mikäli sarjalippua käytetään ehtojen vastaisesti, on VR:llä oikeus mitätöidä sarjalippu.

VR:n kaukoliikenteessä lippu tulee ostaa viimeistään junahenkilökunnalta junasta. VR:n lähiliikenteessä lippu tulee ostaa ennen junaan nousua. 

Vaikka matkustajalla on lippu, voidaan hänet poistaa junasta, jos hän vaarantaa liikennöinnin tai muiden matkustajien turvallisuuden tai jos hän häiritsee muita matkustajia.

1.1 Lippu VR:n kaukoliikenteessä

VR:n kaukoliikenne käsittää koko Suomen rataverkossa tehtävät matkat InterCity-, Pendolino- ja pikajunissa sekä kiskobusseissa. Asiakkaan tulee varata aina istuma- tai makuupaikka yksittäisten ja sarjalippujen kohdalla lukuun ottamatta kiskobusseja ja linja-autoja.

Lippu oikeuttaa matkaan lippuun merkityssä junassa, matkustusluokassa ja paikalla. VR:n junahenkilökunta saattaa poikkeustapauksessa osoittaa matkustajalle muun kuin lipussa merkityn tai matkustajan valitseman paikan.

Mikäli matkalipun haltijaa ei kohtuullisen ajan kuluessa tavoiteta lipuntarkastusta varten, on VR:llä oikeus myydä paikka toiselle matkustajalle. 

Mikäli lippu on lukukelvoton tai vahingoittunut, VR voi kieltäytyä lipun vaihdosta tai peruuttamisesta. 

1.2 Lippu VR:n lähiliikenteessä

VR:n lähiliikenne kattaa alueet Helsingistä Kotkaan / Kotkan satamaan, Hankoon ja Nokialle linjatunnuksellisilla lähiliikenteen junilla. VR:n lähiliikenteen lipulla ei voi matkustaa VR:n kaukoliikenteen junissa.

Lippu tulee ostaa ennen junaan nousua. Lipun voimassaolon aikana matkustaja voi vaihtaa junaa. Vaihto tulee tehdä lipun voimassaoloajan sisällä. Lipulla saa matkustaa lippuun merkittyyn määränpäähän saakka, vaikka lipun voimassaolo ehtisi päättyä ennen perille saapumista. 

Paperille tulostettu kerta- ja sarjalippu tulee leimata junan leimauslaitteessa heti junaan nousemisen jälkeen. Digitaalisen sarjalipun matka on otettava käyttöön ennen junaan nousua. Digitaalisen kertalipun on oltava voimassa junaan noustaessa. Matkustajalla tulee olla mukanaan alkuperäinen lippu. Kuvakaappaus, kuva tai muu kopio lipusta ei kelpaa.

1.3 Lipun tarkastaminen

VR:n junahenkilökunta voi tarkastaa liput junassa.

Matkustajan tulee esittää lippu lipuntarkastuksessa. Junaa vaihdettaessa lippu tulee esittää myös vaihdon jälkeen. Lippu on säilytettävä määränpäässä poistumiseen saakka.

Jos matkustajalla ei ole esittää kelpaavaa lippua, katsotaan hänet liputtomaksi matkustajaksi. Liputon matkustaja voidaan poistaa junasta. VR:n junahenkilökunnalla on oikeus määrätä valvontamaksu ilman asianmukaista ja voimassaolevaa lippua matkustavalle.

Matkustaja katsotaan liputtomaksi myös, jos tarkastuksen yhteydessä on lippu, mutta alennuslipulla matkustettaessa mukana ei ole sen käyttöön oikeuttavaa alennustodistusta.

VR:n lähiliikenteen junassa liputtomalla matkustajalla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä junahenkilökunnalle. Matkustaja sitoutuu maksamaan VR:n määräämän valvontamaksun. Matkustaja saa jatkaa junamatkaansa, jos hän valvontamaksun määräämisen yhteydessä ostaa täysihintaisen lipun. Muussa tapauksessa konduktöörillä on oikeus poistaa matkustaja junasta. Konduktöörillä on oikeus poistaa matkustaja junasta myös, jos matkustaja ostaa lipun lipuntarkastuksen yhteydessä, mutta ei suostu antamaan henkilötietojaan valvontamaksun määräämiseksi. Tuolloin lippua voi käyttää muissa junavuoroissa, joihin kyseinen lippu kelpaa.

VR:n kaukoliikenteen junassa liputtomalle matkustajalle voidaan määrätä valvontamaksu. Matkustaja saa jatkaa junamatkaansa, jos hän ostaa täysihintaisen lipun. Muussa tapauksessa konduktöörillä on oikeus poistaa matkustaja junasta.

1.4 Alennukset

Matkustajalla on oltava mukanaan voimassa oleva ja alennukseen oikeuttava todistus koko matkan ajan.

Alennuslipulla matkustettaessa alennusoikeus tulee osoittaa lipuntarkastuksessa VR:n edellyttämällä tavalla. Muutoin katsotaan, että lippu ei ole voimassa.

Alennusta ei saa jälkikäteen.

2 Matka­tavarat, lemmikit ja yksin matkustavat lapset

2.1 Matkatavarat

Matkustaja voi kuljettaa mukanaan käsimatkatavarana kaksi matkatavaraa sekä käsilaukun, repun tai näihin verrattavan esineen. Matkustaja vastaa itse käsimatkatavaroistaan ja niiden valvonnasta. VR toimittaa löytötavarat löytötavaratoimistoon. Käsimatkatavarat eivät saa haitata muita matkustajia tai raideliikennettä, eivätkä aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi muille matkustajille tai matkatavaroille. Jos matkustaja toimii edellä mainitun vastaisesti, on junahenkilökunnalla oikeus kieltäytyä ottamasta käsimatkatavaraa junaan. Matkustaja vastaa yleisten vahingonkorvaussäännösten mukaisesti käsimatkatavaransa aiheuttamasta vahingosta. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin käsimatkatavara on sijoitettu siten, että matkustaja ei voi sitä välittömästi valvoa. VR ei vastaa käsimatkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuneesta vahingosta, ellei se johdu VR:n tai sen henkilökunnan tuottamuksesta tai raideliikennevastuulain tarkoittamasta perusteesta.

Lapsiperheiden mukana olevat lastenvaunut ja liikkumisesteisten matkustajien käytössä olevat apuvälineet voi kuljettaa junassa ilmaiseksi.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan lakia ja asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Käsimatkatavarana saa kuljettaa pieniä määriä vaarallisia aineita, jos ne on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai vapaa-ajan- ja urheiluharrastuksiin, eivätkä ne aiheuta haittaa tai vahinkoa muille matkustajille tai VR:lle.

Ampuma-aseita voi kuljettaa junissa käsimatkatavarana ampuma-aselain mukaisesti, lataamattomana ja suojuksessa.

Junassa kaikkien kulkuneuvojen sekä varavirtalähteiden lataaminen on ehdottomasti kielletty.

Polkupyöriä voi kuljettaa niille varatuilla paikoilla junissa, joissa on matkatavaravaunu tai tilat polkupyörän kuljettamiseen. InterCity-junissa paikka varataan etukäteen. Pendolino-junissa ei ole polkupyörän kuljetusmahdollisuutta. Polkupyörän peräkärryjä kuljetetaan tyhjänä ja niistä peritään polkupyörämaksu. Tarkempia tietoja polkupyörän kuljettamisesta löydät täältä.

Tilaa vieviä tavaroita voi kuljettaa matkatavarana yöjunien erillisessä matkatavaratilassa. Tällöin matkatavarasta peritään matkatavaramaksu. Asiakkaan tulee varmistaa kuljettamismahdollisuus ennen matkalle lähtöä. Matkustajan tulee itse huolehtia matkatavaran toimittaminen junaan, siirrot junanvaihdon yhteydessä sekä nouto junasta määränpäässä. Matkatavaroiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan kuljettaa aiheuttamatta vaaraa, vahinkoa tai tarpeetonta haittaa.

2.2 Lemmikit

Lemmikkieläimiä voi ottaa mukaan niille varatuille paikoille. Jos lemmikkiä kuljetetaan istumapaikalla on matkustajan suojattava istuin. Lemmikin (ja opas-, avustaja- ja kuulokoiran) kanssa voi matkustaa makuuvaunuissa vain oman seurueen käyttöön kokonaan varatuissa lemmikkihyteissä. Muut lemmikit kuin koirat tulee kuljettaa kuljetuslaatikossa.

Lähiliikenteen junissa lemmikkejä voi kuljettaa maksutta lemmikkiosastossa. Kaukoliikenteen junissa matkustajan mukanaan kuljettamista lemmikeistä peritään lemmikkimaksu. 

Matkustajan tulee huolehtia lemmikistään koko matkan ajan. Lemmikki ei voi matkustaa yksin.

2.3 Yksin matkustavat lapset

Alaikäiset lapset matkustavat junassa yksin vanhempien vastuulla. Konduktöörillä ei ole velvollisuutta huolehtia lapsista matkan aikana.

3 Vammaiset matkustajat

Asiakkaan tulee varmistaa vammaispalveluiden saatavuus ennen matkalle lähtöä. VR tarjoaa avustamispalvelua asemilla, joilla on avustamispiste. Tiedot näistä asemista saa esteettömän junamatkustamisen sivulta. VR asiakaspalvelusta ja asemien lipunmyyntitoimistoista. Avustamispalvelu on tilattava viimeistään 24 tuntia ennen junan aikataulunmukaista lähtöaikaa. Vammaisen matkustajan käytössä olevat apuvälineet kuljetetaan junissa maksutta.

Vammaisen matkustajan saattaja voi matkustaa maksutta avustettavan kanssa. Saattajalla tulee olla valmiudet auttaa vammaismatkustajaa koko matkan aikana. Saattajan tulee olla täysi-ikäinen. Pyörätuolilla liikkuva ei tarvitse erillistä todistusta saattajalle. Muissa tapauksissa oikeus maksuttomaan saattajaan pitää voida todistaa. VR:n kaukoliikenteessä vammaisen matkustajan ja saattajan liput on ostettava samalla kertaa. VR:n lähiliikenteessä saatettavalla pitää olla matkaan oikeuttava lippu. 

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa suosittelemme matkustamista kaukoliikenteen junissa palveluvaunussa. VR:n lähiliikenteessä voi opas-, avustaja- tai kuulokoiran kanssa matkustaa kaikissa matkustajaosastoissa. Yöjunissa matkustaminen on mahdollista ainoastaan kokonaan omaan käyttöön varatuissa lemmikkihyteissä ja esteettömässä makuuhytissä. Opas-, avustaja- tai kuulokoirasta ei peritä erillistä maksua. 

4 Myöhästy­mis­tilanteet

VR:n junien kulkutiedot tallentuvat Väyläviraston ylläpitämään järjestelmään ja korvaukset perustuvat järjestelmästä saataviin tietoihin. 

VR:ltä voi hakea korvausta junamatkan viivästyessä. Viivästymiskorvausta koskevat säännöt on eritelty erikseen kauko- ja lähiliikenteen osalta. 

Tämän lisäksi VR:ltä voi hakea korvausta viivästymisen aiheuttamista vahingoista 5 000 euroon saakka rautatiekuljetuslain perusteella.

4.1 VR:n Kaukoliikenne

4.1.1 Korvaus tai uudelleenreititys 

Jos junavuoro perutaan tai on odotettavissa, että lipussa mainittuun määränpäähän saavutaan yli 60 minuuttia myöhässä, matkustaja voi:

1. vaatia lipun hinnan palauttamista tekemättä jääneestä matkasta ja / tai siitä osasta matkaa, joka on tehty, mutta joka ei täytä enää tarkoitustaan sekä mahdollisesta paluumatkasta

2. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä niin aikaisin kuin mahdollista vastaavilla ehdoilla

3. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä sopivana myöhempänä ajankohtana vastaavilla ehdoilla.

Kohdissa 2 ja 3 matkustajalla on oikeus kohdassa 4.1.2 määriteltyyn viivästyskorvaukseen. Kohdassa 3 matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta viivästyskorvaukseen alkuperäisen junavuoron viivästymisestä.

Jos myöhästyminen on kestoltaan vähintään 60 minuuttia, VR:n on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin matkustajan auttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan ja odotusajan pituus huomioon ottaen matkustajan tulee saada junamatkan aikana juomaa ja ruokaa. Tarvittaessa hänelle tulee järjestää vaihtoehtoinen kuljetus.

Jos matkan ei voida edellyttää jatkuvan samana päivänä, VR hankkii kohtuullisen majoituksen ja sinne tarvittavan kuljetuksen.

VR voi tarjota myös vaihtoehtoisen kuljetuksen (bussi, taksi, jne.).

4.1.2 Korvauksen määrä

Jos matkustaja saapuu junalipussa mainittuun määränpäähän vähintään 60 minuuttia myöhässä, on hänellä oikeus saada VR:ltä korvauksena 25 % junalipun hinnasta. Jos viivästys on vähintään 120 minuuttia, on matkustajalla oikeus saada korvauksena 50 % junalipun hinnasta. Korvaussummaan eivät kuulu lisäpalveluihin (esim. paikkaan liittyvät lisämaksut, lemmikki, polkupyörä) liittyvät maksut.

Autojen kuormauksen ja purkamisen mahdollinen viivästyminen ei kuulu myöhästymiskorvauksen piiriin.

Alle neljän euron summia ei makseta.

4.1.3 Myöhästymistodistus

Myöhässä olevan junan henkilökunta antaa pyydettäessä matkustajalle todistuksen myöhästymisestä korvaushakemusta varten. 

4.2 Korvaus kausilipulla matkustaville VR:n lähiliikenteen myöhästymistilanteessa

VR:n lähiliikenteessä seurataan junien täsmällisyyttä ja liikennöintiä kalenterikuukausittain.  

Mikäli VR:n lähiliikenteessä yhden kalenterikuukauden aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai junavuorot ovat yli 10 minuuttia myöhässä, VR myöntää VR:n lähiliikenteen kausilipuilla edellä mainittuna aikana matkustaneelle matkustajalle korvauksen seuraavasti:

1. 14–30 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen kyseisen 14–30 päivän lipun hinnasta

2. 31–365 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen 30 päivän lipun hinnasta (myöhästymiset kohdistuvat yhteen kalenterikuukauteen, joten korvausta ei makseta pidemmältä ajalta eikä kalenterikuukauteen kohdistuvista myöhästymisistä saa korvausta kuin kerran).

4.3 Korvaus viivästyksen aiheuttamasta vahingosta

VR on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä, peruuttamisesta tai aikataulussa ilmoitetulla liikennepaikalla pysähtymättä jättämisestä aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään 5 000 euroa matkustajaa kohden. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen.

Korvausvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää, että VR näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

5 Yleiset säännöt liittyen korvauksiin ja vahinko­tilanteisiin

5.1 Henkilövahingot 

VR maksaa henkilövahinkotilanteissa lain edellyttämät ennakkomaksut matkustajille tai heihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa oleville henkilöille välittömiin taloudellisiin tarpeisiin ja suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. VR on vastuussa henkilövahingon täydestä määrästä.

Kuolemantapauksessa maksetaan ennakolta 21 000 euroa matkustajaa kohti. Loukkaantumistapauksissa maksetaan ennakolta asiaankuuluvat ja oikeutetut korvaukset, kuitenkin enintään 21 000 euroa matkustajaa kohti.

Ennakkomaksut eivät tarkoita vastuun myöntämistä ja ne lasketaan osaksi kokonaiskorvaussummaa. Ennakkomaksut voidaan vaatia palautettavaksi, jos menetys tai vahinko on seurausta matkustajan tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta, tai jos maksun vastaanottajalla ei ollut oikeutta ottaa vastaan korvausta.

VR:n on pyynnöstä kohtuullisissa määrin avustettava henkilövahinkoja koskevien korvausvaatimusten tekemisessä kolmansia osapuolia vastaan. Avustaminen ei voi olla ristiriidassa VR:n intressien kanssa.

Korvausta henkilövahingoista on vaadittava VR:ltä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Korvausta on kuitenkin vaadittava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

5.2 Omaisuuden häviäminen ja vahingoittuminen

VR on raideliikennevastuulain nojalla vastuussa matkustajan vaatteiden, mukana olleiden matkatavaroiden ja eläinten täydestä arvosta niiden vahingoittuessa.

Matkustajan on ilmoitettava VR:lle matkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta kirjattua matkatavaraa vastaanotettaessa, jos hän havaitsee matkatavaraa vastaanottaessaan vahingoittumisen tai katoamisen. Muussa tapauksessa asiakkaan on tehtävä ilmoitus kohtuullisen ajan kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta.

Oikeus korvaukseen menetetään, jollei vahingonkorvausvaatimusta esitetä kirjallisesti VR:lle vuoden kuluessa tai jos vahinko on aiheutunut VR:n tai sen vastuulla olevan toimijan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa.

VR:n on kuukauden kuluessa annettava vastaus tai ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä vastausta voidaan odottaa.

5.3 Korvausten hakeminen ja käsittelyaika 

Lomake korvauksen hakemista varten löytyy vr.fi-sivustolta. Korvauspyynnön voi tehdä myös lipunmyyntitoimistossa tai soittamalla asiakastukeen, josta asiakkaalle lähetetään paperinen korvaushakemuslomake. 

Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti ja pääsääntöisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

VR maksaa korvaukset pankkitilille tai hyvityssetelien muodossa. Hyvitysseteleitä voi käyttää VR:n myymien palveluiden ostoon.

6 So­vel­let­tava lain­sää­däntö

Rautateillä tapahtuvaa matkustajaliikennettä säätelevät seuraavat lait ja säädökset:

a. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) No 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Rautatievastuuasetus) 

b. CIV-sopimus – COTIFin (kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus) liite A (CIV). 

c. kansallinen lainsäädäntö, silloin kun sitä voidaan soveltaa tai sen soveltamisesta on sovittu, mm.

 • rautatiekuljetuslaki (1119/2000)
 • raideliikennevastuulaki (113/1999)
 • laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977)
 • laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta (719/1994)
 • asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (195/2002)
 • ampuma-aselaki (1/1998). 

Kuluttajalla on oikeus saattaa junamatkaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja kuluttajariita.fi, Avataan uudessa välilehdessä.

VR Auton­kuljetus­ehdot

Voimassa 22.6.2023 alkaen.

Millaisia ajoneuvoja autonkuljetusvaunussa voi kuljettaa

Autonkuljetusvaunut ja ajosillat on suunniteltu normaaleille tehdasvalmisteisille autoille.

Autonkuljetusvaunuissa voi kuljettaa:

 • Ajokuntoisia henkilö-, farmari- ja pakettiautoja. Asiakkaan vastuulla on selvittää, täyttääkö ajoneuvo vaatimukset
 • Em. kulkuneuvoihin kytkettyjä perävaunuja, jotka mittojen mukaan soveltuvat autovaunukuljetukseen
 • Moottoripyöriä ja muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Asiakkaan vastuulla on selvittää, täyttääkö ajoneuvo vaatimukset.
 • Junaan ei saa lastata sähkö- tai hybridiautoa, jonka ajoakusto on vaurioitunut.
 • Sähkö- tai hybridiauton lataaminen on kielletty matkan aikana.

Mitä ajoneuvossa voi kuljettaa matkan aikana

Ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien tai lemmikkien oleskelu autossa tai muuten autonkuljetusvaunussa on ehdottomasti kielletty matkan aikana. Ainoastaan kuljettaja saa mennä autonkuljetusvaunuun, ja sieltä tulee poistua välittömästi kuormauksen jälkeen.

Autossa, sen kattotelineellä, auton perään tulevassa kuljetustelineessä ja perävaunussa saa kuljetuksen aikana olla kiinteiden laitteiden lisäksi matkustajien matkatavarat.

 • Kuljetettavan auton kattokuormana saa kuljettaa alla mainittujen mittarajoitusten mukaisesti vain suksia sekä matkalaukkuja tai -kasseja, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti taakka- tai kattotelineeseen ja suojattu sään vaikutuksilta, katoamiselta ja vahingoittumiselta.
 • Polkupyöriä voi kuljettaa auton perään tulevassa kuljetustelineessä alla olevien mittarajoitusten mukaisesti ja asianmukaisesti kiinnitettynä.
 • Kuljetustelineissä auton katolla ei saa kuljettaa kanootteja tai muita kookkaita esineitä.
 • Autojunassa saa kuljettaa tavanomaisiin esineisiin sisältyviä ja vähäisissä määrin kuluttajakäyttöön paketoituja vaarallisia aineita lain rajoitusten mukaisesti.

Autojen lastaus ja purkaminen

Auton lastaamisen junaan ja purkamisen junasta voi suorittaa:

1) Asiakkaan ilmoittama ajoneuvon lastaaja

2) VR (kun ostettaessa valittu lastaajaksi VR)

Erityisiä huomioita ajoneuvojen lastaamiseen ja purkamiseen liittyen:

 • Ajoneuvon kuljettajan tulee lastata ja purkaa seuraavanlaiset ajoneuvot

  • Maavaraltaan normaalia matalammat autot
  • Moottoripyörät
  • Muut moottoriajoneuvot
  • Auton ja perävaunun yhdistelmä
  • Autot, joissa on alkolukko
  • Sellaisen auton kuormaaminen voidaan estää, jonka leveys katonrajassa suhteessa korkeuteen estää autoon sisälle ja autosta ulos kulkemisen normaalisti.
 • Jos autopaikkavarauksen yhteydessä on sovittu, että VR lastaa auton

  • Auto on toimitettava autojuna-asemalle sitä varten merkitylle pysäköintipaikalle
  • Auton tulee olla lastauspaikalla etukäteen ennen varsinaisen lastausajan alkamista, erikseen ilmoitettuun aikaan. Ilmoitetun ajan jälkeen tulleita autoja ei enää lastata
  • Auton avaimet on jätettävä lähtöasemalle etukäteen ennen varsinaisen kuormausajan alkamista, erikseen ilmoitettuun aikaan ja paikkaan. Ilmoitetun ajan jälkeen avaimia ei enää noudeta
  • Tällöin VR kuormaa auton junaan ja huolehtii auton avaimet määräasemalle. Avaimet voi noutaa erikseen ilmoitetusta paikasta todistamalla matkalippua näyttämällä olevansa oikeutettu noutamaan auton.

Ajoneuvon mittarajoitukset autovaunuissa

Autonkuljetukseen käytettäviä autovaunuja on kahdenlaisia, joko:

1) Täysin katettu autovaunu

2) Osittain katettu ja osittain avoin autovaunu.

1) Täysin katettu autovaunu (Gd-autonkuljetusvaunu):

 • Korkeus (kattoteline ja -kuorma mukaan laskettuna): alakerrassa enintään 1,84 m ja yläkerrassa enintään 2,04 m
 • Pituus: auton pituus on enintään 5,00 m, 10,00 m tai 15,00 m kuormineen ja ulokkeineen. Varauksessa annettuja mittoja ei saa ylittää
 • Leveys: enintään 2,20 m kuormineen. Huom. yli 1,84 m korkea auto voi olla katonrajassa enintään 1,64 m leveä
 • Paino: enintään 3 000 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 2 000 kg
 • Pyörävastus: auton renkaisiin kiinnitetään pyörävastus. Korkeusvaatimus on 15 cm renkaiden etu- ja takapuolella.

2) Osittain katettu autovaunu (Gfot-autonkuljetusvaunu):

 • Korkeus (kattoteline ja -kuorma mukaan laskettuna): alakerrassa enintään 1,65 m ja yläkerrassa enintään 2.05 m, 2,30 m tai 2,60 m
 • Pituus: auton pituus on enintään 5,00 m, 10,00 m tai 15,00 m kuormineen ja ulokkeineen. Varauksessa annettuja mittoja ei saa ylittää
 • Leveys: enintään 2,20 m kuormineen
 • Paino: enintään 2 500 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 1 400 kg
 • Pyörävastus: auton renkaisiin kiinnitetään pyörävastus. Korkeusvaatimus on 15 cm renkaiden etu- ja takapuolella.

Asuntoperävaunut osittain katetussa autovaunussa:

 • Asuntoperävaunun korkeus: enintään 2,60 m (korkeus antennit ja muut katon yläpuolelle nousevat osat mukaan laskien)
 • Asuntoperävaunun pituus: vetoaisoineen enintään 7,50 m
 • Asuntoperävaunun leveys: enintään 2,20 m
 • Asuntoperävaunun paino: enintään 1 400 kg.

Tavarankuljetusperävaunut osittain katetussa autovaunussa:

 • Tavarankuljetusperävaunun korkeus: enintään 1,60 m (korkeus antennit ja muut katon yläpuolelle nousevat osat mukaan laskien)
 • Tavarankuljetusperävaunun pituus: vetoaisoineen enintään 5,00 m
 • Tavarankuljetusperävaunun leveys: enintään 2,20 m
 • Tavarankuljetusperävaunun paino: enintään 1 400 kg.

Vastuut

Rautatieyrityksen (VR) vastuut:

 • VR vastaa auton kuljetuksesta, kun asiakas lastaa auton autovaunuun
 • VR vastaa auton kuljetuksesta sekä autosta lastauksen ja purkamisen aikana, kun VR lastaa ja purkaa auton autovaunuun/autovaunusta
 • VR vastaa ajoneuvon kuljettajan avaimien turvallisesta säilyttämisestä matkan aikana.
 • VR:n vastuu autosta päättyy, kun auto on purettu vaunusta asianmukaiselle säilytyspaikalle
 • VR vastaa siitä, että autonkuljetusvaunussa on auton tarvitsema riittävä tila
 • VR ei ole vastuussa, mikäli autoa ei voida lastata VR:stä riippumattomasta syystä (esim. mikäli auto ei käynnisty tai siinä on jotain muuta vikaa)
 • VR ei vastaa sähkönsyötön toimivuudesta koko matkan ajan
 • VR vastaa vaunun tuuletuksesta lastauksen ja purun aikana
 • Moottoripyörän kuljettaja kiinnittää pyörän tai muun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja VR varmistaa kiinnityksen.

Ajoneuvon kuljettajan vastuut:

 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa siitä, että hän tilausta tehdessään antaa oikeat paino- ja mittatiedot. Jos ajoneuvon kuljettajan antamat paino- ja mittatiedot eroavat auton todellisista paino- ja mittatiedoista VR:llä ei ole velvollisuutta kuljettaa ajoneuvoa.
 • Varausta tehdessään asiakkaan on auton paino- ja mittatietojen lisäksi ilmoitettava mahdollisesta kattoboksista tai kattokuormasta ja muusta auton ulkopuolella kuljetettavasta matkatavarasta, peräkoukusta ja teknisistä lisävarusteista
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa auton säilytyksestä aseman pysäköintialueella
 • VR:llä on oikeus tarvittaessa turvallisuussyistä tarkastaa kuljetettavan pakettiauton tai kuomullisen perävaunun tavarankuormaus
 • Auton tulee olla lastauspaikalla viimeistään VR:n ilmoittamaan aikaan. Lastausajan jälkeen tulleita autoja ei enää lastata
 • Kun ajoneuvon kuljettaja ajaa auton autovaunuun ja ajaa sen määräasemalla ulos autovaunusta, vastaa ajoneuvon kuljettaja auton lastaamisesta ja purkamisesta
 • Kun VR ajaa auton autovaunuun ja ajaa sen määräasemalla autovaunusta ulos, on VR vastuussa auton lastaamisesta ja purkamisesta
 • Määräasemalla ajoneuvon kuljettajan täytyy tarkistaa, onko kuljetuksen aikana tullut vaurioita kuljetettavaan ajoneuvoon tai sen ulkopuolisiin varusteisiin
 • VR:llä on oikeus tarvittaessa ottaa kuvia mahdollisista vaurioista
 • Mikäli ajoneuvon kuljettaja epäilee vaurion tulleen kuljetuksen aikana, on siitä ilmoitettava VR:n henkilökunnalle heti, ennen purkauspaikalta poistumista
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa tavara- ja taakkatelineissä olevien kuljetusboksien ja tavaroiden kiinnityksestä sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista
 • VR ei vastaa kuljetuksen aikana huonon kiinnityksen tai pakkauksen vuoksi kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista tai muiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista
 • Moottoripyörän kuljettaja kiinnittää pyörän tai muun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja VR varmistaa kiinnityksen
 • Webaston käyttö autonkuljetusvaunussa on sallittua
 • Lohkolämmittimen käyttö autonkuljetusvaunussa on sallittua
 • Sähköauton lataus autonkuljetusvaunussa ei ole sallittua
 • Ajoneuvon kuljettaja lukitsee auton ja sulkee raitisilmatuulettimen kuljetuksen ajaksi
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa apuvirran käyttämisestä ja apuvirran avulla auton käynnistämisestä
 • Määräasemalla ajoneuvon kuljettajan on mentävä viipymättä autojen purkupaikalle. Jos ajoneuvon kuljettaja ei saavu viipymättä autojen purkupaikalle, vastaa hän auton siirrosta aiheutuvista kuluista ja muista hänen viivästyksestään aiheutuneista kuluista
 • Jos auto on talviaikana kuormattu autonkuljetusvaunun ulkotilaan, tulee asiakkaan tarkistaa ennen moottorin käynnistystä, että moottoritilassa ei ole lunta tai jäätä. Jos asiakas ei toimi edellä mainitun mukaisesti, VR ei korvaa vahinkoja, jotka lumi tai jää aiheuttaa auton moottorille käynnistyksen yhteydessä.

Yritys­sopimus­ehdot

1 Soveltuvuus

Näillä ehdoilla määritellään VR-Yhtymä Oyj:n (”VR”) rekisteröityneen yritysasiakkaan (”Asiakas”) yritysasiakkuutta (”VR Yritysasiakkuus”) koskevat ehdot. VR Yritysasiakkuus koskee Asiakkaan lisäksi myös Asiakkaan eri y-tunnuksella toimivia tytäryhtiöitä, joista Asiakas omistaa yli 50 %. VR Yritysasiakkuudesta ja sen ehtojen noudattamisesta vastaa Asiakas. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojen, yhteyshenkilöiden sekä yhtiörakenteen muutoksista viipymättä.

2 Palvelun tarjoaja ja yhteystiedot

VR-Yhtymä Oyj Matkustajaliikenne PL 488 00101 Helsinki Y-tunnus 1003521-5

3 VR Yritysasiakkuuteen sisältyvät palvelut ja tuotteet

VR Yritysasiakkuudella Asiakas voi hankkia itselleen VR:n junalippuja ja muita palveluita. VR Yritysasiakkuuden perusteella hankittavissa olevat lipputuotteet ja VR:n Asiakkaalle tarjoamat palvelut on määritelty kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa. VR:llä on oikeus muuttaa vapaasti lipputuotteita, palveluita ja niiden hinnoittelua. Asiakkaan henkilöstön vapaa-ajan junamatkustus ei kuulu VR Yritysasiakkuuden piiriin. VR Yritysasiakkuus ei oikeuta VR:n palveluiden tai tuotteiden jälleenmyyntiin.

4 Asiakastunniste ja sopimusalennus

VR Yritysasiakkuus edellyttää VR:n toimittaman asiakastunnisteen käyttöä. Asiakas vastaa asiakastunnisteen turvallisesta jakelusta ja käytöstä koko organisaationsa osalta. VR:llä on oikeus veloittaa Asiakasta kaikista tämän asiakastunnisteilla tekemistä ostoista. VR ei erikseen tarkista ostajan oikeutta asiakastunnisteen käyttöön. VR myöntää mahdollisen sopimusalennuksen kulloinkin määrittelemillään kriteereillä. Kulloinkin myönnettävä sopimusalennus ja sen piiriin kuuluvat lipputuotteet määräytyvät voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Mahdollinen sopimusalennus myönnetään vain Asiakkaan asiakastunnisteella tekemistä ostoista erikseen määritellyistä asiointikanavista. VR Yritysasiakkuuden asiointikanavat löytyvät VR:n kotisivuilta www.vr.fi. Mahdollinen sopimusalennus lasketaan asiointihetkellä ja tuote hinnoitellaan sopimusalennuksen mukaisesti. VR pidättää oikeuden muuttaa sopimusalennusta, sopimusalennukseen oikeuttavia tuotteita ja asiointikanavia.

5 Maksuehdot

Ensisijainen maksutapa on luottokortti. Tällöin maksuehdot perustuvat Asiakkaan ja luottokorttiyhtiön väliseen sopimukseen. VR päättää laskutuksen hyväksymisestä maksutavaksi määrittelemiensä kriteerien mukaisesti. Laskutusasiakkaille lasku toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen kerran viikossa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä, ellei muuta ole erikseen sovittu. Huomautusaika on kahdeksan (8) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. VR voi milloin tahansa muuttaa maksutavan luottokorttimaksuksi katsoessaan tilanteen niin edellyttävän, esimerkiksi mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä maksuja, luottoluokitus laskee alle A:n tai Asiakas on toiminut vastoin näitä ehtoja.

6 Tuotteiden ja palvelujen myynti- ja kuljetusehdot

Tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan erikseen määriteltyjä varaus-, maksu-, muutos- ja peruutusehtoja. Ehdot ovat luettavissa VR:n kotisivuilla vr.fi. Matkustukseen sovelletaan mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista, raideliikennevastuulakia, soveltuvin osin rautatiekuljetuslakia ja VR Matkustajaliikenteen kuljetusehtoja.

7 Tuotteiden takaisinmaksut ja hyvitykset

Tuotteiden takaisinmaksut, korvaukset ja hyvitykset käsitellään myynti- ja kuljetusehtojen sekä voimassa olevien säännösten mukaisesti VR:n kotisivuilla kuvattua menettelyä noudattaen. Matkatoimistosta ostettujen lippujen takaisinmaksu suoritetaan vain matkatoimiston kautta.

8 Korvausvastuu

Kumpikin osapuoli vastaa omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään toiselle osapuolelle aiheuttamastaan suorasta ja välittömästä vahingosta. Osapuolet eivät missään tilanteessa ole vastuussa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneestä tulosta tai voitosta, toiminnan keskeytyksestä, palkkakustannuksista tai muusta tämän luonteisesta vahingosta tai kustannuksesta, paitsi jos osapuoli on aiheuttanut vahingon törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti. VR:n korvausvelvollisuus VR Yritysasiakkuuden perusteella on kuitenkin yhteensä enintään 20 % Asiakkaan asiakastunnisteillaan vahinkoa edeltävän 12 kuukauden aikana tekemistä ostoista. VR pyrkii tuottamaan tarjoamansa verkkopalvelun laadukkaasti, mutta se ei vastaa sivuston keskeytyksettömästä toimivuudesta, verkkoyhteyksistä, teknisistä ongelmista, verkkopalvelun häiriöttömyydestä yms. eikä verkkopalvelun puutteellisuuksista Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. VR ei vastaa ylläpitämiltään sivustoilta ulos johtavista linkeistä, niiden takana olevista sivustoista ja niistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

9 VR Yritysasiakkuuden siirto

Asiakas ei saa siirtää VR Yritysasiakkuutta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille.

10 Ylivoimainen este

Mikäli VR Yritysasiakkuuteen liittyvien velvollisuuksien täyttäminen tulee mahdottomaksi tai vaikeutuu olennaisesti ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsottavasta, osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle olevasta syystä (esim. lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, luonnonkatastrofi, viranomaismääräys), vapautuu osapuoli sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ajaksi, jonka ylivoimainen este kestää.

11 Henkilötiedot

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas antaa VR:lle oikeuden Asiakasta koskevien tietojen käsittelyyn. VR noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteidensa ja -periaatteidensa mukaisesti. Ne ovat luettavissa VR:n kotisivuilla www.vr.fi. Siltä osin kuin tämän sopimuksen toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä esim. asiakkaan yhteyshenkilöiden ja asiakastunnisteen osalta, asiakas vastaa rekisteröityjen lainmukaisesta informoinnista ja siitä, että sillä on oikeus luovuttaa nämä tiedot. VR:llä on oikeus käyttää tietoja kulloinkin voimassa olevien tietosuojaselosteidensa ja -periaatteidensa mukaisesti mm. asiakassuhteen hoitoon, palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin, myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköpostitse. VR:llä on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, sekä käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, koulutukseen ja laaduntarkkailuun.

12 Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään VR Yritysasiakkuuden yhteydessä toisiltaan saamansa liikesalaisuudet tai muut luottamuksellisina pidettävät tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä niitä hyväkseen muuten kuin VR Yritysasiakkuuden toteuttamiseksi.

13 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

VR Yritysasiakkuuteen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet sovitaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

14 VR Yritysasiakkuuden muutokset

VR:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa VR Yritysasiakkuuden ehtoja.

15 VR Yritysasiakkuuden voimassaolo ja päättäminen

VR Yritysasiakkuus tulee voimaan Asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot ja VR:n toimitettua asiakastunnisteen Asiakkaan käyttöön. Näiden ehtojen hyväksyminen korvaa aiemmat VR:n yritysasiakkuutta koskevat sopimukset. VR Yritysasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus saada VR Yritysasiakkuus päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti (sähköpostitse) toiselle osapuolelle. Asiakkuus päättyy, kun VR on käsitellyt loppuun sellaiset VR Yritysasiakkuuden päättämishetkellä vireillä olevat asiat, jotka edellyttävät VR Yritysasiakkuuden voimassaoloa. VR Yritysasiakkuuden voimassaolo edellyttää, että Asiakas huolehtii VR Yritysasiakkuuden koko voimassaolon ajan tietojensa oikeellisuudesta, niiden päivittämisestä ja korjaamisesta viipymättä.