Wifi junassa

Yhdistä: Uusi VR-wifi

Uusi VR-wifi

Kesän 2024 loppuun mennessä olemme uudistaneet wifi-laitteemme kaikissa kaukojunissa. Uusi VR-wifi on jopa viisi kertaa entistä verkkoa nopeampi ja huomattavasti tasalaatuisempi.

Wifi kartalla

Yllä olevasta kartasta voit tarkastella miten hyvin verkkoyhteys keskimäärin toimii eri rataosuuksilla. Wifin nopeuteen vaikuttaa myös se, kuinka täynnä juna on.

Katve­alueet

Kaukoliikenteen junat kulkevat myös sellaisten alueiden läpi, joiden lähettyvillä ei ole operaattoreiden tukiasemia ylläpitämässä laitteiden signaalia. Näillä alueilla verkko ei voi toimia tehokkaasti. Yhteyksien parantamiseksi tarvitaan operaattoreiden panostuksia verkkoon ja uusiin tukiasemiin.