Er­sätt­ning­ar

Dina rättigheter i undantagssituationer

Läs mer om ersättningar

Bekanta dig närmare med hur och på vilka villkor du kan få återbetalning eller ändra din resa om tåget är försenat mer än 60 minuter eller om vi ställer in din ursprungliga resa. På den här sidan hittar du också information om vilka ersättningar du är berättigad till i undantagssituationer. Börja med att välja en ersättningsblankett som passar din situation från menyn nedan.

För vad kan du få ersättning?

Då ditt fjärrtåg var minst 60 minuter försenat.

Om närtågen är försenade eller tåg ställs in och du har en periodbiljett

När vi har ställt in din tågresa

När vi ställde in din anslutning eller du blev försenad till den

Om tågresan orsakade dig extra kostnader

Om du var tvungen att avstå från din plats med en extra avgift

Om biljettköpet misslyckas

Ansvarsområden

Ansvarsområdena som gäller tågresor fördelas mellan VR, HRT, Trafikledsverket och Fintraffic.

Ge respons till HRT

VR och HRT ansvarar för tågen och tågens tjänster, utropen på tågen och för biljettförsäljningen. HRT ansvarar för den interna tågtrafiken inom huvudstadsregionen.

Ge respons till HRT, Öppnas i en ny flik

Ge respons till Trafikledsverket

Trafikledsverket ansvarar för bannätet, bannätets underhåll och för plattformarna.

Ge respons till Trafikledsverket, Öppnas i en ny flik

Ge respons till Fintraffic

Fintraffic tar hand om plattformsskärmarna, utropen på stationerna och trafikstyrningen.

Ge respons till Fintraffic, Öppnas i en ny flik

Ge oss respons!

Din åsikt är viktig för oss. Berätta hur vi kan göra din tågresa mer smidig. Du hjälper oss utveckla vår verksamhet och förbättra vår service.

Vi behandlar all respons och vi svarar dig om du begär svar i din respons.
Ge respons

Ta kontakt med kundservicen

Funderar du på något?

Vår personal hjälper dig alltid på tågen och stationerna. Tveka inte med att kontakta oss om du behöver hjälp och råd redan innan resan.

Ta kontakt