Gå till innehållet

Ersättningar

Läs mer om ersättningar

Du kan få ersättning då tåget är försenat eller om det inträffar en olycka åt dig eller ditt resgods under tågresan. Bekanta dig närmare med vilka villkor och hur du kan ansöka om ersättning.

För vad kan du få ersättning?

Du kan ansöka om ersättning om ditt tåg var minst 60 minuter försenat från den ankomsttid som står på biljetten. Om du har fått veta att tåget är försenat innan du köpte biljetten kan du inte få någon ersättning.

Uppgifter om hur tågen går sparas i ett datasystem som upprätthålls av Trafikverket. Förseningsersättningarna baserar sig på uppgifterna i systemet. 

Ersättningsbeloppen grundar sig på EU:s förordning om järnvägarnas ansvar. Ersättning betalas för tågbiljettens pris i sin helhet, med undantag för avbokningsskydd som inte återbetalas. Ersättningsbelopp under fyra euro utbetalas inte.

Ersättningsbeloppet räknas ut enligt följande:
 • 25 procent av priset för biljetten om ditt tåg är minst en timme försenat
 • 50 procent av priset för biljetten om ditt tåg är minst två timmar försenat
 • Har du en periodbiljett? Ersättningen räknas ut på periodbiljettens resspecifika pris.

Om dit tåg är minst 60 minuter försenat och du inte ännu börjat resan:
 • Du kan helt avboka din biljett och få pengarna tillbaka. Du kan ändra restiden (avresedag och -tid) för din biljett utan extra kostnad.
 • Du kan fortsätta resan eller välja en annan rutt så att du kommer fram så snabbt som möjligt, med motsvarande transportvillkor.

Om dit tåg är minst 60 minuter försenat och du redan har börjat resan:

 • Du får ersättning för resten av resan, om du bestämmer dig för att inte göra den. Om du med tanke på dina ursprungliga planer inte längre har nytta av den gjorda resan, betalar vi ersättning för resten av resan samt ersätter resan tillbaka till din ursprungliga avgångsplats.
 • Du kan fortsätta resan eller välja en annan rutt så att du kommer fram så snabbt som möjligt, med motsvarande transportvillkor.

Ansök om ersättning

Du kan ansöka om ersättning för förseningen eller den inställda tågturen om du reser med periodbiljett inom VR:s närtrafikområde.

Ersättningsbeloppet räknas ut enligt följande:
 • Vi ersätter 20 procent av priset för en periodbiljett för 14–30 dagar om mer än 10 procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller ställts in under kalendermånaden och om minst en giltighetsdag för biljetten infaller i perioden i fråga.
 • Vi ersätter 20 procent av priset för en periodbiljett för mer än 30 dagar om mer än 10 procent av närtågen har varit över 10 minuter försenade eller ställts in under kalendermånaden och om minst en giltighetsdag för biljetten infaller i perioden i fråga.

Ansök om ersättning

Du kan ansöka om ersättning om ditt tåg var minst 60 minuter försenat från den ankomsttid som står på biljetten.

Ersättningsbeloppet räknas ut enligt följande:
 • 25 procent av priset för biljetten om ditt tåg är minst en timme försenat 
 • 50 procent av priset för biljetten om ditt tåg är minst två timmar försenat

Om du köpte biljetten av RZD, Rysslands järnvägar, kan du ansöka om ersättning hos dem. Läs mer om de kommersiella villkoren för passagerartrafiken mellan Finland och Ryssland.

Ansök om ersättning

Du kan ansöka om ersättning om en tågförsening orsakade dig extra kostnader eller om du eller ditt bagage skadades under tågresan. 

Observera att du ska bifoga kopior av kvittona till ersättningsansökan för att ersättningen ska kunna betalas.

Extra kostnader på grund av förseningen
 • Vi ersätter extra kostnader för förseningen upp till högst 5 000 euro. 
 • Om förseningen är förväntad och du kan förbereda dig på förhand betalar vi inte ersättning för extra kostnader. Sådana här är t.ex. förseningar som beror på vädret.
 • Vi är inte ersättningsskyldiga om vi strävat efter att förhindra att förseningen vållar dig skada.
 • Du ska reservera tillräckligt med tid på ankomstorten för att förflytta dig från ett fordon till nästa.
 • Vi betalar inte ersättning om händelsen stått utanför våra möjligheter att påverka. Sådana här situationer är t.ex. olyckor och fel på baninfrastrukturen.
 • Vi är ersättningsskyldiga till tredje parter endast om dröjsmålet berott på vår uppsåtlighet eller vårt vållande.
Bagageskador

Du kan ansöka om ersättning om ditt bagage försvann eller skadades på grund av oss under tågresan. Ansökningarna om ersättning för bagageskador behandlas från fall till fall. Läs mer i transportvillkoren.

Personskador

Du kan ansöka om ersättning för en personskada som inträffat under tågresan under förutsättning att skadan har uppstått på grund av att tåget har gjort en hastig inbromsning eller en annan situation som hänger ihop med tågets gång. 

Ansök om ersättning

Du kan ansöka om ersättning om du köpt en tågbiljett men den inte levererats eller kom köpet misslyckades.

I samband med ansökan om ersättning behöver vissa uppgifter om det misslyckade köpet för att kunna identifiera händelsen. Identifierande uppgifter kan vara betalningstransaktionens referens, som du hittar i din nätbank, en kopia av kvittot eller en skärmdump av den debiterade betalningen i din nätbank.

Ansök om ersättning

Ansvarsområden

Ansvarsområdena som gäller tågresor fördelas mellan VR, HRT, Trafikledsverket och Fintraffic.

Ge respons till HRT

VR och HRT ansvarar för tågen och tågens tjänster, utropen på tågen och för biljettförsäljningen. HRT ansvarar för den interna tågtrafiken inom huvudstadsregionen.

Ge respons till HRT

Ge respons till Trafikledsverket

Trafikledsverket ansvarar för bannätet, bannätets underhåll och för plattformarna.

Ge respons till Trafikledsverket

Ge respons till Fintraffic

Fintraffic tar hand om plattformsskärmarna, utropen på stationerna och trafikstyrningen.

Ge respons till Fintraffic

Ge oss respons!

Din åsikt är viktig för oss. Berätta hur vi kan göra din tågresa mer smidig. Du hjälper oss utveckla vår verksamhet och förbättra vår service.

Vi behandlar all respons och vi svarar dig om du begär svar i din respons.
Ge respons

Ta kontakt med kundservicen

Funderar du på något?

Vår personal hjälper dig alltid på tågen och stationerna. Tveka inte med att kontakta oss om du behöver hjälp och råd redan innan resan.

Ta kontakt