Ansök om ersättning

Logga in och spara tid

Kom ihåg att logga in innan du fyller i formuläret.

Har ditt tåg ställts in eller har du haft några andra kostnader för din resa?

Använd detta formulär om du begär ersättning för en inställd tågtur eller om din tågresa orsakade extra kostnader.

Sök ersättning