Hyppää sisältöön

Ideakilpailu

Miltä VR:n junat näyttävät tulevaisuudessa?

Haluaisitko saada oman kädenjälkesi vuosikausiksi lähes kaikkien suomalaisten nähtäville? Me etsimme nyt ideakilpailussa junillemme uutta visuaalista ilmettä. Haluamme päivittää junien ulkoteippaukset niin, että ne ovat inspiroivia, pitkäikäisiä, brändimielessä tunnistettavia ja auttavat asiakasta löytämään tarvitsemansa palvelut. Paras idea päätyy teipattuna junan kylkeen kaikkien junamatkustajien ihailtavaksi!  

Kilpailun tausta ja tarkoitus 

Tässä kilpailussa etsitään parhaita ideoita tulevaisuuden junien visuaaliseksi ilmeeksi. Nykyinen VR:n junien valko-vihreä ulkoasu on pidetty, mutta pitkään palveltuaan teippaukset ovat osassa kalustoa jo huonokuntoiset ja niiden uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Samalla on sopiva aika päivittää junien visuaalisuus vastaamaan uudistunutta brändiämme paremmin.

Kilpailun lopputuloksen pohjalta VR voi myöhemmin laatia yksityiskohtaiset tarroitussuunnitelmat eri juna- ja vaunutyypeille. Junan visuaalisella ilmeellä tarkoitetaan tässä kilpailussa junien ulkoilmettä graafisine elementteineen, mikä on toteutettavissa teippaamalla. Junien rakenteisiin ja muotoiluun ei puututa, vaan ne toimivat lähtökohtana suunnittelulle.

Kilpailusivun sisältö

Kilpailutehtävä

Palvelut ja Kalusto

Tutustu VR:n brändiin

Kilpailun yleistiedot

Lataa kilpailumateriaalit

Kilpailun säännöt ja henkilötietojen käsittely

Kysymyksiä ja vastauksia

Kilpailutehtävä

Kilpailutehtävänä on tuottaa eri juna- ja vaunutyyppeihin skaalautuva junien visuaalisen ilmeen ideakonsepti. Kilpailuehdotus toteutetaan visualisointina 2-kerroksiseen Intercity-kaukojunaan ja yksikerroksiseen, uuteen SmX- lähijunaan. Lisäksi kaukojunan visualisoinnissa esitetään idea palveluvaunun erottautumisesta sekä idea lähijunan ja kaukojunan erilaisista rooleista.

Ideakonseptin tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  1. Miten idea skaalautuu korkeaan ja matalaan junaan?
  2. Miten kaukojunan palveluvaunu erottuu muusta junasta?
  3. Miten lähi- ja kaukojuna erottuvat toisistaan?

Junat ja niiden ilme on keskeinen palvelumme osa ja siksi sen tulee muodostaa johdonmukainen, tunnistettava kokonaisuus yhdessä digitaalisten ja fyysisten kosketuspisteiden (esim. uusitut lipunmyyntitoimistot) kanssa. Visuaalisen suunnittelun lähtökohtana on brändimme visuaaliset ajurit.

Ikonisuus ja tunnistettavuus

Junien ulkoisella ilmeellä on suuri merkitys VR:n brändimielikuvalle ja matkustajakokemukselle. Uudistuneen brändin mukaisesti toteutettu palveluilme on jo nähtävissä esimerkiksi vr.fi –sivustolla, VR Matkalla –sovelluksessa sekä Helsingin ja Tampereen rautatieasemien lipunmyyntitoimistojen sisustuksissa. Tavoiteltava lopputulos on ikoninen, aikaa kestävä ja tyylikäs sekä tukee hyvää asiakaskokemusta myös opastavuudella. Brändimme saa näkyä rohkeasti ja olla tunnistettava ja erottuva, sillä tulevaisuudessa Suomen raiteilla voi olla muidenkin yhtiöiden junia, jolloin tunnistettavuuden tärkeys korostuu.

Suomalaisessa maisemassa ohi kiitävä juna on ikoninen näky. Ideointityössä on tärkeää huomioida harmoninen kaukonäkymä (juna maisemassa), liikkuvan junan olemus (miltä juna näyttää eri suunnista katsottuna ja liikkeessä) sekä junan opastavuus sitä laiturilla lähestyvän ihmisen näkökulmasta. Kilpailuehdotukseen ei tarvitse sisällyttää suunnitelmaa matkustajaopastuksesta (esimerkiksi vaunujen tai niiden sisältämien istumapaikkojen numerointi), koska se suunnitellaan juniin omana kokonaisuutenaan. Sen sijaan toivotaan esitystä ideasta, joka auttaa matkustajaa tunnistamaan kaukojunan vaunun sisältämän palvelun kaukaa katsottuna, yhdellä silmäyksellä. Tätä varten ehdotuksiin tulee visuaalisen ilmeen ideakonseptin osana sisällyttää esimerkinomainen idea Intercity-junan palveluvaunun ulkoilmeestä. Palveluvaunu sisältää lasten leikkitilan yläkerrassa ja pyörätuolimatkustajien paikat alakerrassa sekä paikkoja polkupyörille. Tutustu Intercity-junaan tarkemmin täällä.

Ilmeen pitkä elinkaari

Ideoinnissa on hyvä huomioida, että junien ulkoilmeen elinkaari on pitkä. Koko kaluston teippausten uusiminen kestää nopeimmillaankin useita vuosia, joten uuden ja vanhan ilmeen mukaista kalustoa tulee kulkemaan rinnakkain ja samoissa junakokoonpanoissa pitkään. Visuaalisessa muotoilussa toivommekin ajattomuutta. Junaraiteilla uusi ilme tulee näkymään uusissa SmX-lähijunissa ja uusissa yöjunavaunuissa vuonna 2026. Tulemme myös pilotoimaan uutta ilmettä kaukoliikenteessä.

VR:n palvelut ja kalusto

Lähes jokainen matkustaa joskus junalla. Osa viikoittain, suurin osa meistä silloin tällöin.

Kaukoliikenteessä selkeästi valtaosa matkoista liittyy vapaa-aikaan ja työ- sekä liikematkustuksen osuudet ovat pienempiä Omassa lähiliikenteessämme (ei HSL-lähiliikenteessä) matkojen tarkoitukset painottuvat eri tavalla; suunnilleen puolet matkoista muodostuu työmatkaliikenteestä.

Kaukoliikenteessä kattavat palvelut eri asiakasryhmille

Koko maan kattavalla raideverkostolla ajetaan kaukoliikennettä. Kaukoliikenteen junissa on erilaisia matkustusluokkia, kuten esimerkiksi hiljainen Ekstra-luokka, joka sopii asiakkaille, jotka haluavat työskennellä junassa, tai ravintolavaunun yläkerta, jonne voi ottaa mukaan ruuan ja juoman alakerran ravintolasta – tämä tila sopii erityisesti seurueille. Eri asiakasryhmillä on matkustaessaan erilaisia tarpeita. Tällaisia ovat esimerkiksi ikäihmiset, esteetöntä kulkua tarvitsevat asiakkaat, asiakkaat, joilla on aistirajoitteita, lasten kanssa matkustavat asiakkaat tai vaikkapa lemmikin tai polkupyörän kanssa matkustavat asiakkaat. Osa matkustajista haluaa työskennellä junassa, osa rentoutua. Asiakas varaa aina istumapaikan ennakkoon kaukoliikenteen junaan, omaan tarpeeseensa parhaiten sopivasta vaunusta ja etsii siten asemalta lähtiessä oman vaunun ja paikkansa.

VR:n lähiliikenne palvelee lyhyemmillä matkoilla

Lähiliikenteellä tarkoitetaan sekä VR:n pääkaupunkiseudulla operoimaa HSL-liikennettä että VR:n omaa lähiliikennettä. Jokaisella lähijunareitillä on oma reittikohtainen kirjaimensa eli linjatunnus, esim. R-, M- tai P-juna. HSL:n tilaamaa lähijunaliikennettä ajamme junilla, jotka ovat ulkoiselta ilmeeltään HSL-brändin mukaisia ja niiden pääväri on violetti tai sini-vihreä. VR:n oma lähiliikenne kattaa alueet Helsingistä Lahteen, Kouvolaan ja Kotkan satamaan sekä Riihimäen ja Tampereen kautta Nokialle. Näillä reiteillä ajamme oman VR:n brändi-ilmeen mukaisilla lähijunilla. Lähiliikenteen junamatkat ovat usein lyhyempiä, työhön tai arjen harrastuksiin vieviä matkoja, ja tarve erityispalveluille ei siten ole yhtä suuri kuin kaukojunissa. Kuitenkin saavutettavuus ja esteettömyys ovat oleellisia, jotta kaikki asiakkaat pystyvät matkustamaan mahdollisimman mukavasti. Lähijunassa istumapaikan voi valita vapaasti eikä sitä voi varata ennakkoon. Myös lähijunassa voi kuljettaa polkupyöriä tai matkustaa lemmikin kanssa.

Saavutettavuuden näkökulma on junamatkustamisessa erittäin tärkeä. Konkreettinen junan ulkoväritystä koskeva reunaehto tulee Euroopan komission asetuksesta: Kaikki junan ovet on merkittävä ulkopuolelta siten, että ne luovat kontrastin ajoneuvon kylkeen nähden. (Lähde: PRM YTE eli vammaisten ja liikkumisesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan Unionin rautatiejärjestelmään koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelmä)

Erilaisiin kaukojunan palveluihin voit tutustua täällä.

Junat ja erilaiset vaunukokoonpanot

Erilaisia junatyyppejä ovat esimerkiksi kaukoliikenteessä liikennöivät kaksikerroksiset IC-junat ja yksikerroksiset Pendolinot sekä VR-lähiliikenteessä nyt liikennöivät Sm4-junat ja tulevaisuudessa uudet SmX-junat.

Yhdellä kaukoliikenteen junavuorolla junassa on useita vaunuja, joissa on palveluita eri asiakassegmenttien tarpeisiin. Vaunutyyppejä ovat esimerkiksi IC-junan kaksikerroksinen vaunu, josta löytyy Eko- ja Ekstra-luokka, tai palveluvaunu, joista löytyy lasten leikkitila, polkupyöräpaikkoja ja esteettömän matkustuksen paikkoja. Monelle tuttu vaunutyyppi on ravintolavaunu, IC-junan ravintolavaunun yläkerrasta löytyy myös oma istumapaikkaluokka, jossa on mukavat penkit ja kabinetti, jonka voi varata omalle porukalle.

Tutustu erilaisiin juniin:

Kaksikerroksiset Intercity-kaukojunat koostuvat aina veturin ja usean erillisen vaunun muodostamasta kokoonpanosta. Yksittäinen vaunu voidaan kytkeä kokoonpanoon kummin päin tahansa. Lähijuna puolestaan muodostuu toisissaan kiinteästi kiinni olevista vaunuista, joiden keskinäinen järjestys ei vaihdu. Niissä on ohjaamo molemmissa päissä junayksikköä. Jos kapasiteettiä tarvitaan enemmän, kaksi identtistä lähijunayksikköä liitetään peräkkäin. Tällainen on myös yksikerroksinen Pendolino-junatyyppi, jolla ajetaan kaukoliikennereiteillä. Lähiliikennejunan yksittäisillä vaunuilla ei ole vastaavanlaista erityistä roolia kuten kaukoliikennejunissa on kokonaisilla vaunuilla (Ekstra, ravintolavaunu jne).

Junien ulkoinen ilme toteutetaan pääasiassa teippaamalla ns. tarravuotia rinnakkain, ikään kuin tapetoimalla koko pinta. Ideointityöhön toteutustapa ei käytännössä aseta rajoituksia, koska vuotien kuvat ja värit toteutetaan yleensä tulostamalla. Siten myös erilaisten värien, sävyjen ja kuvioiden toteuttaminen onnistuu hyvin laajasti.

Lataa tästä SmX- ja Intercity -junien päämitat esittävä mittapiirros, Avataan uudessa välilehdessä.

VR brändi

VR on brändi, jonka jokainen suomalainen tuntee omakseen. Juniimme ovat tervetulleita kaikenlaiset matkustajat pitkäaikaisista matkakumppaneista satunnaisiin seikkailijoihin ja uusiin tuttavuuksiin.

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys ovat brändimme selkäytimessä, olemme jo lähtökohtaisesti sen edelläkävijöitä. Juna on ilmastoystävällisin tapa liikkua nyt ja tulevaisuudessa, ja siitä olemme ylpeitä. Brändimme yhteydessä korostettavia attribuutteja ovat edelläkävijyyden lisäksi mm. luotettava, ystävällinen, iloinen, rento ja inhimillinen.

Brändiohjeistomme tarjoaa ohjeita ja työkaluja, joiden avulla VR:n brändi herää eloon niin fyysisessä kuin digitaalisessakin maailmassa. Brändiohjeistomme tämänhetkiset sovellusesimerkit painottuvat digitaalisiin kanaviin ja printtimediaan. Junakaluston ja fyysisten tilojen osalta brändiohjeistoa päivitetään tulevaisuudessa ja tämän ideakilpailun tulokset toimivat yhtenä lähtökohtana ohjeistolle.

Tutustu brändiohjeistoomme visuaalisine elementteineen täällä, Avataan uudessa välilehdessä.

VR brändin visuaalinen ilme on iskevä, ilahduttava ja viimeistelty. Opastavan tehtävänsä lisäksi visuaalinen ilme luo mielikuvia helposti lähestyttävästä, ympäristöystävällisestä ja rohkeasta brändistä. Yhtenäinen ilme on tunnistettava, ja rakentaa kuvaa luotettavuudesta ja jatkuvuudesta.

Brändimme pääväri on vihreä. Vihreän haluamme pitää ilmeen suunnittelun johtolankana, mutta sen ohella kannustamme tarkastelemaan brändiohjeiston elementtejä ja tulkitsemaan niitä rohkeasti ja uudistavasti. Koemme junan olevan brändi-ilmeen sovelluskohteena sellainen, joka vaatii hyvää ymmärrystä visuaalisesta suunnittelusta suuressa mittakaavassa, kolmiulotteisessa fyysisessä kappaleessa, erilaisissa tuotteissa ja materiaaleissa. Värien ja kuvioinnin osalta on huomioitava junan liikkuminen sekä rakennetussa että luonnonympäristössä, eri vuodenaikoina, kaikissa mahdollisissa sää- ja valaistusolosuhteissa.

VR Lähiliikenteen ja kaupunkien välisen kaukoliikenteen palvelut ovat matkustajan näkökulmasta hieman erilaisia. Siksi toivomme ehdotusten tekijältä myös ideaa tavasta ilmentää näitä kahta eri tyyppistä liikennepalvelua niin, että matkustaja näkee junaa lähestyessään jo kaukaa, kumman tyyppisestä junasta on kyse.

Kilpailun yleistiedot

VR järjestää kilpailun yhdessä Ornamo ry:n kanssa.

Tietoa aikataulusta, kilpailutyön palauttamisesta sekä sisältövaatimuksista.

Ehdotusten arvioinnissa käytetyt perusteet.

Palkintosumma on yhteensä 30.000 €.

Palkitun kilpailuehdotuksen immateriaalioikeudet siirtyvät VR:lle.

Lataa kilpailumateriaalit

Lataa aineistopaketti (48 Mt) tästä, Avataan uudessa välilehdessä

Aineistopaketti sisältää:

  • Viivapiirrospohjan SmX-lähijunasta ja Intercity-junasta (Illustrator-yhteensopiva PDF)
  • PDF-pohjan valokuvasovitteille
  • Valokuva SmX-junasta
  • Valokuva Intercity-junan palveluvaunusta
  • Read me -ohjetiedosto

Muokkaa ehdotuksesi näitä valmiita pohjia apuna käyttäen. Löydät tarkat ohjeet kilpailutyön vaatimuksista, formaatista, palautuksesta kohdasta Aikataulu ja edotusten jättö.

Tutustuthan tarkasti myös kilpailun sääntöihin.

Kilpailun säännöt ja henkilötietojen käsittely

Tutustu kilpailun sääntöihin.

Miten käsittelemme kilpailuun osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kilpailutehtävää, osallistumisoikeutta, kilpailuehdotusten jättöä tai muuta kilpailua koskevia kysymyksiä voi lähettää kilpailuasiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen junienulkoasu@vr.fi sunnuntaihin 12.11. asti. Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian täällä kilpailusivustolla ja tavoitteena on, että kaikkiin kysymyksiin on vastattu keskiviikkona 15.11.

Osallistujien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata. Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita ehdokasta koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Klikkaa kysymystä, niin pääset hyppäämään vastaukseen

Ihan vaan selkeyden vuoksi kysyn, että tähän kilpailuun saa siis osallistua vain muotoilun opiskelijat tai ammattilaiset? Itse ihan taideharrastelijana kerkesin innostua jutusta mutta jos oikein ymmärrän, en siihen saa osallistua. Valaisisitteko asiaa? 

Olen Metropolia AMK opiskelija. Aion osallistua VR- järjestelmään kilpailuun. Haluaisin kysyä siitä, että voisinko jättää useamman työehdotuksen samalla hakemuksella?

Onko yhden ihmisen mahdollista jättää useampi konseptiehdotus? Jos on, niin lähetetäänkö jokainen erikseen?

Voiko kuka vaan osallistua kilpailuun? VR:n sivuilla lukee näin: Kilpailu on yksivaihteinen muotoilun ammattilaisille ja opiskelijoille avoin suunnittelukilpailu. Koskeeko tämä minkä vaan alan opiskelijoita, vai mitkä ovat tarkemmat ehdot?

Voivatko kuvataiteilijat, kuvittajat, arkkitehdit tai arkkitehtiopiskelijat osallistua kilpailuun?

Onko valokuvasovitteet tehtävä juuri näihin annettuihin kuviin pohjautuen? Sovitteet olisi paljon helpompi tehdä kohtisuoraan kuvattuihin valokuviin.

En nähnyt ilmoittautumislinkkiä missään nettisivustossanne. Ehdotetaanko ideoita suoraan siinä ilmoitettuun sähköpostiin vai? Lisäksi haluaisin varmistaa siitä, että voidaanko ehdottaa vaikkapa kaksi tai jopa kolme ehdotuksia?

Ymmärränkö oikein: ns. HSL-lähijunat (pääkaupunkiseutu) ovat tämän kilpailun ulkopuolella? Helsingin seudun sisäistä lähijunaliikennettä ei siis tarvitse huomioida. Kyseessä on vain VR:n kaukoliikenne ja myös “VR-lähiliikenne” eli Lahti-Kouvola-Kotka-Riihimäki-Tampere-Nokia -junat?

Onko junien väreinä mieluiten brändinne värinä vihreä vai onko vapaat kädet värien suhteen? 

En saanut avattua ladattua linkkiä viitaten kilpailuun junan ulkoasusta. Avautuvatko ne OnePlus kännykällä, jossa Android sovellus?

Onko kilpailu siis tarkoitettu ensisijaisesti yksityishenkilöille vai voiko tähän osallistua myös toimiston kautta?

Minkä takia tämä kilpailu on vain muotoilualojen opiskelijoille?

Haluaisin kysyä siitä, että minkä kokoisia niiden pohjien pitäisi olla? A1, A2, A3, A4? Vai räätälöidäänkö täsmällään junien viivapiiros mittakaavan mukaisesti? Ja alla oleva Name of entry PDF olen vielä ymmälläni, että mitä sitä pitäisi tehdä? Minkä kokoinen se on ja siirretäänkö tehtyjä töitä siihen vai onko se vain esimerkkipohja? 

Haluaisin kysyä ja varmistaa, voiko AMK:n Medianomi, mainonnan suunnittelun opiskelija osallistua tähän kisaan?

Voiko brändiväreistä poiketa missään määrin ja saako junan väripalettiin lisätä omia sävyjä?

Ohjeistuksessa sanotaan, että palveluvaunun tulisi erottua muista vaunuista ja palveluvaunun erikoisuuksia ovat pyörä- ja pyörätuolipaikat sekä lasten leikkitila yläkerrassa. Onko ravintolavaunu tästä vielä erillinen vaunu ja tulisiko senkin erottua selkeästi junan muusta julkisivusta?

Tuleeko kilpailutyö palauttaa annetulle viivapiirrospohjalle tehtynä vai voiko kilpailutyön elementit sommitella vapaasti?

kysymyslista päivitetty viimeksi 15.9.

Kysymys: Ihan vaan selkeyden vuoksi kysyn, että tähän kilpailuun saa siis osallistua vain muotoilun opiskelijat tai ammattilaiset? Itse ihan taideharrastelijana kerkesin innostua jutusta mutta jos oikein ymmärrän, en siihen saa osallistua. Valaisisitteko asiaa?

Vastaus: Kilpailu on Suomessa järjestettävä avoin kilpailu, johon voivat osallistua muotoilualojen ammattilaiset ja muotoilualojen opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät.

Muotoiluala tulkitaan laaja-alaisesti kattaen kaikki Ornamon edustamat muotoilun alat (ks. tarkemmin www.ornamo.fi, Avataan uudessa välilehdessä). Kilpailuun voi osallistua sekä luonnollisena henkilönä että oikeushenkilönä. Kilpailuun osallistumista varten ei tarvitse olla Ornamon jäsen.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Olen Metropolia AMK opiskelija. Aion osallistua VR- järjestelmään kilpailuun. Haluaisin kysyä siitä, että voisinko jättää useamman työehdotuksen samalla hakemuksella?

Vastaus: Jokainen kilpailuehdotus tulee yksilöidä säännöissä kuvatulla tavalla, eli yhdellä (1) kilpailuehdotuksella voi jättää vain yhden (1) kilpailutyön.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Onko yhden ihmisen mahdollista jättää useampi konseptiehdotus? Jos on, niin lähetetäänkö jokainen erikseen?

Vastaus: Suunnittelija voi jättää useamman ehdotuksen. Jokainen kilpailuehdotus tulee yksilöidä säännöissä kuvatulla tavalla, eli yhdellä (1) kilpailuehdotuksella voi jättää vain yhden (1) kilpailutyön.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Voiko kuka vaan osallistua kilpailuun? VR:n sivuilla lukee näin: Kilpailu on yksivaihteinen muotoilun ammattilaisille ja opiskelijoille avoin suunnittelukilpailu. Koskeeko tämä minkä vaan alan opiskelijoita, vai mitkä ovat tarkemmat ehdot?

Vastaus: Kilpailu on Suomessa järjestettävä avoin kilpailu, johon voivat osallistua muotoilualojen ammattilaiset jamuotoilualojen opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät.

Muotoiluala tulkitaan laaja-alaisesti kattaen kaikki Ornamon edustamat muotoilun alat (ks. tarkemmin www.ornamo.fi, Avataan uudessa välilehdessä). Kilpailuun osallistumista varten ei tarvitse olla Ornamon jäsen.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Voivatko kuvataiteilijat, kuvittajat, arkkitehdit tai arkkitehtiopiskelijat osallistua kilpailuun?

Vastaus: Kyllä voivat osallistua. Kilpailu on Suomessa järjestettävä avoin kilpailu, johon voivat osallistua muotoilualojen ammattilaiset jamuotoilualojen opiskelijat sekä heidän muodostamansa työryhmät.

Muotoiluala tulkitaan laaja-alaisesti kattaen kaikki Ornamon edustamat muotoilun alat (ks. tarkemmin www.ornamo.fi, Avataan uudessa välilehdessä). Kilpailuun osallistumista varten ei tarvitse olla Ornamon jäsen.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Onko valokuvasovitteet tehtävä juuri näihin annettuihin kuviin pohjautuen? Sovitteet olisi paljon helpompi tehdä kohtisuoraan kuvattuihin valokuviin.

Vastaus: Kilpailuehdotukset tulee jättää kilpailusivustolla annettuihin kuviin perustuen.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: En nähnyt ilmoittautumislinkkiä missään nettisivustossanne. Ehdotetaanko ideoita suoraan siinä ilmoitettuun sähköpostiin vai? Lisäksi haluaisin varmistaa siitä, että voidaanko ehdottaa vaikkapa kaksi tai jopa kolme ehdotuksia?

Vastaus: Kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Kilpailutyö toimitetaan PDF-tiedostona sähköpostitse osoitteeseen junienulkoasu@vr.fi. Kilpailuehdotusten tulee olla jätettynä viimeistään 20.11.2023 klo 23:59 mennessä. Kilpailutyön jättäminen on tarkemmin ohjeistettua säännöissä, kohdassa ”Ehdotusten jättö”.

Kilpailuehdotusten määrää ei ole rajoitettu. Suunnittelija voi jättää useamman kilpailutyön/ehdotuksen. Jokainen kilpailuehdotus tulee yksilöidä säännöissä kuvatulla tavalla, eli yhdellä (1) kilpailuehdotuksella voi jättää vain yhden (1) kilpailutyön.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Kilpailusivustolla mainitaan seuraavasti: "VR:n lähiliikenne palvelee lyhyemmillä matkoilla Lähiliikenteellä tarkoitetaan sekä VR:n pääkaupunkiseudulla operoimaa HSL-liikennettä että VR:n omaa lähiliikennettä. Jokaisella lähijunareitillä on oma reittikohtainen kirjaimensa eli linjatunnus, esim. R-, M- tai P-juna. HSL:n tilaamaa lähijunaliikennettä ajamme junilla, jotka ovat ulkoiselta ilmeeltään HSL-brändin mukaisia ja niiden pääväri on violetti tai sini-vihreä. VR:n oma lähiliikenne kattaa alueet Helsingistä Lahteen, Kouvolaan ja Kotkan satamaan sekä Riihimäen ja Tampereen kautta Nokialle. Näillä reiteillä ajamme oman VR:n brändi-ilmeen mukaisilla lähijunilla.”

Eli ymmärränkö oikein: ns. HSL-lähijunat (pääkaupunkiseutu) ovat tämän kilpailun ulkopuolella? Helsingin seudun sisäistä lähijunaliikennettä ei siis tarvitse huomioida. Kyseessä on vain VR:n kaukoliikenne ja myös “VR-lähiliikenne” eli Lahti-Kouvola-Kotka-Riihimäki-Tampere-Nokia -junat?

Vastaus: HSL-lähijunat ovat rajattu tämän kilpailun ulkopuolelle.

Palaa kysymyslistaukseen

Onko junien väreinä mieluiten brändinne värinä vihreä vai onko vapaat kädet värien suhteen?

Brändimme pääväri on vihreä. Vihreän haluamme pitää ilmeen suunnittelun johtolankana, mutta sen ohella kannustamme tarkastelemaan brändiohjeiston elementtejä ja tulkitsemaan niitä rohkeasti ja uudistavasti. Koemme junan olevan brändi-ilmeen sovelluskohteena sellainen, joka vaatii hyvää ymmärrystä visuaalisesta suunnittelusta suuressa mittakaavassa, kolmiulotteisessa fyysisessä kappaleessa, erilaisissa tuotteissa ja materiaaleissa. Värien ja kuvioinnin osalta on huomioitava junan liikkuminen sekä rakennetussa että luonnonympäristössä, eri vuodenaikoina, kaikissa mahdollisissa sää- ja valaistusolosuhteissa.

Katso myös kilpailusivuston kohta ”VR brändi”, josta löytyy lisätietoa.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: En saanut avattua ladattua linkkiä viitaten kilpailuun junan ulkoasusta. Avautuvatko ne OnePlus kännykällä, jossa Android sovellus?

Vastaus: Kilpailun aineistopaketti on pakattu zip-tiedostoksi, jonka avaamista varten saatat tarvita erillisen ohjelman. Kilpailun aineistopaketin toimivuutta ei ole rajattu mihinkään tiettyyn käyttöjärjestelmään.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Onko kilpailu siis tarkoitettu ensisijaisesti yksityishenkilöille vai voiko tähän osallistua myös toimiston kautta?

Vastaus: Kilpailuun on mahdollista osallistua alalla toimivan toimiston kautta. Katso myös sääntöjen kohta 4.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Minkä takia tämä kilpailu on vain muotoilualojen opiskelijoille?

Vastaus: Toivomme, että kilpailuun osallistuisi mahdollisimman laajasti eri muotoilualojen ammattilaiset, toimistot ja muotoilualojen opiskelijat. Koemme junan olevan brändi-ilmeen sovelluskohteena sellainen, joka vaatii hyvää ymmärrystä visuaalisesta suunnittelusta suuressa mittakaavassa, kolmiulotteisessa fyysisessä kappaleessa, erilaisissa tuotteissa ja materiaaleissa.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Haluaisin kysyä siitä, että minkä kokoisia niiden pohjien pitäisi olla? A1, A2, A3, A4?Vai räätälöidäänkö täsmällään junien viivapiiros mittakaavan mukaisesti?

Jotenkin siellä on niin paljon asiattomia infoja, joka ei oikeastaan liity kilpailusääntöihin.

Ja alla oleva Name of entry PDF olen vielä ymmälläni, että mitä sitä pitäisi tehdä? Minkä kokoinen se on ja siirretäänkö tehtyjä töitä siihen vai onko se vain esimerkkipohja? 

Vastaus: Kilpailutyö tulee jättää annettua viivapiirrospohjaa (Line-drawings-SmX-Intercity) ja annettua valokuvasovitepohjaa (Photo-fitting-example) käyttämällä. Valokuvasovitepohjaan asetellaan annettuihin valokuviin (VR_SMX_commuter-train ja VR-Intercity_long-distance-train) perustuvat visualisoinnit. SmX-junan visualisointi yläpuolelle ja Intercity-junan palveluvaunun visualisointi alapuolelle. Kilpailutyöpohjien ja niissä olevien kuvaelementtien sommittelua tai kokoa ei siis tule muuttaa.

Kilpailutyö koostuu kolmesta sivusta, joiden tulostuslaadun tulee riittää A1-kokoon:

Sivu 1. Molempien junatyyppien sivukuvat.

Sivu 2. Molemmista junatyypeistä (yksikerroksinen SmX-lähijuna ja kaksikerroksisen Intercity-junan palveluvaunu) valokuvaan perustuvat visualisoinnit.

Sivu 3. Selittävä teksti, pituus max. 3000 merkkiä.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Haluaisin kysyä ja varmistaa, voiko AMK:n Medianomi, mainonnan suunnittelun opiskelija osallistua tähän kisaan?

Vastaus: Kyllä voi ja toivomme, että kilpailuun osallistuisi mahdollisimman laajasti eri muotoilualojen ammattilaiset, toimistot ja muotoilualojen opiskelijat. Katso tarkemmin myös sääntöjen kohta 4.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Voiko brändiväreistä poiketa missään määrin ja saako junan väripalettiin lisätä omia sävyjä?

Vastaus: Brändimme pääväri on vihreä. Vihreän haluamme pitää ilmeen suunnittelun johtolankana, mutta sen ohella kannustamme tarkastelemaan brändiohjeiston elementtejä ja tulkitsemaan niitä rohkeasti ja uudistavasti. Vihreän rinnalle voi suunnittelussa nostaa tuki- tai tehosteväriksi muitakin värejä.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Ohjeistuksessa sanotaan, että palveluvaunun tulisi erottua muista vaunuista ja palveluvaunun erikoisuuksia ovat pyörä- ja pyörätuolipaikat sekä lasten leikkitila yläkerrassa. Onko ravintolavaunu tästä vielä erillinen vaunu ja tulisiko senkin erottua selkeästi junan muusta julkisivusta?

Vastaus: Ravintolavaunu on junakokoonpanoissa oma erillinen vaununsa. Ideaa ravintolavaunun erottautumiseksi ei tarvitse esittää kilpailutyössä, eikä sillä ole vaikutusta kilpailutyön arvosteluun. Sen sijaan ehdotuksiin tulee visuaalisen ilmeen ideakonseptin osana sisällyttää esimerkinomainen idea Intercity-junan palveluvaunun ulkoilmeestä.

Palaa kysymyslistaukseen

Kysymys: Tuleeko kilpailutyö palauttaa annetulle viivapiirrospohjalle tehtynä vai voiko kilpailutyön elementit sommitella vapaasti?

Vastaus: Kilpailutyö tulee jättää annettua viivapiirrospohjaa (Line-drawings-SmX-Intercity) ja annettua valokuvasovitepohjaa (Photo-fitting-example) käyttämällä. Valokuvasovitepohjaan asetellaan annettuihin valokuviin (VR_SMX_commuter-train ja VR-Intercity_long-distance-train) perustuvat visualisoinnit. SmX-junan visualisointi yläpuolelle ja Intercity-junan palveluvaunun visualisointi alapuolelle. Eli kilpailutyöpohjien ja niissä olevien kuvaelementtien sommittelua tai kokoa ei tule muuttaa.

Kilpailutyö koostuu kolmesta sivusta, joiden tulostuslaadun tulee riittää A1-kokoon: Sivu 1. Molempien junatyyppien sivukuvat. Sivu 2. Molemmista junatyypeistä (yksikerroksinen SmX-lähijuna ja kaksikerroksisen Intercity-junan palveluvaunu) valokuvaan perustuvat visualisoinnit. Sivu 3. Selittävä teksti, pituus max. 3000 merkkiä.

Palaa kysymyslistaukseen