Ajankohtaista

VR Group laajentaa toi­min­taansa Ruotsiin – panostaa il­mas­to­ys­tä­väl­li­seen kau­pun­ki­lii­ken­tee­seen

VR Group on sopinut ostavansa ruotsalaisen bussi- ja raideoperaattorin Arriva Sverigen. Arriva liikennöi Tukholman kaupunkiliikenteessä, sekä Etelä-Ruotsin ja Itä-Götanmaan alueliikenteessä. VR Group pyrkii kaupalla kasvamaan ja vahvistamaan asemaansa sekä kilpailukykyänsä kaupunkiliikenneoperaattorina ja tuomaan Arriva Sverigeen Suomessa kerrytettyä sähköbussiosaamistaan sekä vauhdittamaan Ruotsin bussiliikennemarkkinan sähköistymistä.

Arriva Sverige on osa eurooppalaista Arriva-konsernia, jonka omistaa saksalainen Deutsche Bahn. Arriva Sverigen liikevaihto oli viime vuonna yli 300 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuksen jälkeen Arriva Sverige siirtyy VR Groupin matkustajaliikenteen alle itsenäiseksi yhtiöksi.

VR Groupista merkittävä toimija Ruotsissa

Ilmastoystävällinen joukkoliikenne kasvaa ja VR Group pyrkii yrityskaupalla viemään Suomessa kerrytettyä puhtaan kaupunkiliikenteen osaamistaan Ruotsiin. Kaupan myöta VR Groupista tulee merkittävä liikenneoperaattori Ruotsissa. Arrivalla on vuosittain yli 170 miljoonaa matkustajaa ja yhtiö on Ruotsin kolmanneksi suurin junaoperaattori, sekä neljänneksi suurin bussioperaattori. Yrityskauppa tarkoittaa VR Groupille myös noin 3800 uutta työntekijää.

”VR Group on pitkän linjan liikenneoperaattori ja ilmastoystävällisen liikenteen edelläkävijä, joka voi tarjota Arrivalle hienoja kasvumahdollisuuksia. Odotamme innolla mahdollisuutta hyödyntää VR Groupin osaamista ja sähköbussiliikenteemme kehittämistä yhdessä VR Groupin kanssa”, sanoo Arrivan toimitusjohtaja Johan Lindgren.

Bussiyhtiönsä Pohjolan Liikenteen, Tampereen raitiovaunuliikenteen ja Helsingin seudun liikenteen HSL:n kilpailutuksen voiton myötä VR Group on Suomen kolmanneksi suurin bussiyhtiö ja toiseksi suurin toimija kaupunkiliikennemarkkinassa. Yrityskauppa on luonteva seuraava askel lähiliikennetaipaleella ja mahdollisuus viedä VR Groupin sähköbusseihin liittyvää asiantuntemusta Ruotsiin. VR Group on pohjoismaisessa mittakaavassa sähköbussiliikenteen edelläkävijä. Pohjolan Liikenteen 550:stä bussista 185 ovat sähköbusseja. Yrityskaupan myötä VR Group tulee olemaan tärkeässä roolissa myös Ruotsin bussiliikenteen sähköistämisessä.

VR Group tähtää yrityskaupalla strategianmukaiseen kasvuun turvatakseen laadukkaita palveluita Suomessa ja pärjätäkseen kilpailussa avautuvilla kotimaisilla markkinoilla. VR Groupin monopoli Suomessa purettiin vuosi sitten ja VR Group valmistautuu nyt uuteen tilanteeseen, jossa markkinoilla voi olla muitakin operaattoreita.

“Suomen joukkoliikennemarkkinoiden avautuessa kilpailu tulee kiristymään ja VR Groupin kilpailukyvyn turvaaminen tulee olemaan ratkaisevaa. Kilpailukyvyn turvaamiseksi strategiamme on nyt kasvaa avautuvilla kaupunkiliikennemarkkinoilla Pohjoismaissa", sanoo VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa heinäkuun alussa tavanomaisten sulkemisehtojen mukaisesti, vaatien Saksan digitaali- ja liikenneministeriön sekä Deutsche Bahnin hallituksen hyväksynnän. Tämän jälkeen Arrivan osakkeet siirtyvät VR Groupin omistukseen.

Kauppa avaa pääsyn Ruotsin kilpailutusmarkkinoille

Arriva Sverige on VR Groupille mahdollisuus, jollaisia on markkinoilla harvoin tarjolla. Kaupan myötä VR Groupille avautuvat Ruotsin Suomeen verrattuna moninkertaiset sopimuspohjaisen julkisen liikenteen markkinat, jotka ovat kasvavat sekä väestönkasvun, kaupungistumisen, että yhteiskunnan rahoituksen osalta. Ruotsissa VR Groupilla on mahdollisuus laajentaa ilmastoystävällistä toimintaa ja vaikuttaa sähköbussiliikenteen kehitykseen koko maassa. Yrityskaupan myötä VR Groupin kilpailukyky paranee huomattavasti sekä bussi- että raideliikenteessä – myös Suomessa.

“Arriva on ollut selvä laatujohtaja Ruotsin raidemarkkinalla ja tämä vahvistaa kilpailukykyämme tulevassa raidekilpailussa myös Suomessa. Olemme bussiliikenteen sähköistämisen pioneeri ja kykenemme nyt nopeuttamaan Ruotsin markkinan sähköistymistä ja tarjoamaan Ruotsin yhtiölle osaamistamme. Lisäksi kauppa tarjoaa bussimarkkinassa meille skaalaetua sähköbussien hankinnassa ja kehityksessä”, sanoo VR Groupin matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola.

Investointi on VR Groupille suuruudeltaan maltillinen eikä vaaranna VR Groupin Suomen liiketoimintaa tai kotimaisia investointeja. Yrityskaupalla ei tule olemaan vaikutuksia VR Groupin suomalaisiin asiakkaisiin tai henkilökuntaan Suomessa.

Lisätietoja: VR Mediadesk, viestinta@vr.fi, puh. 029 434 7123.

Lisää ajankohtaista

Ajankohtaista

Rantaradan liikennekatko 24.6.–28.7. – tietoa poikkeusjärjestelyistä

Väyläviraston Espoon kaupunkirata -hankkeen ratatyöt aiheuttavat Leppävaaran länsipuoliselle rantaradalle viiden viikon liikennekatkon 24.6. alka…

Lue juttu

Ajankohtaista

Korotamme lähijunalippujen hintoja: kertalippujen hinnat nousevat keskimäärin 60 senttiä

Korotamme lähiliikenteen (linjat D, G, H, M, O, R, T ja Z) kerta-, sarja- ja kausilippujen hintoja 3. kesäkuuta. Aikuisen kertalipun hinta nousee…

Lue juttu

Ajankohtaista

Vähennämme vuoroja

Vähennämme lisää vuoroja heikon kysynnän vuoksi 15.3.2021 alkaen.…

Lue juttu