En­kel­bil­jett till närtrafiken

Tågbiljett i en riktning på VR:s närtåg

VR:s närtrafikområde

VR:s närtrafikområde omfattar de resor i riktning mot Lahtis och Tammerfors där det inte är möjligt att boka plats. Observera att du behöver en biljett till HRT-området om hela din resa sker inom huvudstadsregionens kollektivtrafik.

Bekanta dig med VR:s närtrafik

Biljetten gäller i två timmar

Enkelbiljetterna till närtrafiken gäller i 120 minuter, i en riktning på den sträcka som anges på biljetten. Giltighetstiden börjar räknas från tågets tidtabellsenliga avgångstid.

Priset för enkelbiljett till närtrafiken

Priset för närtrafikens enkelbiljett beror på sträckan och är alltid detsamma för samma sträcka.

Helsingfors – Träskända

Enkelbiljett till närtrafiken
5,50 €
Köp en biljett

Lahtis – Helsingfors Flygplats

Enkelbiljett till närtrafiken
12,00 €
Köp en biljett

Riihimäki – Helsingfors

Enkelbiljett till närtrafiken
11,10 €
Köp en biljett

Information om enkelbiljett till närtrafiken

Reser du inom HRT-området eller VR:s närtrafikområde?

Närtrafikområdet i huvudstadsregionen och de närliggande kommunerna består av HRT-området, som trafikeras av Helsingforsregionens trafik, samt VR:s närtrafikområde.

Rabatt på biljetter

Studerande, pensionärer, barn, beväringar och civiltjänstgörare får rabatt på enkelbiljetter till närtrafiken.

Rabatt på biljetter

Res gratis med en barnvagn

När du har med dig ett barn mellan 0 och 6 år i en barnvagn reser du gratis inom närtrafiken.

Serie- och periodbiljetter

Reser du regelbundet med tåg? Du kan även köpa serie- och periodbiljetter till närtåg.

Fortsätt din resa med kollektivtrafiken

Från appen VR Matkalla

Du kan köpa biljetter till lokaltrafiken i flera olika städer i samband med din tågresa och ta dig dit från dörr till dörr på bästa möjliga sätt! Betala och använd alla biljetter enkelt i samma app – ganska snyggt, eller hur?

Läs mer om kollektivtrafikens biljetter

Närtågen har ingen biljettförsäljning

Närtågen har ingen biljettförsäljning, så kom ihåg att köpa din biljett före resan. Tågpersonalen har rätt att avlägsna en passagerare som saknar biljett.

Biljettkontroll inom nattrafiken

På Helsingfors centralstation kontrolleras alla passagerares biljetter inom nattrafiken under veckosluten och dagen före helgdag. Biljetterna kontrolleras vid porten före påstigning. Nattrafiken börjar kl. 22.