Gå till innehållet

Enkelbiljett till närtrafiken

Tågbiljett i en riktning på VR:s närtåg

VR:s närtrafikområde

VR:s närtrafikområde omfattar de resor i riktning mot Lahtis och Tammerfors där det inte är möjligt att boka plats. Observera att du behöver en biljett till HRT-området om hela din resa sker inom huvudstadsregionens kollektivtrafik.

Biljetten gäller i två timmar

Enkelbiljetterna till närtrafiken gäller i 120 minuter, i en riktning på den sträcka som anges på biljetten. Giltighetstiden börjar räknas från tågets tidtabellsenliga avgångstid.

Priset för enkelbiljett till närtrafiken

Priset för närtrafikens enkelbiljett beror på sträckan och är alltid detsamma för samma sträcka.

Helsingfors – Träskända

Enkelbiljett till närtrafiken
5,50 €
Köp en biljett

Lahtis – Helsingfors Flygplats

Enkelbiljett till närtrafiken
11,10 €
Köp en biljett

Riihimäki – Helsingfors

Enkelbiljett till närtrafiken
10,80 €
Köp en biljett

Information om enkelbiljett till närtrafiken

Priset för närtrafikens enkelbiljett beror på sträckan och är alltid detsamma för samma sträcka.

Studerande, pensionärer, barn, beväringar och civiltjänstgörare får rabatt på enkelbiljetter till närtrafiken. 

Läs mer om rabatter

Enkelbiljetter till närtrafiken kan inte ombokas eller avbokas.

  • Enkelbiljetterna till närtrafiken gäller i 120 minuter, i en riktning på den sträcka som anges på biljetten.
  • Giltighetstiden börjar räknas från tågets tidtabellsenliga avgångstid.
  • Du kan stiga på alla närtåg som enligt tidtabellen avgår under giltighetstiden för din biljett.
  • Vid biljettkontrollen ska du visa den ursprungliga tågbiljetten, till exempel en skärmdump av biljetten duger inte.
  • När du köper din biljett från VR Matkalla appen och start- eller slutpunkten för din resa är i huvudstadsregionen, kan du lägga till en HRT biljett som du kan resa med i huvudstadsregionens kollektivtrafik.

Du kan köpa en enkelbiljett till VR's närtrafiken

  • via vr.fi
  • via appen VR Matkalla
  • vid biljettförsäljningen på stationen
  • i biljettautomater
  • i R-kiosker.

Du får biljetten via e-post, som mobilbiljett eller på papper.

Reser du inom HRT-området eller VR:s närtrafikområde?

Närtrafikområdet i huvudstadsregionen och de närliggande kommunerna består av HRT-området, som trafikeras av Helsingforsregionens trafik, samt VR:s närtrafikområde.

Rabatt på biljetter

Rabatt på biljetter

Studerande, pensionärer, barn, beväringar och civiltjänstgörare får rabatt på enkelbiljetter till närtrafiken.

Res gratis med en barnvagn

När du har med dig ett barn mellan 0 och 6 år i en barnvagn reser du gratis inom närtrafiken.

Serie- och periodbiljetter

Reser du regelbundet med tåg? Du kan även köpa serie- och periodbiljetter till närtåg.

Fortsätt din resa med HRT

Köpa också HRT-biljetter från appen

Du kan nu köpa HRT:s enkelbiljett i samband med din tågresa när resan börjar eller slutar i HRT-området. Köpet av både tågbiljetten och HRT-biljetten gör du smidigt med en betalning och biljetterna hittar du efter köpet i Biljetter i appen.

Läs mer om HRT:s biljetter

Närtågen har ingen biljettförsäljning

Närtågen har ingen biljettförsäljning, så kom ihåg att köpa din biljett före resan. Tågpersonalen har rätt att avlägsna en passagerare som saknar biljett.

Biljettkontroll inom nattrafiken

På Helsingfors centralstation kontrolleras alla passagerares biljetter inom nattrafiken under veckosluten och dagen före helgdag. Biljetterna kontrolleras vid porten före påstigning. Nattrafiken börjar kl. 23.