An­slut­ningspar­ke­ring på hu­vud­stads­re­gi­o­nen

Parkera på stationen och hoppa på tåget i huvudstadsregionen.

Ett enkelt sätt att åka på resa

Smidigare resor med anslutningsparkering! När du har köpt en tågbiljett kan du parkera din bil vid angivna tågstationer i upp till 48 timmar. Den parkeringsförmån som fås med tågbiljett varierar mellan de olika stationerna.

Anslutningsparkeringen erbjuds passagerare som åker från de valda stationerna i Vanda, Esbo och Helsingfors.

Befintliga förmåner vid anslutningsparkering

VR:s tågbiljett berättigar till gratis eller rabatt anslutningsparkering vid följande tågstationer

Hur drar jag fördel av parkering på utvalda tågstationer?

Anslutningsparkering förmåner erbjuds på valda stationerna i Vanda, Esbo och Helsingfors.

Registrering av parkering

  • Parkera din bil på avgångsstationens anslutningsparkering tidigast en timme innan ditt tåg avgår.
  • Registrera din parkering vid en parkeringsautomat. Följ instruktionerna.
  • Om tillämpligt, välj längden på din parkeringstid.
  • Om tillämpligt, betala den erforderliga summan av den valda parkeringstiden.
  • Bekräfta din parkering. Den valda parkeringstiden börjar från att parkeringen inleddes.

Under parkering

  • Om du har parkerat vid Malmi station, lägg din parkeringsbiljett i din bil för hela parkeringen. På alla andra stationer hanteras parkeringsinformationen automatiskt, så du behöver inte ta med dig kvittot till din bil.
  • Stig på tåget och njut av resan!

  • När du avslutar parkeringen och lämnar parkeringsområdet behöver du inte göra något. 


Information om parkering

Visa tågbiljettens QR-kod åt kortläsaren

Hur parkerar jag med en tågbiljett?

Du kan utnyttja förmånen för anslutnigsparkering när du skannar din tågbiljetts QR-kod i kortläsaren bredvid parkeringsautomaten. En grön lampa visar att läsaren har godkänt din biljett. Se till att din mobilskärm har en hög ljusstyrka.