Gå till innehållet

Parkera på stationen och hoppa på tåget

Ett enkelt sätt att åka på resa

Smidigare resor med anslutningsparkering! Från och med augusti 2021 kan du när du har köpt en tågbiljett parkera din bil vid angivna tågstationer i upp till 48 timmar. Den parkeringsförmån som fås med tågbiljett varierar mellan de olika stationerna.

Anslutningsparkeringen erbjuds passagerare som åker från de valda stationerna i Vanda och Helsingfors.

Förmåner vid anslutningsparkering från och med 6.8.2021

VR:s tågbiljett berättigar till gratis eller rabatt anslutningsparkering vid angivna tågstationer

Dickursby och Myrbacka

 • 16 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 1€
  (utan tågbiljett 5€)
 • 24 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 6€
  (utan tågbiljett 10€)
 • 48 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 16€
  (utan tågbiljett 20€)

Lejle och Rekola

 • 16 timmar parkeringstid = Gratis med tågbiljett (utan tågbiljett 5€)
 • 24 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 5€ (utan tågbiljett 10€)
 • 48 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 15€ (utan tågbiljett 20€)

Mårtensdal

 • 12 timmar parkeringstid = Gratis med tågbiljett

Malm

 • 12 timmar parkeringstid = Tågbiljett och 1€

Smidigt på veckoslutsresa

Tack vare anslutningsparkeringen kan du bekymmersfritt inleda din resa med egen bil och behöver inte oroa dig för att köra eller parkera i en främmande stad. De olika parkeringstiderna gör det möjligt att planera olika långa resor på ett flexibelt sätt.

Vart tänker du resa nästa gång?

Hur parkerar jag i Vanda?

Registrering av parkering

 • Anslutningsparkering erbjuds på Dickursby, Lejle, Mårtensdal, Myrbacka och Räckhals stationer.
 • Parkera din bil på avgångsstationens anslutningsparkering tidigast en timme innan ditt tåg avgår.
 • Mata in ditt registernummer i parkeringsautomaten och välj ”Anslutningsparkering med HRT:s eller VR:s biljett”.
 • Visa biljettens QR-kod för kortläsaren. En grön lampa visar att läsaren har godkänt din biljett.
 • Välj längden på din parkeringstid.
 • Om tillämpligt, betala den erforderliga summan av den valda parkeringstiden.

Under parkering

 • Din valda parkeringstiden börjar från att parkeringen inleddes.
 • Du behöver inte föra något kvitto till bilen, eftersom uppgifterna automatiskt förs över till parkeringsövervakningen.
 • Stig på tåget och njut av resan!

 • När du avslutar parkeringen och lämnar parkeringsområdet behöver du inte göra något.

Hur parkerar jag i Helsingfors?

Registrering av parkering

 • Anslutningsparkering erbjuds på Malm station i Helsingfors.
 • Parkera din bil på avgångsstationens anslutningsparkering tidigast en timme innan ditt tåg avgår. 

 • Mata in ditt registernummer i parkeringsautomaten och välj ”Anslutningsparkering med HRT:s eller VR:s biljett”.

 • Betala 1 € parkeringsavgift med kontanter eller kort.
 • Efter betalning ser du meddelandet "1,00 € maximalt betalt belopp".
 • Bekräfta din parkering genom att trycka på den gröna knappen. Maskinen skriver ut din parkeringsbiljett.

Pysäköinnin aikana

 • Ta din parkeringsbiljett till din bil under hela parkeringen.
 • Parkeringstiden är 12 timmar från att parkeringen inleddes.

 • Du behöver inte föra något kvitto till bilen, eftersom uppgifterna automatiskt förs över till parkeringsövervakningen. 

 • Stig på tåget och njut av resan!


 • När du avslutar parkeringen och lämnar parkeringsområdet behöver du inte göra något. 


Information om parkering

Alla VR:s tågbiljetter som innehåller en QR-kod berättigar till infartsparkeringsförmånen. Biljetter med QR-kod kan köpas från t.ex. VR Matkalla-applikation, vr.fi, och från vår kundtjänst och R-kioski.

Du kan visa biljettens QR-kod för läsaren antingen från papper eller direkt från mobilens ruta. Du kan parkera högst en timme innan avgångstiden för det tåg som finns på biljetten. Med säsongsbiljetten ska biljetten vara giltig den dag du parkerar.

Tågbiljetten duger för parkering endast på tågbiljettens avgångsstation. När du reser med periodbiljetten ska en av stationerna vara samma som den station där du parkerar.

QR-kodläsaren godkänner inte biljetten

Om QR-kodläsaren inte godkänner biljetten blir läsarens lampa röd. Kontrollera att du använder rätt biljett. Biljettens avgångsstation och parkeringsstation ska vara samma. Om din resa består av flera avsnitt ska du använda avgångsstationen för det första tåget. Om du reser med periodbiljett ska parkeringsstationen vara en av ändstationerna. Kontrollera att din resebiljett gäller idag och att det är mindre än en timme tills tåget går. Om biljetten trots detta inte fungerar kontakta VR:s kundsupport tfn 0100 3232 (0,06 €/min).

Vad ska jag göra om jag får parkeringsböter?

Om din parkeringsböter beror på VR, till exempel på grund av att tåget varit försenat, kan du ansöka om ersättning för boten med VR:s ersättningsblankett.

Om felet beror på HRT:s maskiner, Vanda stad eller Helsingfors stad, kan du ansöka om att parkeringsboten hävs hos Vanda parkeringsövervakning eller Helsingfors parkeringsövervakning.

Varför anslutningsparkering?

Tack anslutningsparkeringen kan du känna dig ännu lugnare när du reser. Börja din resa med att köra till tågstationens anslutningsparkering och sätt dig lugnt på tåget: din bil väntar på dig vid stationen när det är dags att återvända hem.