Gå till innehållet

Tågresor och säkerhet

Läs här hur vi tar hand om din säkerhet.

Din säkerhet är viktig för oss

Vi uppdaterar den här sidan ständigt för din säkerhet samt för eventuella ändringar i resandet.

De vanligaste frågorna
Munskydd bör användas på alla VR:s fjärr- och närtåg.

Flexibilitet för ombokningsreglerna

Du kan omboka enkelbiljetter för fjärrtrafik och biltågpaket.

Ändringar till enkelbiljetter för fjärrtrafik

 • Om du har gjort ditt biljettköp i appen VR Matkalla eller loggat in på vr.fi kan du enkelt ändra tidpunkten för din resa i appen. För förändringar av sovkupéer- eller bilplatser på nattåg, vänligen kontakta vår kundsupport.
 • Du kan också omboka din biljett via VR:s kundsupport 0100 3232 (0,06 €/min + Ina/msa), eller i stationens servicecenter i Helsingfors, Hyvinge, Träskända eller Tammerfors.
 • Du kan omboka din biljett för 5 € / biljett.
 • Ombokningen bör göras före tågets avgång.
 • Resan kan endast bokas om för den pågående säsongen, vilket för tillfället betyder fram till 19.6.2022. På nattåg (bortsett bilpaket) gäller samma regel och de är till salu fram till 14.8.2022.
 • Om du ombokar biljetten till en dyrare tågtur, debiteras prisskillnaden i samband med ombokningen. Om biljetten är billigare, ersätts skillnaden inte i pengar eller priskreditering.
 • För en ombokning via biljettförsäljningen debiteras även en serviceavgift på 1 euro.

Här kan du bekanta dig med ändringar i och avbokningar av biltågsbiljetter

Coronapasset

Restaurangvagnarna är öppna dagligen från 5 till 18. Coronapasset kommer att granskas i kassan för personer över 16 år. Tågresan kräver inte coronapass.

Egen kupé eller en tom plats bredvid

Vill du resa med mer utrymme? Nu kan du boka en kupé för 2, 4 eller 6 personer eller en tom plats bredvid dig.

Läs mer

Så här gör vi tågresandet så säkert som möjligt

Vi har i nära samarbete med myndigheterna strävat efter att göra tågresandet så riskfritt som möjligt. Genom att iaktta punkterna på denna minneslista hjälper du oss att göra våra gemensamma resor säkrare.

6 sätt som vi tillämpar för att ta hand om er

 1. Användning av munskydd Munskydd bör användas på alla VR:s fjärr- och närtåg. Barn under 12 år behöver inte bära munskydd. Munskydd kan köpas av konduktören på fjärrtågen.
 2. Rena tåg Vi har intensifierat städningen av våra tåg och lokaler med desinfektionsmedel och desinfektionsutrustning. På våra största stationer har vi handdesinfektionsställen, och vi har också handspritspumpar på tågen.
 3. Säkerhetsavstånd Vi minimerar närkontakten med kunderna och bland vår personal. Vi rekommenderar att du köper din biljett i förväg och utan närkontakt via våra digitala försäljningskanaler. Biljettförsäljningen i Helsingfors, Tammerfors, Träskenda och Hyvinge är öppet. Du når oss också per telefon och via sociala medier.
 4. Flexibilitet i tågbiljetter Det finns fler billigare enkelbiljetter för turer under rusningsfria tider än normalt. I eventuella undantagstillstånd förlänger vi seriebiljetternas giltighetstid.
 5. Tågen är försedda med extra vagnar Vi har ökat antalet vagnar på de populäraste tågturerna och följer trafikläget kontinuerligt. I försäljningskanalerna finns redan en algoritm som väljer en plats så långt bort som möjligt från andra passagerare.
 6. Frisk på tåget Vi arbetar endast när vi är friska. Vi följer noga anvisningarna för att spåra och bryta eventuella smittkedjor inom VR. Om en passagerare på tåget får symtom i andningsvägarna erbjuder vi passageraren ett andningsskydd och styr passageraren till en plats som är avskild från andra.

5 tips för ansvarsfullt tågresande

 1. Mot gemensamma mål som friska. Vi reser tillsammans endast när vi är friska.
 2. Mot gemensamma mål digitalt. Skaffa din biljett på ett säkert sätt med hjälp av dina enheter utan att behöva vara i personlig kontakt med någon och välj på vagnkartan en sittplats kring vilken det finns så mycket tomrum som möjligt. Du ska välja en sittplats på tåget även när du använder seriebiljett. Om du vill kan du byta plats i samma reseklass också under resan.
 3. Mot gemensamma mål med ett säkerhetsavstånd till varandra. Undvik om möjligt rusningstider och kom ihåg säkerhetsavståndet också när du stiger ombord på tåget samt när du lämnar det. Välj om möjligt din tågresa utanför rusningstider. Rusningstider är vardagsmorgnar, eftermiddagar, fredagskvällar samt söndagar.
 4. Mot gemensamma mål på ett hygieniskt sätt. Kom ihåg hand- och hosthygien under hela resan. Undvik också att i onödan vidröra ytor.
 5. Mot gemensamma mål med gott humör. Genom samspel och gott humör och genom att visa hänsyn till varandra kommer vi tryggt fram till målet!

Måste man använda munskydd på tåget?

Munskydd bör användas på alla VR:s fjärr- och närtåg. Vår personal använder munskydd på tåg under hela sitt arbetsskift.

Ett inhemskt munskydd kan köpas på fjärrtågen av konduktören och före resan vid våra serviceställen i Helsingfors och Tammerfors. Munskyddet kostar på tåget och vid serviceställena 1 €.

Är restaurangvagnarna öppna normalt?

Restaurangvagnarna är öppna dagligen från 5 till 18. Coronapasset kommer att granskas i kassan för personer över 16 år. Tågresan kräver inte coronapass.

Läs mer om begränsningarna i restaurangvagnarna

Vågar jag resa med tåg?

Visst. Vi gör allt vi kan för att göra det så tryggt som möjligt att resa med tåg. Vi följer uppmärksamt med THL:s och myndigheternas anvisningar.

Vi har vidtagit sammanlagt cirka etthundra åtgärder för att främja säkerheten vid tågresor under undantagssituationen.

Hur fullsatta är tågen?

VR följer ständigt upp beläggningsgraden på tågturerna och lägger i mån av möjlighet till fler vagnar då passagerarantalen ökar. Om du vill resa med så få andra passagerare som möjligt lönar det sig att välja en tågtur utanför rusningstiderna. Rusningstider är vardagsmorgnar, eftermiddagar, fredagskvällar samt söndagskvällar. Du kan även garantera att du får resa utan trängsel genom att boka en kupé eller platsen intill.

Hur kan jag hålla säkerhetsavståndet på tåget?

Tåget har mest plats i jämförelse med alla andra kollektiva trafikmedel. Det är ändå viktigt att tänka på att det kan vara svårt att hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd under hela resan, när det råder rusning i kollektivtrafiken.

Vi har ändå vidtagit åtgärder för att minska smittrisken. Du kan köpa en tom plats bredvid dig eller en hel kupé för eget bruk. Dessutom maximerar våra algoritmer avståndet till andra passagerare.

Vilka avbokningsvillkor gäller för tågbiljetter?

Vi har återvänt till de vanliga avbokningsvillkoren gällande tågbiljetter. Läs mer om avbokningar på tågbiljetter-sidan, och bekanta dig med avbokningsskyddet här.

Kan jag byta plats i fjärrtåget till ett mindre fullsatt område?

När du bokar biljetten, kan du redan på vagnkartan välja en plats i ett mindre fullsatt område i tåget. Om du vill kan du även under tågresan förflytta dig till en ledig plats i tommare tågvagn eller del av tåget i samma resklass. Lägg ändå märke till att medresenärer kan stiga på tåget på en senare station, så platsläget kan förändras under resan. Våra konduktörer hjälper dig gärna om det behövs.

Hur går jag till väga om jag köpt en Interrail-biljett som jag vill ändra?

 • Om du har köpt din biljett av VR kan du omboka eller avboka ditt oanvända Interrailkort på våra serviceställen i Helsingfors, Hyvinge, Järvenpää och Tammerfors.
 • Vänligen notera att det fysiska Interrailkortet och biljettmappen bör vara med när du besöker VR:s serviceställen.
 • Om du har köpt din interrail-biljett via webbplatsen interrail.eu, hittar du den mest aktuella informationen här.

Interrail-biljett med normal prissättning. Biljetten har köpts före 1.4.2020 och biljetten är oanvänd:

 • Du kan flytta på biljettens giltighetstid. Giltighetstiden måste flyttas senast 30.4.2021
 • Du kan avboka biljetten utan kostnad  

Interrail-biljett till förmånspris. Biljetten har köpts före 1.4.2020 och biljetten är oanvänd:

 • Du kan flytta på biljettens giltighetstid. Giltighetstiden måste flyttas senast 30.4.2021
 • Du kan avboka biljetten mot en avbokningskostnad på 15 procent

Vilka åtgärder vidtas om en person som reser i VR:s tåg misstänks ha en coronainfektion?

Vi har förberett oss på eventuella fall av misstankar om smitta i våra tåg. Vi har tagit fram instruktioner om detta tillsammans med THL, och vår personal handlar i enlighet med dem.

 • Om det finns orsak att misstänka en infektion, ges personen en sittplats långt bort från andra passagerare, om möjligt. Personen anvisas en egen toalett för resan för att minimera smittorisken, om den möjligheten finns.
 • Vi har reserverat andningsskydd och skyddshandskar i fjärrtågen för att skydda personalen och den person som misstänks vara smittad.
 • Personalen tar upp personens kontaktuppgifter för rapportering
 • Efter resan styrs personen till hälso- och sjukvården i enlighet med THL:s anvisningar

I fråga om alla bekräftade coronavirusfall kartlägger och kontaktar hälsovårdsmyndigheterna alla personer som haft närkontakt med den sjuka.

Miten VR ohjaa matkustajavirtoja ja varmistaa hygienian asemilla ja junissa?

Oheisessa suunnitelmassa on kuvattu VR:n toiminta ja perusperiaatteita matkustajavirtojen ohjaamisessa ja hygienian varmistamisessa. Toimenpiteiden tavoitteena on ehkäistä Covid 19 -tartuntojen leviämistä sekä varmistaa, että matkustaminen sekä asemilla että junissa säilyy terveysturvallisena.