Gå till innehållet

Tågresa med sällskaps­djur

Ta med ditt sällskapsdjur

Sällskapsdjur är välkomna på tåget! Alla våra tåg har platser som är tillåtna för sällskapsdjur. Där kan hundar, katter och andra sällskapsdjur enkelt resa med sin ägare.

Sällskapsdjur reser i tåget vid ägarens benutrymme eller med en egen plats.

Res bekvämt med ditt sällskapsdjur

Sällskapsdjur trivs på tåget. Där har de plats att sträcka på benen. De luftkonditionerade vagnarna är behagligt svala även i sommarvärmen. Eftersom tåget går jämnt är det även ett bekvämt färdsätt för sällskapsdjur, som lätt blir åksjuka.

En hund reser på en egen sittplats på VR:s fjärrtåg.

Sällskapsdjur reser med på alla tåg

På fjärrtåg reser ditt sällskapsdjur för 4-8 euro, beroende på resans längd. På närtåg reser sällskapsdjuren gratis. Sällskapsdjur kan resa tillsammans med sina ägare endast med plats för sällskapsdjur eller i kupéer för sällskapsdjur på nattåg.

En kvinna och en katt på tågresa.

Vart ska vi resa?

Utresa
Retur
Passagerare, tilläggstjänster och tillgänglighet
Sök resor

Anvisningar och priser

 • Sällskapsdjur kan resa med sin ägare på de avdelningar där sällskapsdjur är tillåtna.
 • 4-8 euro per hund eller transportbur beroende på resans längd (för sällskapsdjur som reser i samma transportbur debiteras endast en avgift).
 • Du kan ta med dig två hundar eller transportburar.
 • Det finns ett utrymme på cirka 50 x 50 cm för sällskapsdjuret på golvet.
 • Om du vill ha mer utrymme rekommenderar vi att du även bokar den bredvidliggande platsen (vänligen skydda sätet med till exempel en filt).
 • Du får även mer utrymme för ditt sällskapsdjur om du bokar en plats med större golvutrymme (cirka 70 x 110 cm) på Pendolino eller en fönsterplats för sällskapsdjur (88 x 56 cm) på InterCity.
 • Ledar-, assistans- och signalhundar får resa kostnadsfritt på vilken passageraravdelning som helst.

 • Kostnadsfritt
 • Sällskapsdjur kan resa med sin ägare på de avdelningar där sällskapsdjur är tillåtna.
 • Om det finns plats på tåget kan ditt sällskapsdjur även resa på ett säte (vänligen skydda sätet med en filt).
 • Ledar-, assistans- och signalhundar får resa kostnadsfritt på vilken passageraravdelning som helst.

 • Du kan resa antingen på en avdelning i en sittvagn där sällskapsdjur är tillåtna eller i en sovkupé med ditt sällskapsdjur.
 • I nattåg och biltåg reser sällskapsdjur med sin ägare i en kupé för sällskapsdjur. I biltåg får sällskapsdjur inte lämnas i bilen.
 • Vattnet i tåget kan inte drickas så ta med dig dricksvatten även för ditt sällskapsdjur. Vi erbjuder en vattenflaska och en handduk för husdjur som reser i sovhytter.
 • På en sittplats är priset 4-8 euro per hund eller transportbur, beroende på resans längd (för sällskapsdjur som reser i samma transportbur debiteras endast en avgift).
 • I en sovkupé är priset 4-8 euro per hund eller transportbur, beroende på resans längd
 • Ledar-, assistans- och signalhundar får resa kostnadsfritt på vilken passageraravdelning som helst (om ni reser i en sovkupé ska du boka hela kupén).

 • På Allegro-tågen till S:t Petersburg reser sällskapsdjur med sin ägare i andra klass mot en tilläggsavgift på 15 euro.
 • På Tolstoi-tågen till Moskva reser sällskapsdjur i en sovkupé med sin ägare.
 • På Tolstoi behöver du inte betala en separat avgift för ditt sällskapsdjur, men du ska boka alla platser i sovkupén.
 • Du kan boka en plats som är tillåten för sällskapsdjur på tågen till Ryssland vid biljettförsäljningen på stationen eller via VR:s kundservice: 0600 41 900 (2 € / besvarat samtal + lna/msa).
 • En passagerare kan ta med sig högst två hundar eller två transportburar.
 • Flera sällskapsdjur kan resa i samma transportbur.
 • Transportburen får vara högst 60 x 45 x 40 cm.
 • Observera att endast hundar och katter är tillåtna på Allegro- och Tolstoi-tågen.
 • Kontrollera före resan att ditt sällskapsdjur har fått de vaccinationer som krävs för utlandsresan och att du har med dig de intyg som behövs. Det är bra att i god tid läsa igenom utförsel- och införselanvisningarna för att du bland annat ska kunna ta hand om de vaccinationer (inklusive karens) som krävs före resan. 

 • 4-8 euro per hund eller transportbur, beroende på resans längd (för sällskapsdjur som reser i samma transportbur debiteras endast en avgift).
 • Du kan ta med dig två hundar eller transportburar.
 • Ledar-, assistans- och signalhundar får resa kostnadsfritt.
 • Hundar reser i koppel och övriga sällskapsdjur i en transportbur på golvet framför ägarens sittplats.

Ska du resa med ditt sällskapsdjur?

Kom ihåg detta:

 • Sällskapsdjur reser alltid på de särskilt markerade avdelningarna, på både fjärr- och närtåg.
 • Sällskapsdjur får inte tas med till andra utrymmen i tåget.
 • Sällskapsdjur får inte resa ensamma. Sällskapsdjur ska övervakas hela tiden under resans gång.
 • Hundar reser i koppel på golvet framför ägarens sittplats. Övriga sällskapsdjur reser i en transportbur på golvet.
 • Det är bra att ta med friskt vatten och en vattenskål för sällskapsdjuret.
 • Hunden reser bekvämt på golvet om du tar med ett mjukt underlag.
 • Sällskapsdjur får inte komma till restaurangvagnen. 
 • Ledar-, assistans- och signalhundar får resa på vilken passageraravdelning som helst, även i restaurangvagnen.

På tåget med ledarhund

Ledar-, assistans- och signalhundar får resa med tåg utan extra avgift.

På tåget med ledarhund

Reser du med en seriebiljett?

Du kan boka en plats som är tillåten för sällskapsdjur på VR Matkalla appen och stationer med biljettförsäljning eller via VR:s kundservice.

Reser du med en seriebiljett?