Närtåg

Smidig närtrafik

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att resa med närtåg. Eftersom de flesta av våra närtåg har rymliga vagnar och lågt golv är det även enkelt att resa med hjälpmedel, cykel eller barnvagn.

Du behöver inte boka plats på närtåg utan kan fritt välja din plats.
Läs mer om närtrafiken

Flirt eller Sm5-tåg

HRT-område

 • Utrymme för barnvagnar
 • Utrymme för cyklar
 • Platser för sällskapsdjur
 • Rullstolsplatser på en tillgänglig låggolvsvagn med rullstolsramp som fungerar med tryckknapp
 • Tillgänglig toalett
 • Luftkonditionering
SOS-telefon
 • Finns på väggen i gången vid varje dörr
 • Med nödtelefonen får du kontakt med föraren, och föraren ser samtidigt videobild från den aktuella dörren
 • Använd gärna SOS-telefonen med låg tröskel
 • Du känner igen telefonen på klistermärket på grön botten. På klistermärket finns en bild på telefon med vit färg och texten ”SOS-telefon”.

Sm4-tåg

VR:s närtrafikområde

 • Utrymme för barnvagnar
 • Utrymme för cyklar
 • Platser för sällskapsdjur
 • Rullstolsplatser, möjlighet till ramptjänst
 • Tåget är tillgängligt – de låga golven gör det lättare att stiga på tåget
 • Tillgänglig toalett
 • Luftkonditionering

Tågens mått:

 • Bredden på vagnens ytterdörrar 159 cm
 • Mellandörrarnas bredd 64,5 cm, (80 cm till tillgängliga sittplatser)
 • En dörr i mitten av tågenheten 57 cm
 • Bredden på dörren till toaletten 75 cm

Sm2-tåg

VR:s närtrafikområde

 • Utrymme för barnvagnar
 • Utrymme för cyklar
 • Platser för sällskapsdjur
 • Toaletter
 • Tåget har trappor, dvs. tåget är inte tillgängligt

Tågens mått:

 • Bredden på vagnens ytterdörrar 128 cm, där finns ett räcke i mitten av dörren
 • Bredden på dörren avsedd för cyklar och barnvagnar är 69 cm på ena sidan och 59 cm på den andra
 • Mellandörrarnas bredd 70 cm
 • En dörr i mitten av tågenheten 57 cm
 • Gångens bredd 51 cm
 • Bredden på dörren till toaletten 90 cm
Många närtåg har två säten på båda sidor av mittgången.

Energisnåla tåg

Närtågen är eldrivna. Sm4-tågen är miljövänliga eftersom en del av deras bromsenergi matas tillbaka till elnätet. Upp till 25 procent av tågets bromsenergi kan återanvändas.

Konduktören till din tjänst

Cirka 300 konduktörer arbetar på närtåg. Konduktörerna ser till att det är säkert och bekvämt att resa med tågen. Tveka inte att be konduktören om hjälp under resan!

Sm2 och Sm4

Elmotortågen är antingen Sm2-tåg eller nyare Sm4-tåg med lågt golv. De äldre Sm2-tågen har moderniserats på 2000-talet. Det finns sammanlagt 30 Sm4-tåg, som har börjat användas 1999–2005.