Gå till innehållet
Du använder en föråldrad webbläsare
Vi rekommenderar de nyaste versionerna av Firefox, Chrome, Safari, Edge eller Opera.
Rabatt på tågbiljetter

Studerande­rabatt

Vad får jag rabatt på?

Du får studeranderabatt på tågbiljetter till fjärrtrafiken och VR:s närtrafik om du har ett studiekort som berättigar till rabatten.

Kom ihåg att visa upp ditt studiekort vid biljettkontrollen.

Köp en förmånlig studerandebiljett

Utresa
Retur
Passagerare, tilläggstjänster och tillgänglighet

Biljetter till fjärrtrafiken −30 %

Du får 30 % i rabatt på standardbiljetter och sparbiljetter till fjärrtrafiken, seriebiljetter på 10 eller 30 resor samt tågbiljetter med sovplats.

VR närtrafikens biljetter −50 %

Du får 50 % i rabatt på närtrafikens enkelbiljetter och seriebiljetter på tio resor.

Så här får du studeranderabatten

Du har rätt till studeranderabatt om

 • Du studerar i Finland vid ett universitet, en högskola, en yrkeshögskola, en yrkesläroanstalt, en specialyrkesläroanstalt eller ett gymnasium under offentlig tillsyn eller i tionde klass eller påbyggnadsklass.
 • Du får studiestöd som beviljats av FPA eller vuxenutbildningsstöd som beviljats av Sysselsättningsfonden.
 • Du studerar för en grundexamen vid en läroanstalt och inte har avlagt en högre högskoleexamen.
 • Du studerar på heltid.
 • Dina studier pågår i minst åtta månader utan avbrott.
 • Du inte får dagpenning eller lön för dina studier.
 • Du inte har löneinkomster för en tjänst eller anställning eller företagarinkomster.
 • Du deltar i flerformsundervisning och över 60 procent av studierna består av närundervisning.
 • Du studerar utomlands och får studiestöd från Finland. Då behöver du VR:s tillfälliga intyg för att få studeranderabatt. Intyget ska vara stämplat av läroanstalten och undertecknat av en representant för läroanstalten.

Du får studiekortet och information om dess giltighet av din studentorganisation. Innan du får det egentliga studiekortet kan du även använda ett tillfälligt intyg för att få studeranderabatt. Det tillfälliga intyget gäller i tre månader.

Ladda ett tillfälligt intyg (PDF)

Du kan inte få studeranderabatt om du

 • Deltar i distans- eller flerformsundervisning och under 60 % av studierna består av närundervisning.
 • Redan har avlagt en högre högskole- eller universitetsexamen.
 • Studerar för eller har avlagt en påbyggnadsexamen vid en högskola eller ett universitet.
 • Studerar utomlands och inte får studiestöd som beviljas av FPA.
 • Deltar i en arbetskraftspolitisk utbildning och får arbetslöshetsersättning eller arbetslöshetsförmån.
 • Är privatelev.
 • Fullgör läroplikten.
 • Deltar i en läroavtalsutbildning.
 • Deltar i specialundervisning och får annat stöd än studiestöd via FPA eller ett försäkringsbolag.
 • Deltar i en personalutbildning.

Hos oss får du rabatt med följande studiekort

 • Pivos studiekort
 • Franks digitala studiekort
 • Franks studiekort
 • De yrkesstuderandes förbund i Finlands (SAKKI ry) studiekort
 • Finlands Gymnasistförbunds (FGF) studiekort
 • Suomen Opiskelija-Allianssis (OSKU ry) AMIS-kort
 • Suomen Opiskelija-Allianssis (OSKU ry) Pivo-kort
 • Suomen Opiskelija-Allianssis (OSKU ry) äldre kort
 • Försvarsmaktens fotoförsedda personkort för kadetter 
 • Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf:s studiekort
 • Matkahuoltos studiekort
 • AMK-studiekort
 • Mobilt Slice-studiekort för högskolestuderande
 • Mobilt Slice-studiekort för studerande på andra stadiet
 • Tuudos digitala studiekort.

Följande studiekort berättigar inte till VR:s studeranderabatt:

 • ISIC-kort
 • Andra internationella studiekort
 • Gröna studiekort för påbyggnadsstuderande (FSF, SAMOK, OSKU, SKOL och TERHOL). 

Som studerande reser du förmånligt både när och fjärran

Helsingfors – Joensuu

Standardbiljett
Studerandepris från
29,00 €
Köp en biljett

Tammerfors – Helsingfors

Standardbiljett
Studerandepris från
13,00 €
Köp en biljett

Jyväskylä – Tammerfors

Standardbiljett
Studerandepris från
13,00 €
Köp en biljett