Rabatt för beväringar

Vad får jag rabatt på?

Du kan göra dina permissionsresor kostnadsfritt med våra tåg genom att boka din resa med Försvarsmaktens kod. Du får även rabatt på fritidsresor inom fjärrtrafiken och VR:s närtrafikområde. Rabatter för värnpliktiga som inte är i tjänst kan ses längst ner på sidan.

Kom ihåg att visa upp ett kort eller ett intyg som berättigar till rabatten vid biljettkontrollen.

Kostnadsfria permissionsresor

Inom fjärrtrafiken 0 €

Du kan resa kostnadsfritt både på VR:s närtåg och i fjärrtågens Eko-klass genom att boka en plats med en bokningskod som erhållits från Försvarsmakten. Kom ihåg att visa upp ditt giltiga beväringskort vid biljettkontrollen. När du reser måste du vara iklädd Försvarsmaktens tjänstedräkt.

Om du reser inom HRT:s trafik ska du köpa en biljett som berättigar till resan i HRT:s kanaler., Öppnas i en ny flik

Bokningskoder

Du kan boka din biljett med en kod som du får från Försvarsmakten. Du kan göra bokningen på vr.fi eller i VR Matkalla-appen. Resan kan inte ombokas. Som bekräftelse på din bokning får du en mobilbiljett, som du ska visa upp vid biljettkontrollen. Du måste vara iklädd Försvarsmaktens tjänstedräkt och ha ditt beväringskort med dig. Du kan avboka din resa fram till 30 minuter före tågets avgång.

Enkel bokningskod

En enkel bokningskod berättigar till bokning av en resa.

Varaktig kod

Varaktiga koder är giltiga under en period som definieras av Försvarsmakten, under vilken du kan använda koden för att göra bokningar. Med en varaktig kod kan du boka upp till två resor för samma dygn, och du kan ha upp till 12 aktiva resebokningar åt gången. För att kunna använda en varaktig kod behöver du ett VR-användarnamn, Öppnas i en ny flik.

Boka din resa i VR Matkalla appen

  • Du kan enkelt boka din resa i VR Matkalla-appen med bokningskoden som du fått.
  • Du kan boka en plats i Ekstra-klass med en tilläggsavgift. Ekstra-klassens biljett ingår till exempel rymligare sittplatser än i vanliga vagnar och kaffe- och te-service. Obs. Priset för tilläggstjänster, t.ex. en plats i Ekstra-klassen, ersätts inte efter avbokningen.
  • Följ din resa: Appen ger dig information om kommande hållplatser och din ankomsttid.
  • Du kan hitta VR Matkalla appen i appbutikerna App store, Öppnas i en ny flik och Google Play, Öppnas i en ny flik.

Biljetter till fjärrtrafiken −30 %

Du får 30 procent i rabatt på fjärrtrafikens enkelbiljetter när du reser på fritiden utan Försvarsmaktens tjänstedräkt. Kom ihåg att visa upp ditt giltiga beväringskort vid biljettkontrollen. Lägsta biljettpris i fjärrtrafik 3 €. På kupéer på nattåget beviljas inga rabatter.

VR närtrafikens biljetter −50 %

Inom VR:s närtrafikområde får du 50 % i rabatt på enkelbiljetter när du reser på fritiden utan Försvarsmaktens tjänstedräkt. Kom ihåg att visa upp ett giltigt beväringskort med VR:s identifikationskod vid biljettkontrollen. Lägsta biljettpris i närtrafik 2,40 €.

En beväring reser alltid förmånligt

Fritidsresor –30 % i fjärrtrafik och –50 % i närtrafik

Lägg till

Reserätten för värnpliktiga som inte är i tjänst

I Finland gäller värnplikten män mellan 18 och 60 år som är finska medborgare. I enlighet med avtalet med Försvarsmakten har du utanför beväringstjänsten rätt att kostnadsfritt resa med våra fjärrtåg genom att visa upp

  • En inryckningsorder
  • En kallelse till frivilliga övningar som ordnas av Försvarsmakten
  • En kallelse till ett test, lämplighetstest eller en krishanteringsutbildning som ordnas av Försvarsmakten
  • Ett förordnande till en utbildning för reserven som leds av Försvarsmakten
  • Ett militärpass på hemförlovningsdagen
  • Ett förordnande till tjänstgöring under mobilisering eller ett annat förordnande från Försvarsmakten

Du kan resa gratis på en ledig sittplats i Eko-klass på våra fjärrtåg. Du kan boka en avgiftsfri sittplats genom att följa anvisningarna i inbjudan du får. Kom ihåg att visa upp ett dokument som bevisar din reserätt i samband med biljettkontrollen och på begäran även ett identitetsbevis.