Arvonnan säännöt

Regler

1. Arrangör

Arrangör VR-Group Abp (VR), nedan Arrangör.

2. Deltagande och behörighet att delta i utlottningen

Alla fysiska personer som är bosatta i Finland kan delta i utlottningen med undantag för VR Groups personal och deras familjemedlemmar samt anställda i de bolag som varit med om att arrangera tävlingen. Alla fysiska personer som deltagit i VR Groups enkätundersökningar, inom de ovan angivna gränserna, kan delta i utlottningar som ordnas i samband med enkätundersökningar.

3. Sätt att delta

För att få delta i en utlottning måste blanketten för kontaktuppgifter vara ifylld. Arrangören ansvarar inte för deltagarinformation som inte har kommit fram eller som inte går att läsa.

4. Tävlingstid

Tävlingstiden har fastställts i samband med utlottningen. Anmälningar som mottagits efter att tävlingstiden löpt ut beaktas inte.

5. Pris

Arrangören lottar ut ett pris som meddelats i samband med utlottningen bland alla som deltagit. Priset kan inte bytas mot pengar eller andra materiella eller immateriella nyttigheter.

6. Val av vinnare och mottagande av pris

Vinnaren utses inom två månader efter att tävlingstiden har löpt ut. Vinsten är personlig och vinnaren meddelas om vinsten personligen. Om vinnaren inte har gått att få tag på inom en vecka efter valet, har arrangören rätt att välja en ny vinnare i stället. Priset skickas till den adress som vinnaren har uppgett.

7. Skatt

Arrangören ansvarar för betalningen av lotteriskatten på priserna. Vinnaren ansvarar för alla andra utgifter som hänför sig till mottagandet och förverkligandet av vinsten.

8. Arrangörens ansvar och behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsbeskrivningen. Personuppgifterna används inte för direktmarknadsföring och de lämnas inte ut till utomstående. Dessa regler gäller alla deltagare. Genom att delta i en utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa regler för utlottningen och arrangörens beslut. Eventuella oklarheter kring tillämpningen och tolkningen av reglerna avgörs av arrangören. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna. I enkäter eller utlottningar som publicerats i sociala medier deltar det sociala mediet i fråga (t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram) inte i utlottningen (sponsrar, rekommenderar, administrerar eller ansvarar inte för).