Gå till innehållet

Med tåg till flyg­platsen

Med tåg direkt till flygplatsen

Glöm parkeringsavgifter och rusning

Du kan med en tågbiljett åka till Helsingfors-Vanda flygplats från hela Finland. Från flygplatsens järnvägsstation går du bekvämt till flygplatsens båda terminaler via en inomhusförbindelse.

Läs mer om Helsingfors flygplats järnvägsstation

Vilken tågbiljett passar dig?

Du kan resa ända fram till flygplatsen med en fjärrtrafiksbiljett (även med en period- och seriebiljett) när du som destination väljer Helsingfors-Vanda flygplats. Din tågbiljett inkluderar byte till ett närtåg som tar dig direkt till flygplatsen.

Biljetten till fjärrtrafiken är giltig för en bytestid på 80 minuter.

Du kan åka till flygplatsen med en fjärrtrafiksbiljett (även med en period- och seriebiljett) när du i samband med biljettköpet som destination väljer Helsingfors-Vanda flygplats.

Med HRT:s biljett till flygplasten

När du reser inom huvudstadsregionen behöver du HRT:s biljett. HRT:s området är indelat i fyra zoner. För resor från Helsingfors centrum till flygplatsen och från flygplatsen till Helsingfors centrum behöver du en ABC-biljett.

Läs mer om HRT:s biljetter

Med en tågbiljett mellan Finland och Ryssland kan du åka till flygplatsen. Du behöver inte en separat tågbiljett till tåget som åker till flygplatsen. Din biljetts giltighetstid på närtågen till flygplatsen är 80 minuter räknat från att tåget från Ryssland har anlänt till den station där tågbyte sker.

Ringbanans tåg och stationer

Flygplatstågen tar dig direkt till flygplatsens järnvägsstation.

  • Flygplatstågen I och P, som kör på Ringbanan, tar dig direkt till flygplatsens järnvägsstation.
  • Om du kommer med tåg från norr kan du bekvämt byta till I- eller P-tåget i Dickursby.
  • I-tågen kör motsols (Helsingfors–Dickursby–Flygplatsen–Myrbacka–Helsingfors) och P-tågen medsols (Helsingfors–Myrbacka–Flygplatsen–Dickursby–Helsingfors). Tågen stannar på alla stationer.
  • Med flygplatstågen kan du åka till Helsingfors centrum, Dickursby, Böle och Lahtis.
  • Mer information om stationerna

Se tidtabellerna

En smidig förbindelse till flygplatsen från hela Finland

Ringbanan uppkom när Vandaforsens stambana förenades med en ny korsande 18 kilometer lång bana. Fem nya stationer uppstod: Kivistö, Aviapolis, Helsingfors, flygplatsen, Lejle och Veckal. Ringbanan som öppnades för trafik 2015 är en av Helsingforsregionens historiskt sett mest betydelsefulla kollektivtrafikprojekt.

Ringbanan utgör en dela av huvudstadsregion närtågstrafik. Samtidigt förenar den fjärrtågs- och flygtrafiken och erbjuder en smidig anslutning till Helsingfors-Vanda flygplats från hela Finland.

Vart vill du resa?

Utresa
Retur
Passagerare, tilläggstjänster och tillgänglighet
Sök resor