Tillgänglighets­utlåtande

vr.fi nättjänst

Vad gäller tillgänglighetsutlåtandet?

Denna beskrivning gäller VR:s webbplats vr.fi, som lanserades för första gången den 11 december 2019. Denna beskrivning har upprättats den 11 december 2019. Tillgängligheten för denna digitala tjänst har bedömts av Siteimprove. Med hjälp av bolaget utvecklar vi ständigt tjänstens tillgänglighet.

Förbättringar av webbplatsens tillgänglighet görs kontinuerligt. Utlåtandet ändrades senast den 16 juni 2022.

Vårt arbete för att utveckla tillgängligheten

När vi utvecklar våra nya digitala tjänster tar vi särskild hänsyn till tillgängligheten. Alla är välkomna ombord på tåget, så vi vill göra även våra digitala tjänster tillgängliga för alla, med hänsyn till våra kunders olika användarbehov.

Vårt mål är att tillhandahålla en bra service för alla användare oavsett enhet, och vi tar även hänsyn till skärmläsare och användning med tangentbord. Denna väg kräver dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och vi har en bit kvar. Därför hoppas vi att ni har tålamod och dessutom ger oss respons gällande brister och utvecklingsbehov.

Tjänsterna Vr.fi och VR Matkalla har Selkeästi meille-märket

Projektet Selkeästi meille har utvärderat våra webbtjänsters kognitiva tillgänglighet. Den tilldelade beteckningen visar att vi gör vårt bästa för att våra webbtjänster ska vara så enkla som möjligt att förstå och använda.

Statusen för den digitala tjänstens tillgänglighet

VR:s webbplats vr.fi, Öppnas i en ny flik uppfyller de kritiska tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Nedannämnda innehåll är enligt WCAG-kriterierna inte tillgängligt av följande skäl:   

  • Vagnkartan på webbplatsen kan inte användas med skärmläsare för synskadade. Passageraren kan dock välja vissa platstyper (till exempel rullstolsplats eller plats för sällskapsdjur) med hjälp av en särskild funktion som uppfyller kraven. Det är även möjligt att boka plats per telefon via VR:s kundservice. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A
  • Tredje parters iframe-innehåll som är inbäddade i några sidor är inte tillgängliga för en skärmläsare. Tillgänglighetskrav som inte uppfylls: 2.1.1 Tangentbord A
  • Feedback om tillgänglighet kan ges via vårt feedbackformulär. Välj ämnet "Annat än en tågresa" och "Digital tillgänglighet".

Kontakt

Upptäckte du tillgänglighetsbrister i vår digitala tjänst? Informera oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.  

Du kan lämna respons på tillgängligheten för den nya webbplatsen eller appen VR Matkalla via vårt feedbackformulär.

Vi ger även stöd till användare som inte har tillgång till våra digitala tjänster per telefon via vår kundservice på numret 0100 3232 (0,06 €/min + Ina/msa).   

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsbrister på webbplatsen, ge först respons till oss, dvs. webbplatsens administratör. Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns närmare information om hur du kan göra en anmälan och hur ärendet kommer att behandlas.  

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Kommande ändringar som förbättrar tillgänglig­heten

På dessa ska vi fokusera i framtiden.

Stöd för skärmläsare

Utvecklas kontinuerligt

Hanteringen av interaktiva element på ett sätt som passar för skärmläsare vidareutvecklas.

Hjälptexter och skärmläsare

Utvecklas kontinuerligt

De olika språkversionerna av hjälptexterna avsedda för skärmläsare förbättras.