Aktuellt

Fjärrtågens pas­sa­ge­rar­ka­pa­ci­tet i Egentliga Finland halveras från och med den 25.3

Köpta tågbiljetter behöver inte avbokas eller ändras.

Enlig Transport- och kommunikationsverket Traficoms beslut begränsar vi det största tillåtna passagerarantalet till hälften inom Egentliga Finland under den 25.3–23.4.2021. Den nya linjedragningen inverkar inte på köpta tågresor och kunderna behöver inte avboka eller ändra sina tågbiljetter.

Begränsningarna införs direkt i nätbutiken så att biljetter över den tillåtna mängden inte ska säljas. Begränsningarna gäller inte kupéer som alltid reserveras för eget bruk eller för eget sällskap. Till den registrerade kapaciteten hör också ståplatserna vilket innebär att fjärrtrafikens dagtåg också i fortsättningen kan ha mer än hälften av sittplatserna vid användning.

Biljetter kan fortfarande köpas för tågresor inom Egentliga Finland då det för tillfället finns mycket plats på fjärrtågen. Vi gör allt vi kan för att resandet på våra tåg skall varamöjligast säkert.

Mer aktuellt

Aktuellt

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter a…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.…

Läs artikeln