Gå till innehållet
Aktuellt

Förändringar i Ekstra-klassen från och med 26.10

Vi svarar på ert önskemål om ett glesare och säkrare tågresande. I framtiden ingår ett tomt säte bredvid sittplatsen och munskydd i Ekstra-klassens biljett.

Vi svarar på ert önskemål om ett glesare och säkrare tågresande. Från och med måndagen den 26.10 ingår ett tomt säte bredvid sittplatsen och munskydd i Ekstra-klassens biljett.

Tågets konduktör delar ut munskydd till alla resenärer inom Ekstra-klassen. Egna munskydd får förstås användas.

Dessutom halverar vi passagerarantalet i Ekstra-klassen och försäkrar rymligare utrymmen genom att stoppa försäljningen av platserna vid gången. På detta vis får du mera utrymme eftersom platsen bredvid dig alltid är tom. Det är tillåtet att byta plats inom samma vagn ifall man ska sätta sig bredvid sin reskompis.

Enligt vår färska kundenkät* upplever nästan hälften (48 %) av kunderna att användning av munskydd är nödvändigt för att skapa en känsla av säkerhet. Över hälften av respondenterna (54 %) är också oroade över medpassagerarnas användning av skyddsutrustning.

VR:s egen kundservice- och tågpersonal använder munskydd under turerna.Vi rekommenderar att man också använder munskydd i fjärrtrafikens Eko-klass och i närtågen.

* VR: s kundundersökning, cirka 1800 respondenter. Undersökningen genomfördes online 24-28 september 2020.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi lägger ut fler nattåg till försäljning 28.11. kl. 10

Nattågen på senvåren, sommaren och början av hösten läggs ut till försäljning imorgon, tis. 28.11. kl. 10. Försäljningsperioden är 15.4.2024–27.1...

Läs artikeln

Aktuellt

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter under under sommaren. Efter ändringen kan tågbiljetter endast betal...

Läs artikeln

Aktuellt

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland startar den 12 december 2021

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland, som har haft ett uppehåll sedan våren 2020, startar igen. Ryssland undertecknade en förordning om öppnan...

Läs artikeln