Aktuellt

För­änd­ring­ar i Ekstra-klassen från och med 26.10

Vi svarar på ert önskemål om ett glesare och säkrare tågresande. I framtiden ingår ett tomt säte bredvid sittplatsen och munskydd i Ekstra-klassens biljett.

Vi svarar på ert önskemål om ett glesare och säkrare tågresande. Från och med måndagen den 26.10 ingår ett tomt säte bredvid sittplatsen och munskydd i Ekstra-klassens biljett.

Tågets konduktör delar ut munskydd till alla resenärer inom Ekstra-klassen. Egna munskydd får förstås användas.

Dessutom halverar vi passagerarantalet i Ekstra-klassen och försäkrar rymligare utrymmen genom att stoppa försäljningen av platserna vid gången. På detta vis får du mera utrymme eftersom platsen bredvid dig alltid är tom. Det är tillåtet att byta plats inom samma vagn ifall man ska sätta sig bredvid sin reskompis.

Enligt vår färska kundenkät* upplever nästan hälften (48 %) av kunderna att användning av munskydd är nödvändigt för att skapa en känsla av säkerhet. Över hälften av respondenterna (54 %) är också oroade över medpassagerarnas användning av skyddsutrustning.

VR:s egen kundservice- och tågpersonal använder munskydd under turerna.Vi rekommenderar att man också använder munskydd i fjärrtrafikens Eko-klass och i närtågen.

* VR: s kundundersökning, cirka 1800 respondenter. Undersökningen genomfördes online 24-28 september 2020.

Mer aktuellt

Aktuellt

Barnarbete påverkar tågtrafiken under våren och sommaren

Trafikledsverket utför banarbeten på flera banavsnitt under sommaren. De största trafikpåverkningarna kommer att vara på kustbanan: vi ersätter a…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Sommarens banarbeten påverkar tågtrafiken

Banarbeten kan orsaka ändringar i tidtabellerna eller bussersättningar på tågrutter. Du hittar de aktuella tidtabellerna i resesökningen.…

Läs artikeln