Gå till innehållet

Arbets­resesedel

En löneförmån som bekostas av arbetsgivaren

Epassi är en flexibel betalningsmetod

Med Epassi Pendling som bekostas av arbetsgivaren kan du betala engångs-, serie- och periodbiljetter i appen VR Matkalla.

Läs mer

Periodbiljett som personalbiljett

Med arbetsresesedlar som arbetsgivaren har skaffat kan man betala en personalbiljett helt eller delvis.

Läs mer

Hej arbetsgivare!

Resor för hela teamet

Med en arbetsresesedel pendlar dina arbetstagare smidigt och på ett kolneutralt sätt till jobbet.

Information till arbetsgivare

Om Epassi som betalningssätt

Allmän information om Epassi

 • Arbetsgivaren laddar ett värde på Epassi som du sedan kan använda till att betala enkel-, serie- och periodbiljetter i appen VR Matkalla.
 • Med Epassi kan du endast betala personliga resor som inte omfattar anslutningsbiljett, avbokningsskydd, cykel, sällskapsdjur eller serviceavgifter.
 • Biljetter som betalas med Epassi är personliga.

Att köpa en biljett med Epassi

 • Du kan använda Epassi som betalsätt i appen VR Matkalla. Betalningen bekräftas i Epassi-appen.
 • Du hittar dina biljetter i VR Matkalla appen. Enkel- och seriebiljetten skickas även till din e-post.
 • Observera att det inte är möjligt att till exempel köpa anslutningsbiljett inom HRT-området för biljetter som betalats med Epassi.

VR:s periodbiljett som personalbiljett

Arbetsgivaren kan köpa VR:s arbetsresesedlar till arbetstagaren som sedan kan köpa en personlig periodbiljett med dessa sedlar på stationer med biljettförsäljning.

Att köpa biljetter med arbetsresesedlar

 • Periodbiljetter kan köpas för fjärrtrafikens Eko-klass eller för VR:s närtrafik.
 • Arbetsgivaren kan köpa VR:s arbetsresesedlar till arbetstagaren som sedan kan köpa en personlig periodbiljett med dessa sedlar på stationer med biljettförsäljning. Eventuella prisskillnader betalar arbetstagaren själv.
 • Priset på periodbiljetten räknas enligt förbindelsesträckans och periodens längd.
 • Man får personalbiljetten, dvs. periodbiljetten, som en traditionell pappersbiljett eller som en e-postbiljett.

Kvotplatser

 • Det finns kvotplatser reserverade för dem som reser med periodbiljett på de populäraste tågturerna i fjärrtrafiken. Dessa platser kan inte bokas på vagnkartan. Observera att om du har valt en plats som inte är en kvotplats är det möjligt att du måste byta sittplats under resan. De populäraste tågturerna kan ibland även vara fullbokade.

Ladda den kvotplatslistan (PDF på finska). Listan är giltig på 27.3–19.6.2022.

Information om periodbiljetter

Periodbiljett för fjärrtrafik

 • Med fjärrtrafikens periodbiljett reser man i alla tåg – även i VR:s närtrafik – på den rutt som anges på biljetten.
 • Man kan köpa periodbiljetter för fjärrtrafiken för minst 14 och högst 365 dygn. Perioden kan inledas inom de nästa 60 dygnen.
 • Under biljettens giltighetstid kan man resa obegränsat i Eko-klass på den rutt som man har valt.

Periodbiljett för VR:s närtrafik

 • Med närtrafikens periodbiljett kan man resa endast på VR:s närtåg på den rutt som anges på biljetten.
 • Man kan köpa periodbiljetter för VR:s närtrafik för minst 14 och högst 365 dygn.
 • Perioden kan inledas inom de nästa 60 dygnen.
 • Under biljettens giltighetstid kan man resa obegränsat på den rutt som man har valt.

Biljetten kan även användas under fritiden

Res kolneutralt

Tåget är alltid ett tryggt och miljövänligt val. Genom att pendla och göra dina fritidsresor med tåg är du med och bygger en kolneutral framtid.

Läs mer

Personalbiljetter även från R-kiosker

Man kan betala en personlig personalbiljett i alla R-kiosker i Finland på de sätt som listas nedan. R-kiosker säljer period- och seriebiljetter för närtrafik. Biljetter som köps med personalbiljettförmån är personliga, så var beredd på att bevisa din identitet på tåget.

 • Eazybreak
 • Smartum

 • ePassi
 • Edenred

Försäkra dig om en rullstolsplats

Ring vår avgiftsfria kundservice och boka rullstolsplats i förväg för en önskad tågtur. Det finns ett begränsat antal rullstolsplatser på tågen.

Kontaktinformation

Skatteanvisningar om personalbiljetter

Hur fungerar personalbiljetten ur skattemyndighetens synvinkel? Läs de noggranna anvisningarna.

Gå till vero.fi

HRT-arbetsreseförmån

Om du endast behöver en personalbiljett för HRT:s trafikzon är HRT-arbetsreseförmånen den rätta biljetten för dig.

Gå till HRT.fi

Arbetsgivare, följ med på resan!

Information om VR:s arbetsresesedlar

Työnantajana voit ostaa työntekijöillesi VR:n työmatkaseteleitä, joilla he voivat ostaa ostaa kausilipun kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten.

 • Arbetsresesedlarnas värde är 5, 10, 20 eller 50 €. Man kan också själv välja sedelns summa. 
 • Med arbetsresesedlar kan arbetstagaren köpa en personlig periodbiljett på stationer med biljettförsäljning. Eventuella prisskillnader betalar arbetstagaren själv.
 • Priset på periodbiljetten räknas enligt förbindelsesträckans och periodens längd. Ju längre period man väljer, desto förmånligare reser man.
 • Högst 15 st. arbetsresesedlar kan användas som betalningsmedel på en gång.
 • Man får inte rabatt med arbetsresesedlar. 

Arbetsresesedlar kan inte ombokas eller avbokas.

 • Arbetsresesedlar kan köpas och användas vid VR:s serviceställen på järnvägsstationerna. 
 • Arbetsresesedlar kan också köpas via VR:s gruppförsäljning och lösas ut vid stationernas serviceställen med ett ordernummer.
 • Arbetsgivaren ger arbetsresesedlarna till arbetstagaren som betalningsmedel för köp av periodbiljett.
 • Arbetsresesedlarna ska användas före den sista giltighetsdagen som anges på sedeln. 
 • Man kan på en gång använda 15 st. arbetsresesedlar som betalningsmedel. 
 • Arbetsresesedlar duger endast som betalningsmedel för köp av personalbiljett, dvs. periodbiljett. 
 • Arbetsresesedeln är personlig. 
 • Arbetsresesedeln är en pappersutskrift. 
 • Man får personalbiljetten, dvs. periodbiljetten, som en traditionell pappersbiljett eller som en e-postbiljett.

Obs! 

 • Arbetsresesedlarna kan inte användas i vr.fi eller i VR Matkalla-appen.

 • Arbetsresesedelns giltighetstid är ett år från inköpsdatumet och den ska användas i sin helhet på en gång.
 • Arbetsresesedlarna ska användas före den sista giltighetsdagen som anges på sedeln.

Vi är här för dig

Våra företagstjänster hjälper dig gärna om du har frågor gällande arbetsresesedlar. Kontakta oss!

Tjänster för företag

Epassi för dina anställda?

Dina arbetstagare kan betala enkel- , serie- och periodbiljetter med Epassi. Biljetterna kan köpas i VR Matkalla appen.

Gå till Epassi sidor