Gå till innehållet

Arbetsresesedel

Förmån erbjuden av arbetsgivaren

Personalbiljetten är en löneförmån som ordnas och bekostas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan betala biljetten helt eller delvis. Personalbiljetten är alltid personlig och avsedd för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.

VR:s arbetsresesedlar

Med arbetsresesedlar som arbetsgivaren har skaffat kan man betala en personalbiljett helt eller delvis. På VR är personalbiljetten en periodbiljett.

Information om VR:s arbetsresesedlar

 • Arbetsresesedlarnas värde är 5, 10, 20 eller 50 €. Man kan också själv välja sedelns summa. 
 • Med arbetsresesedlar kan arbetstagaren köpa en personlig periodbiljett på stationer med biljettförsäljning. Eventuella prisskillnader betalar arbetstagaren själv.
 • Priset på periodbiljetten räknas enligt förbindelsesträckans och periodens längd. Ju längre period man väljer, desto förmånligare reser man.
 • Högst 15 st. arbetsresesedlar kan användas som betalningsmedel på en gång.
 • Man får inte rabatt med arbetsresesedlar. 

Arbetsresesedlar kan inte ombokas eller avbokas.

 • Arbetsresesedlar kan köpas och användas vid VR:s serviceställen på järnvägsstationerna. 
 • Arbetsresesedlar kan också köpas via VR:s gruppförsäljning och lösas ut vid stationernas serviceställen med ett ordernummer.
 • Arbetsgivaren ger arbetsresesedlarna till arbetstagaren som betalningsmedel för köp av periodbiljett.
 • Arbetsresesedlarna ska användas före den sista giltighetsdagen som anges på sedeln. 
 • Man kan på en gång använda 15 st. arbetsresesedlar som betalningsmedel. 
 • Arbetsresesedlar duger endast som betalningsmedel för köp av personalbiljett, dvs. periodbiljett. 
 • Arbetsresesedeln är personlig. 
 • Arbetsresesedeln är en pappersutskrift. 
 • Man får personalbiljetten, dvs. periodbiljetten, som en traditionell pappersbiljett eller som en e-postbiljett.

Obs! 

 • Arbetsresesedlarna kan inte användas i vr.fi eller i VR Matkalla-appen.

 • Arbetsresesedelns giltighetstid är ett år från inköpsdatumet och den ska användas i sin helhet på en gång.
 • Arbetsresesedlarna ska användas före den sista giltighetsdagen som anges på sedeln.

Tågresor sparar tid och miljö

Använd biljetten även under fritiden

Tåget är alltid ett tryggt och miljövänligt val. VR:s arbetsresesedlar stöder valet av hållbar pendlingstrafik.

Information om VR:s periodbiljett som personalbiljett

 • Periodbiljetter kan köpas för fjärrtrafikens Eko-klass eller för VR:s närtrafik.
 • Arbetsgivaren kan köpa VR:s arbetsresesedlar till arbetstagaren som sedan kan köpa en personlig periodbiljett med dessa sedlar på stationer med biljettförsäljning. Eventuella prisskillnader betalar arbetstagaren själv.
 • Priset på periodbiljetten räknas enligt förbindelsesträckans och periodens längd.

Periodbiljetter kan inte ombokas eller avbokas.

 • En periodbiljett som skaffas med arbetsresesedlar kan endast köpas på VR:s serviceställen på järnvägsstationerna. 
 • Arbetsgivaren ger arbetsresesedlarna till arbetstagaren som betalningsmedel för köp av periodbiljett.
 • Man får personalbiljetten, dvs. periodbiljetten, som en traditionell pappersbiljett eller som en e-postbiljett.

Periodbiljett för fjärrtrafik 

 • Med fjärrtrafikens periodbiljett reser man i alla tåg – även i VR:s närtrafik – på den rutt som anges på biljetten. 
 • Man kan köpa periodbiljetter för fjärrtrafiken för minst 14 och högst 365 dygn. 
 • Perioden kan inledas inom de nästa 60 dygnen.
 • Under biljettens giltighetstid kan man resa obegränsat i Eko-klass på den rutt som man har valt. 

Periodbiljett för VR:s närtrafik 

 • Med närtrafikens periodbiljett kan man resa endast på VR:s närtåg på den rutt som anges på biljetten. 
 • Man kan köpa periodbiljetter för VR:s närtrafik för minst 14 och högst 365 dygn.
 • Perioden kan inledas inom de nästa 60 dygnen.
 • Under biljettens giltighetstid kan man resa obegränsat på den rutt som man har valt.

Med periodbiljett får du sitta på vilken som helst ledig plats på tåget, med undantag av platser med tilläggsavgift i Ekstra-klass, restaurangvagnens övre våning och kupéerna.

Det finns kvotplatser reserverade för dem som reser med periodbiljett på de populäraste tågturerna i fjärrtrafiken. Dessa platser kan inte bokas på vagnkartan. Observera att om du har valt en plats som inte är en kvotplats är det möjligt att du måste byta sittplats under resan. De populäraste tågturerna kan ibland även vara fullbokade. 

Försäkra dig om en rullstolsplats 

Ring vår avgiftsfria kundservice och boka rullstolsplats i förväg för en önskad tågtur. Det finns ett begränsat antal rullstolsplatser på tågen. 

Personalbiljetter även från R-kiosker

Man kan betala en personlig personalbiljett, dvs. VR:s periodbiljett, i alla R-kiosker i Finland på de sätt som listas nedan. R-kioski säljer periodbiljetter endast för närtrafik.

 • Eazybreak
 • Smartum

 • ePassi
 • Edenred

Skatteanvisningar om personalbiljetter

Hur fungerar personalbiljetten ur skattemyndighetens synvinkel? Läs de noggranna anvisningarna.

Gå till vero.fi

HRT-arbetsreseförmån

Om du endast behöver en personalbiljett för HRT:s trafikzon är HRT-arbetsreseförmånen den rätta biljetten för dig.

Gå till HRT.fi