Aktuellt

Vi minskar tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021

De senaste coronarestriktionerna har minskat tågresandet ytterligare. Därför minskar vi tågturer på grund av låg efterfrågan från och med 11.1.2021. När efterfrågan ökar återför vi turer snabbt, till och med inom en arbetsdag. Minskningarna gäller inte nattågstrafiken, rälsbusstrafiken och Södra Finlands tätortstrafik.

Tågturer ställs in huvudsakligen mellan måndag och torsdag. De inställda tågturerna syns på vr.fi, i VR Matkalla-appen och i biljettautomater som stängda turer som man inte kan köpa biljetter till.

Flest tågturer i fjärrtrafiken ställs in mellan Helsingfors och Tammerfors. I och med förändringen har utbudet på förbindelsesträckan cirka två timmars mellanrum om morgnarna och kvällarna från måndag till torsdag. Närtågen ersätter delvis minskningarna på förbindelsesträckan.

Näst flest turer ställs in mellan Tammerfors och Seinäjoki. Minskningar görs också mellan Helsingfors och Vasa, och i och med förändringen har utbudet som längst sex timmars mellanrum i båda riktningar. Även tågturer mellan Helsingfors och Åbo samt Helsingfors och Kouvola ställs in.

Du hittar alltid tidtabellerna för din förbindelsesträcka tillförlitligt i resesökningen.

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi återställer tågturer mellan Björneborg och Tammerfors från och med onsdagen den 28 februari

Alla tågturer mellan Björneborg och Tammerfors har ersatts av busstransporter sedan onsdagen den 14 februari på grund av underhålls- och reparati…

Läs artikeln

Aktuellt

Fjärrtågtrafiken fortsätter nästan som normalt

Vi meddelade förra veckan att sportlovets tågtrafik återupptas nästan som normalt, men enstaka inställda avgångar kan fortfarande förekomma. Vi f…

Läs artikeln

Aktuellt

Trafiken nästan normal fredagen den 16.2 – endast enskilda undantag

Tågtrafiken är nästan normal fredagen den 16.2, men enskilda undantag förekommer fortfarande. Vissa rutter trafikeras med minskad turtäthet eller…

Läs artikeln