Hyppää sisältöön

Ehdot ja tietosuoja

VR:n ehdot

Tältä sivulta löydät VR:n matkustusehdot, autonkuljetusehdot sekä Suomen ja Venäjän välisen liikenteen ehdot.

Turvallisuutesi on meille tärkeää

Olemme koonneet vinkkilistan mahdollisimman turvalliseen junamatkustamiseen. Täältä löydät ajankohtaisimmat tiedot poikkeusajan junamatkustamisesta sekä usein kysytyt kysymykset.

Lisätietoa turvallisuudesta

Matkustus­ehdot

17.12.2021

Näitä VR-Yhtymä Oy:n Matkustajaliikenteen (jäljempänä VR) matkustusehtoja sovelletaan Matkustajaliikenteen järjestämiin junamatkoihin ja -palveluihin Suomessa. Nämä ehdot määrittelevät VR:n ja sen asiakkaiden oikeudet ja velvoitteet.

Suomen ja Venäjän välillä tapahtuvaan matkustajaliikenteeseen sovelletaan, mitä kyseisestä liikenteestä on erikseen säädetty tai sovittu. Helsingin seudun liikenteen lipuista tietoa löytyy Helsingin seudun liikenteeltä ja sen Internet-sivuilta. Interrail- ja Eurail- korteilla matkustamiseen sovelletaan erillisiä ehtoja. Erilaisiin matkaketjuyhteistöihin sovelletaan erillisiä sääntöjä, joihin voi tutustua VR:n sivuilla.

Ehdot tulevat voimaan 17.12.2021 ja ovat voimassa toistaiseksi. Niillä korvataan 10.3.2021 alkaen voimassa olleet VR:n kuljetusehdot. Auton kuljetukseen liittyvät säännöt voi tarkistaa autonkuljetusehdoista.

Matkustajan tulee 17.12.2021 alkaen käyttää junamatkan ajan kasvomaskia, ellei hänellä ole terveydellistä syytä olla käyttämättä kasvomaskia.

1 Lippu

Lippu on kuljetussopimus, jonka mukaan VR:n on kuljetettava matkustaja lähtöasemalta määränpäähän. Matkustajalla tulee olla koko junamatkan ajan voimassa oleva ja VR:n hyväksymä lippu.

Junamatka alkaa, kun matkustaja nousee junaan tai muuhun VR:n järjestämään kuljetusvälineeseen. VR vastaa muusta kuin junakuljetuksesta vain, jos se on VR:n järjestämää. Matka päättyy, kun matkustaja poistuu kyseisestä kuljetusvälineestä. 

Junien aikataulut ja kalusto saattavat muuttua lipun ostamisen ja matkustajan matkan välisenä aikana. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan yhteystietonsa antaneelle asiakkaalle.

Henkilökohtaista lippua saa käyttää vain lipussa nimetty matkustaja ja tällöin matkustajan on varauduttava esittämään henkilöllisyystodistus. Lippujen muuttamisen ja peruuttamisen säännöt ovat lippukohtaisia. VR perii maksun muutoksista ja peruutuksista. Kadonneilla, turmeltuneilla tai osittain käytetyillä junalipuilla ei ole muutos- tai peruutusoikeutta. 

Lippu ei ole voimassa, jos sarjalipun matkaa ei ole varattu, lippua on muunneltu tai se on väärennetty. 

VR:n kaukoliikenteessä lippu tulee ostaa viimeistään junahenkilökunnalta junasta. VR:n lähiliikenteessä lippu tulee ostaa ennen junaan nousua. 

Vaikka matkustajalla on lippu, voidaan hänet poistaa junasta, jos hän vaarantaa liikennöinnin tai muiden matkustajien turvallisuuden tai jos hän häiritsee muita matkustajia.

1.1 Lippu VR:n kaukoliikenteessä

VR:n kaukoliikenne käsittää koko Suomen rataverkossa tehtävät matkat InterCity-, Pendolino-, pika- ja taajamajunissa. Asiakkaan tulee varata aina istuma- tai makuupaikka yksittäisten ja sarjalippujen kohdalla lukuun ottamatta taajamajunia ja linja-autoja.

Lippu oikeuttaa matkaan lippuun merkityssä junassa, matkustusluokassa ja paikalla. VR:n junahenkilökunta saattaa poikkeustapauksessa osoittaa matkustajalle muun kuin lipussa merkityn tai matkustajan valitseman paikan.

Mikäli matkalipun haltijaa ei kohtuullisen ajan kuluessa tavoiteta lipuntarkastusta varten, on VR:llä oikeus myydä paikka toiselle matkustajalle. 

Mikäli lippu on lukukelvoton tai vahingoittunut, VR voi kieltäytyä lipun vaihdosta tai peruuttamisesta. 

1.2 Lippu VR:n lähiliikenteessä

VR:n lähiliikenne kattaa alueet Helsingistä Lahteen ja Nokialle linjatunnuksellisilla lähiliikenteen junilla. VR:n lähiliikenteen lipulla ei voi matkustaa VR:n kaukoliikenteen junissa.

Lippu tulee ostaa ennen junaan nousua. Lipun voimassaolon aikana matkustaja voi vaihtaa junaa. Vaihto tulee tehdä lipun voimassaoloajan sisällä. Lipulla saa matkustaa lippuun merkittyyn määränpäähän saakka, vaikka lipun voimassaolo ehtisi päättyä ennen perille saapumista. 

Paperille tulostettu kerta- ja sarjalippu tulee leimata junan leimauslaitteessa heti junaan nousemisen jälkeen. Digitaalisen sarjalipun matka on otettava käyttöön ennen junaan nousua. Digitaalisen kertalipun on oltava voimassa junaan noustaessa. Matkustajalla tulee olla mukanaan alkuperäinen lippu. Kuvakaappaus, kuva tai muu kopio lipusta ei kelpaa.

1.3 Lipun tarkastaminen

VR:n junahenkilökunta voi tarkastaa liput junassa. Matkustajan tulee esittää lippu lipuntarkastuksessa. Junaa vaihdettaessa lippu tulee esittää myös vaihdon jälkeen. Lippu on säilytettävä määränpäässä poistumiseen saakka. Jos matkustajalla ei ole esittää kelpaavaa lippua, katsotaan hänet liputtomaksi matkustajaksi. Liputon matkustaja voidaan poistaa junasta.

VR:n junahenkilökunnalla on oikeus määrätä valvontamaksu ilman asianmukaista ja voimassaolevaa lippua matkustavalle. Liputtomalla matkustajalla on velvollisuus osoittaa henkilöllisyytensä junahenkilökunnalle. Matkustaja sitoutuu maksamaan VR:n määräämän valvontamaksun.

Matkustaja saa jatkaa junamatkaansa, jos hän valvontamaksun määräämisen yhteydessä ostaa lipun. Muussa tapauksessa konduktöörillä on oikeus poistaa matkustaja junasta. Konduktöörillä on oikeus poistaa matkustaja junasta myös, jos matkustaja ostaa lipun lipuntarkastuksen yhteydessä, mutta ei suostu antamaan henkilötietojaan valvontamaksun määräämiseksi. Tuolloin lippua voi käyttää muissa junavuoroissa, joihin kyseinen lippu kelpaa.

1.4 Alennukset

Matkustajalla on oltava mukanaan voimassa oleva ja alennukseen oikeuttava todistus koko matkan ajan.

Alennuslipulla matkustettaessa alennusoikeus tulee osoittaa lipuntarkastuksessa VR:n edellyttämällä tavalla. Muutoin katsotaan, että lippu ei ole voimassa ja matkustajan tulee ostaa täysihintainen lippu. Alennusta ei saa jälkikäteen. 

2 Matka­tavarat, lemmikit ja yksin matkustavat lapset

2.1 Matkatavarat

Matkustaja voi kuljettaa mukanaan käsimatkatavarana kaksi matkatavaraa sekä käsilaukun, repun tai näihin verrattavan esineen. Matkustaja vastaa itse käsimatkatavaroistaan ja niiden valvonnasta. VR toimittaa löytötavarat löytötavaratoimistoon. Käsimatkatavarat eivät saa haitata muita matkustajia tai raideliikennettä, eivätkä aiheuttaa vahinkoa esimerkiksi muille matkustajille tai matkatavaroille. Jos matkustaja toimii edellä mainitun vastaisesti, on junahenkilökunnalla oikeus kieltäytyä ottamasta käsimatkatavaraa junaan. Matkustaja vastaa yleisten vahingonkorvaussäännösten mukaisesti käsimatkatavaransa aiheuttamasta vahingosta. Tämä koskee myös tilannetta, jolloin käsimatkatavara on sijoitettu siten, että matkustaja ei voi sitä välittömästi valvoa. VR ei vastaa käsimatkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuneesta vahingosta, ellei se johdu VR:n tai sen henkilökunnan tuottamuksesta tai raideliikennevastuulain tarkoittamasta perusteesta.

Lapsiperheiden mukana olevat lastenvaunut ja liikkumisesteisten matkustajien käytössä olevat apuvälineet voi kuljettaa junassa ilmaiseksi.

Vaarallisten aineiden kuljetukseen sovelletaan lakia ja asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä. Käsimatkatavarana saa kuljettaa pieniä määriä vaarallisia aineita, jos ne on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai vapaa-ajan- ja urheiluharrastuksiin, eivätkä ne aiheuta haittaa tai vahinkoa muille matkustajille tai VR:lle.

Ampuma-aseita voi kuljettaa junissa käsimatkatavarana ampuma-aselain mukaisesti, lataamattomana ja suojuksessa.

Polkupyöriä voi kuljettaa niille varatuilla paikoilla junissa, joissa on matkatavaravaunu tai tilat polkupyörän kuljettamiseen. InterCity-junissa paikka varataan etukäteen. Pendolino-junissa ei ole polkupyörän kuljetusmahdollisuutta. Polkupyörän peräkärryjä kuljetetaan tyhjänä ja niistä peritään polkupyörämaksu. Tarkempia tietoja polkupyörän kuljettamisesta löydät täältä.

Tilaa vieviä tavaroita voi kuljettaa matkatavarana yöjunien erillisessä matkatavaratilassa. Tällöin matkatavarasta peritään matkatavaramaksu. Asiakkaan tulee varmistaa kuljettamismahdollisuus ennen matkalle lähtöä. Matkustajan tulee itse huolehtia matkatavaran toimittaminen junaan, siirrot junanvaihdon yhteydessä sekä nouto junasta määränpäässä. Matkatavaroiden tulee olla kooltaan, painoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne voidaan kuljettaa aiheuttamatta vaaraa, vahinkoa tai tarpeetonta haittaa.

2.2 Lemmikit

Lemmikkieläimiä voi ottaa mukaan niille varatuille paikoille. Jos lemmikkiä kuljetetaan istumapaikalla on matkustajan suojattava istuin. Lemmikin (ja opas-, avustaja- ja kuulokoiran) kanssa voi matkustaa makuuvaunuissa vain oman seurueen käyttöön kokonaan varatuissa lemmikkihyteissä. Muut lemmikit kuin koirat tulee kuljettaa kuljetuslaatikossa.

Lähiliikenteen junissa lemmikkejä voi kuljettaa maksutta lemmikkiosastossa. Kaukoliikenteen junissa matkustajan mukanaan kuljettamista lemmikeistä peritään lemmikkimaksu. 

Matkustajan tulee huolehtia lemmikistään koko matkan ajan. Lemmikki ei voi matkustaa yksin.

2.3 Yksin matkustavat lapset

Alaikäiset lapset matkustavat junassa yksin vanhempien vastuulla. Konduktöörillä ei ole velvollisuutta huolehtia lapsista matkan aikana.

3 Vammaiset matkustajat

Asiakkaan tulee varmistaa vammaispalveluiden saatavuus ennen matkalle lähtöä. VR tarjoaa avustamispalvelua asemilla, joilla on avustamispiste. Tiedot näistä asemista saa esteettömän junamatkustamisen sivulta. VR asiakaspalvelusta ja asemien lipunmyyntitoimistoista. Avustamispalvelu on tilattava viimeistään 36 tuntia ennen junan aikataulunmukaista lähtöaikaa. Vammaisen matkustajan käytössä olevat apuvälineet kuljetetaan junissa maksutta.

Vammaisen matkustajan saattaja voi matkustaa maksutta avustettavan kanssa. Saattajalla tulee olla valmiudet auttaa vammaismatkustajaa koko matkan aikana. Saattajan tulee olla täysi-ikäinen. Pyörätuolilla liikkuva ei tarvitse erillistä todistusta saattajalle. Muissa tapauksissa oikeus maksuttomaan saattajaan pitää voida todistaa. VR:n kaukoliikenteessä vammaisen matkustajan ja saattajan liput on ostettava samalla kertaa. VR:n lähiliikenteessä saatettavalla pitää olla matkaan oikeuttava lippu. 

Opas-, avustaja- ja kuulokoiran kanssa suosittelemme matkustamista kaukoliikenteen junissa palveluvaunussa. VR:n lähiliikenteessä voi opas-, avustaja- tai kuulokoiran kanssa matkustaa kaikissa matkustajaosastoissa. Yöjunissa matkustaminen on mahdollista ainoastaan kokonaan omaan käyttöön varatuissa lemmikkihyteissä ja esteettömässä makuuhytissä. Opas-, avustaja- tai kuulokoirasta ei peritä erillistä maksua. 

4 Myöhästy­mis­tilanteet

VR:n junien kulkutiedot tallentuvat Väyläviraston ylläpitämään järjestelmään ja korvaukset perustuvat järjestelmästä saataviin tietoihin. 

VR:ltä voi hakea korvausta junamatkan viivästyessä. Viivästymiskorvausta koskevat säännöt on eritelty erikseen kauko- ja lähiliikenteen osalta. 

Tämän lisäksi VR:ltä voi hakea korvausta viivästymisen aiheuttamista vahingoista 5 000 euroon saakka rautatiekuljetuslain perusteella.

4.1 VR:n Kaukoliikenne

4.1.1 Korvaus tai uudelleenreititys 

Jos junavuoro perutaan tai on odotettavissa, että lipussa mainittuun määränpäähän saavutaan yli 60 minuuttia myöhässä, matkustaja voi:

1. vaatia lipun hinnan palauttamista tekemättä jääneestä matkasta ja / tai siitä osasta matkaa, joka on tehty, mutta joka ei täytä enää tarkoitustaan sekä mahdollisesta paluumatkasta

2. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä niin aikaisin kuin mahdollista vastaavilla ehdoilla

3. jatkaa matkaansa samaa tai muuta reittiä sopivana myöhempänä ajankohtana vastaavilla ehdoilla.

Kohdissa 2 ja 3 matkustajalla on oikeus kohdassa 4.1.2 määriteltyyn viivästyskorvaukseen. Kohdassa 3 matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta viivästyskorvaukseen alkuperäisen junavuoron viivästymisestä.

Jos myöhästyminen on kestoltaan vähintään 60 minuuttia, VR:n on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimiin matkustajan auttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisuuksien mukaan ja odotusajan pituus huomioon ottaen matkustajan tulee saada junamatkan aikana juomaa ja ruokaa. Tarvittaessa hänelle tulee järjestää vaihtoehtoinen kuljetus.

Jos matkan ei voida edellyttää jatkuvan samana päivänä, VR hankkii kohtuullisen majoituksen ja sinne tarvittavan kuljetuksen.

VR voi tarjota myös vaihtoehtoisen kuljetuksen (bussi, taksi, jne.).

4.1.2 Korvauksen määrä

Jos matkustaja saapuu junalipussa mainittuun määränpäähän vähintään 60 minuuttia myöhässä, on hänellä oikeus saada VR:ltä korvauksena 25 % junalipun hinnasta. Jos viivästys on vähintään 120 minuuttia, on matkustajalla oikeus saada korvauksena 50 % junalipun hinnasta. Korvaussummaan eivät kuulu lisäpalveluihin (esim. paikkaan liittyvät lisämaksut, lemmikki, polkupyörä) liittyvät maksut.

Autojen kuormauksen ja purkamisen mahdollinen viivästyminen ei kuulu myöhästymiskorvauksen piiriin.

Alle neljän euron summia ei makseta.

4.1.3 Myöhästymistodistus

Myöhässä olevan junan henkilökunta antaa pyydettäessä matkustajalle todistuksen myöhästymisestä korvaushakemusta varten. 

4.2 Korvaus kausilipulla matkustaville VR:n lähiliikenteen myöhästymistilanteessa

VR:n lähiliikenteessä seurataan junien täsmällisyyttä ja liikennöintiä kalenterikuukausittain.  

Mikäli VR:n lähiliikenteessä yhden kalenterikuukauden aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai junavuorot ovat yli 10 minuuttia myöhässä, VR myöntää VR:n lähiliikenteen kausilipuilla edellä mainittuna aikana matkustaneelle matkustajalle korvauksen seuraavasti:

1. 14–30 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen kyseisen 14–30 päivän lipun hinnasta

2. 31–365 päivän lippu: mikäli yksikin kausilipun voimassaolon päivä osuu sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana yli 10 %:ssa junatarjonnasta junavuoroja peruutetaan tai ne ovat yli 10 minuuttia myöhässä, on matkustaja oikeutettu 20 %:n korvaukseen 30 päivän lipun hinnasta (myöhästymiset kohdistuvat yhteen kalenterikuukauteen, joten korvausta ei makseta pidemmältä ajalta eikä kalenterikuukauteen kohdistuvista myöhästymisistä saa korvausta kuin kerran).

4.3 Korvaus viivästyksen aiheuttamasta vahingosta

VR on velvollinen korvaamaan matkustajalle junavuoron viivästyksestä, peruuttamisesta tai aikataulussa ilmoitetulla liikennepaikalla pysähtymättä jättämisestä aiheutuneen vahingon, kuitenkin enintään 5 000 euroa matkustajaa kohden. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole sellaisen viivästyksen johdosta, johon matkustajan voidaan kuljetuksen luonteen, sääolosuhteiden, kuljetusvälineen vaihtoon tarvittavan ajan tai muiden kuljetukseen liittyvien olosuhteiden vuoksi kohtuudella edellyttää varautuneen.

Korvausvelvollisuudesta vapautuminen edellyttää, että VR näyttää ryhtyneensä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin vahingon välttämiseksi.

5 Yleiset säännöt liittyen korvauksiin ja vahinko­tilanteisiin

5.1 Henkilövahingot 

VR maksaa henkilövahinkotilanteissa lain edellyttämät ennakkomaksut matkustajille tai heihin taloudellisessa riippuvuussuhteessa oleville henkilöille välittömiin taloudellisiin tarpeisiin ja suhteessa aiheutuneeseen vahinkoon. VR on vastuussa henkilövahingon täydestä määrästä.

Kuolemantapauksessa maksetaan ennakolta 21 000 euroa matkustajaa kohti. Loukkaantumistapauksissa maksetaan ennakolta asiaankuuluvat ja oikeutetut korvaukset, kuitenkin enintään 21 000 euroa matkustajaa kohti.

Ennakkomaksut eivät tarkoita vastuun myöntämistä ja ne lasketaan osaksi kokonaiskorvaussummaa. Ennakkomaksut voidaan vaatia palautettavaksi, jos menetys tai vahinko on seurausta matkustajan tuottamuksellisesta tai tahallisesta toiminnasta, tai jos maksun vastaanottajalla ei ollut oikeutta ottaa vastaan korvausta.

VR:n on pyynnöstä kohtuullisissa määrin avustettava henkilövahinkoja koskevien korvausvaatimusten tekemisessä kolmansia osapuolia vastaan. Avustaminen ei voi olla ristiriidassa VR:n intressien kanssa.

Korvausta henkilövahingoista on vaadittava VR:ltä kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vahinkoa kärsinyt on saanut tietää vahingosta tai hänen olisi pitänyt siitä tietää. Korvausta on kuitenkin vaadittava viimeistään kymmenen vuoden kuluessa vahingon tapahtumisesta.

5.2 Omaisuuden häviäminen ja vahingoittuminen

VR on raideliikennevastuulain nojalla vastuussa matkustajan vaatteiden, mukana olleiden matkatavaroiden ja eläinten täydestä arvosta niiden vahingoittuessa.

Matkustajan on ilmoitettava VR:lle matkatavaran vahingoittumisesta tai katoamisesta kirjattua matkatavaraa vastaanotettaessa, jos hän havaitsee matkatavaraa vastaanottaessaan vahingoittumisen tai katoamisen. Muussa tapauksessa asiakkaan on tehtävä ilmoitus kohtuullisen ajan kuluessa matkatavaran vastaanottamisesta.

Oikeus korvaukseen menetetään, jollei vahingonkorvausvaatimusta esitetä kirjallisesti VR:lle vuoden kuluessa tai jos vahinko on aiheutunut VR:n tai sen vastuulla olevan toimijan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta, kolmen vuoden kuluessa.

VR:n on kuukauden kuluessa annettava vastaus tai ilmoitettava matkustajalle, mihin päivään mennessä vastausta voidaan odottaa.

5.3 Korvausten hakeminen ja käsittelyaika 

Lomake korvauksen hakemista varten löytyy vr.fi-sivustolta. Korvauspyynnön voi tehdä myös lipunmyyntitoimistossa tai soittamalla asiakastukeen, josta asiakkaalle lähetetään paperinen korvaushakemuslomake. 

Hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti ja pääsääntöisesti viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

VR maksaa korvaukset pankkitilille tai hyvityssetelien muodossa. Hyvitysseteleitä voi käyttää VR:n myymien palveluiden ostoon.

6 Sovellettava lainsäädäntö

Rautateillä tapahtuvaa matkustajaliikennettä säätelevät seuraavat lait ja säädökset:

a. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) No 1371/2007 rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (Rautatievastuuasetus) 

b. CIV-sopimus – COTIFin (kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus) liite A (CIV). 

c. kansallinen lainsäädäntö, silloin kun sitä voidaan soveltaa tai sen soveltamisesta on sovittu, mm.

 • rautatiekuljetuslaki (1119/2000)
 • raideliikennevastuulaki (113/1999)
 • laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977)
 • laki vaarallisten aineiden kuljettamisesta (719/1994)
 • asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä (195/2002)
 • ampuma-aselaki (1/1998). 

Kuluttajalla on oikeus saattaa junamatkaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja kuluttajariita.fi.

VR Auton­kuljetus­ehdot

Voimassa 10.11.2021 alkaen.

Millaisia ajoneuvoja autonkuljetusvaunussa voi kuljettaa

Autonkuljetusvaunut ja ajosillat on suunniteltu normaaleille tehdasvalmisteisille autoille.

Autonkuljetusvaunuissa voi kuljettaa:

 • Ajokuntoisia henkilö-, farmari- ja pakettiautoja. Asiakkaan vastuulla on selvittää, täyttääkö ajoneuvo vaatimukset
 • Em. kulkuneuvoihin kytkettyjä perävaunuja, jotka mittojen mukaan soveltuvat autovaunukuljetukseen
 • Moottoripyöriä ja muita moottorikäyttöisiä ajoneuvoja. Asiakkaan vastuulla on selvittää, täyttääkö ajoneuvo vaatimukset.

Mitä ajoneuvossa voi kuljettaa matkan aikana

Ajoneuvon kuljettajan ja matkustajien tai lemmikkien oleskelu autossa tai muuten autonkuljetusvaunussa on ehdottomasti kielletty matkan aikana. Ainoastaan kuljettaja saa mennä autonkuljetusvaunuun, ja sieltä tulee poistua välittömästi kuormauksen jälkeen.

Autossa, sen kattotelineellä, auton perään tulevassa kuljetustelineessä ja perävaunussa saa kuljetuksen aikana olla kiinteiden laitteiden lisäksi matkustajien matkatavarat.

 • Kuljetettavan auton kattokuormana saa kuljettaa alla mainittujen mittarajoitusten mukaisesti vain suksia sekä matkalaukkuja tai -kasseja, jotka on kiinnitetty asianmukaisesti taakka- tai kattotelineeseen ja suojattu sään vaikutuksilta, katoamiselta ja vahingoittumiselta.
 • Polkupyöriä voi kuljettaa auton perään tulevassa kuljetustelineessä alla olevien mittarajoitusten mukaisesti ja asianmukaisesti kiinnitettynä.
 • Kuljetustelineissä auton katolla ei saa kuljettaa kanootteja tai muita kookkaita esineitä.
 • Autojunassa saa kuljettaa tavanomaisiin esineisiin sisältyviä ja vähäisissä määrin kuluttajakäyttöön paketoituja vaarallisia aineita lain rajoitusten mukaisesti.

Autojen lastaus ja purkaminen

Auton lastaamisen junaan ja purkamisen junasta voi suorittaa:

1) Asiakkaan ilmoittama ajoneuvon lastaaja

2) VR (kun ostettaessa valittu lastaajaksi VR)

Erityisiä huomioita ajoneuvojen lastaamiseen ja purkamiseen liittyen:

 • Ajoneuvon kuljettajan tulee lastata ja purkaa seuraavanlaiset ajoneuvot

  • Maavaraltaan normaalia matalammat autot
  • Moottoripyörät
  • Muut moottoriajoneuvot
  • Auton ja perävaunun yhdistelmä
  • Autot, joissa on alkolukko
  • Sellaisen auton kuormaaminen voidaan estää, jonka leveys katonrajassa suhteessa korkeuteen estää autoon sisälle ja autosta ulos kulkemisen normaalisti.
 • Jos autopaikkavarauksen yhteydessä on sovittu, että VR lastaa auton

  • Auto on toimitettava autojuna-asemalle sitä varten merkitylle pysäköintipaikalle
  • Auton tulee olla lastauspaikalla etukäteen ennen varsinaisen lastausajan alkamista, erikseen ilmoitettuun aikaan. Ilmoitetun ajan jälkeen tulleita autoja ei enää lastata
  • Auton avaimet on jätettävä lähtöasemalle etukäteen ennen varsinaisen kuormausajan alkamista, erikseen ilmoitettuun aikaan ja paikkaan. Ilmoitetun ajan jälkeen avaimia ei enää noudeta
  • Tällöin VR kuormaa auton junaan ja huolehtii auton avaimet määräasemalle. Avaimet voi noutaa erikseen ilmoitetusta paikasta todistamalla matkalippua näyttämällä olevansa oikeutettu noutamaan auton.

Ajoneuvon mittarajoitukset autovaunuissa

Autonkuljetukseen käytettäviä autovaunuja on kahdenlaisia, joko:

1) Täysin katettu autovaunu

2) Osittain katettu ja osittain avoin autovaunu.

1) Täysin katettu autovaunu (Gd-autonkuljetusvaunu):

 • Korkeus (kattoteline ja -kuorma mukaan laskettuna): alakerrassa enintään 1,84 m ja yläkerrassa enintään 2,04 m
 • Pituus: auton pituus on enintään 5,00 m, 10,00 m tai 15,00 m kuormineen ja ulokkeineen. Varauksessa annettuja mittoja ei saa ylittää
 • Leveys: enintään 2,20 m kuormineen. Huom. yli 1,84 m korkea auto voi olla katonrajassa enintään 1,64 m leveä
 • Paino: enintään 3 000 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 2 000 kg
 • Pyörävastus: auton renkaisiin kiinnitetään pyörävastus. Korkeusvaatimus on 15 cm renkaiden etu- ja takapuolella.

2) Osittain katettu autovaunu (Gfot-autonkuljetusvaunu):

 • Korkeus (kattoteline ja -kuorma mukaan laskettuna): alakerrassa enintään 1,65 m ja yläkerrassa enintään 2.05 m, 2,30 m tai 2,60 m
 • Pituus: auton pituus on enintään 5,00 m, 10,00 m tai 15,00 m kuormineen ja ulokkeineen. Varauksessa annettuja mittoja ei saa ylittää
 • Leveys: enintään 2,20 m kuormineen
 • Paino: enintään 2 500 kg, eikä akseli- tai telipaino saa ylittää 1 400 kg
 • Pyörävastus: auton renkaisiin kiinnitetään pyörävastus. Korkeusvaatimus on 15 cm renkaiden etu- ja takapuolella.

Asuntoperävaunut osittain katetussa autovaunussa:

 • Asuntoperävaunun korkeus: enintään 2,60 m (korkeus antennit ja muut katon yläpuolelle nousevat osat mukaan laskien)
 • Asuntoperävaunun pituus: vetoaisoineen enintään 7,50 m
 • Asuntoperävaunun leveys: enintään 2,20 m
 • Asuntoperävaunun paino: enintään 1 400 kg.

Tavarankuljetusperävaunut osittain katetussa autovaunussa:

 • Tavarankuljetusperävaunun korkeus: enintään 1,60 m (korkeus antennit ja muut katon yläpuolelle nousevat osat mukaan laskien)
 • Tavarankuljetusperävaunun pituus: vetoaisoineen enintään 5,00 m
 • Tavarankuljetusperävaunun leveys: enintään 2,20 m
 • Tavarankuljetusperävaunun paino: enintään 1 400 kg.

Vastuut

Rautatieyrityksen (VR) vastuut:

 • VR vastaa auton kuljetuksesta, kun asiakas lastaa auton autovaunuun
 • VR vastaa auton kuljetuksesta sekä autosta lastauksen ja purkamisen aikana, kun VR lastaa ja purkaa auton autovaunuun/autovaunusta
 • VR vastaa ajoneuvon kuljettajan avaimien turvallisesta säilyttämisestä matkan aikana.
 • VR:n vastuu autosta päättyy, kun auto on purettu vaunusta asianmukaiselle säilytyspaikalle
 • VR vastaa siitä, että autonkuljetusvaunussa on auton tarvitsema riittävä tila
 • VR ei ole vastuussa, mikäli autoa ei voida lastata VR:stä riippumattomasta syystä (esim. mikäli auto ei käynnisty tai siinä on jotain muuta vikaa)
 • VR ei vastaa sähkönsyötön toimivuudesta koko matkan ajan
 • VR vastaa vaunun tuuletuksesta lastauksen ja purun aikana
 • Moottoripyörän kuljettaja kiinnittää pyörän tai muun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja VR varmistaa kiinnityksen.

Ajoneuvon kuljettajan vastuut:

 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa siitä, että hän tilausta tehdessään antaa oikeat paino- ja mittatiedot
 • Varausta tehdessään asiakkaan on auton paino- ja mittatietojen lisäksi ilmoitettava mahdollisesta kattoboksista tai kattokuormasta ja muusta auton ulkopuolella kuljetettavasta matkatavarasta, peräkoukusta ja teknisistä lisävarusteista
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa auton säilytyksestä aseman pysäköintialueella
 • VR:llä on oikeus tarvittaessa turvallisuussyistä tarkastaa kuljetettavan pakettiauton tai kuomullisen perävaunun tavarankuormaus
 • Auton tulee olla lastauspaikalla viimeistään VR:n ilmoittamaan aikaan. Lastausajan jälkeen tulleita autoja ei enää lastata
 • Kun ajoneuvon kuljettaja ajaa auton autovaunuun ja ajaa sen määräasemalla ulos autovaunusta, vastaa ajoneuvon kuljettaja auton lastaamisesta ja purkamisesta
 • Kun VR ajaa auton autovaunuun ja ajaa sen määräasemalla autovaunusta ulos, on VR vastuussa auton lastaamisesta ja purkamisesta
 • Määräasemalla ajoneuvon kuljettajan täytyy tarkistaa, onko kuljetuksen aikana tullut vaurioita kuljetettavaan ajoneuvoon tai sen ulkopuolisiin varusteisiin
 • VR:llä on oikeus tarvittaessa ottaa kuvia mahdollisista vaurioista
 • Mikäli ajoneuvon kuljettaja epäilee vaurion tulleen kuljetuksen aikana, on siitä ilmoitettava VR:n henkilökunnalle heti, ennen purkauspaikalta poistumista
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa tavara- ja taakkatelineissä olevien kuljetusboksien ja tavaroiden kiinnityksestä sekä niiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista
 • VR ei vastaa kuljetuksen aikana huonon kiinnityksen tai pakkauksen vuoksi kadonneista tai vahingoittuneista tavaroista tai muiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista
 • Moottoripyörän kuljettaja kiinnittää pyörän tai muun moottorikäyttöisen ajoneuvon ja VR varmistaa kiinnityksen
 • Webaston käyttö autonkuljetusvaunussa on sallittua
 • Lohkolämmittimen käyttö autonkuljetusvaunussa on sallittua
 • Sähköauton lataus autonkuljetusvaunussa ei ole sallittua
 • Ajoneuvon kuljettaja lukitsee auton ja sulkee raitisilmatuulettimen kuljetuksen ajaksi
 • Ajoneuvon kuljettaja vastaa apuvirran käyttämisestä ja apuvirran avulla auton käynnistämisestä
 • Määräasemalla ajoneuvon kuljettajan on mentävä viipymättä autojen purkupaikalle. Jos ajoneuvon kuljettaja ei saavu viipymättä autojen purkupaikalle, vastaa hän auton siirrosta aiheutuvista kuluista ja muista hänen viivästyksestään aiheutuneista kuluista
 • Jos auto on talviaikana kuormattu autonkuljetusvaunun ulkotilaan, tulee asiakkaan tarkistaa ennen moottorin käynnistystä, että moottoritilassa ei ole lunta tai jäätä. Jos asiakas ei toimi edellä mainitun mukaisesti, VR ei korvaa vahinkoja, jotka lumi tai jää aiheuttaa auton moottorille käynnistyksen yhteydessä.

Suomen ja Venäjän välinen liikenne: Matkustaja­liikenteen kaupalliset ehdot

1 Ehtojen soveltaminen

Matkustajaliikenteen kaupallisia ehtoja (jäljempänä: kaupalliset ehdot) sovelletaan RZD:n, FPK:n ja VR:n kuljettaessa matkustajia ja käsimatkatavaraa Helsingin ja Pietarin välillä liikennöivässä Allegro-junassa ja Helsingin ja Moskovan välillä liikennöivässä Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa Suomen ja Venäjän välisessä valtakunnan rajan ylittävässä suorassa rautatieyhdysliikenteessä.

Liikennöinti tapahtuu seuraavien asemien välillä:

 • Venäjällä: Moskva-Passazhirskaja- Oktiabrskaja, Tver, Sankt-Peterburg Ladozhski, Sankt Peterburg Finliandski ja Vyborg.
 • Suomessa: Helsinki, Pasila, Tikkurila, Lahti, Kouvola ja Vainikkala.

Kuljetus tapahtuu seuraavien rautatieraja-asemien kautta:

 • Suomessa Vainikkala
 • Venäjällä Buslovskaja

 

2 Kuljetussopimus

Matkustajan kuljetussopimuksen mukaisesti kuljetusyritys sitoutuu maksua vastaan kuljettamaan matkustajan määräpaikkaan.

Kuljetussopimuksen tekeminen vahvistetaan seuraavasti:

- matkustaja hakee lipun lippuautomaatista tai lipunmyynnistä, tai

- matkustaja tulostaa junalipun paperille (A4-kokoisena), tai

- matkustaja esittää junalipun mobiililaitteen näytöllä.

Kuljetusyrityksen on tehtävä kuljetussopimus matkustajan kanssa, jos:

1) sopimuksen tekemistä eivät estä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen 28.4.2015 allekirjoitetun sopimuksen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä ja sovellettavan lainsäädännön määräykset ja

2) toivottuna lähtöpäivänä junassa on vapaita paikkoja, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljetukseen.

Kuljetusyrityksellä on oikeus sovellettavan lainsäädännön mukaisesti purkaa kuljetussopimus, jos:

1) matkustaja ei noudata Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen 28.4.2015 allekirjoitetun sopimuksen suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä ja sovellettavan lainsäädännön määräämiä matkustusmääräyksiä,

2) matkustajan toimet aiheuttavat olennaista haittaa tai uhkaa muille matkustajille tai aiheuttavat vahinkoa heidän terveydelleen tai omaisuudelleen,

3) matkustajan toimet uhkaavat liikenneturvallisuutta,

4) matkustaja aiheuttaa vahinkoa kuljetusyrityksen omaisuudelle, tai

5) kuljetuksen estävät seikat, joita kuljetusyritykset eivät voi estää ja joiden poistaminen ei riipu niistä, mukaan lukien se, jos matkustaja ei noudata raja-, tulli- ja muita hallinnollisia määräyksiä.

Kuljetusyritys on velvollinen matkustajan vaatimuksesta vahvistamaan kuljetussopimuksen täyttämättä jättämisen tai sopimusehtojen muutoksen merkitsemällä tämän junalippuun.

Kuljetusyritys on velvollinen tiedottamaan matkustajalle kuljetusehdoista ja kuljetusyrityksen antamista palveluista.

 

3 Junaliput

Matkustaja käyttää junalippua, joka laaditaan matkustajan koko matkalle lähtöasemalta määräasemalle.

Matkustajalla tulee olla voimassa oleva junalippu istumavaunuun tai makuuvaunuun.

Allegrossa on käytettävä kasvomaskia 17.12.2021 alkaen.

Junalippujen myynti:

Suomessa

- VR:n lipunmyynti

- VR:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset ja matkatoimistot

- VR:n lipunmyyntiautomaatit

- VR:n verkkokauppa

- VR:n kanssa sopimuksen tehneet lentoyhtiöt

- Allegro-junissa VR:n konduktöörit.

Venäjällä

- RZD:n lipputoimistot;

- FPK:n lipputoimistot;

- RZD:n tai FPK:n kanssa sopimuksen tehneet yritykset;

- RZD:n lippuautomaatit;

- FPK:n lipunmyyntiautomaatit;

- RZD:n verkkokauppa sekä RZD:n ja FPK:n kanssa sopimuksen tehneiden yritysten verkkokaupat.

Verkkokaupasta ostettuihin lippuihin sovelletaan kyseisen verkkokaupan ehtoja.

Verkkokaupan ehdot on esitetty kyseisellä verkkosivustolla.

Asiakas voi ostaa junalipun aikaisintaan 90 vrk ennen junan lähtöä.

Jotta junalippu voidaan toimittaa asiakkaalle, asiakkaan tulee ilmoittaa seuraavat passitietonsa: matkustajan etu- ja sukunimi latinalaisin kirjaimin kirjoitettuna, passin numero, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus.

Mikäli se on teknisesti mahdollista ja sovellettavan lainsäädännön mukaista sen maan kuljetusyritys, josta matkustaja on ostanut lipun, voi tehdä hänelle määrämuotoiselle lomakkeelle lipun kaksoiskappaleen kadotetun tai vahingoittuneen lipun tilalle.

Kuljetussopimuksen toteuttamiseksi Osapuolet välittävät ja käsittelevät matkustajan lipunoston yhteydessä antamia henkilötietoja.

Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan tarvittavasta matkustajien henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Osapuolten sovellettavan lainsäädännön puitteissa.

 

4 Lapset

Lapsen ikä määritellään junan lähtöpäivän mukaan.

Aikuisen kanssa matkustava yksi alle 6-vuotias lapsi matkustaa maksutta, jos hänelle ei varata omaa paikkaa.

Kun asiakas ostaa lipun RZD:n tai FPK:n lipputoimistosta, RZD:n verkkokaupasta tai RZD:n tai FPK:n kanssa sopimuksen tehneestä yrityksestä, ilman omaa paikkaa matkustavalle lapselle annetaan hinnaton lippu.

Kuusi vuotta täyttäneille mutta alle 17-vuotiaille lapsille sekä varattaessa oma paikka alle 6-vuotiaille lapsille myydään lapsen junalippu, jonka alennus on 30 % aikuisen junalipun hinnasta.

Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 6 vuotta, lapsi matkustaa maksutta (jos hänelle ei varata omaa paikkaa). Jos lapsi täyttää junan lähtöpäivänä 17 vuotta, niin hänelle myydään lapsen lippu.

Junalippuja ostettaessa ja tarkastettaessa on vaadittaessa esitettävä asiakirja, joka todistaa lapsen iän.

Lapsen junalippu katsotaan puuttuvaksi, ellei hänen ikäänsä kyetä em. tavalla todistamaan.

Lapsialennusta ei myönnetä tarjoushintaisista junalipuista.

 

5 Ryhmä

Ryhmälle, jossa on vähintään 6 aikuista matkustajaa, myönnetään 20 %:n suuruinen alennus aikuisen junalipun hinnasta. Tietyin ehdoin kuljetusyritykset voivat myöntää muun suuruisia ryhmäalennuksia.

Jos ryhmässä matkustaa sekä aikuisia että lapsia, niin ryhmän kokoa määritettäessä omalla paikallaan matkustava lapsi luetaan aikuiseksi. Ryhmäalennus myönnetään vain aikuisen junalipusta.

Ryhmään kuuluvat lapset saavat ainoastaan 30 %:n lapsialennuksen junalipun hinnasta.

Ryhmäalennusta ei myönnetä tarjoushintaisista junalipuista.

Ryhmämyyntiehdot on esitetty kaupallisten ehtojen liitteessä 1 "Ryhmämyynti ".

 

6 Lemmikkien kuljetus

Matkustaja saa kuljettaa mukanaan lemmikkejä, mikäli eläinlääkinnälliset määräykset, tullimääräykset tai muut Venäjän federaation tai Suomen tasavallan määräykset eivät kiellä kuljetusta.

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan lemmikkejä tarkoitukseen sopivassa kuljetuslaatikossa (-häkissä).

Kuljetuslaatikon maksimikoko on 60 x 45 x 40 cm. Kuljetuslaatikossa saa kuljettaa useampia eläimiä.

Lemmikkien kuljetus Allegro- ja Tolstoi-junissa on määritelty tarkemmin kaupallisten ehtojen artikloissa 22 ja 26.

 

7 Käsimatka­tavaran kuljetus

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan helposti mukana kannettavia esineitä käsimatkatavarana, jos tämä ei ole ristiriidassa tulli- tai muiden viranomaismääräysten kanssa.

Käsimatkatavarana ei saa kuljettaa esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisen terveydelle, ympäristölle tai omaisuudelle.

Matkustajalla saa olla mukanaan 100 x 60 x 40 cm:n kokoisia tai pienempiä esineitä enintään kaksi kollia. Käsimatkatavaran kollilukua laskettaessa ei huomioida pikkuesineitä, esim. salkkua, naisten käsilaukkua tai kannettavaa tietokonetta.

Käsimatkatavarana saa kuljettaa myös polkupyörän, mikäli se on pakattu pakkaukseen, jonka enimmäismitat ovat 100 x 60 x 40 cm.

Sallitun käsimatkatavaramäärän lisäksi matkustaja saa kuljettaa mukanaan yhtä suksiparia tai yhtä lumilautaa suksi- tai lumilautapussiin pakattuna.

Mikäli junassa on vapaita paikkoja, matkustajalle voidaan myyntipisteessä myydä ylimääräinen junalippu, joka mahdollistaa enintään kahden lisäkollin kuljettamisen.

Matkustajan on käytettävä käsimatkatavaransa kuljetukseen tähän tarkoitukseen varattuja tiloja.

Käsimatkatavaroiden tulee sijaita samassa vaunussa kuin matkustaja.

Jos kuljetusyrityksellä on syytä olettaa, että matkustaja ei ole noudattanut säädettyjä käsimatkatavaran kuljetusehtoja tai hän kuljettaa tämän artiklan § 2:ssa mainittuja esineitä, joiden kuljetus on kielletty, käsimatkatavara voidaan tarkastaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti matkustajan läsnä ollessa.

 

8 Uurnien kuljetus

Asiakkaalla tulee olla asiakirjat, jotka sallivat uurnan kuljettamisen.

Asiakkaan on ilmoitettava tuhkauurnan kuljetuksesta junan lähtömaan kuljetusyritykselle ennen junan lähtöä.

 

9 Liikunta­rajoitteisten henkilöiden oikeudet

Kuljetusyrityksen on tarjottava liikuntarajoitteisille henkilöille kuljetuspalveluja ilman syrjintää ja lisäkustannuksia. Kuljetusyritys ei saa kieltäytyä tekemästä kuljetussopimusta liikuntarajoitteisen henkilön kanssa rajoittuneen liikuntakyvyn perusteella, paitsi milloin se on ehdottoman välttämätöntä.

Kuljetusyrityksen on huolehdittava siitä, että liikuntarajoitteinen henkilö saa tarvittaessa apua korvauksetta noustessaan junaan, ollessaan junassa tai poistuessaan junasta.

Avunanto junassa liikuntarajoitteiselle henkilölle tarkoittaa kuljetusyhtiön tekemiä kohtuullisia toimenpiteitä, joiden avulla kyseinen henkilö voi junassa käyttää kaikkia kuljetusyhtiön matkustajille tarjoamia palveluja.

 

10 Junalippujen voimassaoloaika ja kelpoisuus

Junalippu kelpaa vain sinä päivänä, siinä junassa ja siinä vaunussa, joka on merkitty lippuun.

Repeytynyt tai muuten vioittunut junalippu tai junalippu, johon matkustaja on tehnyt merkintöjä, raaputuksia, korjauksia tai muutoksia, ei kelpaa junassa.

 

11 Junalipun tarkastaminen

Vaununhoitaja tai konduktööri tarkastaa junaliput matkustajan noustessa junaan ja / tai sisällä junassa.

Vaununhoitajalla tai konduktöörillä on oikeus tarkastaa junaliput ja alennuksiin oikeuttavat todistukset milloin tahansa matkan aikana.

Jos matkustajalla ei ole lippua tai hänellä ei ole alennukseen oikeuttavaa todistusta, mutta junalippu on alennushintainen, tai hänen lippunsa on kelpaamaton, hänellä on oikeus maksaa konduktöörille matkansa, mikäli junassa on vapaita paikkoja. Mikäli matkustaja kieltäytyy maksamasta tai mikäli junassa ei ole vapaita paikkoja, konduktöörillä on oikeus estää matkustajaa nousemasta junaan tai poistaa matkustaja junasta. Liputon matkustaja on vastuussa sen maan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jossa hänen on todettu matkustavan ilman lippua.

Lipuntarkastajilla on oikeus tarkastaa junaliput. Matkustaja, joka ei ole esittänyt lippua kyseiseen junaan ja vaunuun, on velvollinen maksamaan tarkastusmaksun, joka peritään tarkastusmaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sekä lisäksi junalipun hinnan koko matkalta. Tarvittaessa lipuntarkastajilla on oikeus poistaa liputon matkustaja junasta.

 

12 Asiakaspalaute

Asiakas voi antaa palautetta junassa, kuljetusyrityksen lipunmyynnissä tai sähköisesti ja www.rzd.ru

 

13 Junalipun hinta

Kuljetusyritykset päättävät yhdessä junalipun hinnat sekä lisä- ja palvelumaksut ja julkaisevat ne yleisölle ennen suoravarauskauden alkua.

Niiden suuruus määritetään euroina ja ne maksetaan ostomaan valuutassa kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Junalipun hintaan voivat vaikuttaa lipun myyntikanava, matkareitti, matkustusluokka, matkustussesonki, junavuoro, viikonpäivä, myyntiajankohta ja tarjouskampanjat.

Junalipuista myönnetään alennusta lapsille ja ryhmille. Tarjoushintaisesta junalipusta ei myönnetä alennusta.

 

14 Muut alennukset

Suomen ja Venäjän välisessä suorassa rautatieyhdysliikenteessä voidaan antaa alennuksia jommankumman kuljetusyrityksen sisäisten määräysten mukaisesti.

Alennus annetaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen matkalippuosuuden hinnasta.

Alennusliput myydään sekä meno- että paluusuuntaan alennuksen myöntävän kuljetusyrityksen lipunmyynnissä.

 

15 Kuljetusmaksujen palauttaminen

Jos asiakas peruuttaa junalippunsa ostomaassa viimeistään 6 tuntia ennen alkuperäiseen junalippuun merkittyä junan lähtöä, hänelle maksetaan junalipun hinta takaisin vähennettynä peruutuskuluilla. Peruutuskulu veloitetaan jokaisesta perutusta matkustajasta.

Mikäli junalippu peruutetaan alle 6 tuntia ennen junan lähtöä, siitä ei suoriteta takaisinmaksua.

Asiakas voi peruuttaa junalippunsa myös muussa kuin junalipun ostomaassa. Tällöin junalipun hinta palautetaan asiakkaalle kuitenkin vain junalipun ostomaassa, siten että asiakas tekee takaisinmaksupyynnön. Jokaiselta matkustajalta veloitetaan peruutusmaksu.

Tällöin asiakkaan tulee esittää junalippu joko RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyyntiin tai VR:n lipunmyyntiin peruutusmerkinnän tekemistä varten vähintään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa.

Junalippuun laitetaan leima ”Аннулирован / Cancelled” ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja lipunmyyjän allekirjoitus.

Jos junalippu on tarjoushintainen, kuljetusyritykset voivat määrittää kyseiselle junalipulle muut peruutusehdot.

Mikäli asiakkaan lippu jää käyttämättä pakottavan syyn vuoksi (sairaus, tapaturma yms.), palautetaan junalipun hinta, kun siitä on ensin vähennetty kulujen osuus.

Tässä tapauksessa asiakkaan on tehtävä takaisinmaksuhakemus lipun ostopaikkaan takaisinmaksumenettelyn kautta. Alkuperäiset, kokonaan käyttämättä jääneet junaliput ja lääkärintodistus liitetään hakemukseen.

Mikäli asiakas ei pysty näyttämään toteen, että pakottava syy on olemassa, kuljetusyritys toimii tämän artiklan § 1 ja § 2 mukaisesti.

Takaisinmaksua ei saa osittain käyttämättömästä junalipusta eikä muista maksuista lukuun ottamatta artiklassa 17 mainittuja tapauksia.

Takaisinmaksua ei saa käyttämättömästä lipusta eikä muista maksuista, jos kuljetusyritys on purkanut kuljetussopimuksen kaupallisten ehtojen artiklan 2 § 4:n perusteella.

Rahojen palautus artiklan 3 § 7:n mukaisesti kadonneen tai vahingoittuneen lipun tilalle saadun lipun perusteella tapahtuu lipun kaksoiskappaleen tehneen sopimuskuljetusyhtiön maan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Repeytyneistä tai muulla tavoin vahingoittuneista junalipuista ei makseta rahaa takaisin, mikäli niiden tiedoista ei saa selvää, tai tietoja on muutettu.

Verkkokaupasta lipun ostaneen asiakkaan tulee noudattaa kyseisen verkkokaupan peruutusehtoja.

Kuljetusyrityksen kanssa sopimuksen tehneistä yrityksistä ostettujen junalippujen palautus ja vaihto on mahdollista tehdä vain näissä yrityksissä.

Ryhmälippujen muutos- ja peruutusehdot on esitetty tämän asiakirjan liitteessä 1 "Suomen ja Venäjän välisen suoran yhdysliikenteen ryhmävaraukset".

 

16 Junalipun vaihtaminen

Mikäli asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla tai toisessa matkustusluokassa, tai haluaa vaihtaa lähtö- tai määräasemaa, hän voi vaihtaa junalipun uuteen junalippuun. Vaihtaminen on mahdollista ainoastaan alkuperäisen junalipun ostomaassa.

Tässä tapauksessa asiakkaan tulee vaihtaa junalippu viimeistään 6 tuntia ennen junalippuun merkittyä junan lähtöaikaa.

Vaihdosta peritään palvelumaksu matkustajakohtaisesti.

 

17 Kuljetus­sopimuksen muuttaminen kuljetusyrityksen syystä

Jos junalippu jää osittain tai kokonaan käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä, asiakas voi saada käyttämättä jääneestä osuudesta palautuksen lipun ostomaassa laatimalla takaisinmaksuhakemuksen.

Jos junalippu jää käyttämättä kuljetusyrityksestä johtuvasta syystä muussa kuin lipun ostomaassa, asiakkaan tulee esittää junalippu RZD:n tai FPK:n asemapäällikölle tai lipunmyynnissä tai VR:n lipunmyynnissä, jotta lippuun voidaan tehdä asianmukainen merkintä. Junalippuun laitetaan leima ”Аннулирован по вине перевозчика, Cancelled, depending on carrier”, ja merkitään päivämäärä, kellonaika ja ne vahvistetaan lipunmyyjän allekirjoituksella. Lipun ostomaassa asiakkaan tulee täyttää tai laatia takaisinmaksuhakemus ja toimittaa se kuljetusyritykselle kaupallisten ehtojen artiklan 33 mukaisesti.

Yllä mainituissa tapauksissa peruutuskuluja ei peritä.

Jos asiakas haluaa matkustaa toisella junavuorolla eikä tee takaisinmaksuvaatimusta lipun käyttämättä jääneestä osuudesta, hän saa ilmaiseksi uuden junalipun.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen alemman luokan vaunussa tai junassa, halvemman sesongin aikana tai halvemman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty (asiakkaan on saatava tästä merkintä junalippuun junapäälliköltä, vaununhoitajalta tai konduktööriltä), asiakkaalla on oikeus saada hinnan erotus takaisin. Asiakkaan on tällöin tehtävä takaisinmaksuhakemus.

Jos matka on tapahtunut kuljetusyrityksestä johtuen ylemmän luokan vaunussa tai junassa, korkeamman sesongin aikana tai korkeamman sesongin junavuorolla, kuin junalippuun on merkitty, asiakkaalta ei peritä hinnan erotusta.

 

18 Junalippujen myynti ja varaaminen

Nopeisiin Allegro-juniin myydään junalippuja vain kansainväliseen liikenteeseen. Allegrossa ei voi matkustaa maiden sisäisiä matkoja.

Myytäessä junalippu Allegro-junassa asiakkaalta peritään palvelumaksu.

Allegro-junassa voidaan Suomen asemaväleille myydӓ myӧs erikoishintainen junalipun jatkolippu.

Allegro-junaan voidaan myydä erikoishintaisia junalippuja (ml. ryhmille), joille kuljetusyritykset määrittelevät erityiset vaihto- ja peruutusehdot.

Ateriasetin hinta sisältyy Allegro-junan 1. luokan junalipun hintaan.

Mahdolliset alennukset eivät koske Allegro-junien 1. luokan lisäpalveluita.

 

19 Lentoyhtiöiden kautta lipun hankkineen matkustajan matkustus­oikeuden tarkastaminen

Lentoyhtiöiden kautta junalipun Allegro-junaan varanneen matkustajan matkustusoikeus tarkastetaan aina passista.

Tässä tapauksessa passin tietojen tulee täsmätä paikanvarauslistan tietoihin.

 

20 Seurueosaston varaaminen

Asiakas voi varata kokonaan käyttöönsä Allegro-junan 1. luokan 6-paikkaisen seurueosaston. Asiakas maksaa kuuden hengen 1. luokan aikuisen ryhmälipun hinnan riippumatta ryhmän todellisesta koosta (1-6 matkustajaa).

Varausmaksua ei veloiteta paikkojen varaamisesta.

Seurueosastoon ostettujen junalippujen peruuttaminen tapahtuu artiklan 15 mukaisesti.

Peruutusmaksu veloitetaan kuudesta paikasta.

Ryhmälipusta ei voi peruuttaa osaa matkustajista.

 

21 Allegro-vuoron korvaaminen muuntyyppisellä junakalustolla tai kulkuneuvolla

Jos Allegro-vuoro korvataan muuntyyppisellä junakalustolla tai muulla korvaavalla kuljetuksella ja jos asiakas on kuljetettu määräasemalleen kuljetussopimuksen mukaisesti, asiakkaalle korvataan 20 % Allegro-junan junalipun hinnasta. Tällöin ei suoriteta takaisinmaksua osittain tai kokonaan käyttämättä jääneestä junalipusta eikä makseta korvausta junan myöhästymisestä.

Korvaushakemus tulee osoittaa sille kuljetusyritykselle, jolta lippu on hankittu.

 

22 Lemmikkien kuljettaminen

Matkustajat saavat kuljettaa lemmikkejä vain 2. luokan lemmikkipaikoilla. Lemmikkipaikalla matkustavan matkustajan junalipun hinta on kalliimpi kuin 2. luokan junalipun hinta riippumatta siitä, matkustaako asiakas tällä paikalla lemmikin kanssa vai ilman lemmikkiä.

Matkustajat eivät saa matkustaa lemmikkien kanssa muilla paikoilla.

Matkustajalla saa olla mukanaan enintään:

- kaksi hihnaan kytkettyä koiraa tai

- kaksi kuljetuslaatikkoa tai

- yksi hihnaan kytketty koira ja yksi kuljetuslaatikko.

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirat kuljetetaan maksutta.

 

23 Ryhmien kuljettamat ylimääräiset matkatavarat

Ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten ryhmille voidaan myydä lippuja lisäpaikoille.

Ryhmäalennus koskee myös junalippuja, joita myydään lisäpaikoille ylimääräisten matkatavaroiden kuljettamista varten.

Ylimääräiset matkatavarat kuljetetaan kaupallisten ehtojen artiklan 7 mukaisesti.

 

24 Junalippujen myynti ja varaaminen

Tolstoi-junassa sekä lisä- ja tilausjunissa ei myydä junalippuja.

Kuljetusyritykset voivat itse päättää junalippujen myymisestä Tolstoi-junaan maan sisäisille matkoille.

Lapsen lippu Venäjän sisäisille matkoille myydään Venäjän federaation sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 

25 Kokonaisen hytin varaaminen

Asiakas voi ostaa käyttöönsä 1. luokan makuuvaunuosaston, jolloin lippuun merkitään "Single".

Asiakkaan pyynnöstä kuljetusyritys voi myyntipisteessään myydä asiakkaalle koko 2. luokan makuuvaunuosaston, mikäli vapaita paikkoja on tarjolla. Mikäli asiakas on oikeutettu alennukseen, alennuksen saa vain paikasta, jolla asiakas todellisuudessa matkustaa. Tyhjistä paikoista ei saa alennusta.

Tolstoi-junan business-luokkaan varataan aina makuuhytin kaikki paikat. Lapsialennusta ei myönnetä. Yhden matkustajan matka business-luokassa varataan single-hintaisena. Tässä tapauksessa kaksi alle 6-vuotiasta lasta voi matkustaa ilmaiseksi aikuisen seurassa.

Kun kaksi aikuista matkustaa samassa hytissä, he maksavat kahden aikuisen junalipun täyden hinnan. Kahdella aikuisella samassa hytissä matkustavalla voi olla yksi alle 6-vuotias liputon lapsi mukanaan. Kahdelle aikuiselle myydystä junalipusta ei voi peruuttaa vain yhtä matkustajaa.

 

26 Lemmikkien kuljettaminen

Lemmikkejä saa kuljettaa vaunuosastossa, jonka matkustaja on ostanut kokonaan omaan tai seurueensa käyttöön.

Hytin käyttämättömistä paikoista tulee maksaa täysi (aikuisen) junalipun hinta.

Matkustaja voi kuljettaa yhdessä vaunuosastossa enintään:

- kaksi hihnaan kytkettyä koiraa, tai

- kaksi lemmikkien kuljetuslaatikkoa, tai

- yhden hihnaan kytketyn koiran ja yhden lemmikkien kuljetuslaatikon.

Lemmikkien kuljetuslaatikot tulee sijoittaa käsimatkatavaran kuljetukseen tarkoitettuihin tiloihin.

Matkustajalla on oikeus kuljettaa lemmikkejä myös 1. luokan vaunuissa sekä business-luokassa, sillä ehdolla että hän varaa hytin kokonaan käyttöönsä single-hintaisena.

Näkö- ja liikuntavammaisten opas- ja avustajakoirien kuljettamista varten ei tarvitse lunastaa kaikkia makuuhytin paikkoja. Niiden kuljettaminen on sallittua vain 2. luokassa.

 

27 Ajoneuvojen kuljettaminen matkustajajunissa olevissa autovaunuissa

Mikäli autovaunussa on tilaa, on asiakkaalla oikeus kuljettaa siinä henkilökohtaiseen käyttöön (ei myytäväksi menevä) tarkoitettu henkilöauto tai moottoripyörä. Auton haltijan tulee matkustaa samassa junassa ajoneuvonsa kanssa.

Ajoneuvojen kuljettaminen tapahtuu seuraavien asemien välillä:

- Venäjällä Moskova

- Suomessa Helsinki/Pasila autojuna-asema.

Ajoneuvon kuljetuslippuja myydään vain FPK:n lipunmyyntikassoilla ja ne kirjoitetaan omalle lomakkeelleen. Samalla on hankittava junalippu asiakkaalle tai jo hankittu lippu pitää esittää. Liput voi hankkia aikaisintaan 90 vrk ennen suunniteltua junamatkaa ja ajoneuvon kuljetusta.

Ajoneuvon kuljetuslipun ostaminen tapahtuu Venäjän ruplissa käteismaksuna.

 

28 Lisäjunat

Tarvittaessa kuljetusyritykset voivat asettaa liikenteeseen lisäjunia.

Kuljetusyritykset sopivat keskenään lisäjunien lipunhinnan.

Junalippujen osto, varaaminen ja peruuttaminen tapahtuu artiklojen 3 ja 15 mukaisesti.

Käsimatkatavaran ja lemmikkien kuljettaminen tapahtuu artiklojen 6, 7, 22, 23 ja 26 mukaisesti.

Kuljetusyritykset päättävät itsenäisesti, myyvätkö ne junalippuja lisäjuniin maan sisäisiä matkoja varten.

Lisäjunissa ei myydä junalippuja.

 

29 Tilausjunat ja tilausvaunut

Asiakas voi tilata omaan käyttöönsä tilausjunia ja -vaunuja. Tilausjunien ja -vaunujen maksu-, toimitus-, ja käyttöehdot sekä reitin asiakas sopii sen kuljetusyrityksen kanssa, jolle tilaus on tehty.

Tilausjunissa ja -vaunuissa ei myydä junalippuja.

Vakiojunan junalippua ei voi vaihtaa tilausjunaan.

Tilausjunaan ei voi hankkia junalippua verkkokaupasta.

 

30 Yleistä kuljetusyrityksen vastuusta

Matkustajakuljetuksia suoritettaessa kuljetusyritysten vastuu määräytyy Suomen tasavallan ja Venäjän federaation keskenään solmimien rautatiekuljetuksia koskevien sopimusten perusteella sekä kulloinkin sovellettavan maan lainsäädännön mukaisesti

 

31 Kuljetusyrityksen vastuu matkustajan hengelle tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta

Matkustajan hengelle tai terveydelle kuljetuksen aikana aiheutuneesta vahingosta vastaa se kuljetusyritys, joka suoritti kuljetusta vahingon sattuessa.

Matkustajan hengelle tai terveydelle kuljetuksen aikana aiheutuneen vahingon korvaaminen suoritetaan sen valtion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Kuljetusyhtiö vapautuu vastuusta, jos matkustajan hengelle tai terveydelle aiheutunut vahinko johtui:

1) olosuhteista, joita kuljetusyritys ei voinut estää ja joiden korjaaminen ei riippunut kuljetusyrityksestä,

2) matkustajan toimista, tai

3) kolmansien henkilöiden toimista, joita kuljetusyritys ei voinut välttää tai joiden seurauksia se ei voinut estää kaikista mahdollista varotoimenpiteistä huolimatta.

 

32 Vastuu junan myöhästymisestä tai peruutuksesta

Junan saapuessa viivästyneenä matkustajan junalippuun merkitylle määräasemalle, matkustajalla on oikeus kuljetusoikeutta menettämättä saada takaisinmaksumenettelyn kautta korvausta 25 % junalipun hinnasta 60-119 minuutin myöhästymisestä ja 50 % junalipun hinnasta 120 minuutin tai sitä pidemmästä viivästyksestä.

Matkustajalla ei ole oikeutta saada korvausta, mikäli hän on ennen junalipun hankkimista saanut tiedon junan lähdön viivästymisestä.

Junavuoron peruuntumisesta matkustajalla on oikeus korvaukseen koko junalipun hinnasta tai vaihtoehtoisesti korvaavaan kuljetukseen.

Matkustajille ei makseta korvauksia, mikäli junan myöhään jäänti on johtunut ylivoimaisesta esteestä, kuljetusvälineeseen kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä tulleen matkustajien henkeä tai terveyttä uhkaavan vian korjaamisesta, lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä tai muusta kuljetusyrityksestä riippumattomasta syystä.

Matkustajan on haettava korvausta viivästyksestä siltä kuljetusyritykseltä, jolta hän on hankkinut junalippunsa. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen junalippu.

Jotta matkustaja voi saada korvausta Venäjällä myydystä junalipusta, hänen on täytettävä junassa jaettava korvausvaatimuslomake. Suomessa myydyn lipun osalta matkustaja voi täyttää takaisinmaksuhakemuksen VR:n verkkosivulla osoitteessa www.vr.fi.

Kuljetusyrityksen on maksettava matkustajalle kuuluva korvaus, jos siihen on perusteita, kaupallisten ehtojen mukaisesti seuraavissa määräajoissa:

- Allegro-junien osalta 30 päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta;

- Tolstoi-junan osalta 180 päivän kuluessa korvaushakemuksen saapumisesta.

 

33 Takaisinmaksun vaatimukset

Asiakkaalla on oikeus esittää kuljetusyritykselle kuljetussopimukseen perustuva takaisinmaksuvaatimus.

Takaisinmaksuvaatimuksen johdosta ei makseta korvausta, jos sen summa on alle 5 prosenttia kuljetusmaksusta junalippu.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään sille kuljetusyritykselle, jonka kanssa kuljetussopimus on tehty.

Takaisinmaksuvaatimus tulee esittää kuljetusyritykselle 9 kuukauden kuluessa.

Artiklan § 4:ssä mainittu määräaika lasketaan:

1) kuljetusmaksujen palauttamista koskevien vaatimusten osalta junalippujen luovutuspäivästä,

2) muiden vaatimusten osalta määräaika lasketaan ajankohdasta, jolloin peruste vaatimuksen esittämiselle on syntynyt.

Takaisinmaksuvaatimus tehdään kirjallisena ja se voidaan toimittaa sähköisesti perusteluineen.

Takaisinmaksuhakemukseen on liitettävä alkuperäiset junaliput.

Kuljetusyritys vahvistaa takaisinmaksuvaatimuksen perilletulon sisäisten ohjeidensa mukaisesti.

Kuljetusyrityksen on käsiteltävä takaisinmaksuhakemus ja suoritettava korvaus tai annettava perusteltu kielteinen vastaus 180 päivän kuluessa takaisinmaksuhakemuksen jättöpäivästä. Takaisinmaksuhakemuksen käsittelyn tuloksista asiakkaalle ilmoitetaan kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Jos takaisinmaksuvaatimus on laadittu vastoin § 6:n määräyksiä, kuljetusyrityksen on palautettava se takaisinmaksuvaatimuksen esittäjälle käsittelemättä viimeistään 15 päivän kuluttua sen kuljetusyritykselle saapumispäivästä ilmoittaen palautuksen syyn. Tässä tapauksessa artiklan § 4:ssä mainittu määräaika keskeytyy siksi ajaksi, jonka takaisinmaksuvaatimus on ollut kuljetusyrityksellä.

Liite 1 Suomen ja Venäjän välisen suoran rautatieyhdysliikenteen matkustajaliikenteen kaupallisiin ehtoihin

Venäjän liikenteen ryhmämyynti­ehdot

1 Ehtojen soveltaminen

Nämä ryhmäehdot koskevat kaikkia yhdysliikenteen matkustusluokkia sekä junia, lukuun ottamatta tilausliikennettä silloin kun ryhmävaraus tehdään RZD:n, FPK:n tai VR:n lipunmyynnissä.

Ryhmävarauksia voi tehdä myös VR:n verkkokaupassa, jossa asiakkaalle ilmoitetaan maksu-, muutos- ja peruutusehdot.

Ryhmävarauksia ei voi tehdä RZD:n, FPK:n ja VR:n lipunmyyntiautomaateissa eikä junien konduktöörimyynnissä.

 

2 Tilaaminen ja varausvahvistus

Ryhmätilaukset, niiden muutokset ja peruutukset on tehtävä kirjallisina kuljetusyrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti.

Ryhmävarauksen yhteydessä matkustajilta veloitetaan yrityksen sisäisten sääntöjen mukaisesti varausmaksu jokaisesta varatusta paikasta.

Peruutus- ja maksuehdot sekä lippujen toimitusaika ja -tapa ilmoitetaan asiakkaalle aina kirjallisesti varausvahvistuksen yhteydessä.

Junalippujen varaaminen on mahdollista aikaisintaan 90 vrk ennen junan lähtöä.

 

3 Maksaminen

Ryhmätilaus tulee maksaa viimeistään 14 vrk ennen lähtöpäivää.

Varausmaksu on maksettava tilatessa.

Mikäli varauksia ei ole maksettu yllä mainittuun määräaikaan mennessä, ne peruuntuvat automaattisesti. Varausmaksua ei palauteta.

Jos tilaus tehdään alle 14 vrk ennen lähtöpäivää, se tulee maksaa tilauspäivänä.

Korkean kysynnän aikoina kuljetusyritys voi lyhentää tilauksen maksuaikaa.

 

4 Ryhmän koon pienentäminen

Asiakas voi pienentää varauksensa ryhmäkokoa. Hänen tulee asioida siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun asiakas pienentää jo maksetun varauksen ryhmän kokoa 90-11 vrk ennen junan lähtöpäivää, alkuperäinen asiakkaalle annettu ryhmälippu perutaan ja tehdään uusi lippu, jossa näkyy ryhmän matkustajien todellinen lukumäärä. Matkustajille, jotka eivät lähde matkalle, palautetaan heidän matkansa hinta, josta vähennetään peruutusmaksu.

Jos ryhmälippua vaihdettaessa matkustajia jää vähemmän kuin 6, ryhmälippu tulee peruuttaa ja myydään yksittäiset junaliput täyteen hintaan. Tällöin veloitetaan peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta niiden matkustajien osalta, jotka eivät lähde matkalle.

Mikäli muutokset joudutaan tekemään rautatiestä johtuvasta syystä, ei muutosmaksua peritä.

Kun junan lähtöön on aikaa 10 vrk tai vähemmän, ei varaukseen voida tehdä muutoksia.

 

5 Junalippujen peruuttaminen

Junaliput peruutetaan, mikäli asiakas vaihtaa matkustuspäivää, lähtö- tai määräasemaa, matkustusluokkaa tai junavuoroa. Asiakas voi myös peruuttaa varauksensa kokonaan.

Asiakkaan tulee tehdä peruutus siinä kuljetusyrityksessä, jossa hän teki varauksen.

Kun peruutus tehdään 60–11 vrk ennen junan lähtöpäivää, asiakkaalle palautetaan koko junalipun hinta, josta peritään peruutusmaksu.

Varausmaksua ei palauteta.

Kun peruutus tehdään 10 vrk tai sitä lähempänä ennen junan lähtöä, junalipuista ei suoriteta takaisinmaksua.

Ryhmässä matkustavien lasten junaliput peruutetaan ryhmän peruutussäännön mukaisesti.

Peruutuskuluja ei peritä, mikäli liput jäävät käyttämättä rautatiestä johtuvasta syystä. Asiakas on oikeutettu junalippujen hinnan palautukseen.

 

6 Koko Allegro-yksikön varaaminen

Asiakas voi pyytää kuljetusyritykseltä koko yksikön varaamista.

Mikäli kuljetusyrityksellä on vapaata kuljetuskapasiteettia, se vahvistaa yksikön varaamisen asiakkaalle.

Yksikkö varataan aina välille Helsinki–Pietari–Helsinki ja Helsinki–Viipuri–Helsinki.

Koko yksikön varaaminen on mahdollista VR:n ryhmämyynnin kautta ja RZD:n puolella nopeajunaoperaattorin kautta.

Koko yksikön varauksen peruuttaminen on sallittu viimeistään 30 päivää ennen junan lähtöä.

Varaus- ja maksuehtoja sovelletaan artiklan 29 mukaisesti kuljetusyritysten keskinäisen sopimuksen mukaan.

Yrityssopimusehdot

1 Soveltuvuus

Näillä ehdoilla määritellään VR-Yhtymä Oy:n (”VR”) rekisteröityneen yritysasiakkaan (”Asiakas”) yritysasiakkuutta (”VR Yritysasiakkuus”) koskevat ehdot. VR Yritysasiakkuus koskee Asiakkaan lisäksi myös Asiakkaan eri y-tunnuksella toimivia tytäryhtiöitä, joista Asiakas omistaa yli 50 %. VR Yritysasiakkuudesta ja sen ehtojen noudattamisesta vastaa Asiakas. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojen, yhteyshenkilöiden sekä yhtiörakenteen muutoksista viipymättä.

2 Palvelun tarjoaja ja yhteystiedot

VR-Yhtymä Oy Matkustajaliikenne PL 488 00101 Helsinki Y-tunnus 1003521-5

3 VR Yritysasiakkuuteen sisältyvät palvelut ja tuotteet

VR Yritysasiakkuudella Asiakas voi hankkia itselleen VR:n junalippuja ja muita palveluita. VR Yritysasiakkuuden perusteella hankittavissa olevat lipputuotteet ja VR:n Asiakkaalle tarjoamat palvelut on määritelty kulloinkin voimassa olevassa palveluhinnastossa. VR:llä on oikeus muuttaa vapaasti lipputuotteita, palveluita ja niiden hinnoittelua. Asiakkaan henkilöstön vapaa-ajan junamatkustus ei kuulu VR Yritysasiakkuuden piiriin. VR Yritysasiakkuus ei oikeuta VR:n palveluiden tai tuotteiden jälleenmyyntiin.

4 Asiakastunniste ja sopimusalennus

VR Yritysasiakkuus edellyttää VR:n toimittaman asiakastunnisteen käyttöä. Asiakas vastaa asiakastunnisteen turvallisesta jakelusta ja käytöstä koko organisaationsa osalta. VR:llä on oikeus veloittaa Asiakasta kaikista tämän asiakastunnisteilla tekemistä ostoista. VR ei erikseen tarkista ostajan oikeutta asiakastunnisteen käyttöön. VR myöntää mahdollisen sopimusalennuksen kulloinkin määrittelemillään kriteereillä. Kulloinkin myönnettävä sopimusalennus ja sen piiriin kuuluvat lipputuotteet määräytyvät voimassa olevan palveluhinnaston mukaan. Mahdollinen sopimusalennus myönnetään vain Asiakkaan asiakastunnisteella tekemistä ostoista erikseen määritellyistä asiointikanavista. VR Yritysasiakkuuden asiointikanavat löytyvät VR:n kotisivuilta www.vr.fi. Mahdollinen sopimusalennus lasketaan asiointihetkellä ja tuote hinnoitellaan sopimusalennuksen mukaisesti. VR pidättää oikeuden muuttaa sopimusalennusta, sopimusalennukseen oikeuttavia tuotteita ja asiointikanavia.

5 Maksuehdot

Ensisijainen maksutapa on luottokortti. Tällöin maksuehdot perustuvat Asiakkaan ja luottokorttiyhtiön väliseen sopimukseen. VR päättää laskutuksen hyväksymisestä maksutavaksi määrittelemiensä kriteerien mukaisesti. Laskutusasiakkaille lasku toimitetaan Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen kerran viikossa. Maksuaika on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä, ellei muuta ole erikseen sovittu. Huomautusaika on kahdeksan (8) päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. VR voi milloin tahansa muuttaa maksutavan luottokorttimaksuksi katsoessaan tilanteen niin edellyttävän, esimerkiksi mikäli Asiakkaalla on erääntyneitä maksuja, luottoluokitus laskee alle A:n tai Asiakas on toiminut vastoin näitä ehtoja.

6 Tuotteiden ja palvelujen myynti- ja kuljetusehdot

Tuotteisiin ja palveluihin sovelletaan erikseen määriteltyjä varaus-, maksu-, muutos- ja peruutusehtoja. Ehdot ovat luettavissa VR:n kotisivuilla vr.fi. Matkustukseen sovelletaan mm. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista, raideliikennevastuulakia, soveltuvin osin rautatiekuljetuslakia ja VR Matkustajaliikenteen kuljetusehtoja.

7 Tuotteiden takaisinmaksut ja hyvitykset

Tuotteiden takaisinmaksut, korvaukset ja hyvitykset käsitellään myynti- ja kuljetusehtojen sekä voimassa olevien säännösten mukaisesti VR:n kotisivuilla kuvattua menettelyä noudattaen. Matkatoimistosta ostettujen lippujen takaisinmaksu suoritetaan vain matkatoimiston kautta.

8 Korvausvastuu

Kumpikin osapuoli vastaa omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään toiselle osapuolelle aiheuttamastaan suorasta ja välittömästä vahingosta. Osapuolet eivät missään tilanteessa ole vastuussa välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten saamatta jääneestä tulosta tai voitosta, toiminnan keskeytyksestä, palkkakustannuksista tai muusta tämän luonteisesta vahingosta tai kustannuksesta, paitsi jos osapuoli on aiheuttanut vahingon törkeällä tuottamuksella tai tahallisesti. VR:n korvausvelvollisuus VR Yritysasiakkuuden perusteella on kuitenkin yhteensä enintään 20 % Asiakkaan asiakastunnisteillaan vahinkoa edeltävän 12 kuukauden aikana tekemistä ostoista. VR pyrkii tuottamaan tarjoamansa verkkopalvelun laadukkaasti, mutta se ei vastaa sivuston keskeytyksettömästä toimivuudesta, verkkoyhteyksistä, teknisistä ongelmista, verkkopalvelun häiriöttömyydestä yms. eikä verkkopalvelun puutteellisuuksista Asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. VR ei vastaa ylläpitämiltään sivustoilta ulos johtavista linkeistä, niiden takana olevista sivustoista ja niistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

9 VR Yritysasiakkuuden siirto

Asiakas ei saa siirtää VR Yritysasiakkuutta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmansille.

10 Ylivoimainen este

Mikäli VR Yritysasiakkuuteen liittyvien velvollisuuksien täyttäminen tulee mahdottomaksi tai vaikeutuu olennaisesti ylivoimaiseksi esteeksi (force majeure) katsottavasta, osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle olevasta syystä (esim. lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, luonnonkatastrofi, viranomaismääräys), vapautuu osapuoli sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ajaksi, jonka ylivoimainen este kestää.

11 Henkilötiedot

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas antaa VR:lle oikeuden Asiakasta koskevien tietojen käsittelyyn. VR noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteidensa ja -periaatteidensa mukaisesti. Ne ovat luettavissa VR:n kotisivuilla www.vr.fi. Siltä osin kuin tämän sopimuksen toteuttaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä esim. asiakkaan yhteyshenkilöiden ja asiakastunnisteen osalta, asiakas vastaa rekisteröityjen lainmukaisesta informoinnista ja siitä, että sillä on oikeus luovuttaa nämä tiedot. VR:llä on oikeus käyttää tietoja kulloinkin voimassa olevien tietosuojaselosteidensa ja -periaatteidensa mukaisesti mm. asiakassuhteen hoitoon, palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin, myös sähköisessä muodossa esimerkiksi sähköpostitse. VR:llä on oikeus tallentaa asiakaspalvelupuhelut ja muu viestintä, sekä käyttää tallenteita esimerkiksi liiketapahtumien todentamiseksi, koulutukseen ja laaduntarkkailuun.

12 Luottamuksellisuus

Osapuolet sitoutuvat pitämään VR Yritysasiakkuuden yhteydessä toisiltaan saamansa liikesalaisuudet tai muut luottamuksellisina pidettävät tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä niitä hyväkseen muuten kuin VR Yritysasiakkuuden toteuttamiseksi.

13 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

VR Yritysasiakkuuteen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet sovitaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Jos neuvotteluissa ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet lopullisesti välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.

14 VR Yritysasiakkuuden muutokset

VR:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa VR Yritysasiakkuuden ehtoja.

15 VR Yritysasiakkuuden voimassaolo ja päättäminen

VR Yritysasiakkuus tulee voimaan Asiakkaan hyväksyttyä nämä ehdot ja VR:n toimitettua asiakastunnisteen Asiakkaan käyttöön. Näiden ehtojen hyväksyminen korvaa aiemmat VR:n yritysasiakkuutta koskevat sopimukset. VR Yritysasiakkuus on voimassa toistaiseksi. Molemmilla osapuolilla on oikeus saada VR Yritysasiakkuus päättymään ilmoittamalla siitä kirjallisesti (sähköpostitse) toiselle osapuolelle. Asiakkuus päättyy, kun VR on käsitellyt loppuun sellaiset VR Yritysasiakkuuden päättämishetkellä vireillä olevat asiat, jotka edellyttävät VR Yritysasiakkuuden voimassaoloa. VR Yritysasiakkuuden voimassaolo edellyttää, että Asiakas huolehtii VR Yritysasiakkuuden koko voimassaolon ajan tietojensa oikeellisuudesta, niiden päivittämisestä ja korjaamisesta viipymättä.