Gå till innehållet

Till S:t Petersburg

Med Allegro-tåget tar du dig från Helsingfors centrum till S:t Petersburgs centrum på bara 3,5 h.

Charmiga S:t Petersburg

Res till S:t Petersburg! Den trendiga och anrika storstaden ligger bara en kort tågresa bort, du tar dig från Helsingfors till S:t Petersburg på 3,5 timmar. Notera! Biljetter till Allegro är till salu fram till 26.3. Mun- och nässkydd ska användas på tåget.

Köp en tågbiljett till St. Petersburg
Kom in i semesterstämningen redan under tågresan – med Allegro reser du förstklassigt.
Bekanta dig med Allegros tjänster

Biljetter till Allegro

Du kan köpa biljettet till Allegro-tågen upptill 90 dagar i förväg eller precis före resan. Spara pengar genom att boka i god tid.

Anvisningar för inresa i trafiken mellan Finland och Ryssland från 12.12.2021

Allegro-trafiken startar den 12 december 2021.

För närvarande är det bara finska och ryska medborgare som får resa med tåg. Vänligen observera detta om du är medborgare i ett annat land! Du får eventuellt resa mellan Finland och Ryssland med flyg, men tyvärr inte för närvarande via tåg. Det är ditt eget ansvar att observera finskt eller ryskt medborgarskap (inklusive personer med dubbelt medborgarskap) när du köper en tågbiljett. I annat fall måste vi avlägsna dig från tåget i Finland eller neka dig tillträde till tåget i Ryssland.

VR och RZD (Ryska järnvägen) kräver att alla passagerare som reser till Finland och Ryssland har det nödvändiga hälsointyget när de går ombord på ett tåg. Utan hälsointyget i fråga kan man inte stiga ombord på tåget.

Gräns- och hälsovårdsmyndigheterna i Finland och Ryssland kontrollerar vid ankomsten att intyg som krävs vid inresa till landet är i ordning. I tågtrafiken kontrolleras förutsättningarna för inresa redan före man stiger ombord eller på tåget, i samband med biljett- och passkontrollen. Vänligen förbered dig därför på att visa upp resedokumenten och intyg om covid-19 vid biljett- och passkontrollen. Förbered dig också på att fylla i en blankett för hälsouppgifter vid behov.

Kom ihåg när du reser

Saker som kunden ska vara uppmärksam på vid avgångs- och destinationsstationen samt på tåget

 • säkerhetsavstånd
 • myndigheternas instruktioner
 • användning av ansiktsmask på tåget
 • ta hand om god handhygien och ta hänsyn till medpassagerarna
 • ytterligare kontroller i samband med avresa och gränsövergång

I tågtrafiken mellan Finland och Ryssland kan operatörerna VR och RZD eller myndigheterna i destinationslandet utföra ytterligare kontroller av resehandlingar eller till exempel mäta kroppstemperaturen i samband med påstigning eller gränsövergång. Vänligen observera också att vi inte kan ta ombord kunder med tydliga symtom på luftvägsinfektion.

På Allegro tar vi hand om hälsosäkerheten med hjälp av omfattande hygienåtgärder, bl.a. effektiviserad städning. Dessutom använder vi en algoritm för att sprida ut sittplatserna på Allegro-tåg automatiskt över olika vagnar. Tågpersonalen använder ansiktsmask, vilket vi även förväntar oss av passagerarna.

Vänligen notera att det är mycket viktigt att du anger dina egna kontaktuppgifter när du köper en biljett så att vi har möjlighet att kontakta dig om situationen förändras. Vi rekommenderar också att du besöker vår hemsida för aktuell information.

Vänligen notera att du kan åka med tåget först efter att du har visat vår tågpersonal det nödvändiga hälsointyget. Kunden ansvarar själv för att hälsointyget är godtagbart samt för kostnader som gäller intyget.

Godkända vaccinations- och testintyg (hälsointyg)

Gräns- och hälsovårdsmyndigheterna i Finland och Ryssland kontrollerar vid ankomsten att de hälsointyg som krävs vid inresa till landet är i ordning. När det gäller järnvägstransporter måste inresevillkoren redan kontrolleras i samband med biljett- och passkontrollerna. Vänligen förbered dig därför på att visa upp resedokumenten och intyg om covid-19 vid biljett- och passkontrollen.

Ett hälsointyg behövs alltid för att gå ombord på tåget. Inga separata hälsotester anordnas på Allegro-tåget. Hälsointyg krävs för alla personer som är födda år 2006 eller tidigare. Vid resor till Finland grundar sig kraven på hälsointyg både på inresevillkoren (Gränsbevakningsväsendet) och smittskyddslagen (Institutet för hälsa och välfärd, THL).

När du reser till Finland med Allegro krävs för närvarande ett av de hälsointyg (1,2 eller 3) som anges nedan:

1. Vaccinationsintyg (EU) (minst 7 dagar har förflutit sedan den senaste vaccinationen)
 • Finska medborgare reser med enbart vaccinationsintyg.

  • Detsamma gäller ryska medborgare som är fast bosatta i Finland eller har ett uppehållstillstånd samt personer med nödvändiga grunder för inresa.

 • Ryska medborgare måste, utöver ett EU-vaccinationsintyg mot coronaviruset, också visa upp ett 48-timmarsresultat (PCR eller antigen)

  • ett intyg över att de har haft covid-19 och en godtagbar covid-19-vaccination jämställd med en fullständig vaccinationsserie (ska visas upp med ett enda intyg)
2. Intyg över att man har haft sjukdomen (EU:s digitala, under 6 månader) ELLER intyg över att man har haft sjukdomen (under 6 månader)
 • Finska medborgare reser med enbart med intyg över att de har haft sjukdomen.

  • Detsamma gäller ryska medborgare som är fast bosatta i Finland eller har ett uppehållstillstånd samt personer med nödvändiga grunder för inresa.
 • Ryska medborgare måste, utöver ett EU-vaccinationsintyg mot coronaviruset, också visa upp ett 48-timmarsresultat (PCR eller antigen)
3. Ett negativt testresultat (under 72 timmar), PRC eller antigen
 • Gäller både finska och ryska medborgare

Vänligen notera! Vi uppdaterar aktuell information om resekrav till vr.fi främst på vardagar. Kontrollera alltid de aktuella kraven för att resa till Finland på Gränsbevakningsväsendets och THL:s webbplatser.

Den ryska hälsovårdsmyndigheten Rospotrebnadzor ansvarar för hälsosäkerhetspraxis i Ryssland.

Intyget måste vara utfärdat av en betrodd vårdgivare. En betrodd vårdgivare anses vara till exempel ett officiellt laboratorium, en hälsovårdsmyndighet eller en annan nationell myndighet.

De coronavaccinationsserier som godkänns vid ankomst till Finland grundar sig på Finlands lag om smittsamma sjukdomar (EU-coronapass).

Resorna från Finland till Ryssland är fortfarande begränsade

Du får komma in i Ryssland från Finland med tåg när något av följande villkor för ankomsten till landet uppfylls:

 • Du är finsk medborgare
 • Du är rysk medborgare

Finska medborgare (i alla åldrar) måste

 • Visa upp ett intyg om ett negativt PCR-test.
 • Testet ska utföras högst två kalenderdagar före ankomsten till Ryssland (48 timmar gammalt PCR). Giltighetstiden för PCR-testintyget räknas från och med provtagningsdagen.
 • Alla passagerare måste fylla i en blankett med hälsouppgifter och ge blanketten till tågpersonalen under tågresan

Finska medborgare som under de 14 kalenderdagar som föregick ankomsten till Ryssland har vistats i Republiken Botswana, Republiken Zimbabwe, Konungariket Lesotho, Republiken Madagaskar, Republiken Moçambique, Republiken Namibia, Förenade republiken Tanzania, Konungariket Eswatini, Republiken Sydafrika och den särskilda administrativa regionen Hongkong har tillfälligt förbjudits att resa in i Ryssland (Ryska federationens regeringsförordning nr 635 av den 10 december 2021).

Ryska medborgare måste

 • före resan (innan du köper en biljett), men senast innan ankomsten till Rysslands gräns (innan du köper en biljett), fylla i en registreringsblankett för passagerare som anländer till Ryssland elektroniskt på Gosuslugi-portalen för att underlätta hälso- och karantänkontrollen vid gränsövergångar till Ryssland.
 • utföra ett PCR-test för coronavirus inom tre kalenderdagar efter ankomsten till landet.
 • sätta sig i självkarantän på sin bosättningsort (inkvarteringsplats) innan de får ett negativt testresultat.
 • ladda uppgifter om PCR-testet, ett intyg över genomliden coronavirussjukdom eller ett vaccinationsintyg i Gosuslugi-portalen på adressen www.gosuslugi.ru/400705/1 genom att fylla i blanketten inom fyra kalenderdagar efter ankomsten till Ryssland.
 • PCR-testet krävs inte om du har fått en coronavaccination (en coronavaccination godkänd av Ryssland) under de senaste 12 månaderna eller haft coronavirussjukdom under de senaste 6 månaderna.

Ryska medborgare som under de 14 kalenderdagar som föregick ankomsten till Ryssland har vistats i Republiken Botswana, Republiken Zimbabwe, Konungariket Lesotho, Republiken Madagaskar, Republiken Moçambique, Republiken Namibia, Förenade republiken Tanzania, Konungariket Eswatini, Republiken Sydafrika och den särskilda administrativa regionen Hongkong ska, efter att ha anlänt till Ryssland, iaktta karantän i 14 dagar och genomgå ett PCR-test två gånger (första inom två dagar efter ankomsten till Ryssland, andra inom 10–12 dagar efter ankomsten till Ryssland).

Vi godkänner vid resa till Ryssland:

 • Finska medborgare: ett intyg om ett negativt coronatest (48 timmar gammalt, PCR)
 • Ryska medborgare: krav på att fylla i registreringsblanketten via Gosuslugi-portalen före resan, vilket vägleder den ryska medborgaren till vidare åtgärder i Ryssland.

Vid resa till Ryssland godkänner vi endast intyg på engelska och ryska Intyg på andra språk än de ovannämnda godkänner vi inte eftersom de ryska myndigheterna måste kunna läsa och förstå intyget vid ankomsten till Ryssland.

Intyget kan vara antingen en utskrift eller i digitalt format. Vi rekommenderar dock att intyget skrivs ut.

När du anländer till Ryssland från Finland iakttas de normala gränsformaliteterna samt krav på pass och visum. De ryska gräns- och hälsovårdsmyndigheterna kontrollerar i tågtrafiken även passagerarnas hälsointyg som gäller hälsosäkerheten.

Resorna från Ryssland till Finland är fortfarande begränsade. Du får komma in i Finland från Ryssland på tåg när något av följande villkor för ankomsten till landet uppfylls:

 • Du är finsk medborgare
 • Du är rysk medborgare – om du är rysk medborgare ska du först kontrollera på Gränsbevakningsväsendets webbplats om du uppfyller villkoren för inresa till Finland.

  • Förutsättningarna för inresa kan till exempel vara nödvändiga skäl, eller särskilda grupper, men utförlig information finns på Gränsbevakningsväsendets webbplats.
  • Gränsbevakningen ger råd om om inresa samt gränsövergångstrafiken per telefon och e-post på finska, svenska och engelska vardagar kl. 8–16 på +358 295420 100. Frågor kan också skickas via e-post till adressen rajavartiolaitos(at)raja.fi.
  • Gränsbevakningsväsendet ansvarar inte för coronatest eller -intyg. Mer information om coronatestning, vaccinationsintyg och förebyggande åtgärder samt hälsovårdsmyndigheternas rekommendationer för passagerare; Resor och coronaviruspandemin - Infektionssjukdomar och vaccinationer - THL eller Statsrådets kansli, telefonnummer för mer information om coronaviruset +358 295 535 535.

När du anländer till Finland från Ryssland iakttas de normala gränsformaliteterna samt krav på pass och visum. Gränsbevakningsväsendet i Finland bistår Finlands hälsovårdsmyndigheter genom att i tågtrafiken kontrollera förhandsintyg som gäller hälsosäkerheten.

Om du är finsk eller rysk medborgare och om villkoren för inresa uppfylls bekanta dig med hälsointyg på THL:s webbsida.

Vid resa till Finland godkänner vi endast intyg på finska, engelska och svenska i enlighet med THL:s riktlinjer. Intyg på andra språk än de ovannämnda godkänner vi inte eftersom de finska myndigheterna måste kunna läsa och förstå intyget vid ankomst till Finland.

Intyget kan vara antingen en utskrift eller i digitalt format.

Vänligen läs THL:s instruktioner för passagerare som anländer till Finland (2021-11-18)

Om du reser till Finland med ett intyg om ett negativt coronatest eller med en partiell coronavaccinationsserie ombeds du att vid kontrollpunkten uppvisa sammanfattningsvyn i FINENTRY-tjänsten i samband med biljett- och passkontrollen samt i samband med gränskontrollen i Finland. Vänligen logga in på FINENTRY-tjänsten för att få personliga anvisningar för ankomsten till Finland, för att boka tid för coronavirustest och för att underlätta ankomsten till landet.

Två gånger vaccinerade (EU:s covidintyg) och de som har ett intyg om genomliden coronavirussjukdom behöver inte Finentry-tjänsten utan ett digitalt intyg eller ett intyg i pappersformat räcker.

Vi kräver att alla passagerare – förutom de som har fått två vaccinationsdoser (EU:s covidintyg) och de som har ett intyg om genomliden coronavirussjukdom – använder Finentry-tjänsten vid ankomsten till Finland. Du kan fylla i nödvändig information i Finentry-tjänsten redan innan resan startar.

Vänligen kom i tid till avgångsstationen i S:t Petersburg (obs. kontrollen börjar i S:t Petersburg en timme före ombordstigning på tåget) på grund av dokumentkontroller som kan ta tid.

Finlands hälsovårdsmyndighet THL rekommenderar att alla transportföretag som transporterar passagerare kräver ett förhandsintyg av alla passagerare som kommer till Finland. Mer information finns på THL:s webbplats.

Biljetter

Till S:t Petersburg

 • Fyra tur- och returresor per dag, från tidig morgon till sen kväll. Allegro stannar också i Böle, Dickursby, Lahtis, Kouvola, Vainikkala och Viborg.
 • Du kan avboka eller boka om fram till 6 timmar före avgång. Om- och avbokningsavgift 10 €/passagerare.
 • Kom i håg att du behöver ha med dig både pass och visum, som du enkelt skaffar på ett par veckor eller till och med snabbare.

Tågbiljetter till Ryssland

Visum

Skaffa visum enkelt

 • Finländare behöver visum för att resa till Ryssland. 
 • Skaffa visum enkelt via en finländsk resebyrå eller ryska visumcentralen i Helsingfors.

Skaffa visum

Det grönaste valet

Klimatsmart

En tågresa från Helsingfors till S:t Petersburg är betydligt miljövänligare än en flygresa, och du slipper köa på flygplatsen.

Ryska smaksensationer

Allegro har utmärkta restaurangtjänster. Börja resan till S:t Petersburg med exempelvis ett glas bubblande champagne och smaka på favoriter ur den ryska matkulturen, såsom pelmeni.

Tillgänglig Rysslandsresa

Du kan boka assistansservice för Allegro- och Tolstoi på stationerna i Finland och planera en tillgänglig resa.

Vad får jag ta med till Ryssland?

Läs om våra tips gällande bagage.

Bagage på tåget

Grupptjänster

GRUPPRESOR

Gruppbokningen gäller för minst 9 personer. Allegro är ett utmärkt alternativ för såväl arbetsresor som fritidsresor i grupp. Mat och dryck kan också beställas på förhand via gruppbokningen.

Kontakta grupptjänsterna
Allegros tjänster

Allegros tjänster

Läs mer om Allegro-tågets tjänster, som gör resan till en upplevelse!

Tolstoi-tåget till Moskva

Tolstoi-tåget till Moskva

Tolstoi är det enda tåget från Helsingfors ända till Moskva. Tåget är berömt för sin utmärkta service och för den genuina stämningen.

Gräns- & tullkontroll på Rysslandståg

 • Gräns- och tullmyndigheterna gör kontroller ombord på tågen. Pass och visum ska visas upp vid gränskontrollen. Kontrollera EU:s import- och exportregler på tullens webbplats före resan.
 • Om du har något att förtulla kan du fylla i en tulldeklaration på tåget. Tullavgifterna betalas till ryska tullen i ryska rubel, kontant eller med kreditkort.

 • Personer som tillhör samma grupp ska i regel resa i samma vagn. Om gruppen inte får plats i samma vagn ska en kopia av gruppvisumet finnas i varje vagn där gruppmedlemmar sitter.
 • Varje medlem i gruppen ska också veta i vilken vagn och på vilken plats gruppledaren med originalvisumet sitter.

Direkt fram

Tåget tar dig från Helsingfors centrum till centrum av S:t Petersburg eller Moskva. Tågresor ger betydligt mindre utsläpp än resor med bil eller flyg.

Vill du se Viborg?

Du kan stiga av Allegro-tåget redan i Viborg. Resan från Helsingfors till Viborg tar bara 2,5 h. Se till exempel Viborgs bibliotek, som ritades av Alvar Aalto.