Tågbiljetter

Tåg + buss -biljett och Duo-biljett

Tåg + buss

Om det i din resa ingår en sträcka med både tåg och buss, kan du köpa en tåg + buss-biljett. Flest tåg + buss-förbindelser förekommer i Norra Finland.

Duo-biljett

Från Virkby till tåget? Via Lojo? Javisst. Kombinera en bussförbindelse med tågresan och så åker du smidigt hela vägen.

Bussrutterna

Tåg + buss -biljett

Du kan köpa en tåg + buss-biljett till följande rut:

  • Jakobstad–Bennäs

Duo-biljett

Duo-biljetten gäller på följande rutter:

  • Helsingfors–Veikkola–Nummela–Muijala–Perttilä–Lojo–Virkby

  • Virkby–Lojo–Perttilä–Muijala–Nummela–Veikkola–Helsingfors

Rutten körs fram till den 29 april 2020.

Hur använder jag biljetten?

Biljetten gäller på den sträcka i Eko-klass som anges på biljetten. Du kan använda den bussförbindelse som ingår i biljetten inom en månad från resan.

Information om biljetten