Gå till innehållet
Aktuellt

Ändringar i lokaltågstrafiken,Ainola station kommer att tillfälligt stängas 19.6.

Trafikledsverket gör ändringar i spåren och växlarna i Dickursby och påbörjar byggandet av det extra spåret mellan Kytömaa i Kervo och Ainola i Träskända, samt den nya stationen i Ainola. Arbetena kommer att leda till minskad turtäthet för K-, I- och P-tågen, inställda D- och R-tåg, ändringar i avgångsspåren och restiderna samt kompensation för bussar på sträckan Ainola–Träskända.

Järnvägsarbetena kommer att medföra betydande förändringar i lokaltågstrafiken. De är dock nödvändiga för att förbättra huvudbanans driftsäkerhet och öka antalet tågförbindelser i framtiden.

R-tåget från Helsingfors kl. 16.30 är inställt under vardagar 28.4–12.5. R-tåget från Riihimäki klockan 7.30 är inställt 2.5–12.5. och D-tågen mellan Helsingfors och Riihimäki är inställda under samma period.

19.6–9.12. D-tågen har helt och hållet ställts in, vi ersätter förbindelsen till Tavastehus med R-tåg, som fortsätter till Tavastehus. R-tågen körs mindre än normalt under rusningstiden 19.6–9.12, och avgångstiderna för Z- och vissa R-tåg kommer att ändras.

Aktuella tidtabeller finns i resesökningen på VR.fi och i VR Matkalla-appen.

Ainola station är stängd 19.6–9.12, ersättande bussar går mellan Ainola och Träskända

Ainola station är tillfälligt stängd 19.6–9.12. Under denna period finns det ersättande busstrafik mellan Ainola och Träskända. Du kan resa med den ersättande bussen med en enkel- serie- eller säsongsbiljett. Ersättande bussförbindelser och deras tidtabeller finns på VR.fi-sidan och i VR Matkalla-appens resesökning. Information om den ersättande busstrafiken och kartor över avgångsställen för bussar kommer att finnas här, Öppnas i en ny flik och på Ainolas stationssida, Öppnas i en ny flik.

Restiden från Ainola till Helsingfors ökar med 13 minuter på grund av de ersättande bussarna och från Helsingfors till Ainola med 15 minuter. Restiden från Ainola till Riihimäki förlängs med 9 minuter och från Riihimäki till Ainola med 7 minuter.

Serie- och periodbiljetter som köpts till och från Ainola kan också användas för resor som slutar i Träskända eller Saunakallio eller börjar i Träskända eller Saunakallio.

Vid bokning av seriebiljett ger VR Matkalla-appen eller VR.fi-sidan ett meddelande där man kan välja en annan station i stället för Ainola. Om du har en periodbiljett för fjärrtrafiken med Ainola som andra station, får du också information om att du kan använda Träskända eller Saunakallio i stället för Ainola när du bokar din plats.

Förändringar i lokaltågstrafiken inom HRT-området 2.5–22.10.

K-tågen har en minskad turtäthet på 20 minuter och en 2–3 minuter längre restid än normalt. I- och P-tågen har en minskad turtäthet på 20 minuter och 2–6 minuter längre restid än normalt. På vardagar och lördagar finns det ytterligare tåg på den västra delen av Ringbanan som inte stannar vid Vehkala.

Mer information på HSL:s webbplats: https://www.hsl.fi/sv/hrt/nyheter/liikennetiedotteet/2023/03/betydande-andringar-i-tagtrafiken-pa-stambanan-och-ringbanan-fran-2.5.2023, Öppnas i en ny flik

Syftet med kapacitetsökningsprojektet Helsingfors–Riihimäki är att förbättra driftsäkerheten och feltoleransen för Finlands mest trafikerade järnvägssträcka. Slutresultatet är ännu smidigare trafik och möjlighet att öka tågturerna i regionen. Man kan bekanta sig med projektet på Trafikledsverkets webbplats: https://vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki, Öppnas i en ny flik

Mer aktuellt

Aktuellt

Vi lägger ut fler nattåg till försäljning 28.11. kl. 10

Nattågen på senvåren, sommaren och början av hösten läggs ut till försäljning imorgon, tis. 28.11. kl. 10. Försäljningsperioden är 15.4.2024–27.1...

Läs artikeln

Aktuellt

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter

Serviceställena på Helsingfors och Tammerfors stationer avstår från kontanter under under sommaren. Efter ändringen kan tågbiljetter endast betal...

Läs artikeln

Aktuellt

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland startar den 12 december 2021

Tågtrafiken mellan Finland och Ryssland, som har haft ett uppehåll sedan våren 2020, startar igen. Ryssland undertecknade en förordning om öppnan...

Läs artikeln