|

Huvudstadsregionens närtrafik

VR Närtrafik omfattar följande bansträckor:

  • Helsingfors-Riihimäki (bansträckan utmärkt med blått)
  • Helsinki-Mårtensdal-Vandaforsen (gul bansträcka)
  • Helsingfors-Karis (grön bansträcka)
  • Helsingfors-Lahtis (röd bansträcka)

Se på närtrafikens ruttkarta som pdf-filer, lagra i din PC eller skriv ut.

Ruttkarta